Tietoja piirto- ja taustaväreistä

Photoshop maalaa, täyttää ja piirtää valintoja piirtovärillä sekä luo liukuväritäyttöjä ja täyttää kuvan pyyhityt alueet taustavärillä. Piirto- ja taustavärejä käyttävät myös eräät tehostesuotimet.

Voit valita uuden piirto- tai taustavärin käyttäen pipettityökalua, Väri-paneelia, Väriviuhkat-paneelia tai Adoben Värinvalitsinta.

Piirtoväri on tavallisesti musta ja taustaväri valkoinen. (Alfakanavassa piirtoväri on tavallisesti valkoinen ja taustaväri musta.)

Videovinkki | Oikopolku värinvalitsimeen

Videovinkki | Oikopolku värinvalitsimeen
Scott Kelby

Värien valitseminen työkalupaletista

Nykyinen piirtoväri näkyy työkalupaletin ylemmässä ja nykyinen taustaväri alemmassa värinvalintaruudussa.

Työkalupaletin piirto- ja taustaväriruudut
Työkalupaletin piirto- ja taustaväriruudut

A. Oletusvärikuvake B. Värinvaihtokuvake C. Piirtoväriruutu D. Taustaväriruutu 
 • Kun haluat vaihtaa piirtovärin, napsauta työkalupaletin ylempää värinvalintaruutua ja valitse väri Adobe Värimuokkaimella.
 • Kun haluat vaihtaa taustavärin, napsauta työkalupaletin alempaa värinvalintaruutua ja valitse väri Adoben Värinvalitsimella.
 • Kun haluat vaihtaa piirto- ja taustavärit keskenään, napsauta työkalupaletin värinvaihtokuvaketta.
 • Kun haluat valita oletuksen mukaiset piirto- ja taustavärit, napsauta työkalupaletin oletusvärikuvaketta.

Värien valitseminen pipettityökalulla

Pipettityökalulla otetaan kuvasta värinäyte, joka toimii uutena piirto- tai taustavärinä. Voit ottaa näytteen aktiivisesta kuvasta tai näytön mistä tahansa muusta kohdasta.

 1. Valitse pipettityökalu .
 2. Valitse asetusrivin pipettityökalun näytteen koko valitsemalla Näytteen koko -valikosta sopiva vaihtoehto:

  Pistenäyte

  Lukee napsautetun pisteen arvon.

  3 x 3 keskiarvo, 5 x 5 keskiarvo, 11 x 11 keskiarvo, 31 x 31 keskiarvo, 51 x 51 keskiarvo, 101 x 101 keskiarvo

  Tämä asetus lukee napsautetun pisteen ympäriltä usean pisteen arvot ja laskee niiden keskiarvon.

  Photoshopin pipettityökalu
  Piirtovärin valitseminen pipettityökalulla

 3. Valitse Näyte-valikosta yksi seuraavista:

  Kaikki tasot

  Ottaa värinäytteen tiedoston kaikilta tasoita.

  Valittu taso

  Ottaa värinäytteen valitulta tasolta.

 4. Pipetin ympärille voi lisätä esikatselurenkaan, joka näyttää näytevärin nykyisen edustavärin yläpuolella. Rengas lisätään valitsemalla Näytä näyterengas. (Tämä asetus vaatii OpenGL:n. Katso OpenGL:n käyttöönotto ja grafiikkasuoritinasetusten optimointi.)
 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse uusi piirtoväri napsauttamalla kuvaa. Voit vaihtoehtoisesti siirtää osoittimen kuvaan, pitää hiiren painiketta painettuna ja vetää hiirtä kuvan missä osassa tahansa. Piirtoväriruudun väri vaihtuu sitä mukaa kuin vedät hiirtä. Valitse uusi väri vapauttamalla hiiren painike.

  • Jos haluat valita uuden taustavärin, Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) kuvaa. Voit vaihtoehtoisesti siirtää osoittimen kuvan päälle, pitää Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) sekä hiiren painiketta painettuna ja vetää hiirtä kuvan missä tahansa osassa. Taustaväriruudun väri vaihtuu sitä mukaa kuin vedät hiirtä. Valitse uusi väri vapauttamalla hiiren painike.

  Huomautus:

  Voit muuttaa minkä tahansa maalaustyökalun tilapäisesti pipettityökaluksi pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna.

Adobe Värivalitsimen yleiskuvaus

Adobe Värivalitsimessa valitaan värejä käyttämällä neljää värimallia: HSB, RGB, Lab, ja CMYK. Adobe Värivalitsimella voidaan määrittää piirtoväri, taustaväri ja tekstin väri. Sillä voidaan myös valita kohdevärit eri työkaluja, komentoja ja asetuksia varten.

Voit määrittää Adoben värivalitsimen valitsemaan ainoastaan värejä, jotka ovat osa Web-kelpoista palettia tai valitsemaan värit määrätyistä värijärjestelmistä. Voit valita HDR-kuvien värit HDR (high dynamic range) -valitsimella.

Adobe Värivalitsimen Väri-kenttä näyttää värikomponentit HSB-, RGB- ja Lab-väritilassa. Jos tiedät haluamasi värin numeroarvot, voit kirjoittaa ne tekstiruutuihin. Voit myös käyttää väriliukusäädintä ja esikatsella valittavaa väriä värikentässä. Kun säädät väriä värikentän ja väriliukusäätimen avulla, numeroarvot muuttuvat vastaavasti. Väriliukusäätimen oikealla puolella olevan väriruudun yläosassa näkyy säädetty väri ja alaosassa alkuperäinen väri. Näyttöön tulee varoitus, jos väri ei ole Web-kelpoinen  tai se on toistoalan ulkopuolella  (ei tulostettavissa) .

Photoshopin Värinvalitsin
Adoben Värinvalitsin

A. Valittu väri B. Alkuperäinen väri C. Muokattu väri D. Toistoalan ulkopuolisesta väristä ilmoittava kuvake E. Varoituskuvake väristä, joka ei ole Web-kelpoinen F. Näyttää vain Web-kelpoiset värit G. Värikenttä H. Väriliukusäädin I. Väriarvot 

Huomautus:

Kun valitset värin Adobe Värivalitsimesta, näyttöön tulevat HSB-, RGB-, Lab- ja CMYK-numeroarvot sekä heksadesimaaliarvot. Tästä on hyötyä tarkasteltaessa, kuinka eri värimallit kuvaavat värejä.

Vaikka Photoshop käyttää normaalisti Adobe Värinvalitsinta, voit ottaa käyttöön jonkin muun värinvalitsimen muuttamalla oletusarvoa. Voit esimerkiksi käyttää tietokoneen käyttöjärjestelmän omaa värinvalitsinta tai jonkin toisen valmistajan plug-in-värinvalitsinta.

Värinvalitsimen näyttäminen

 • Napsauta työkalupaletissa näkyvää piirtovärin tai taustavärin valintaruutua.
 • Valitse Väri-paneelista Aseta piirtoväri- tai Aseta taustaväri -valintaruutu.

  Värinvalitsin on käytettävissä myös silloin, kun toimintoon liittyy värin valitseminen. Voit esimerkiksi napsauttaa eräiden työkalujen asetusrivin väriruutua tai eräiden värinsäätövalintaikkunoiden pipettityökaluja.

Valitse väri Adobe Värivalitsimella

Voit valita värin kirjoittamalla värikomponenttiarvot HSB-, RGB- ja Lab-tekstiruutuihin tai käyttämällä väriliukusäädintä ja värikenttää.

Jos haluat valita värin käyttämällä väriliukusäädintä ja värikenttää, määritä yksi värikomponentti napsauttamalla väriliukusäädintä tai siirtämällä väriliukusäätimen kolmiota. Siirrä sitten ympyrämerkkiä tai napsauta värikenttää. Näin määritetään kaksi muuta värikomponenttia.

Kun säädät väriä värikentän ja väriliukusäätimen avulla, eri värimallien mukaiset numeroarvot muuttuvat vastaavasti. Väriliukusäätimen oikealla puolella olevan ruudun yläosassa näkyy uusi väri ja alaosassa alkuperäinen väri. Näyttöön tulee varoitus, jos väri ei ole Web-kelpoinen tai se on toistoalan ulkopuolella .

Huomautus:

Väri voidaan valita myös muualta kuin Adobe Värivalitsin -ikkunasta. Jos siirrät osoittimen dokumentti-ikkunan päälle, se muuttuu pipettityökaluksi. Voit valita värin napsauttamalla kuvaa. Valittu väri näkyy Adobe Värimuokkaimessa. Voit siirtää pipettityökalun mihin tahansa kohtaan työpöydälläsi napsauttamalla kuvaa ja pitämällä sitten hiiren painiketta painettuna. Voit valita värin vapauttamalla hiiren painikkeen.

Värin valitseminen käyttämällä HSB-mallia

HSB-värimallia käytettäessä sävy määritetään värikentässä astelukuna 0–360°, joka vastaa sijaintia väriympyrässä. Kylläisyys ja kirkkaus määritetään prosentteina. Värikentässä sävyn kylläisyys lisääntyy vasemmalta oikealle ja kirkkaus lisääntyy alhaalta ylös.

 1. Valitse Adobe Värivalitsimessa H-asetus ja kirjoita sitten numeroarvo H-tekstiruutuun tai valitse sävy väriliukusäätimellä.
 2. Säädä kylläisyyttä ja kirkkautta napsauttamalla värikenttää, siirtämällä ympyrämerkkiä tai kirjoittamalla numeroarvot S- ja B-tekstiruutuihin.
 3. (Valinnainen) Valitse joko S- tai B-asetus, jotta värin kylläisyys tai kirkkaus näkyy värikentässä, ja tee lisää muutoksia.

Värin valitseminen käyttämällä RGB-mallia

Valitse väri määrittämällä sen punainen, vihreä ja sininen komponentti.

 1. Kirjoita numeroarvot Adobe Värivalitsimen R-, G- ja B-tekstiruutuihin. Määritä komponenttiarvot 0–255 (0 tarkoittaa värin puuttumista ja 255 puhdasta väriä).
 2. Jos haluat valita värin visuaalisesti käyttämällä väriliukusäädintä ja värikenttää, valitse R, G tai B ja säädä sitten väriliukusäädintä ja värikenttää.

  Napsauttamasi väri näkyy väriliukusäätimessä; arvo 0 (ei lainkaan kyseistä väriä) on alaosassa ja arvo 255 (suurin määrä kyseistä väriä) yläosassa. Värikentässä näkyvät kahden muun komponentin alueet, joista toinen on vaaka-akselilla ja toinen pystyakselilla.

Värin valitseminen käyttämällä Lab-mallia

Kun väri valitaan Lab-värimallin perusteella, L-arvo tarkoittaa värin kirkkautta. A-arvo määrittää värin punaisuuden tai vihreyden asteen. B-arvo määrittää värin sinisyyden tai keltaisuuden asteen.

 1. Määritä Adobe Värivalitsimessa arvot L (0–100) sekä A ja B (–128–+127).
 2. (Valinnainen) Säädä väriä käyttämällä väriliukusäädintä tai värikenttää.

Värin valitseminen käyttämällä CMYK-mallia

Voit valita värin määrittämällä kunkin komponentin arvon prosentteina syaanista, magentasta, keltaisesta ja mustasta.

 1. Kirjoita prosenttiarvot Adobe Värivalitsimen C, M-, Y- ja K-tekstiruutuihin tai valitse väri käyttämällä väriliukusäädintä ja värikenttää.

Värin valitseminen määrittämällä heksadesimaaliarvo

Voit valita värin määrittämällä heksadesimaaliarvon, joka ilmaisee värin R-, G- ja B-komponenttien määrät. Numeroiden kolme osaa esitetään arvoina välillä 00 (pienin kirkkaus) ja ff (suurin kirkkaus). Esimerkiksi 000000 on musta, ffffff on valkoinen ja ff0000 on punainen.

 1. Kirjoita heksadesimaaliarvo Adobe Värivalitsimen #-tekstiruutuun.

Valitse väri maalatessasi

HUD-värivalitsimella voidaan valita nopeasti värejä maalatessa dokumentti-ikkunassa, jossa kuvien värit tarjoavat hyödyllisen kontekstin.

Huomautus:

HUD-värinvalitsin vaatii OpenGL:n. (Katso OpenGL:n käyttöönotto ja grafiikkasuoritinasetusten optimointi.)

HUD-värinvalitsimen tyypin valitseminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai Photoshop > Asetukset > Yleiset (Mac OS).

 2. Valitse HUD-värinvalitsimen valikosta Sävyliuska, jos haluat käyttää pystyvalitsinta, tai Sävypyörä, jos haluat käyttää ympyränmuotoista valitsinta.

Valitse väri HUD-värinvalitsimesta

 1. Valitse maalaustyökalu.

 2. Paina vaihto + Alt + hiiren kakkospainike (Windows) tai Ctrl + Optio + komentonäppäin (Mac OS).

 3. Saat valitsimen näkyviin osoittamalla dokumentti-ikkunaa. Valitse värin sävy ja vivahde vetämällä.

  Huomautus:

  Kun olet osoittanut dokumentti-ikkunaa, voit vapauttaa painamasi näppäimet. Paina välilyöntinäppäintä tilapäisesti, niin valitsemasi vivahde säilytetään, kun valitset toista sävyä, tai toisin päin.

Photoshopin HUD-värinvalitsin
Värin valitseminen HUD-värinvalitsimella

A. Vivahde B. Sävy 

Huomautus:

Jos haluat sen sijaan valita värin kuvasta, pidä Alt (Windows) tai Optio (Mac OS) painettuna, niin voit käyttää pipettiä.

Web-kelpoisten värien valitseminen

Web-kelpoiset värit ovat ne 216 väriä, jotka sopivat kaikkiin selaimiin käyttöympäristöstä riippumatta. Selain muuttaa kuvan kaikki värit näiksi väreiksi, kun kuva näytetään 8-bittisessä näytössä. Nämä 216 väriä ovat Mac OS:n 8-bittisten väripalettien osajoukko. Käyttämällä vain näitä värejä varmistat, että Web-sivua varten piirrettyä kuvaa ei rasteroida järjestelmässä, joka käyttää 256 väriä.

Verkkokelpoisten värien valitseminen Adoben Värinvalitsimella

 1. Valitse Vain Web-värit -asetus Adobe-värivalitsimen vasemmasta alareunasta. Kun tämä asetus on käytössä, mikä tahansa valitsemasi väri on Web-kelpoinen.

Web-kelvottoman värin muuttaminen Web-kelpoiseksi

Jos valitsemasi väri ei ole kelvollinen verkkoon, Adoben Värinvalitsimen väriruudun vieressä näkyy varoituskuutio .

 1. Valitse lähin Web-kelpoinen väri napsauttamalla varoituskuutiota. (Jos varoituskuutio ei tule näyttöön, valitsemasi väri on Web-kelpoinen.)

Web-kelpoisen värin valitseminen Väri-paneelista

 1. Napsauta Väri-paneelin välilehteä tai avaa Väri-paneeli valitsemalla Ikkuna > Väri.
 2. Valitse asetus Web-kelpoisen värin valitsemista varten:
  • Valitse Väri-paneelivalikosta Tee liukuväristä Web-kelvollinen. Kun tämä asetus on käytössä, mikä tahansa valitsemasi väri on Web-kelpoinen.

  • Valitse Väri-paneelin valikosta Web-väriliukusäätimet. Kun vedät Web-väriliukusäätimiä, ne siirtyvät oletusarvon mukaan normaalisti lähimmän Web-kelpoisen värin kohdalle (merkitty valintamerkillä). Jos et haluakaan valita Web-kelpoista väriä, vedä liukusäätimiä Alt- (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna.

  Jos valitset muun kuin Web-kelpoisen värin, Väri-paneelin vasemmassa reunassa olevan värikiilan yläpuolella näkyy varoituskuutio . Valitse lähin Web-kelpoinen väri napsauttamalla varoituskuutiota.

Tulostumattoman värin CMYK-vastineen valitseminen

Joitakin RGB-, HSB- ja Lab-värimallin värejä ei voi tulostaa, koska ne ovat toistoalan ulkopuolella eikä niillä ole vastinetta CMYK-värimallissa. Kun valitset tulostumattoman värin joko Adobe Värivalitsimella tai Väri-paneelista, näyttöön tulee varoituskolmio. Lähin CMYK-vastine näkyy kolmion alla olevassa väriviuhkassa.

Huomautus:

Väri-paneelissa varoituskolmiota ei näy, jos käytetään Web-väriliukusäätimiä.

 1. Jos haluat valita lähimmän CMYK-vastineen, napsauta Värivalitsin-valintaikkunassa tai Väri-paneelissa näkyvää varoituskolmiota .

  Tulostuvat värit vaihtelevat Väriasetukset-valintaikkunassa määritetyn nykyisen CMYK-työtilan mukaan.

Spottivärin valitseminen

Adoben Värinvalitsinta käytettäessä voidaan valita värejä PANTONE MATCHING SYSTEM®-, Trumatch® Swatching System™-, Focoltone® Colour System-, Toyo Color Finder™ 1050-, ANPA-Color™- ja HKS®-värijärjestelmistä sekä DIC Color Guide -oppaasta.

Jos haluat varmistaa, että lopullisen tulosteen väri vastaa odotuksiasi, neuvottele kirjapainon tai tulostuspalvelun kanssa ja valitse mukautettu väri tulostetun väriviuhkan avulla. Valmistajat suosittelevat, että hankit uuden värimallikirjan joka vuosi, koska värit himmenevät ja muuttuvat ajan mittaan.

Huomautus:

Photoshop tulostaa spottivärit CMYK- eli prosessivärilevyille kaikissa muissa paitsi kaksivärikuvissa. Jos haluat tulostaa aitoja spottivärilevyjä, luo spottivärikanavia.

 1. Avaa Adobe Värimuokkain ja valitse Värikirjastot.

  Mukautetut värit -valintaikkunassa näkyy väri, joka parhaiten vastaa Adobe Värimuokkaimessa valittuna olevaa väriä.

 2. Valitse Kirja-asetuksella värikirjasto. Värikirjastojen kuvaukset ovat seuraavassa.
 3. Etsi haluamasi väri kirjoittamalla väriaineen numero tai vetämällä vierityspalkin kolmioita.
 4. Valitse haluamasi väriruutu luettelosta.

Spottivärikirjastot

Adobe Värivalitsin tukee seuraavia värijärjestelmiä:

ANPA-COLOR

Tätä järjestelmää käytetään yleisesti sanomalehdissä. ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book -kirja sisältää näytteitä ANPA-väreistä.

DIC Color Guide

Tätä opasta käytetään monissa Japanin kirjapainoissa. Lisätietoja antaa Dainippon Ink & Chemicals, Inc., Tokio, Japani.

FOCOLTONE

Tämä järjestelmä sisältää 763 CMYK-väriä. Focoltone-väreillä voidaan välttää painotöiden esivalmistelussa ilmeneviä lihotus- ja kohdistusongelmia ja näyttää päällepainamiset, joista värit muodostuvat. Focoltonelta on saatavana väriluettelokirja, jossa on prosessi- ja spottivärien tekniset tiedot, päällepainatuskarttoja ja kirja, johon voi merkitä sivuasettelut. Lisätietoja antaa Focoltone International, Ltd., Stafford, United Kingdom.

HKS-väriviuhkat

Tätä käytetään Euroopan kirjapainoissa. Jokaisella värillä on CMYK-vastine. Voit valita seuraavat vaihtoehdot: HKS E (ketjulomakkeille), HKS K (kiiltävälle taidepaperille), HKS N (tavalliselle paperille) ja HKS Z (sanomalehtipaperille). Jokaista mallia varten on saatavana värikirjoja. HKS-prosessikirjat ja -väriviuhkat on lisätty värijärjestelmän valikkoon.

PANTONE®

Näitä värejä käytetään spottivärien tuottamiseen. PANTONE MATCHING SYSTEM tukee 1 114:ää väriä. PANTONE-värioppaat ja -kirjat on painettu päällystetylle ja päällystämättömälle paperille sekä mattapaperille. Näin varmistetaan painojulkaisun visuaalinen tarkkuus ja hyvä painatuksen hallinta. Tasaisen PANTONE-värin voi tulostaa CMYK-värinä. Voit verrata tasaista Pantone-väriä lähimpään prosessivärivastineeseen käyttämällä PANTONE Solid to Process -opasta. Kullekin värille tulostetaan CMYK-näytön sävyprosentit. Lisätietoja antaa Pantone, Inc., Carlstadt, NJ, U.S.A (www.pantone.com).

TOYO Color Finder 1050

Tämä järjestelmä sisältää yli 1 000 väriä, jotka perustuvat Japanin kirjapainojen eniten käyttämiin väriaineisiin. TOYO Process Color Finder -kirja ja -väriviuhkat on lisätty värijärjestelmän valikkoon. TOYO Color Finder 1050 Book sisältää esimerkkejä Toyo-väreistä ja on saatavana kirjapainoista ja taidetarvikeliikkeistä. Lisätietoja antaa Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., Tokio, Japani.

TRUMATCH

Tämä järjestelmä mahdollistaa CMYK-värien ja 2 000:n käytettävissä olevan, tietokoneella tuotetun värin sovittamisen toisiinsa. Trumatch-värit kattavat CMYK-toistoalan spektrin asteittain. Trumatch Color näyttää jokaisesta eri värisävystä yli 40 sävyä ja varjostusta, jotka on luotu neliväriprosessissa ja jotka voidaan luoda nelivärisinä sähköisissä kuvankäsittelylaitteissa. Mukana on myös nelivärisiä harmaita, joissa on eri sävyjä. Lisätietoja antaa Trumatch Inc., New York City, New York.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö