Asetusrivillä valittu sekoitustila määrää, miten maalaus- tai muokkaustyökalu vaikuttaa kuvan pikseleihin. Seuraavista väritermeistä on apua, kun yrität hahmottaa sekoitustilan vaikutuksen:

  • Perusväri on kuvan alkuperäinen väri.

  • Sekoitusväri on maalaus- tai muokkaustyökalulla lisättävä väri.

  • Tulosväri on sekoituksen tulos.

Sekoitustilojen kuvaukset

Valitse vaihtoehto asetusrivin avattavasta Tila-valikosta.

Huomautus:

  • Kun selaat avautuvassa Sekoitustila-valikossa eri vaihtoehtoja, näet, miltä ne näyttävät kuvassasi. Sekoitustilojen esikatselu näkyy automaattisesti Photoshopin piirtoalueella.
  • Vain Normaali-, Roiskiva-, Tummentava-, Kertova-, Vaalentava-, Lineaarinen varjostus (Lisää)-, Erottava-, Sävy-, Kylläisyys-, Väri-, Värin kirkkaus-, Vaaleampi väri- ja Tummempi väri -sekoitustilat ovat käytettävissä 32-bittisissä kuvissa.

Normaali

Muokkaa tai maalaa kunkin pikselin tulosväriseksi. Tämä on oletustila. (Normaali-tilaa sanotaan Kynnys-tilaksi, kun käsitellään bittikarttakuvaa tai indeksoitua värikuvaa.)

Roiskiva

Muokkaa tai maalaa kunkin pikselin tulosväriseksi. Tulosvärissä on kuitenkin sekaisin perusvärisiä tai sekoitusvärisiä pikseleitä sen mukaan, miten läpikuultavia pikselit ovat.

Taakse

Muokkaa tai maalaa vain tason läpinäkyviä osia. Tämä tila toimii vain tasoilla, joiden läpinäkyvyyttä ei ole lukittu. Sen tulos muistuttaa muovikalvon läpinäkyvien alueiden kääntöpuolelle maalaamista.

Pyyhi

Muokkaa tai maalaa kunkin pikselin läpinäkyväksi. Tämä tila on valittavissa, jos käytössä on muototyökalu (ja täyttöalue on valittu), maalipurkkityökalu , sivellintyökalu , kynätyökalu , Täytä-komento tai Piirrä-komento. Sitä ei voi valita, jos tason läpinäkyvyys on lukittu.

Tummentava

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja valitsee tulosväriksi perus- tai sekoitusvärin sen mukaan, kumpi on tummempi. Sekoitusväriä vaaleammat pikselit muuttuvat, kun taas sekoitusväriä tummemmat pikselit jäävät ennalleen.

Kertova

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja kertoo perusvärin sekoitusvärillä. Tulosväri on aina tummempi. Kun mikä tahansa väri kerrotaan mustalla, tulos on musta. Kun mikä tahansa väri kerrotaan valkoisella, tulos on alkuperäinen väri. Jos maalaat muulla värillä kuin mustalla tai valkoisella, jokainen maalaustyökalun veto muuttaa tulosvärin yhä tummemmaksi. Tulos muistuttaa kuvan maalaamista usealla tussikynällä.

Värilisävalotus

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja tummentaa perusväriä sekoitusvärin mukaiseksi lisäämällä kontrastia värien välille. Jos sekoitetaan valkoista, väri ei muutu.

Lineaarinen lisävalotus

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja tummentaa perusväriä sekoitusvärin mukaiseksi vähentämällä kirkkautta. Jos sekoitetaan valkoista, väri ei muutu.

Vaalentava

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja valitsee tulosväriksi perus- tai sekoitusvärin sen mukaan, kumpi on vaaleampi. Sekoitusväriä tummemmat pikselit muuttuvat, kun taas sekoitusväriä vaaleammat pikselit jäävät ennalleen.

Rasteri

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja kertoo sekoitus- ja perusvärien käänteisarvot. Tulosväri on aina vaaleampi. Kun rasteroidaan mustalla, väri jää ennalleen. Kun rasteroidaan valkoisella, tulosväri on valkoinen. Tulos muistuttaa diakuvien heijastamista päällekkäin.

Värivarjostus

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja kirkastaa perusväriä sekoitusvärin mukaiseksi vähentämällä kontrastia värien välillä. Jos sekoitetaan mustaa, väri ei muutu.

Lineaarinen varjostus (Lisää)

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja vaalentaa perusväriä sekoitusvärin mukaiseksi lisäämällä kirkkautta. Jos sekoitetaan mustaa, väri ei muutu.

Sulauttava

Kertoo tai rasteroi värit sen mukaan, millainen perusväri on. Kuviot tai värit sijoittuvat entisten pikseleiden päälle niin, että perusvärin vaaleat ja tummat alueet säilyvät. Perusväri ei muutu, vaan siihen yhdistetään sekoitusväriä alkuperäisen värin vaaleuden tai tummuuden mukaisesti.

Pehmeä valo

Tummentaa tai vaalentaa värejä sekoitusvärin mukaan. Tulos muistuttaa hajautetun kohdevalon suuntaamista kuvaan. Jos sekoitusväri (valonlähde) on vaaleampi kuin 50 %:n harmaa, kuva vaalenee samoin kuin varjostustyökalua käytettäessä. Jos sekoitusväri on tummempi kuin 50 %:n harmaa, kuva tummenee samoin kuin lisävalotustyökalua käytettäessä. Puhdas musta tai valkoinen tuottaa selvästi tummemman tai vaaleamman alueen, mutta ei tee siitä puhtaan mustaa tai valkoista.

Kova valo

Kertoo tai rasteroi värit sen mukaan, millainen sekoitusväri on. Tulos muistuttaa räikeän kohdevalon suuntaamista kuvaan. Jos sekoitusväri (valonlähde) on vaaleampi kuin 50 %:n harmaa, kuva vaalenee samoin kuin Rasteri-tilaa käytettäessä. Tämä on kätevä tapa lisätä kuvaan huippuvalokohtia. Jos sekoitusväri on tummempi kuin 50 %:n harmaa, kuva tummenee samoin kuin Kertova-tilaa käytettäessä. Tämä on kätevä tapa lisätä kuvaan varjoja. Jos maalataan puhtaalla mustalla tai valkoisella, tuloskin on puhdas musta tai valkoinen.

Kirkas vaalea

Lisävalottaa tai varjostaa värejä sekoitusvärin mukaan lisäämällä tai vähentämällä kontrastia. Jos sekoitusväri (valonlähde) on vaaleampi kuin 50 %:n harmaa, kuvaa vaalennetaan vähentämällä kontrastia. Jos sekoitusväri on tummempi kuin 50 %:n harmaa, kuvaa tummennetaan lisäämällä kontrastia.

Lineaarinen valo

Lisävalottaa tai varjostaa värejä sekoitusvärin mukaan lisäämällä tai vähentämällä kirkkautta. Jos sekoitusväri (valonlähde) on vaaleampi kuin 50 %:n harmaa, kuvaa vaalennetaan lisäämällä kirkkautta. Jos sekoitusväri on tummempi kuin 50 %:n harmaa, kuvaa tummennetaan vähentämällä kirkkautta.

Kohdevalo

Korvaa värit sen mukaan, millainen sekoitusväri on. Jos sekoitusväri (valonlähde) on vaaleampi kuin 50 %:n harmaa, sekoitusväriä tummemmat pikselit muuttuvat ja sekoitusväriä vaaleammat pikselit jäävät ennalleen. Jos sekoitusväri (valonlähde) on tummempi kuin 50 %:n harmaa, sekoitusväriä vaaleammat pikselit muuttuvat ja sekoitusväriä tummemmat pikselit jäävät ennalleen. Tämä on kätevä tapa lisätä kuvaan erikoistehosteita.

Kova sekoitus

Lisää punaisen, vihreän ja sinisen sekoitusvärin kanava-arvon perusvärin RGB-arvoihin. Jos tuloksena saatava kanavan arvo on 255 tai suurempi, kanava-arvo on 255; jos tuloksena saatava arvo on pienempi kuin 255, arvo on 0. Tästä seuraa, että kaikkien sekoitettujen pikselien punaisen, vihreän ja sinisen kanava-arvo on 0 tai 255. Näin kaikkien pikselien väri vaihtuu lisääväksi pääväriksi (punainen, vihreä tai sininen), valkoiseksi tai mustaksi.

Huomautus:

CMYK-kuvissa Kova sekoitus vaihtaa kaikkien pikselien värin vähentäväksi pääväriksi (syaani, keltainen tai magenta), valkoiseksi tai mustaksi. Enimmäisväriarvo on 100.

Erottava

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja vähentää perusväristä sekoitusvärin tai sekoitusväristä perusvärin sen mukaan, kumman kirkkausarvo on suurempi. Jos sekoitetaan valkoista, perusvärin arvot muuttuvat käänteisiksi. Jos sekoitetaan mustaa, perusväri ei muutu.

Poistava

Tuottaa Erottava-tilan kaltaisen, mutta kontrastiltaan heikomman vaikutelman. Jos sekoitetaan valkoista, perusvärin arvot muuttuvat käänteisiksi. Jos sekoitetaan mustaa, väri ei muutu.

Vähennä

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja vähentää sekoitusvärin perusväristä. 8- ja 16-bittisissä kuvissa mahdolliset negatiiviset arvot muutetaan nollaksi.

Pilko osiin

Lukee kunkin kanavan väritiedot ja erottaa sekoitusvärin perusväristä.

Sävy

Luo tulosvärin, jossa on perusvärin kirkkaus ja kylläisyys sekä sekoitusvärin sävy.

Kylläisyys

Luo tulosvärin, jossa on perusvärin kirkkaus ja sävy sekä sekoitusvärin kylläisyys. Jos tässä tilassa maalataan alueelle, jonka kylläisyys on nolla (harmaa), värit eivät muutu.

Väri

Luo tulosvärin, jossa on perusvärin kirkkaus sekä sekoitusvärin sävy ja kylläisyys. Tämä tila säilyttää kuvan harmaasävyt ja sopii mustavalkoisten kuvien värittämiseen ja värikuvien sävyttämiseen.

Värin kirkkaus

Luo tulosvärin, jossa on perusvärin sävy ja kylläisyys sekä sekoitusvärin kirkkaus. Tämä tila luo Väri-tilaan nähden käänteisen vaikutuksen.

Vaaleampi väri

Vertaa sekoitusvärin ja perusvärin kaikkien kanava-arvojen yhteenlaskettuja arvoja ja näyttää suuremman arvon. Vaaleampi väri -tila ei tuota kolmatta väriä, kuten Vaalentava-sekoitus voi tehdä, koska Vaaleampi väri -tila luo tuloksena saatavan värin valitsemalla suurimmat kanava-arvot sekä perus- että sekoitusväristä.

Tummempi väri

Vertaa sekoitusvärin ja perusvärin kaikkien kanava-arvojen yhteenlaskettuja arvoja ja näyttää pienemmän arvon. Tummempi väri -tila ei tuota kolmatta väriä, kuten Tummempi-sekoitus voi tehdä, koska se luo tuloksena saatavan värin valitsemalla pienimmät kanava-arvot sekä perus- että sekoitusväristä.

Esimerkkejä sekoitustiloista

Näistä esimerkeistä näkyy tulos, kun osa kasvoista maalataan käyttäen vuorollaan kutakin sekoitustilaa.


Alkuperäinen kuva


Normaali, peittävyys 100 %


Normaali, peittävyys 50 %


Roiskiva, peittävyys 50 %


Taakse


Pyyhi


Tummentava


Kertova


Värilisävalotus


Lineaarinen lisävalotus


Vaalentava


Rasteri


Värivarjostus


Lineaarinen varjostus (Lisää)


Peittävä


Pehmeä valo


Kova valo


Kirkas vaalea


Lineaarinen valo


Kohdevalo


Kova sekoitus


Erottava


Poistava


Vähennä


Pilko osiin


Sävy


Kylläisyys


Väri


Värin kirkkaus, peittävyys 80 %


Vaaleampi väri


Tummempi väri