Huomautus:

Muototyökalut tarjoavat helpon tavan luoda painikkeita, navigointipalkkeja ja muita verkkosivuilla tarvittavia osia. Photoshopin piirtotoimintojen yhteenveto on kohdassa Tietoja piirtämisestä.

Muotojen piirtäminen Photoshopissa

Muotojen piirtäminen Photoshopissa
Julieanne Kost

Kuvion luominen muototasolle

 1. Valitse muoto- tai kynätyökalu. Tarkista, että asetusrivin valikosta on valittu Muoto.

 2. Voit valita muodon värin napsauttamalla asetusrivin väriviuhkaa ja valitsemalla värin Värinvalitsimella.
 3. (Valinnainen) Määritä työkaluasetukset asetusrivillä. Napsauta muotopainikkeiden vieressä olevaa käänteistä nuolta, jos haluat nähdä lisää työkaluasetuksia. (Katso Muototyökalun asetukset.)

 4. (Valinnainen) Jos haluat lisätä muotoon tyylin, valitse valmis tyyliasetus asetusrivin avattavasta Tyyli-valikosta. (Katso Esimääritettyjen tyylien käyttäminen.)

 5. Piirrä kuvio vetämällä osoitinta kuvassa:
  • Jos haluat rajoittaa suorakulmion tai pyöristetyn suorakulmion neliöksi tai soikion ympyräksi tai muuttaa viivan kulmaa 45 asteen välein, pidä vaihtonäppäintä painettuna.
  • Jos haluat piirtää keskipisteestä alkaen, siirrä osoitin paikkaan, jossa kuvion keskipisteen on sijaittava, pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja vedä osoitin vinosti mihin tahansa kulmaan tai reunaan, kunnes kuvion koko on sopiva.
  Piirtäminen Photoshopissa kulmasta alkaen (vasemmalla) ja piirtäminen keskipisteestä alkaen (oikealla)
  Piirtäminen kulmasta alkaen (vasemmalla) ja piirtäminen keskipisteestä alkaen (oikealla)

  Huomautus:

  Piirtäminen keskipisteestä alkaen on Illustratorin tähtityökalun sekä Illustratorin ja Photoshopin monikulmiotyökalun oletustoiminto.

Videot | Luominen, muokkaus ja työskentely

Photoshop-tiimin jäsen Jeanne Rubbo on luonut muototasojen luomista, muokkaamista ja käsittelyä koskevan videosarjan. Tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Lisätietoja on kohdassa Piirto- ja tekstityökalujen valikoima.

Useiden kuvioiden piirtäminen tasolle

Voit piirtää yhteen tasoon useita muotoja tai muokata tason nykyistä muotoa käyttämällä lisäämis-, vähentämis-, leikkaamis- ja poistamiskomentoja.

 1. Valitse taso, johon haluat lisätä muotoja.
 2. Valitse piirtotyökalu ja määritä työkalukohtaiset asetukset (katso Muototyökalun asetukset).

 3. Valitse asetusriviltä jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Lisää muotoalueeseen

  Lisää uuden alueen olemassa oleviin muotoihin tai reittiin.

  Vähennä muotoalueesta

  Poistaa päällekkäisen alueen olemassa olevista muodoista tai reitistä.

  Leikkaa muotoalueet

  Rajoittaa alueeksi uuden alueen ja olemassa olevien muotojen tai reitin leikkauskohdan.

  Poista päällekkäiset muotoalueet

  Poistaa yhdistettyjen uuden alueen ja olemassa olevien alueiden päällekkäiset alueet.

 4. Piirrä siveltimellä. Voit helposti vaihtaa piirtotyökalua napsauttamalla toista asetusrivin työkalupainiketta.

Vektorikuvion piirtäminen

Voit leikata valmiiseen muotoon toisen muodon niin, että alemmat kerrokset näkyvät läpi. Näissä ohjeissa luot renkaanmuotoisen muodon, mutta voit käyttää tätä tekniikkaa myös muilla muototyökalujen yhdistelmillä, mukaan lukien mukautetut muodot.

 1. Valitse työkalupaletista soikiotyökalu . Se saattaa olla näkymättömissä toisen muototyökalun tai viivatyökalun takana.

 2. Tarkista, että asetusrivin valikosta on valittu Muoto.

 3. Piirrä muoto vetämällä dokumentti-ikkunaa. Tee muodosta ympyrä tai soikio pitämällä vaihtonäppäintä painettuna, kun vedät.
 4. Valitse asetusrivin Vähennä muotoalueesta -painike .

 5. Luo leikkaus vetämällä uuden muodon sisällä. Kun vapautat hiiren, uuden muodon alla oleva kuva näkyy läpi.
 6. Voit sijoittaa kummatkin muodot uudelleen valitsemalla työkalupaletista reitinvalintatyökalun (se saattaa olla näkymättömissä suoravalintatyökalun takana) ja valitsemalla reitin. Vedä muoto uuteen paikkaan tai siirrä sitä pikseli kerrallaan käyttämällä näppäimistön nuolinäppäimiä.

  Huomautus:

  Voit valita useamman kuin yhden reitin vaihto-napsauttamalla.

Mukautetun kuvion piirtäminen

Voit piirtää mukautettuja kuvioita käyttämällä avattavan Mukautettu muoto -paneelin vaihtoehtoja tai tallentaa kuvion tai reitin mukautettuna kuviona käytettäväksi.

 1. Valitse Mukautettu muoto -työkalu . (Jos työkalu ei ole näkyvissä, pidä työkalupaletin alaosassa olevaa suorakaidetyökalun painiketta painettuna.)

 2. Valitse muoto asetusrivin avattavasta Mukautettu muoto -paneelista.

  Jos et löydä haluamaasi muotoa paneelista, napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta ja valitse jokin toinen muotojen luokka. Kun näyttöön tulee kehotus korvata nykyiset muodot, valitse Korvaa, jos haluat nähdä vain uuden luokan muodot, tai valitse Liitä, jos haluat täydentää jo näkyvissä olevia muotoja.

 3. Piirrä muoto vetämällä osoitinta kuvassa.

Kuvion tai reitin tallentaminen mukautetuksi kuvioksi

 1. Valitse Reitit-paneelista reitti – muototason vektorimaski, työreitti tai tallennettu reitti.
 2. Valitse Muokkaa > Määritä mukautettu muoto ja kirjoita Muodon nimi -valintaikkunaan uuden mukautetun muodon nimi. Uusi muoto tulee näkyviin asetusrivin Muoto-ponnahdusikkunaan.
 3. Voit tallentaa uuden mukautetun muodon osaksi uutta kirjastoa valitsemalla avattavasta paneelivalikosta Tallenna muodot.

Rasteroidun kuvion luominen

Kun luot rasteroidun kuvion, sinun pitää piirtää ja rasteroida kuvio ja täyttää se piirtovärillä. Rasteroitua muotoa ei voi muokata vektorikohteena. Rasterimuodot luodaan käyttämällä nykyistä piirtoväriä.

 1. Valitse taso. Et voi luoda rasteroitua muotoa vektoreihin perustuvaan tasoon, esimerkiksi tekstitasoon.
 2. Valitse muototyökalu ja napsauta asetusrivin Täytä pikselit -painiketta .
 3. Määritä asetusrivillä seuraavat asetukset:

  Tila

  Tila-asetuksen avulla määritetään, kuinka muoto vaikuttaa kuvassa jo oleviin pikseleihin. (Katso kohta Sekoitustilat.)

  Peittävyys

  Peittävyys-asetus määrittää, miten voimakkaasti muoto peittää tai paljastaa sen alla olevat pikselit. Jos muodon peittävyys on 1 %, muoto näyttää lähes läpinäkyvältä. Jos peittävyysarvo on 100 %, muoto vaikuttaa täysin peittävältä.

  Pehmennetty

  Tasoittaa ja sekoittaa reunapikselit ympäröivien pikseleiden kanssa.

 4. Määritä muut, työkalukohtaiset asetukset. Katso Muototyökalun asetukset.

 5. Piirrä muoto.

Muototyökalun asetukset

Kullakin muototyökalulla on oma valikoima asetuksia, jotka näkyvät kokonaisuudessaan alla. Asetukset saa käyttöön napsauttamalla asetusrivin muotopainikkeiden oikealla puolella olevaa nuolta.

Muototyökalujen asetusten käyttäminen Photoshopin valintapalkissa
Muototyökalujen asetusten käyttäminen valintapalkissa (esimerkissä viiva-asetukset)

Kärjet alkuun ja loppuun

Lisää viivaan kärjet. Voit lisätä kärjen viivan alkuun valitsemalla viivatyökalun ja valitsemalla Alkuun. Voit lisätä kärjen viivan toiseen päähän valitsemalla Loppuun. Voit lisätä kärjet molempiin päihin valitsemalla molemmat vaihtoehdot. Muototyökalun asetukset näkyvät kohovalintaikkunassa. Määritä kärjen leveys ja pituus prosentteina viivan mitoista (leveys voi olla 10–1 000 % ja pituus 10–5 000 %). Määritä kärjen koveruus (–50–+50%). Koveruus tarkoittaa kaarevuutta kärjen leveimmässä osassa, jossa kärki kohtaa viivan.

Huomautus:

Voit muokata nuolenkärkeä myös suoraan käyttämällä vektorin valinta- ja piirtotyökaluja.

Ympyrä

Rajoittaa soikion ympyräksi.

Määritetyt mittasuhteet

Piirtää mukautetun kuvion annettujen mittasuhteiden perusteella.

Määritetty koko

Piirtää mukautetun muodon annettujen mittojen perusteella.

Kiinteä koko

Piirtää suorakulmion, pyöristetyn suorakulmion, soikion tai mukautetun muodon Leveys- ja Korkeus-tekstiruutuihin annettujen arvojen mukaan.

Keskeltä

Piirtää suorakulmion, pyöristetyn suorakulmion, soikion tai mukautetun kuvion keskeltä alkaen.

Sivujen sisennys

Muuttaa monikulmion tähdeksi. Kirjoita tekstiruutuun prosenttiarvo, joka tarkoittaa sakaroiden pituutta suhteessa tähden säteeseen. Asetuksella 50 % piirretään sakarat, joiden pituus on puolet tähden säteestä. Suurempi arvo merkitsee terävämpiä ja kapeampia sakaroita ja pienempi arvo leveämpiä sakaroita.

Suhteellinen

Piirtää suorakulmion, pyöristetyn suorakulmion tai soikion suhteellisena kuviona Leveys- ja Korkeus-tekstiruutuihin annettujen arvojen mukaan.

Säde

Jos kyseessä on pyöristetty suorakulmio, määrittää kulmien säteen. Jos kyseessä on monikulmio, määrittää etäisyyden monikulmion keskipisteestä ääripisteisiin.

Sivut

Määrittää monikulmion sivujen määrän.

Pehmennä kulmat tai Pehmennä sisennykset

Piirtää monikulmion, jossa on pehmennetyt kulmat tai sisennykset.

Tartu pikseleihin

Kohdistaa suorakulmion tai pyöristetyn suorakulmion reunat pikselirajoihin.

Nelikulmio

Rajoittaa suorakulmion tai pyöristetyn suorakulmion neliöksi.

Rajoittamaton

Antaa sinun määrittää suorakulmion, pyöristetyn suorakulmion, soikion tai mukautetun muodon leveyden ja korkeuden vetämällä.

Leveys

Määritä Viivatyökalun leveys pikseleissä.

Huomautus:

Voit vaihtaa muiden muototyökalujen piirtoleveyttä valitsemalla Taso > Tasotyyli > Viiva. (Katso Mukautetun tasotyylin käyttäminen tai muokkaaminen.)

Kuvioiden muokkaaminen

Muoto on vektorimaskiin linkitetty täyttötaso. Voit helposti vaihtaa täyttöön eri värin, liukuvärin tai kuvion muokkaamalla muodon täyttötasoa. Voit muokata muodon vektorimaskia, jolloin muodon ääriviiva muokkautuu. Voit myös lisätä tyylin tasoon.

 • Voit muuttaa kuvion väriä kaksoisnapsauttamalla muototason miniatyyriä Tasot-paneelissa ja valitsemalla Värinvalitsimella eri värin.
 • Voit täyttää muodon kuviolla tai liukuvärillä valitsemalla muototason Tasot-paneelista ja valitsemalla Taso > Tasotyyli > Liukuväripeitto.
 • Voit muuttaa viivan leveyttä valitsemalla muototason Tasot-paneelista ja valitsemalla Taso >Tasotyyli > Viiva.
 • Voit muokata muodon ääriviivaa napsauttamalla muototason vektorimaskin miniatyyriä Tasot- tai Reitit-paneelissa. Muuta sitten muotoa käyttämällä suoravalinta- ja kynätyökaluja.
 • Jos haluat siirtää muotoa muuttamatta sen kokoa tai mittasuhteita, käytä Siirto-työkalua.

Lisätietoja on kohdassa Reitin osien muokkaaminen ja Vapaa muuntaminen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö