Voit muuttaa tekstin ulkoasua monilla menetelmillä. Voit esimerkiksi käyristää tekstiä, muuttaa tekstin kuvioiksi tai lisätä tekstiin varjon. Yksi helpoimmista tavoista luoda tekstitehosteita on käsitellä tekstitasoa Photoshopiin sisältyvillä Tekstitehosteet-makroilla. Saat nämä makrot näkyviin valitsemalla Makrot-paneelin valikosta Tekstitehosteet.

Tekstin luominen reitin varrelle tai sisälle

Voit kirjoittaa tekstiä, joka seuraa kynä- tai muototyökalulla luodun muokattavan reitin reunaa. Kun kirjoitat tekstiä reitille, se etenee samaan suuntaan, jossa reitin tukipisteet on lisätty. Kun kirjoitat reitille vaakasuoraa tekstiä, kirjaimet ovat kohtisuorassa peruslinjaa vastaan. Kun kirjoitat reitille pystysuoraa tekstiä, kirjaimet ovat samansuuntaisia kuin peruslinja.

Voit lisätä tekstiä myös suljetun reitin sisään. Teksti asetellaan kuitenkin aina vaakasuuntaan, ja reitin rajoilla tekstiin lisätään rivinvaihto.

Huomautus:

Kun reittiä siirretään tai sen muotoa muutetaan, sitä seuraava teksti mukautuu reitin uuteen paikkaan tai muotoon.

Vaaka- ja pystysuora teksti avoimella reitillä Photoshopissa
Vaaka- ja pystysuora teksti avoimella reitillä

Vaaka- ja pystysuora teksti Photoshopissa
Vaaka- ja pystysuora teksti muototyökalulla luodulla suljetulla reitillä

Tekstin kirjoittaminen reitille

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse vaakasuora tekstityökalu tai pystysuora tekstityökalu .

  • Valitse vaakasuora tekstimaskityökalu tai pystysuora tekstimaskityökalu .

 2. Siirrä osoitinta niin, että tekstityökalun peruslinjan ilmaisin on reitin päällä, ja napsauta. Napsauttamisen jälkeen reitillä näkyy kohdistin.
  Tekstin kirjoittaminen reitille Photoshopissa
  Tekstityökalun peruslinjan osoitin (vasemmalla) ja tekstityökalu, jonka peruslinjan osoitin on reitissä (oikealla)

 3. Kirjoita teksti. Vaakateksti seuraa reittiä ja on kohtisuorassa peruslinjaa vastaan. Pystyteksti seuraa reittiä ja on samansuuntainen kuin peruslinja.

  Huomautus:

  Reitin tekstin pystysuuntaisen tasauksen hallinta on tehokkaampaa käyttämällä Merkki-paneelin Peruslinjan siirtymä -vaihtoehtoa. Voit esimerkiksi siirtää tekstiä alemmas määrittämällä peruslinjan siirron negatiiviseksi.

Reittitekstin siirtäminen tai peilaaminen

 1. Valitse suoravalintatyökalu tai reitinvalintatyökalu ja siirrä se tekstin päälle. Osoitin muuttuu nuolen sisältäväksi kohdistimeksi .
  • Siirrä tekstiä napsauttamalla sitä ja vetämällä se reittiä pitkin. Varo vetämästä osoitinta reitin yli.

  • Kun haluat siirtää tekstin peilikuvana reitin toiselle puolelle, napsauta tekstiä ja vedä se reitin poikki.

Photoshopin suoravalintatyökalu tai reitinvalintatyökalu
Tekstin siirtäminen reitille tai peilaaminen reitin yli suoravalintatyökalulla tai reitinvalintatyökalulla.

Huomautus:

Kun haluat siirtää tekstin reitin yli muuttamatta tekstin suuntaa, käytä Merkki-paneelin Peruslinjan siirtymä -vaihtoehtoa. Jos esimerkiksi olet luonut tekstin, joka etenee ympyrän ulkopuolella yläosan kaarta pitkin vasemmalta oikealle, voit siirtää tekstin ympyrän sisään kaaren alapuolelle kirjoittamalla Peruslinjan siirtymä -ruutuun negatiivisen luvun.

Tekstin kirjoittaminen suljetun reitin sisään

 1. Valitse vaakatekstityökalu .
 2. Aseta kohdistin reitin sisäpuolelle.
 3. Kun pisteviivasulkeet ilmestyvät tekstityökalun ympärille, lisää teksti napsauttamalla.

Reitin ja sen tekstin siirtäminen

 1. Valitse reitinvalintatyökalu tai siirtotyökalu , napsauta reittiä ja vedä se toiseen paikkaan. Jos käytät reitinvalintatyökalua, varmista, ettei osoitin muutu nuolen sisältäväksi kohdistimeksi , koska silloin teksti siirtyy reittiä pitkin.

Reitin ja sen tekstin muodon muuttaminen

 1. Valitse Suoravalintatyökalu .
 2. Napsauta reitin tukipistettä ja muuta reitin muotoa kahvojen avulla.

Tekstin käyristäminen ja palauttaminen ennalleen

Voit luoda erikoisen tekstitehosteen käyristämällä tekstiä. Voit esimerkiksi käyristää tekstin kaaren tai aallon muotoon. Valitsemasi käyristystyyli on tekstitason määrite. Voit muuttaa tekstin muotoa milloin tahansa vaihtamalla tason käyristystyylin. Käyristysasetuksilla määritetään tarkasti käyristystehosteen suunta ja perspektiivi.

Huomautus:

Et voi käyristää tekstitasoa, jolla on käytetty lihavointia jäljittelevää muotoilua tai kirjasimia, joissa ei ole ääriviivatietoja (esimerkiksi bittikarttakirjasimia).

Kala-tyylin avulla käyristetty teksti Photoshopissa
Esimerkki Kala-tyylin avulla käyristetystä tekstistä

Käyristystyyppi

 1. Valitse tekstitaso.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse tekstityökalu ja napsauta asetusrivin Käyristä-painiketta .

  • Valitse Teksti > Käyristä teksti.

  Huomautus:

  Voit käyristää tekstitason tekstiä Käyristä-komennolla. Valitse Muokkaa > Muunna reitti > Käyristä.  

 3. Valitse Tyyli-valikosta käyristystyyli.
 4. Valitse käyristystehosteen suunta – Vaaka tai Pysty.
 5. Määritä tarvittaessa muiden käyristysasetusten arvot:
  • Taivuta-asetus määrittää, kuinka paljon tasoa käyristetään

  • Vaakavääristys- tai Pystyvääristys-asetus lisäävät käyristykseen perspektiivin

Käyristetyn tekstin palauttaminen ennalleen

 1. Valitse käyristetty tekstitaso.
 2. Valitse tekstityökalu ja napsauta asetusrivin Käyristä-painiketta tai valitse Taso > Teksti > Käyristä teksti.
 3. Valitse Tyyli-valikosta Ei mitään ja valitse OK.

Työreitin luominen tekstistä

Voit muokata tekstin merkkejä vektorikuvioina, kun muunnat ne ensin työreitiksi. Työreitti on tilapäinen reitti, joka näkyy Reitit-paneelissa ja määrittää kuvion ääriviivan. Kun olet tehnyt tekstitasosta työreitin, voit tallentaa sen ja käsitellä sitä samoin kuin mitä tahansa reittiä. Et voi muokata reitin merkkejä tekstinä, mutta alkuperäinen tekstitaso säilyy ennallaan ja muokkauskelpoisena.

 1. Valitse tekstitaso ja sitten Teksti > Luo työreitti.

  Huomautus:

  Et voi luoda muokattavia reittejä kirjasimista, jotka eivät sisällä ääriviivatietoja (esimerkiksi bittikarttakirjasimista).

Tekstin muuntaminen kuvioiksi

Kun muunnat tekstin muodoiksi, tekstitaso korvautuu vektorimaskin sisältävällä tasolla. Voit muokata vektorimaskia ja liittää tasoon tyylejä, mutta et voi muokata tason merkkejä tekstinä.

 1. Valitse tekstitaso ja sitten Teksti > Muunna muodoksi.

  Huomautus:

  Et voi luoda muotoja kirjasimista, jotka eivät sisällä ääriviivatietoja (esimerkiksi bittikarttakirjasimista).

Tekstin valintareunuksen luominen

Jos käytät vaakasuoraa tekstimaskityökalua tai pystysuoraa tekstimaskityökalua, ohjelma luo tekstin muotoisen valinnan. Tekstivalinnat näkyvät aktiivisella tasolla, ja niitä voi siirtää, kopioida, täyttää tai piirtää samoin kuin mitä tahansa valintoja.

 1. Valitse taso, jolle haluat sijoittaa valinnan. Pääset parhaisiin tuloksiin luomalla tekstin valintareunuksen tavalliselle kuvatasolle tekstitason sijasta. Jos haluat täyttää tai piirtää tekstin valintareunuksen, luo se uudelle tyhjälle tasolle.
 2. Valitse vaakasuora tekstimaskityökalu tai pystysuora tekstimaskityökalu .
 3. Valitse muita tekstiasetuksia ja kirjoita tekstiä napsauttamaasi kohtaan tai muokkausalueelle.

  Aktiivisen tason päälle tulee punainen maski tekstiä kirjoittaessasi. Kun napsautat Vahvista-painiketta , tekstin valintareunus näkyy kuvan aktiivisella tasolla.

Varjon lisääminen tekstiin

Lisää kuvaan varjo, joka luo tekstille syvyysvaikutelman.

 1. Valitse Tasot-paneelista taso ja siihen sisältyvä teksti, johon haluat lisätä varjon.
 2. Napsauta Tasot-paneelin alareunassa olevaa Tasotyyli-painiketta ja valitse näkyviin tulevasta luettelosta Varjo.
 3. Jos mahdollista, sijoita Tasotyyli-valintaikkuna niin, että näet sekä tason että sen varjon.
 4. Määritä asetukset mieleisiksesi. Voit muuttaa monia varjon ominaisuuksia, kuten sen sulautumisen alempiin tasoihin, peittävyyden (kuinka paljon alemmat tasot näkyvät läpi), valon kulman ja varjon etäisyyden tekstistä tai kohteesta.
 5. Kun varjo näyttää mielestäsi hyvältä, valitse OK.

  Huomautus:

  Jos haluat käyttää samoja varjoasetuksia toiseen tasoon, paina Alt-näppäintä ja vedä Varjo-taso Tasot-paneelista kyseiseen tasoon. Kun vapautat hiiren painikkeen, Photoshop käyttää varjon määritteitä tasoon.

Tekstin täyttäminen kuvalla

Voit täyttää tyypin kuvalla lisäämällä tyyppitason päälle sijoitettuun kuvatasoon rajaavan maskin Tasot-paneelissa.

 1. Avaa tiedosto, joka sisältää tekstin sisällä käytettävän kuvan.
 2. Valitse työkalupaletista vaakatekstityökalu tai pystytekstityökalu .
 3. Tuo Merkki-paneeli edustalle valitsemalla Merkki-välilehti. Jos paneeli ei ole avoinna, valitse Ikkuna > Merkki.
 4. Valitse Merkki-paneelista fontti ja muut tekstin määritteet. Suuret, lihavoidut ja paksut kirjaimet toimivat parhaiten.
 5. Sijoita kohdistin dokumentti-ikkunaan ja kirjoita haluamasi teksti. Kun teksti näyttää mielestäsi hyvältä, paina Ctrl+Enter (Windows) tai Komento+Return (Mac OS).
 6. Tuo Tasot-paneeli edustalle valitsemalla Tasot-välilehti. Jos paneeli ei ole avoinna, valitse Ikkuna > Tasot.
 7. (Valinnainen) Jos kuvataso on taustataso, muunna kuvataso taustatasosta tavalliseksi tasoksi kaksoisnapsauttamalla sitä Tasot-paneelissa.

  Huomautus:

  Taustatasot ovat lukittuja, eikä niitä voi siirtää Tasot-paneelissa. Taustatasojen lukitus on poistettava muuntamalla ne tavallisiksi tasoiksi.

 8. (valinnainen) Voit nimetä tason uudelleen Uusi taso -valintaikkunassa. Sulje valintaikkuna ja muunna kuvataso valitsemalla OK.
 9. Vedä Tasot-paneelissa kuvatasoa niin, että se on aivan tyyppitason päällä.
 10. Kun kuvataso on valittu, valitse Taso > Luo rajaava maski. Kuva tulee tekstin sisään.
 11. Valitse siirtotyökalu ja muuta kuvan sijaintia tekstiin nähden vetämällä.

  Huomautus:

  Jos haluat siirtää kuvan asemesta tekstiä, valitse tyyppitaso Tasot-paneelista ja siirrä sitten teksti siirtotyökalulla.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö