Photoshopin piirtoalustat
Eri laitteiden piirtoalustat samalla piirtoalueella

Jos olet web- tai käyttäjäkokemussuunnittelija, suunnittelet yhä useammin sivustoja tai sovelluksia useille laitteille. Piirtoalustat helpottavat suunnittelua tarjoamalla rajattoman piirtoalueen, jolle voit sijoittaa suunnitelmia eri laitteita ja näyttöjä varten. Kun luot piirtoalustoja, käytettävissä on monenlaisia esimääritettyjä kokoja, ja voit myös määrittää mukautetun piirtoalustan koon.

Piirtoalustat ovat käteviä, vaikka suunnittelisit tavallisesti vain yhtä näyttökokoa varten. Kun suunnittelet esimerkiksi sivustoa, piirtoalustojen avulla voit tarkastella eri sivujen suunnitelmia vierekkäin oikeassa asiayhteydessä.

Huomautus:

Piirtoalustat on optimoitu RGB-väritilaa ja edistynyttä GPU-piirtotilaa varten.

Mikä on piirtoalusta?

Voit ajatella piirtoalustan olevan eräänlainen tasoryhmä. Piirtoalusta kiinnittää kaikki sen sisältämät elementit tiettyjen rajojen sisään. Piirtoalustan elementtien hierarkia näkyy Tasot-paneelissa yhdessä tasojen ja tasoryhmien kanssa. Piirtoalustat voivat sisältää sekä tasoja että tasoryhmiä, mutta eivät toisia piirtoalustoja.

Visuaalisesti piirtoalustat ovat yksittäisiä piirtoalueita dokumentin sisällä. Kaikki dokumenttiin sisältyvät piirtoalustoihin kuulumattomat tasot ryhmitellään Tasot-paneelissa ylimmäksi, eikä niitä liitetä mihinkään piirtoalustaan.

Piirtoalustojen asetukset

Voit mukauttaa piirtoalustojen ulkoasua valitsemalla Oletusarvot > Käyttöliittymä > Ulkoasu > Piirtoalustat. Voit valita piirtoalustan peitevärin ja näyttää tai piilottaa piirtoalustan reunat. 

Photoshopin piirtoalustojen asetukset

Piirtoalustadokumentin luonti

 1. Valitse Photoshopissa Tiedosto > Uusi.
 2. Määritä Uusi-valintaikkunassa dokumentin nimi, esimerkiksi iPhone-sivusto.
 3. Valitse Dokumentin tyyppi ‑ponnahdusvalikosta Piirtoalusta.
 4. Valitse haluamasi vaihtoehto yli 35 esimääritetystä piirtoalustan koosta.
Photoshopin piirtoalustojen koot
Laaja esimääritettyjen piirtoalustan kokojen valikoima

 1. Aloita lisäämällä suunnitelmasi elementit piirtoalustalle. Voit lisätä piirtoalustalle esimerkiksi älykkäitä objekteja, tasoja tai tasoryhmiä.

Nykyisen dokumentin muunto piirtoalustadokumentiksi

Voit muuntaa tavallisen Photoshop-dokumentin nopeasti piirtoalustadokumentiksi.

 1. Valitse dokumentista vähintään yksi taso tai tasoryhmä.
 2. Napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Piirtoalusta tasoista tai Piirtoalusta ryhmästä.

Piirtoalustojen lisäys nykyiseen dokumenttiin

 1. Valitse piirtoalustatyökalu valitsemalla Työkalut-paneelissa näkyvä kuvake .
 1. Piirrä piirtoalusta piirtoalueelle.
 2. Muuta piirtoalustan kokoa tarvittaessa. Valitse työkalun asetusrivillä olevasta Koko-ponnahdusvalikosta haluamasi esimääritetty koko. Vaihtoehtoisesti voit jättää piirtoalustan asettamasi oman kokomäärityksen mukaiseksi.
Photoshopin piirtoalustan koon muuttaminen
Piirtoalustan koon muuttaminen

 1. Nimeä piirtoalusta uudelleen käyttämällä haluamaasi nimeä. Toimi seuraavasti:
  1. Kun piirtoalusta on valittuna, valitse Taso > Nimeä piirtoalusta uudelleen
  2. Kirjoita piirtoalueen uusi nimi ja paina Enter-näppäintä.
 2. Aloita lisäämällä suunnitelmasi elementit piirtoalustalle. Voit lisätä piirtoalustalle esimerkiksi älykkäitä objekteja, tasoja tai tasoryhmiä.

Uusien piirtoalustojen lisäys tiedostoon nopeasti

Voit lisätä tiedostoon piirtoalustoja napsauttamalla tiedostossa jo olevien piirtoalustojen vierellä olevia +-kuvakkeita. +-kuvakkeet näkyvät piirtoalueen kohdissa, joihin mahtuisi lisää piirtoalustoja. Voit kopioida piirtoalustan sisältöineen optio-/Alt-napsauttamalla pluskuvaketta (+).  

 1. Valitse piirtoalusta. 
 2. Napsauta piirtoalustan vierellä olevaa +-kuvaketta. Photoshop lisää tiedostoon piirtoalustan +-kuvakkeen suuntaan.
Photoshopin piirtoalustojen lisäys pluskuvakkeilla
Piirtoalustojen lisäys pluskuvakkeilla

Huomautus:

Voit kopioida valittuna olevan piirtoalustan sisältöineen optio-/Alt-napsauttamalla pluskuvaketta (+). Uusi piirtoalusta lisätään napsauttamasi +-kuvakkeen suuntaan.

Piirtoalustojen käyttö

Piirtoalustan taustan määritys

Määritä haluamasi arvo piirtoalustan Ominaisuudet-paneelin (Ikkuna > Ominaisuudet) Piirtoalustan taustaväri -kenttään. Voit myös määrittää piirtoalustan taustan läpinäkyväksi.

Piirtoalustan taustan määritys

Elementtien siirto piirtoalustojen välillä

Voit yksinkertaisesti vetää elementtejä piirtoalueen yhdeltä piirtoalustalta toiselle. Kun siirrät elementtejä piirtoalustojen välillä, Photoshop yrittää sijoittaa ne vastaavaan kohtaan suhteessa piirtoalustojen vasemmassa yläkulmassa oleviin viivaimen nollakohtiin.

Kun lisäät tai siirrät elementin piirtoalustalle, uusi elementti siirtyy kyseisen piirtoalustan Tasot-paneelin Z-järjestyksessä ylimmäksi.

Nykyisten piirtoalustojen avulla voit ryhmitellä myös sellaisia tasoja tai elementtejä, jotka eivät sisälly mihinkään nykyiseen piirtoalustaan. Vedä vain piirtoalueella oleva elementti haluamallesi piirtoalustalle. Vaihtoehtoisesti voit siirtää elementin kohteena olevan piirtoalustan Tasot-paneelin kautta.

Tasojen tai tasoryhmien kopiointi

Kun kopioit tason tai tasoryhmän piirtoalustoja sisältävässä dokumentissa, voit valita piirtoalustan, jolle haluat sijoittaa kopioidun tason.

Tasojen kopiointi: valitse piirtoalusta, jolle haluat sijoittaa kopioidun tason

Siirrä

Kun piirtoalusta- tai siirtotyökalu on valittuna, valitse haluamasi piirtoalusta napsauttamalla sen tunnusta. Siirrä piirtoalusta sitten haluamaasi kohtaan piirtoalueella.

Muuta kokoa

Kun piirtoalusta- tai siirtotyökalu on valittuna, valitse haluamasi piirtoalusta napsauttamalla sen tunnusta. Valitse sitten piirtoalustatyökalun asetusrivillä olevasta Koko-ponnahdusvalikosta uusi esimääritetty koko.

Jos haluat mukauttaa piirtoalustan kokoa, voit tehdä sen helposti vetämällä piirtoalustan reunoissa olevista kahvoista.

Ruudukot

Voit näyttää piirtoalustan ruudukot valitsemalla piirtoalustan ja valitsemalla Näyttö > Näytä > Ruudukko.

Apulinjat

Kun piirtoalusta on valittu, vedä apulinjoja viivaimesta piirtoalueelle. Apulinjat siirtyvät nyt piirtoalustan mukana. Kun kopioit piirtoalustan apulinjoineen, voit käyttää kopioidussa piirtoalustassa samoja apulinjoja kuin alkuperäisessä. Valitsemalla Näyttö > Uusi apuasettelu voit vaihtoehtoisesti käsitellä ainoastaan haluamiasi piirtoalustoja. Voit määrittää apulinjojen näkyvyysasetukset valitsemalla Näyttö > Näytä.

Photoshopin uusi apuasettelu
(Vasen) Uusi apuasettelu | (oikea) Apulinjan näkyvyysasetukset

Piirtoalustan ominaisuuksien tarkastelu

Kun haluat tarkastella piirtoalustan tärkeimpiä ominaisuuksia nopeasti, valitse haluamasi piirtoalusta ja valitse sitten Ikkuna > Ominaisuudet. Voit muuttaa piirtoalustan kokoa myös Ominaisuudet-paneelissa.

Kun piirtoalusta on valittuna, sen ominaisuudet näkyvät myös työkalun asetusrivillä.

Photoshopin piirtoalustan Ominaisuudet-paneeli
Piirtoalustan Ominaisuudet-paneeli

Piirtoalustojen nimen näyttö

Voit näyttää tai piilottaa piirtoalustojen nimet valitsemalla Näyttö > Näytä > Piirtoalustojen nimet. Piirtoalustojen nimet katkaistaan automaattisesti piirtoalustan leveyden mukaan.

Tasojen suodatus piirtoalustan mukaan

Valitse Tasot-paneelin Haku-ponnahdusvalikosta Piirtoalusta. Valitse piirtoalusta tai jokin piirtoalustan taso. Tasot-paneelin näkymässä näkyy nyt ainoastaan valittu piirtoalusta. Voit palata täyteen Tasot-paneelin poistamalla kaikkien tasojen valinnan tai valitsemalla jotakin piirtoalustan ulkopuolelta.

Automaattisen sisäkkäisyyden esto piirtoalustoissa

Liittämällä kuvan lukituksen piirtoalustaan voit estää automaattisen sisäkkäisyyden piirtoalustassa. Liittämällä lukituksen tiettyihin piirtoalustan tasoihin voit taas estää automaattisen sisäkkäisyyden kyseisillä tasoilla. Voit palata normaaliin automaattiseen sisäkkäisyyteen poistamalla toiminnon lukitukset piirtoalustoista ja tasoista.

Photoshopin automaattisen sisäkkäisyyden esto piirtoalustoissa

Piirtoalustan sijaintilukitus

Valitse piirtoalusta ja määritä sijaintilukitus. Nyt piirtoalusta pysyy paikallaan piirtoalueella, mutta elementtejä voi edelleen lisätä, siirtää piirtoalueella ja poistaa normaalisti. 

Photoshopin sijainnin lukitseminen

Nimeäminen uudelleen

Kaksoisnapsauta piirtoalustan nimeä Tasot-paneelissa ja kirjoita uusi nimi. Vaihtoehtoisesti voit valita Tasot > Nimeä piirtoalusta uudelleen.

Piirtoalustojen ryhmittelyn purku

Piirtoalustalle lisättyjen elementtien ryhmittelyn purkaminen onnistuu nopeasti. Kun piirtoalusta on valittuna, valitse Taso > Pura piirtoalustojen ryhmittely. Kun piirtoalustojen ryhmittely puretaan, niiden sisältämät elementit siirtyvät kaikki yhtä tasoa ylemmäksi Tasot-paneelissa. Jos dokumentin viimeisen jäljellä olevan piirtoalustan ryhmittely puretaan, dokumentista tulee piirtoalustoja sisältämätön dokumentti.

Piirtoalustojen vienti

Piirtoalustojen vienti kuvaresursseina

Voit viedä piirtoalustoja JPEG-, GIF-, PNG-, PNG-8- tai SVG-kuvaresursseina suoraan Tasot-paneelista.

Lisätietoja on artikkelissa Piirtoalustojen ja tasojen vienti.

Piirtoalustojen vienti PDF-muodossa

Piirtoalustoja voi viedä PDF-tiedostoina. Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse Photoshopissa Tiedosto > Vienti > Piirtoalustojen PDF-muunto.
 2. Toimi Piirtoalustojen PDF-muunto -valintaikkunassa seuraavasti:
  • Valitse sijainti, johon haluat tallentaa luodut PDF-tiedostot.
  • Määritä luotaville PDF-tiedostoille tiedostonimen etuliite. Se voi olla esimerkiksi Kampanja_vakuutus.
  • Määritä, haluatko viedä vain piirtoalustojen sisällön vai myös päällekkäisten alueiden sisällön.
  • Määritä, haluatko viedä kaikki piirtoalustat vai vain valitut.
  • Määritä, haluatko viedä myös piirtoalustojen taustat.
  • Määritä, haluatko luoda yhden PDF-tiedoston, joka sisältää kaikki nykyisen dokumentin piirtoalustat, vai haluatko luoda jokaisesta piirtoalustasta oman PDF-tiedoston. Jos päätät luoda useita PDF-tiedostoja, niissä käytetään aiemmin määrittämääsi tiedostonimen etuliitettä.
  • Määritä vietävien PDF-tiedostojen koodaus: ZIP tai JPEG. Jos valitsit JPEG-koodauksen, määritä myös Laatu-asetus (0-12).
  • Määritä, haluatko sisällyttää vietäviin PDF-tiedostoihin ICC (International Color Consortium) -profiilin. ICC-profiili sisältää tiedot, jotka kuvaavat värien syöttö- tai tulostuslaitetta.
  • Määritä, haluatko viedä myös piirtoalustojen nimet. Tässä asetuksessa voit määrittää myös mukautetun kirjasimen, kirjasinkoon, kirjasimen värin ja piirtoalueen laajennusvärin.
 3. Valitse Suorita. Photoshop luo PDF-tiedoston.

Piirtoalustojen vienti tiedostoon

Piirtoalustoja voi viedä erillisiin tiedostoihin. Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse Photoshopissa Tiedosto > Vienti > Piirtoalustat tiedostoihin.
 2. Toimi Piirtoalustat tiedostoihin -valintaikkunassa seuraavasti:
  • Valitse sijainti, johon haluat tallentaa luodut tiedostot.
  • Määritä tiedostonimen etuliite.
  • Määritä, haluatko viedä vain piirtoalustan sisällön vai myös päällekkäiset alueet.
  • Määritä, haluatko viedä kaikki piirtoalustat vai vain valitut.
  • Määritä, haluatko viedä myös piirtoalustojen taustat.
  • Valitse vietävän tiedoston tyyppi. Mahdolliset vaihtoehdot ovat BMP, JPEG, PDF, PSD, Targa, TIFF, PNG-8 ja PNG-24.
  • Määritä valitsemasi tiedostotyypin vientiasetukset.
   • Määritä, haluatko viedä myös piirtoalustojen nimet. Tässä asetuksessa voit määrittää myös mukautetun kirjasimen, kirjasinkoon, kirjasimen värin ja piirtoalueen laajennusvärin.
 3. Valitse Suorita. Photoshop vie piirtoalustat valitun muotoisina tiedostoina.

Laitteen esikatselu ja Preview CC ‑oheissovellus

Photoshopin suunnitelmien esikatselu kohdelaitteissa

Laitteen esikatselu ‑toiminnon ja Photoshopin oheissovellus Preview CC:n avulla voit nopeasti esikatsella suunnitelmia niissä iOS-laitteissa, joita varten suunnitelmat on tehty. Preview CC liitetään Photoshopiin joko USB-portin tai Wi‑Fi-yhteyden kautta, ja se muodostaa reaaliaikaisen esikatselun suunnitelmastasi. Suunnitelmaan tekemäsi muutokset lähetetään automaattisesti laitteeseen esikatselua varten.

Jos dokumentissasi on piirtoalustoja, Laitteen esikatselu ‑toiminto yrittää näyttää oikean piirtoalustan vertaamalla sen kokoa ja asentoa liitettynä olevan iOS-laitteen kokoon. Lisäksi voit esikatsella tiettyä piirtoalustaa laitteessa siirtymispalkin avulla tai selata piirtoalustoja pyyhkäisemällä siinä järjestyksessä, jossa ne ovat Photoshopin Tasot-paneelissa.

Lisätietoja Laitteen esikatselu ‑toiminnosta ja Preview CC:stä on seuraavissa artikkeleissa:

Usein kysytyt kysymykset

Et voi. Sisäkkäisiä piirtoalustoja ei tällä hetkellä tueta.

Voit ajatella piirtoalustojen olevan eräänlaisia tasoryhmiä. Luettelo piirtoalustoista näkyy Photoshopin Tasot-paneelissa, aivan kuten tasot ja tasoryhmät sisältävät luettelotkin.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö