Sävy/kylläisyys-komennolla voit säätää kuvan tietyn värialueen sävyä, kylläisyyttä ja vaaleutta tai kuvan kaikkia värejä yhtä aikaa. Tästä säädöstä on hyötyä erityisesti tarkennettaessa CMYK-kuvan värejä siten, etteivät ne ylitä tulostuslaitteen tulostusalaa.

Voit tallentaa Sävy/kylläisyys-asetukset Ominaisuudet-paneelissa ja ladata ne myöhemmin käytettäviksi muissa kuvissa. Lisätietoja on kohdissa Säätöasetusten tallentaminen ja Säätöasetusten käyttäminen uudelleen.

Lisätietoja kuvan säädöistä on kohdassa Kuvan värien ja sävyjen säätäminen.

Sävyn/kylläisyyden säädön käyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Sävy/kylläisyys-kuvaketta Säädöt-paneelissa.
  • Valitse Taso > Uusi säätötaso > Sävy/kylläisyys. Valitse Uusi taso -valintaikkunassa OK.

  Valintaikkunan kaksi väripalkkia edustavat värejä samassa järjestyksessä kuin väriympyrässä. Ylempi väripalkki näyttää värit sellaisina, kuin ne olivat ennen säätöä. Alempi palkki näyttää, miten säätö vaikuttaa kaikkiin sävyihin, kun käytetään täyttä kylläisyyttä.

  Huomautus:

  Voit valita myös Kuva > Säädöt > Sävy/kylläisyys. Muista kuitenkin, että tämä menetelmä tekee säädöt suoraan kuvatasoon ja kuvatietoja menetetään.

 2. Valitse Ominaisuudet-paneelissa valikosta, joka on On-image-säätötyökalun oikealla puolella:

  • Valitse Kaikki, jos haluat säätää kaikkia värejä yhtä aikaa.
 3. Kirjoita Sävy-arvo tai vedä liukusäädintä, kunnes olet tyytyväinen väreihin.

  Ruutujen arvot osoittavat pyörimisasteiden määrän ympyrällä pikselin alkuperäisestä väristä. Positiivinen arvo osoittaa siirtymisen myötäpäivään ja negatiivinen arvo siirtymisen vastapäivään. Arvot voivat vaihdella –180:sta +180:een.

  Photoshopin väriympyrä
  Väriympyrä

  A. Kylläisyys B. Sävy 

  Huomautus:

  Voit valita On-image-säätötyökalun myös Ominaisuudet-paneelissa ja Ctrl-napsauttaa (Windows) tai Komento-osoittaa (Mac OS) kuvassa olevaa väriä. Muuta sävyarvoa vetämällä kuvassa vasemmalle tai oikealle.

 4. Kirjoita kylläisyyden arvo. Voit myös lisätä kylläisyyttä vetämällä liukusäädintä oikealle tai vähentää sitä vetämällä liukusäädintä vasemmalle.

  Väri muuttuu väriympyrän keskustasta poispäin tai sitä kohti. Arvot voivat vaihdella –100:sta (haalistamisen prosenttiosuus) +100:aan (kyllästämisen prosenttiosuus).

  Huomautus:

  Voit valita On-image-säätötyökalun myös Ominaisuudet-paneelissa ja napsauttaa kuvassa olevaa väriä. Vedä kuvassa vasemmalle tai oikealle, jos haluat pienentää tai suurentaa napsauttamasi pikselin sisältämän värialueen kylläisyyttä.

 5. Kirjoita vaaleuden arvo. Voit myös lisätä vaaleutta vetämällä liukusäädintä oikealle (lisäät väriin valkoista) tai vähentää sitä vetämällä liukusäädintä vasemmalle (lisäät väriin mustaa). Arvot voivat vaihdella –100:sta (mustan prosenttiosuus) +100:aan (valkoisen prosenttiosuus).

Huomautus:

Voit kumota Sävy/kylläisyys-asetuksen napsauttamalla Palauta-painiketta Ominaisuudet-paneelissa.

Säädettävän värialueen määrittäminen Sävyn ja kylläisyyden säätötoiminnolla

 1. Sävyn/kylläisyyden säädön käyttäminen

 2. Valitse Ominaisuudet-paneelissa väri valikosta, joka on On-image-säätöpainikkeen oikealla puolella.

  Ominaisuudet-paneeliin tulee näkyviin neljä väriympyrän arvoa (asteina). Ne vastaavat väripalkkien välissä näkyviä säätöliukusäätimiä. Kaksi sisintä pystysuuntaista liukusäädintä määrittävät värialueen. Kaksi ulointa kolmioliukusäädintä ilmaisevat, missä värialueen säädöt ”häivytetään” (säätöjen vaikutus vähenee hiljalleen sen sijaan, että se päättyisi yhtäkkiä).

 3. Muokkaa värialuetta joko pipettityökaluilla tai säätöliukusäätimillä.
  • Valitse värialue napsauttamalla tai vetämällä kuvassa pipettityökalulla . Jos haluat suurentaa värialuetta, napsauta tai vedä kuvassa Lisää näytteeseen -pipettityökalulla . Jos haluat pienentää värialuetta, napsauta tai vedä kuvassa Vähennä näytteestä -pipettityökalulla . Kun pipettityökalu on valittuna, voit lisätä väriä alueeseen painamalla vaihtonäppäintä ja vähentää väriä alueesta pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna pipettityökalun käyttämisen aikana.
  • Säädä värin häivytyksen määrää vaikuttamatta alueeseen vetämällä yhtä valkoisista kolmioliukusäätimistä.
  • Säädä aluetta värin vaikuttamatta häivytyksen määrään vetämällä kolmion ja pystypalkin välistä aluetta.
  • Valitse toinen värialue niin, että siirrät koko säätöliukusäädintä (johon kuuluvat kolmiot ja pystypalkit) vetämällä keskikohtaa.
  • Säädä värikomponentin aluetta vetämällä jotakin valkoisista pystypalkeista. Pystypalkin siirtäminen pois säätöpalkin keskeltä lähemmäksi kolmiota suurentaa värialuetta ja pienentää häivytystä. Pystypalkin siirtäminen lähemmäksi säätöpalkin keskikohtaa poispäin kolmiosta pienentää värialuetta ja suurentaa häivytystä.
  • Pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) painettuna ja vedä väripalkkia niin, että jokin muu väri on palkin keskellä.
  Photoshopin Sävy/kylläisyys-liukusäädin
  Sävy/kylläisyys-liukusäädin

  A. Sävy-liukusäädinarvot B. Säätää häivytystä vaikuttamatta alueeseen C. Säätää aluetta vaikuttamatta häivytykseen D. Säätää värialuetta ja häivytystä E. Siirtää koko liukusäädintä 

  Jos liukusäädintä siirretään niin, että se siirtyy toiseen värialueeseen, Muokkaa-valikon nimi muuttuu vastaavasti. Jos esimerkiksi valitset Keltainen-vaihtoehdon ja muutat sen aluetta niin, että se ulottuu väripalkin punaiselle alueelle, nimeksi vaihtuu Punainen 2. Voit muuntaa jopa kuusi erillistä värialuetta saman värialueen muunnelmiksi (esimerkiksi Punainen–Punainen 6).

  Kun valitset värikomponentin, valittu värialue on oletusarvon mukaan 30° leveä ja häivytys jatkuu 30° kummallekin puolelle. Jos häivytysarvo asetetaan liian pieneksi, kuvaan saattaa muodostua juovia.

Harmaasävykuvan värittäminen tai yksivärivaikutelman luominen

 1. (Valinnainen) Jos värität harmaasävykuvaa, muunna kuva RGB-tilaan valitsemalla Kuva > Tila > RGB-värit.

 2. Sävyn/kylläisyyden säädön käyttäminen

 3. Valitse Ominaisuudet-paneelista Väritä. Jos edustan väri on musta tai valkoinen, kuva muunnetaan punaisensävyiseksi (0°). Jos edustan väri ei ole musta tai valkoinen, kuva muunnetaan sen senhetkisen edustan värin sävyn mukaiseksi. Pikseleiden vaaleusarvot eivät muutu.

 4. (Valinnainen) Valitse uusi väri Sävy-liukusäätimellä. Säädä pikseleiden kylläisyyttä ja vaaleutta Kylläisyys- ja Vaaleus-liukusäätimillä.

Värikylläisyyden säätäminen käyttämällä Eloisuus-säätöä

Värikirkkaus-säädöllä voit säätää kylläisyyttä siten, että leikkautuminen minimoidaan, kun värit saavuttavat kylläisyyden. Tämä säätö suurentaa vähemmän kylläisten värien kylläisyyttä enemmän kuin valmiiksi kylläisten värien kylläisyyttä. Värikirkkaus lisäksi estää ihonväriä muuttumasta liian kylläiseksi.

Asiantuntijalta: Värikirkkauden säätötaso

Asiantuntijalta: Värikirkkauden säätötaso
Richard Harrington

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Säädöt-paneelissa Värikirkkaus-kuvaketta .
  • Valitse Taso > Uusi säätötaso > Värikirkkaus. Kirjoita Uusi taso -valintaikkunassa Eloisuus-säätötason nimi ja valitse OK.

  Huomautus:

  Voit valita myös Kuva > Säädöt > Eloisuus. Muista kuitenkin, että tämä menetelmä tekee säädöt suoraan kuvatasoon ja kuvatietoja menetetään.

 2. Vetämällä Ominaisuudet-paneelin Värikirkkaus-liukusäädintä voit pienentää tai suurentaa värien kylläisyyttä ja välttää värien leikkautumisen, kun värien kylläisyys lisääntyy. Tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Vetämällä Värikirkkaus-liukusäädintä oikealle voit suurentaa vain vähän kylläisten värien kylläisyyttä välttäen värien leikkautumisen, kun ne saavuttavat täyden kylläisyyden.
  • Vetämällä Kylläisyys-liukusäädintä voit kohdistaa saman kylläisyyssäädön kaikkiin väreihin riippumatta niiden senhetkisestä kylläisyydestä. Joissakin tapauksissa tämä saattaa aiheuttaa vähemmän juovikkuutta kuin Säädöt-paneelin Sävy/kylläisyys-säätöjen tai Sävy/kylläisyys-valintaikkunan Kylläisyys-liukusäädin.
  • Voit pienentää kylläisyyttä vetämällä joko Värikirkkaus- tai Kylläisyys-liukusäädintä vasemmalle.

Kuvan alueiden värikylläisyyden säätäminen

Pesusienityökalulla voidaan muuttaa varovasti alueen värikylläisyyttä. Harmaasävykuvassa työkalu lisää tai vähentää kontrastia siirtämällä harmaita sävyjä kauemmaksi keskisävyistä tai lähemmäksi niitä.

 1. Valitse pesusienityökalu .
 2. Valitse siveltimen kärki ja valitse asetusriviltä siveltimen asetukset.
 3. Valitse asetusrivin Tila-valikosta tapa, jolla haluat muuttaa väriä:

  Kyllästä

  Vahvistaa värin kylläisyyttä

  Haalista

  Heikentää värin kylläisyyttä

 4. Määritä pesusienityökalun juoksutusasetus.
 5. Minimoi täysin kyllästettyjen tai kyllästämättömien värien ylitys valitsemalla Värikirkkaus-asetus.
 6. Vedä työkalua kuvan muokattavan alueen päällä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö