Photoshopin työkaluilla voit helposti retusoida läiskiä, vaalentaa hampaita, poistaa punasilmäisyyden ja korjata muita kuvien virheitä.

Huomautus:

Photoshop ei tue setelien tai valtionobligaatioiden avaamista. Lisätietoja on kohdassa Setelien väärentämisen torjuntajärjestelmä.

Tietoja Kloonauslähde-paneelista

Kloonauslähde-paneelissa (Windows > Kloonauslähde) on asetuksia kloonaavaa leimasinta ja korjaussivellintä varten. Voit asettaa jopa viisi näytelähdettä ja valita niistä nopeasti tarvitsemasi ilman että sinun tarvitsee interpoloida joka kerta vaihtaessasi lähdettä. Voit tuoda näkyviin näytelähteen peiton, joka helpottaa lähteen kloonaamista oikeaan paikkaan. Voit myös skaalata tai kääntää näytelähdettä niin, että se sopii paremmin kloonauskohteen kokoon ja suuntaan.

Jos kyseessä on aikajanamuotoinen animaatio, Kloonauslähde-paneelissa on myös asetukset, joilla määritetään näytelähteenä toimivan video- tai animaatioruudun ja kohteena toimivan video- tai animaatioruudun välinen suhde. Katso myös Sisällön kloonaus video- ja animaatioruuduissa.

Retusoiminen kloonaavalla leimasintyökalulla

Kloonaava leimasin maalaa kuvan yhden osan saman kuvan toisen osan päälle tai minkä tahansa avoimen, samassa väritilassa olevan kuvan osan päälle. Tason osa voidaan myös maalata toisen tason päälle. Kloonaavalla leimasimella on kätevä monistaa kohteita tai poistaa kuvasta virheitä.

Kloonaavalla leimasimella voidaan myös maalata sisältöä video- tai animaatioruutuihin. Katso myös Sisällön kloonaus video- ja animaatioruuduissa.

Kun käytät kloonaavaa leimasinta, sinun pitää asettaa näytekohta alueelle, jolta haluat kopioida (kloonata) pikseleitä maalattavaksi toiselle alueelle. Jos haluat maalata viimeksi asetetusta näytekohdasta alkaen aina jatkaessasi maalaamista keskeytyksen jälkeen, valitse Tasattu-asetus. Jos haluat maalata alkuperäisestä näytekohdasta alkaen huolimatta siitä, kuinka monta kertaa keskeytät maalaamisen ja jatkat sitä, poista Tasattu-asetuksen valinta.

Voit säätää kloonattavan alueen kokoa tarkasti valitsemalla kloonaavalle leimasimelle minkä tahansa siveltimenkärjen. Peittävyys- ja juoksutusasetuksia muuttamalla voit myös hallita maalin lisäämistä kloonatulle alueelle.

Kuvan muuttaminen kloonaavalla leimasimella Photoshopissa
Kuvan muuttaminen kloonaavalla leimasimella

 1. Valitse kloonaava leimasin .
 2. Valitse siveltimen kärki ja valitse asetusriviltä siveltimen sekoitustila, peittävyys ja juoksutus.
 3. Jos haluat määrittää, miten pikselinäytteet tasataan ja miten kuvan tasoista otetaan näytteitä, määritä asetusrivillä mitkä tahansa seuraavista asetuksista:

  Tasattu

  Ottaa pikseleistä näytteitä koko ajan, joten näytekohta ei katoa, vaikka hiiren painike vapautetaan. Poista Tasattu-asetuksen valinta, niin alkuperäisen näytekohdan valittuja pikseleitä käytetään aina, kun maalaamista jatketaan keskeyttämisen jälkeen.

  Näyte

  Ottaa näytteitä määrittämiltäsi tasoilta. Jos haluat ottaa näytteitä aktiiviselta tasolta ja sen alla olevilta näkyviltä tasoilta, valitse Nykyinen ja alapuoliset. Jos haluat ottaa näytteitä vain aktiiviselta tasolta, valitse Nykyinen taso. Jos haluat ottaa näytteitä kaikilta näkyviltä tasolta, valitse Kaikki tasot. Jos haluat ottaa näytteitä kaikilta muilta näkyviltä tasoilta paitsi säätötasoilta, valitse Kaikki tasot ja napsauta Ohita säätötasot -kuvaketta, joka on Näyte-valikon oikealla puolella.

 4. Aseta näytekohta siirtämällä osoitin mihin tahansa avoimeen kuvaan ja Alt-napsauttamalla (Windows) tai optio-osoittamalla (Mac OS).

  Huomautus:

  Varmista, ettet ole käsittelemässä säätötasoa. Kloonaava leimasin ei toimi säätötasoilla.

 5. (Valinnainen) Napsauta Kloonauslähde-paneelissa olevaa kloonauslähdepainiketta  ja aseta toinen näytekohta.

  Voit asettaa jopa viisi eri näytelähdettä. Kloonauslähde-paneeli säilyttää näytelähteet kuvatiedoston sulkemiseen asti.

 6. (Valinnainen) Tee Kloonauslähde-paneelissa mikä tahansa seuraavista toimista:
  • Jos haluat skaalata tai kiertää kloonattavaa lähdettä, kirjoita arvo L (leveys)- tai K (korkeus) -ruutuun tai määritä kulma asteina .
  • Lähteen suuntaa voi muuttaa (jos halutaan nähdä peilikuva esimerkiksi silmistä) napsauttamalla painiketta Vaakapeilikuva tai Pystypeilikuva .
  • Jos haluat näyttää kloonauslähteen peiton, valitse Näytä peitto ja määritä peiton asetukset.

  Huomautus:

  Peiton voi leikata siveltimen kokoon valitsemalla Leikatut.

 7. Vedä työkalua kuvan korjattavan alueen päällä.

Näytelähteiden asettaminen kloonaamista ja korjaamista varten

Kloonaavalla leimasimella tai korjaussiveltimellä voit ottaa näytteitä nykyisestä kuvasta tai mistä tahansa Photoshopissa avoinna olevasta kuvasta.

Kun kloonaat videota tai animaatiota, voit asettaa näytekohtia ruutuun, jota juuri maalaat, tai ottaa näytteitä toisesta ruudusta, vaikka se olisi toisella videotasolla tai toisessa avoimessa tiedostossa.

Voit määrittää Kloonauslähde-paneeliin kerrallaan enintään viisi eri näytelähdettä. Kloonauslähde-paneeli säilyttää näytelähteet kuvatiedoston sulkemiseen asti.

 1. Jos haluat kloonata video- tai animaatioruutuja, avaa Animaatio-paneeli (muuten voit siirtyä vaiheeseen 2). Valitse aikajana-animaatioasetus ja siirrä tämänhetkisen ajan merkki ruutuun, josta haluat ottaa näytteen.

 2. Aseta näytekohta valitsemalla kloonaava leimasin ja napsauttamalla mitä tahansa avointa dokumentti-ikkunaa Alt-näppäin (Windows) tai Optio-näppäin (Mac OS) painettuna.
 3. (Valinnainen) Jos haluat asettaa toisen näytekohdan, napsauta Kloonauslähde-paneelin toista Kloonauslähde-painiketta .

  Voit vaihtaa Kloonauslähde-painikkeen näytelähteen asettamalla näytekohdan eri paikkaan.

Näytelähteen skaalaaminen tai kääntäminen

 1. Valitse kloonaava leimasin tai korjaussivellin ja aseta yksi tai useita näytelähteitä.
 2. Valitse Kloonauslähde-paneelista kloonauslähde ja tee sitten mikä tahansa seuraavista toimista:
  • Jos haluat skaalata näytelähteen, kirjoita prosenttiarvo L (leveys)- tai K (korkeus) -ruutuun tai määritä arvot hiirtä vetämällä. Normaalisti mittasuhteet säilyvät. Jos haluat säätää mittoja erikseen tai ottaa mittasuhteiden säilytyksen käyttöön, napsauta Säilytä mittasuhteet -painiketta .
  • Jos haluat kiertää näytelähdettä, kirjoita kulma asteina tai vedä Kierrä kloonauslähdettä -kuvaketta .
  • Jos haluat palauttaa näytelähteen alkuperäisen koon ja suunnan, napsauta Palauta muunnos -painiketta .

Näytelähteen peittoasetusten muuttaminen

Muuta näytelähteen peittoasetuksia, jotta näet peiton ja alla olevat kuvat paremmin maalatessasi kloonaavalla leimasimella tai korjaussiveltimellä.

Huomautus:

Jos haluat näyttää peiton tilapäisesti maalatessasi kloonaavalla leimasimella, paina Alt- ja vaihtonäppäimiä (Windows) tai optio- ja vaihtonäppäimiä (Mac OS). Sivellin muuttuu tilapäisesti lähteen peiton siirtotyökaluksi. Vedä peitto toiseen paikkaan.

 1. Valitse Kloonauslähde-paneelista Näytä peitto ja tee mikä tahansa seuraavista toimista:
  • Jos haluat piilottaa peiton maalaamisen ajaksi, valitse Piilota automaattisesti.
  • Kun haluat leikata peiton siveltimen kokoon, ota Leikatut-asetus käyttöön.
  • Jos haluat muuttaa peiton peittävyyttä, kirjoita prosenttiarvo Peittävyys-tekstiruutuun.
  • Jos haluat muuttaa peiton ulkoasua, valitse Kloonauslähde-paneelin alareunassa olevasta kohovalikosta sekoitustilaksi Normaali, Tummentava, Vaalentava tai Erotus.
  • Jos haluat muuttaa peiton värit käänteisiksi, valitse Käänteinen.

  Huomautus:

  Voit helpottaa lähteen peiton ja alla olevan kuvan samanlaisten alueiden kohdistamista määrittämällä peittävyydeksi 50 %, valitsemalla Käänteinen-asetuksen ja poistamalla Leikatut-asetuksen valinnan. Kun toisiaan vastaavat kuva-alueet ovat kohdakkain, ne näkyvät tasaisen harmaina.

Kloonauslähteen siirtymän määrittäminen

Kun käytät kloonaavaa leimasinta tai korjaussivellintä, voit maalata näytelähdettä käyttäen mihin tahansa kohdekuvassa. Peittoasetusten avulla saat paremman käsityksen siitä, mihin sinun pitää maalata. Jos maalaat tiettyyn paikkaan suhteessa näytekohtaan, voit määrittää x- ja y-pikselisiirtymän.

 1. Valitse Kloonauslähde-paneelista haluamasi lähde ja kirjoita Siirtymä-asetuksen x- ja y-pikseliarvot.

Retusoiminen korjaussivellintyökalulla

Huomautus: Photoshop CC 2015.5 -versiosta alkaen voit halutessasi palata käyttämään Photoshop CC 2014 -version korjaussivellintoimintoja. Valitse Oletusarvot > Työkalut > Käytä korjaussiveltimen vanhaa korjausalgoritmia. Lisätietoja Photoshopin versiohistoriasta on uusien ominaisuuksien yhteenvedossa.

Korjaussiveltimen avulla voidaan korjata virheellisiä kohtia, niin että ne katoavat ympäröivään kuvaan. Korjaussivellintä käytetään kloonaustyökalujen tapaan niin, että maalataan kuvasta tai kuviosta valituilla pikseleillä. Korjaussivellin kuitenkin liittää myös valittujen pikseleiden pinnan, valaistuksen, läpinäkyvyyden ja varjostuksen korjattaviin pikseleihin. Korjatut pikselit sulautuvat tämän takia kuvaan saumattomasti.

Korjaussiveltimellä voidaan käsitellä video- tai animaatioruutuja. Korjaussivellintä koskevia vinkkejä ja käyttöesimerkkejä on artikkelissa Esimerkkejä korjaussiveltimen käytöstä Photoshopissa.

Valitut pikselit ja korjattu kuva Photoshopissa
Valitut pikselit ja korjattu kuva

 1. Valitse korjaussivellin .
 2. Valitse asetusriviltä sivellin ja määritä siveltimen asetukset avattavassa paneelissa:

  Huomautus:

  Jos käytät paineherkkää digitointipöytää, voit muuttaa korjaussiveltimen kokoa piirron aikana valitsemalla asetuksen Koko-valikosta. Valitse Kynän paine, jos koon ja tarkkuuden pitää vaihdella kynän paineen mukaan. Valitse Piirtimen pyörä, jos koon ja tarkkuuden pitää vaihdella kynän säätöpyörän asennon mukaan. Valitse Ei käytössä, jos et halua muuttaa kokoa.

  Tila

  Määrittää sekoitustilan. Valitse Korvaa, jos haluat säilyttää kohinan, rakeisuuden ja pintakuvion siveltimen piirtojen reunoilla käyttäessäsi pehmeäreunaista sivellintä.

  Lähde

  Määrittää lähteen, jota käytetään pikseleitä korjattaessa. Näyte, jos haluat käyttää nykyisen kuvan pikseleitä, tai Kuvio, jos haluat käyttää kuvion pikseleitä. Jos valitset Kuvio-vaihtoehdon, valitse kuvio avattavasta Kuvio-paneelista.

  Tasattu

  Ottaa pikseleistä näytteitä koko ajan, joten näytekohta ei katoa, vaikka hiiren painike vapautetaan. Poista Tasattu-asetuksen valinta, niin alkuperäisen näytekohdan valittuja pikseleitä käytetään aina, kun maalaamista jatketaan keskeyttämisen jälkeen.

  Näyte

  Ottaa näytteitä määrittämiltäsi tasoilta. Jos haluat ottaa näytteitä aktiiviselta tasolta ja sen alla olevilta näkyviltä tasoilta, valitse Nykyinen ja alapuoliset. Jos haluat ottaa näytteitä vain aktiiviselta tasolta, valitse Nykyinen taso. Jos haluat ottaa näytteitä kaikilta näkyviltä tasolta, valitse Kaikki tasot. Jos haluat ottaa näytteitä kaikilta muilta näkyviltä tasoilta paitsi säätötasoilta, valitse Kaikki tasot ja napsauta Ohita säätötasot -kuvaketta, joka on Näyte-valikon oikealla puolella.

  Diffuusio

  Hallitsee, kuinka nopeasti liitetty alue sopeutuu ympäröivään kuvaan. Valitse pienempi arvo, jos kuva on rakeinen tai siinä on pieniä yksityiskohtia, tai suurempi arvo, jos kuva on sulava.

 3. Aseta näytekohta siirtämällä osoitin kuvan mihin tahansa kohtaan ja Alt-napsauttamalla (Windows) tai optio-osoittamalla (Mac OS).

  Huomautus:

  jos kuvasta otettua näytettä käytetään toisessa kuvassa, molempien kuvien on oltava samassa väritilassa, ellei jompikumpi kuvista ole harmaasävytilassa.

 4. (Valinnainen) Napsauta Kloonauslähde-paneelissa olevaa kloonauslähdepainiketta  ja aseta toinen näytekohta.

  Voit asettaa jopa viisi eri näytelähdettä. Kloonauslähde-paneeli säilyttää näytelähteet kuvatiedoston sulkemiseen asti.

 5. (Valinnainen) Valitse haluamasi näytelähde napsauttamalla Kloonauslähde-paneelissa olevaa kloonauslähdepainiketta.
 6. (Valinnainen) Tee Kloonauslähde-paneelissa mikä tahansa seuraavista toimista:
  • Jos haluat skaalata tai kiertää kloonattavaa lähdettä, kirjoita arvo L (leveys)- tai K (korkeus) -ruutuun tai määritä kulma asteina .
  • Jos haluat näyttää kloonauslähteen peiton, valitse Näytä peitto ja määritä peiton asetukset.
 7. Vedä osoitinta kuvassa.

  Valitut pikselit yhdistetään aiempiin pikseleihin aina, kun hiiren painike vapautetaan.

Huomautus:

Jos korjattavan alueen reunoilla on voimakas kontrasti, tee valinta ennen korjaussiveltimen käyttämistä. Valinnan on oltava korjattavaa aluetta suurempi ja sen on noudatettava tarkasti kontrastin aiheuttavien pikselien rajaa. Kun maalaat korjaussiveltimellä, valinta estää värejä valumasta ulkopuolelta sisäpuolelle.

Retusoiminen spottikorjaussivellintyökalulla

Spottikorjaussiveltimellä voi poistaa kuvasta läiskät ja muut virheet nopeasti. Spottikorjaussivellin toimii korjaussiveltimen tapaan: se maalaa kuvasta otettuja näytepikseleitä tai kuvioita ja liittää näytepikseleiden pinnan, valaistuksen, läpinäkyvyyden ja varjostuksen korjattaviin pikseleihin. Korjaussiveltimestä poiketen spottikorjaussivellin ei vaadi näytepisteen määrittämistä. Spottikorjaussivellin ottaa automaattisesti näytteen retusoitavan alueen ympäriltä.

Photoshopin spottikorjaussivellin
Läiskän poistaminen spottikorjaussiveltimellä

Huomautus:

Jos haluat retusoida suuren alueen tai ohjata näytteenottoa lähteestä tarkemmin, käytä korjaussivellintä spottikorjaussiveltimen sijaan.

 1. Valitse työkalupaletista spottikorjaussivellintyökalu . Saat kätketyt työkalut tarvittaessa näkyviin napsauttamalla korjaussivellintä, paikkaustyökalua tai punasilmäisyystyökalua ja valitsemalla haluamasi työkalun.
 2. Valitse asetusriviltä siveltimen koko. Korjattavaa aluetta hieman suurempi sivellin on paras, koska voit korjata koko alueen yhdellä napsautuksella.
 3. (Valinnainen) Valitse sekoitustila asetusrivin Tila-valikosta. Valitse Korvaa, jos haluat säilyttää kohinan, rakeisuuden ja pintakuvion siveltimen piirtojen reunoilla käyttäessäsi pehmeäreunaista sivellintä.
 4. Valitse asetusriviltä Tyyppi-asetus:

  Läheisyysvastaavuus

  Käyttää valinnan ympärillä olevia pikseleitä ja etsii paikkana käytettävän alueen.

  Luo pintakuvio

  Käyttää valinnan pikseleitä pintakuvion luomiseen. Jos pintakuvio ei ole hyvä, yritä vetää alueen poikki toisen kerran.

  Sisältötietoinen

  Vertaa läheistä kuvasisältöä, jotta valinta täytetään saumattomasti. Säilyttää realistisesti avainkohdat, kuten varjot ja objektien reunat.

  Huomautus:

  Voit luoda suuremman tai tarkemman valinnan sisältötietoista varten valitsemalla Muokkaa > Täytä. (Katso Sisältötietoinen täyttö tai kuvio- tai historiatäyttö.)

 5. Valitse asetusriviltä Ota näyte kaik. tasoista, kun haluat ottaa näytetietoja kaikista näkyvistä tasoista. Poista Ota näyte kaik. tasoista -asetuksen valinta, kun haluat ottaa näytetietoja vain aktiivisesta tasosta.
 6. Napsauta korjattavaa aluetta tai napsauta ja vedä, kun haluat tasoittaa virheitä laajalla alueella.

Video | Autojen retusointi Photoshopissa

Video | Autojen retusointi Photoshopissa
Autokuvien retusointi Photoshopissa
Scott Kelby

Alueen paikkaaminen

Paikkaustyökalun avulla voit korjata valitun alueen käyttämällä pikseleitä, jotka on valittu toisesta alueesta tai kuviosta. Korjaussiveltimen tapaan paikkaustyökalu liittää valittujen pikseleiden pinnan, valaistuksen ja varjostuksen lähdepikseleihin. Paikkaustyökalua voi käyttää myös kuvassa olevien erillisten alueiden kloonaamiseen. Paikkaustyökalu toimii 8 tai 16 bittiä kanavaa kohti sisältävissä kuvissa.

Huomautus:

Kun käytät korjauksessa kuvan pikseleitä, saat parhaan tuloksen valitsemalla pienen alueen.

Jos haluat lisätietoa sisältötietoisen paikkaustyökalun asetusten käytöstä, katso Sisältötietoinen paikkaus ja siirto.

Photoshopin paikkaustyökalu
Pikseleiden korvaaminen paikkaustyökalulla

Photoshopin paikattu kuva
Paikattu kuva

Alueen korjaaminen pikselinäytteiden avulla

 1. Valitse paikkaustyökalu .
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä kuva korjattavalle alueelle ja valitse asetusriviltä Lähde.
  • Vedä kuva alueelle, josta haluat ottaa näytteen, ja valitse asetusriviltä Kohde.

  Huomautus:

  voit tehdä valinnan myös ennen paikkaustyökalun valitsemista.

 3. Säädä valintaa jollakin seuraavista menetelmistä:
  • Pitämällä vaihtonäppäimen painettuna ja vetämällä kuvassa voit lisätä osia valintaan.
  • Voit poistaa osia valinnasta vetämällä Alt- (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna.
  • Voit valita nykyisen valinnan leikkaavan alueen vetämällä samalla, kun painat näppäinyhdistelmää Alt+vaihtonäppäin (Windows) tai optio+vaihtonäppäin (Mac OS).
 4. Jos haluat erottaa näytealueelta pintakuvion, jonka tausta on läpinäkyvä, valitse Läpinäkyvä. Poista valinta, jos haluat korvata kohdealueen kokonaan näytealueella.

  Huomautus:

  Läpinäkyvä-asetus soveltuu parhaiten tasavärisille tai liukuvärjätyille taustoille, joissa on selkeä pintakuvio (kuten lintu sinistä taivasta vasten).

 5. Diffuusio-liukusäädin hallitsee, kuinka nopeasti liitetty alue sopeutuu ympäröivään kuvaan. Valitse pienempi arvo, jos kuva on rakeinen tai siinä on pieniä yksityiskohtia, tai suurempi arvo, jos kuva on sulava.

 6. Sijoita osoitin valinnan sisään ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos asetusriviltä on valittu Lähde, vedä valintareunus alueelle, josta haluat ottaa näytteen. Kun vapautat hiiren painikkeen, alun perin valittuna ollut alue paikataan valituilla kuvapisteillä.
  • Jos asetusriviltä on valittu Kohde, vedä valintareunus paikattavalle alueelle. Kun vapautat hiiren painikkeen, äsken valittu alue paikataan näytepikseleillä.

Alueen korjaaminen kuviota käyttämällä

 1. Valitse paikkaustyökalu .
 2. Valitse kuvassa vetämällä alue, jonka haluat korjata.

  Huomautus:

  Voit tehdä valinnan myös ennen paikkaustyökalun valitsemista.

 3. Voit suorittaa edeltävät vaiheet 3–4, jos haluat säätää valintaa ja lisätä pintakuvion, jonka tausta on läpinäkyvä.
 4. Valitse kuvio asetusrivin Kuvio-paneelista ja valitse Käytä kuviota.

Punasilmäisyyden poistaminen

Video | Punasilmäisyyden poistaminen ja hampaiden valkaiseminen

Video | Punasilmäisyyden poistaminen ja hampaiden valkaiseminen
Photoshopin vastaava tuotepäällikkö Bryan O'Neil Hughes kertoo tässä Photoshop Playbookin osassa, kuinka punasilmäisyys poistetaan ja hampaat valkaistaan valokuvissa.
Bryan O'Neil Hughes

Punasilmäisyystyökalu korjaa ihmisten tai eläinten punaiset silmät kuvista, joissa on käytetty salamavaloa.

 1. Valitse RGB-väritilassa Punasilmäisyystyökalu . (Punasilmäisyystyökalu on samassa ryhmässä kuin Spottikorjaussivellin . Voit tarkastella ryhmän työkaluja pitämällä työkalukuvaketta painettuna.)
 2. Napsauta punaista silmää. Jos tulos ei ole tyydyttävä, kumoa korjaus, määritä vähintään yksi seuraavista asetusrivin asetuksista ja napsauta punaista silmää uudelleen:

  Pupillin koko

  Suurentaa tai pienentää punasilmäisyystyökalun vaikutusaluetta.

  Tummennuksen määrä

  Määrittää korjauksen tummuuden.

Huomautus:

Punasilmäisyys johtuu silmän verkkokalvolta heijastuvasta kameran salaman välähdyksestä. Sitä esiintyy useimmiten kuvattaessa valottomassa tilassa, koska silmän iiris on tällöin avoimena. Punasilmäisyyttä voi vähentää käyttämällä kameran punasilmäisyyden estotoimintoa. Vielä parempi on käyttää erillistä salamalaitetta, jonka voi sijoittaa tavallista etäämmäs kameran objektiivista.

Video | Valon korjaaminen ja tarpeettomien objektien poistaminen

Video | Valon korjaaminen ja tarpeettomien objektien poistaminen
Photoshopin vastaava tuotepäällikkö Bryan O'Neil Hughes kertoo, kuinka kuvista voi poistaa tarpeettomia objekteja ja kuinka sivellinpohjaisella värivarjostuksella voi tasoittaa kuvauskohteiden kirkkautta ja värilämpötilaa.
Adobe Photoshop

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö