Photoshopin Tasaa- ja Jaa-asetuksilla voi helposti kohdistaa ja välistää kuvatasoja ja esimerkiksi luoda panoraamoja.

Eri tasoilla olevien kohteiden tasaaminen

Opasvideo: Suunnitelman objektien tasaaminen

Opasvideo: Suunnitelman objektien tasaaminen
Infinite Skills

Voit tasata tasojen ja ryhmien sisältöä siirtotyökalulla . (Katso Tasojen sisällön siirtäminen.)

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat tasata useita tasoja, valitse ne siirtotyökalulla tai Tasot-paneelista tai valitse ryhmä.

  • Jos haluat tasata yhden tai usean tason sisällön valintareunukseen, muodosta kuvaan valinta ja valitse sitten tasot Tasot-paneelista. Tällä menetelmällä voit tasata tasoja kuvan mihin tahansa pisteeseen.

 2. Valitse Taso > Tasaa tai Taso > Tasaa valintaan ja valitse sitten alivalikosta komento. Samat komennot voidaan valita myös siirtotyökalun asetusrivin tasauspainikkeilla.

  Yläreunat

  Tasaa valittujen tasojen yläreunat valitun tasojoukon ylimpään pikseliin tai valintareunuksen yläreunaan.

  Pystykeskipisteet 

  Tasaa valittujen tasojen pystykeskipisteet valitun tasojoukon pystykeskipisteeseen tai valintareunuksen pystykeskipisteeseen.

  Alareunat

  Tasaa valittujen tasojen alareunat tasojen alimpaan pikseliin tai valintareunuksen alareunaan.

  Vasemmat reunat 

  Tasaa valittujen tasojen vasemmat reunat tasojen vasemmanpuoleisimpaan pikseliin tai valintareunuksen vasempaan reunaan.

  Vaakakeskipisteet 

  Tasaa valittujen tasojen vaakakeskipisteet tasojen vaakakeskipisteeseen tai valintareunuksen vaakakeskipisteeseen.

  Oikeat reunat

  Tasaa valittujen tasojen oikeat reunat tasojen oikeanpuoleisimpaan pikseliin tai valintareunuksen oikeaan reunaan.

Tasojen ja ryhmien jakaminen tasavälein

Päivitetty Photoshop CC:n lokakuun 2018 versiossa (20.0)

 1. Valitse vähintään kolme tasoa.
 2. Valitse Taso > Jaa ja valitse komento alivalikosta. Voit myös valita siirtotyökalun  ja napsauttaa asetusrivillä näkyvää jakamispainiketta.

  Yläreunat

  Jakaa tasot tasavälein kunkin tason ylimmästä pikselistä alkaen.

  Pystykeskipisteet 

  Jakaa tasot tasavälein kunkin tason pystykeskipisteen pikselistä alkaen.

  Alareunat

  Jakaa tasot tasavälein kunkin tason alimmasta pikselistä alkaen.

  Vasemmat reunat 

  Jakaa tasot tasavälein kunkin tason vasemmanpuoleisimmasta pikselistä alkaen.

  Vaakakeskipisteet 

  Jakaa tasot tasavälein kunkin tason vaakakeskipisteen pikselistä alkaen.

  Oikeat reunat

  Jakaa tasot tasavälein kunkin tason oikeanpuoleisimmasta pikselistä alkaen.

  Vaakasuunnassa

  Jakaa tasot vaakasuunnassa tasavälein.

  Pystysuunnassa

  Jakaa tasot pystysuunnassa tasavälein.

Kuvatasojen tasaaminen automaattisesti

Tasaa tasot automaattisesti -komennolla voit tasata tasot automaattisesti tasojen samankaltaisen sisällön, kuten kulmien ja reunojen, mukaan. Voit määrittää haluamasi tason viitetasoksi tai antaa Photoshopin valita viitetason automaattisesti. Muut tasot tasataan viitetason mukaan niin, että vastaavat sisällöt tasautuvat toisiinsa nähden.

Tasaa tasot automaattisesti -komennon avulla voit yhdistää kuvia usealla tavalla:

 • Voit korvata tai poistaa sellaisten kuvien osia, joissa on samanlainen tausta. Kuvien tasaamisen jälkeen voit yhdistää kuvien osia yhdeksi kuvaksi käyttämällä maski- tai sekoitustehostetta.

  Lisätietoja on kohdassa Kuvien yhdistäminen automaattisella tasojen sekoituksella.

 • Liitä yhteen kuvat, joissa on päällekkäistä sisältöä.

 • Voit muuntaa staattista taustaa vasten kuvatut videoruudut tasoiksi ja sen jälkeen lisätä tai poistaa sisältöä useaan ruutuun tai useasta ruudusta.

 1. Kopioi tai sijoita tasattavat kuvat samaan dokumenttiin.

  Kukin kuva sijoitetaan erilliseen tasoon. Katso Tasojen monistaminen.

  Huomautus:

  Voit ladata useita kuvia tasoille komentosarjan avulla. Valitse Tiedosto > Komentojonot > Lataa tiedostot pinoon.

 2. (Valinnainen) Luo Tasot-paneelissa viitetaso lukitsemalla se. Katso Tasojen lukitseminen. Jos et määritä viitetasoa, Photoshop analysoi tasot ja valitsee lopullisen sommitelman keskimmäisen tason viitetasoksi.
 3. Valitse jäljellä olevat tasattavat tasot.

  Jos haluat valita useita peräkkäisiä tasoja paneelista, paina vaihtonäppäintä napsauttaessasi. Jos haluat valita tasoja, jotka eivät ole peräkkäin, paina napsauttaessasi Ctrl- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS).

  Huomautus:

  Älä valitse säätötasoja, vektoritasoja tai älykkäitä objekteja, jotka eivät sisällä tasauksen edellyttämiä tietoja.

 4. Valitse Muokkaa > Tasaa tasot automaattisesti ja valitse tasausvaihtoehto. Kun luot esimerkiksi panoraamaa, käytä päällekkäisiä osia sisältävien kuvien yhdistämiseen Automaattinen-, Perspektiivi- tai Lieriömäinen-asetusta. Käytä siirtymiä sisältävien, skannattujen kuvien tasaamiseen Vain siirtäminen -asetusta.

  Automaattinen

  Photoshop analysoi lähdekuvat ja käyttää joko Perspektiivi- tai Lieriömäinen-asettelua sen mukaan, kumpi tuottaa paremman tuloksen.

  Perspektiivi

  Luo johdonmukaisen sommittelun valitsemalla yhden lähdekuvista (normaalisti keskimmäisen kuvan) vertailukuvaksi. Sitten muita kuvia muunnetaan (siirretään, venytetään tai vinoutetaan tarpeen mukaan) niin, että eri tasojen limittäiset osat vastaavat toisiaan.

  Lieriömäinen

  Vähentää Perspektiivi-asettelussa silloin tällöin syntyvää ”rusettivääristymää” näyttämällä kuvat aivan kuin avatun sylinterin pinnalle asetettuina. Eri tasojen limittäiset osat vastaavat edelleen toisiaan. Vertailukuva sijoittuu keskelle. Sopii parhaiten laajojen panoraamojen luomiseen.

  Pallo

  Tasaa kuvat käyttäen laajaa kuva-alaa (pysty- ja vaakasuunnassa) Määrittää yhden lähdekuvan (oletusarvon mukaan keskimmäisen kuvan) viitekuvaksi ja muuntaa sitten muut kuvat pallomaisesti siten, että päällekkäiset sisällöt sovitetaan yhteen.

  Otoskollaasi

  Tasaa tasot ja sovittaa yhteen päällekkäisen sisällön muuttamatta objektien muotoa kuvassa (esimerkiksi ympyrä säilyy ympyränä).

  Vain siirtäminen

  Kohdistaa tasot ja sovittaa limittäiset osat toisiinsa, mutta ei muunna (venytä tai vinouta) mitään lähdetasoa.

  Linssikorjaus

  Korjaa objektiivin viat automaattisesti:

  Vinjetin poisto

  Korjaa objektiivin vian, joka tekee kuvan reunoista, erityisesti kulmista, tummempia kuin keskiosasta.

  Geometrinen vääristys

  Kompensoi tynnyri-, tyyny- tai kalansilmävääristymää.

  Huomautus:

  Geometrinen vääristys -toiminto pyrkii parantamaan tasausta ottamalla huomioon vääristyksen. Näin ei kuitenkaan tapahdu käytettäessä kalansilmäobjektiivia. Kun kalansilmäobjektiivin metatiedot havaitaan, Geometrinen vääristys -toiminto tasaa kuvat niiden mukaisesti.

Automaattisen tasauksen jälkeen voit tasoittaa tasojen valaistuseroja hienosäätämällä tasausta tai tekemällä sävymuutoksia valitsemalla Muokkaa > Vapaa muunnos. Yhdistä sen jälkeen tasot yhdeksi kuvaksi.

Huomautus:

Voit katsoa videon panoraamojen luomisesta Photoshopin tasaustyökaluilla ja automaattisilla toiminnoilla artikkelista Panoraamavalokuvan luominen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö