Photoshopissa on monenlaisia tehosteita, esimerkiksi varjoja, hehkuja ja viisteitä, jotka muuttavat tason sisällön ulkoasua poistamatta tietoja. Tasotehosteet on liitetty tason sisältöön. Kun tason sisältöä siirretään tai muokataan, samat tehosteet kohdistuvat muokattuun sisältöön. Jos esimerkiksi lisäät varjon tekstitasolle ja sitten lisäät uuden tekstin, varjo lisätään automaattisesti uuteen tekstiin.

Tasotyyli tarkoittaa yhtä tai useita tehosteita, jotka kohdistetaan tasoon tai tasoryhmään. Voit käyttää Photoshopin esimääritettyjä tyylejä tai luoda mukautetun tyylin käyttämällä Tasotyyli-valintaikkunaa. Tasotehostekuvake  näkyy Tasot-paneelissa tason nimen oikealla puolella. Voit laajentaa Tasot-paneelissa näkyvän tyylin, kun haluat tarkastella tai muokata siihen kuuluvia tehosteita.

Voit lisätä useita tehosteita yksittäiseen tason tyyliin. Myös joidenkin tehosteiden useat esiintymät voivat muodostaa tason tyylin.

Photoshopin Tasot-paneeli
Tasot-paneelissa näkyy taso, johon on liitetty useita tehosteita

A. Tasotehostekuvake B. Laajenna ja näytä tasotehosteet napsauttamalla C. Tasotehosteet 

Kun mukautettu tyyli tallennetaan, siitä tulee esimääritetty tyyli. Esimääritetyt tyylit näkyvät Tyylit-paneelissa, ja ne voidaan liittää tasoon tai ryhmään yhdellä hiiren napsautuksella.

Esimääritettyjen tyylien käyttäminen

Voit valita esimääritettyjä tyylejä Tyylit-paneelista. Photoshopin mukana toimitetut tasotyylit on ryhmitelty kirjastoihin käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi yhdessä kirjastossa on Web-painikkeiden luomiseen liittyviä tyylejä ja toisessa kirjastossa tyylejä, jotka lisäävät tehosteita tekstiin. Näiden tyylien käyttämistä varten pitää ladata sopiva kirjasto. Tietoja tyylien lataamisesta ja tallentamisesta on kohdassa Esimääritettyjen tyylien luominen ja hallinta.

Huomautus:

Tasotyylejä ei voi käyttää taustatasolla, lukitulla tasolla eikä ryhmässä.

Tyylit-paneelin avaaminen

 1. Valitse Ikkuna > Tyylit.

Esimääritetyn tyylin käyttäminen tasolla

Normaalisti esimääritetyn tyylin lisääminen korvaa entisen tasotyylin. Toisen tyylin määritteet on kuitenkin mahdollista lisätä entisen tyylin määritteisiin.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Lisää tyyli valittuihin tasoihin napsauttamalla sitä Tyylit-paneelissa.

  • Vedä tyyli Tyylit-paneelista Tasot-paneelissa olevaan tasoon.

  • Vedä tyyli Tyylit-paneelista dokumentti-ikkunaan ja vapauta hiiren painike, kun osoitin on sen tason sisällön kohdalla, johon haluat lisätä tyylin.

   Huomautus:pidä vaihtonäppäintä painettuna napsauttaessasi tai vetäessäsi, jos haluat lisätä tyylin kohdetasossa oleviin tehosteisiin (korvaamisen sijasta).

  • Valitse Taso > Tasotyyli > Sekoitusasetukset ja napsauta Tasotyyli-valintaikkunassa näkyvää Tyylit-sanaa (ylimpänä valintaikkunan vasemman reunan luettelossa). Napsauta haluamaasi tyyliä ja valitse OK.

  • Jos käytät muoto- tai kynätyökalua muototasotilassa, valitse tyyli asetusrivin avattavasta paneelista ennen kuvion piirtämistä.

  Huomautus:

  Joissakin tehosteissa oleva +-merkki tarkoittaa, että ne voidaan lisätä tason tyyliin useammin kuin kerran.

Tyylin kopioiminen toiselta tasolta

 • Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS) Tasot-paneelissa näkyvä tyyli tason tehosteluettelosta kopioidekasesi sen toiselle tasolle.
 • Napsauta-vedä Tasot -paneelissa näkyvä tyyli tason tehosteluettelosta siirtääksesi sen toiselle tasolle.

Esimääritettyjen tyylien näyttämistavan muuttaminen

 1. Napsauta Tyylit-paneelissa, Tasotyyli-valintaikkunassa tai asetusrivin avattavassa Tasotyyli-paneelissa näkyvää kolmiota.
 2. Valitse paneelin valikosta näyttöasetus:
  • Vain teksti -asetus näyttää tasotyylit luettelona.

  • Valitse Pieni miniatyyri tai Suuri miniatyyri, kun haluat tasotyylien näkyvän pienoiskuvina.

  • Valitse Pieni luettelo tai Suuri luettelo, kun haluat tasotyylien näkyvän luettelona, jossa on pienoiskuva valitun tasotyylin vieressä.

Tasotyyli-valintaikkunan yleiskuvaus

Tasotyyli-valintaikkunan avulla voidaan muokata tasolla käytettyjä tyylejä tai luoda uusia tyylejä.

Photoshopin Tasotyyli-valintaikkuna
Tasotyyli-valintaikkuna. Napsauttamalla valintaruutua voit ottaa nykyiset asetukset käyttöön tuomatta tehosteiden asetuksia näkyviin. Napsauta tehosteen nimeä, jos haluat nähdä sen asetukset.

Voit luoda mukautettuja tyylejä käyttämällä seuraavia tehosteita:

 

  Varjo

  Lisää varjon, joka jää tason sisällön taakse.

   

  Sisävarjo

  Lisää varjon, joka jää juuri tason sisällön reunojen sisäpuolelle ja muuttaa tason upotetun näköiseksi.

   

  Ulkoinen hehku ja Sisäinen hehku

  Lisää hehkuja, jotka saavat alkunsa tason sisällön reunojen ulko- tai sisäpuolelta.

   

  Viiste ja korkokuva

  Lisää tasolle erilaisia vaaleiden ja tummien alueiden yhdistelmiä.

   

  Satiini

  Lisää sisävarjostuksen, joka muuttaa alueen satiinimaiseksi.

   

  Väri, Liukuväri ja Kuviopeitto

  Täyttää tason sisällön värillä, liukuvärillä tai kuviolla.

   

  Viiva

  Lisää nykyisellä tasolla olevaan kohteeseen ääriviivan käyttämällä väriä, liukuväriä tai kuviota. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun käsiteltävä kohde on teräväreunainen, kuten teksti.

 

 

Mukautetun tasotyylin käyttäminen tai muokkaaminen

Huomautus:

Tasotyylejä ei voi käyttää taustatasolla, lukitulla tasolla eikä ryhmässä. Jos haluat käyttää tasotyyliä taustatasolla, muunna taustataso ensin tavalliseksi tasoksi.

 1. Valitse Tasot-paneelista yksi taso.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kaksoisnapsauta tasoa tason nimen tai miniatyyrin ulkopuolelta.

  • Napsauta Tasot-paneelin alalaidassa olevaa Lisää tasotyyli -kuvaketta ja valitse tehoste luettelosta.

  • Valitse tehoste Taso > Tasotyyli -alivalikosta.

  • Jos haluat muokata tyyliä, kaksoisnapsauta tehostetta, joka näkyy Tasot-paneelissa tason nimen alapuolella. (Näytä tyylin sisältämät tehosteet napsauttamalla Lisää tasotyyli -kuvakkeen vieressä olevaa kolmiota.)

 3. Määritä tehosteen asetukset Tasotyyli-valintaikkunassa. Katso kohtaa Tasotyyliasetukset.
 4. Voit halutessasi lisätä tyyliin muita tehosteita. Napsauta valintaruutua, joka näkyy Tasotyyli-valintaikkunassa tehosteen nimen vasemmalla puolella, jos haluat lisätä tehosteen valitsematta sitä.

  Huomautus:

  Voit muokata useita tehosteita sulkematta Tasotyyli-valintaikkunaa. Napsauta valintaikkunan vasemmassa reunassa näkyvää tehosteen nimeä, jotta näet tehosteen asetukset.

Oletustyyliasetusten muuttaminen mukautetuiksi arvoiksi

 1. Vaihda Tason tyyli -valintaikkunan asetuksia mielesi mukaan.
 2. Valitse Aseta oletukseksi.

  Kun valintaikkuna avataan seuraavan kerran, mukautetut asetukset otetaan käyttöön automaattisesti. Jos muutat asetuksia, mutta haluat palauttaa mukautetut asetukset, valitse Palauta oletusasetukset.

  Huomautus:

  Jos haluat palata Photoshopin alkuperäisiin oletusasetuksiin, katso Oletusarvojen palauttaminen.

Tasotyyliasetukset

Korkeus

Määrittää valonlähteen korkeuden Viiste- ja Korkokuva-tehosteita varten. Arvo 0 tarkoittaa pinnan tasoa ja arvo 90 sijaintia suoraan tason yläpuolella.

Kulma

Määrittää valaistuskulman, jossa tehostetta käytetään tasolla. Voit säätää Varjo-, Sisävarjo- tai Satiini-tehosteen kulmaa vetämällä osoitinta dokumentti-ikkunassa.

Pehmennetty

Sekoittaa kirkkausrajan tai kiiltokirkkausrajan reunapikselit. Tästä vaihtoehdosta on eniten hyötyä käsiteltäessä pieniä varjoja, joiden kirkkausrajat ovat monimutkaisia.

Sekoitustila

Määrittää, kuinka tasotehoste sekoittuu alla oleviin tasoihin, joihin voi sisältyä aktiivinen taso. Esimerkiksi Sisävarjo-tehoste sekoittuu aktiiviseen tasoon, koska tehoste piirretään kyseisen tason päälle. Varjo-tehoste taas sekoittuu ainoastaan aktiivisen tason alla oleviin tasoihin. Useimmiten tehosteen oletustila tuottaa parhaan tuloksen. Katso kohta Sekoitustilat.

Kutista

Kutistaa Sisävarjo- tai Sisäinen hehku -tehosteen peitevärin rajat ennen sumentamista.

Väri

Määrittää varjon, hehkun tai korostuksen värin. Voit napsauttaa väriruutua ja valita värin.

Kirkkausraja

Kirkkausrajaa ja yksivärisiä hehkutehosteita käyttämällä voidaan luoda läpinäkyviä renkaita. Kirkkausrajaa ja liukuvärillä täytettyjä hehkutehosteita käyttämällä voidaan vaihdella liukuvärin ja peittävyyden toistumista. Viiste- ja korkokuvatehosteissa Kirkkausraja-asetuksella voidaan muokata renkaita sekä koveria ja kuperia kuvioita, jotka varjostetaan korkokuvaa muodostettaessa. Varjoissa Kirkkausraja-asetuksella voidaan muodostaa häivytys. Lisätietoja on kohdassa Tasotehosteiden muokkaaminen kirkkausrajoilla.

Etäisyys

Tämä asetus määrittää varjo- tai satiinitehosteen siirtymäetäisyyden. Voit säätää siirtymäetäisyyttä vetämällä osoitinta dokumentti-ikkunassa.

Syvyys

Tämä asetus määrittää viisteen syvyyden. Se vaikuttaa myös kuvion syvyyteen.

Käytä yleistä valoa

Tällä asetuksella voidaan valita ensisijainen valaisukulma, joka on sitten käytettävissä kaikissa varjostuksen sisältävissä tasotehosteissa: Varjo, Sisävarjo sekä Viiste ja korkokuva. Jos näiden tehosteiden yhteydessä valitaan Käytä yleistä valoa -asetus ja määritetään valaisukulma, kyseisestä kulmasta tulee yleinen valaisukulma. Jokainen muu tehoste, jossa on valittu Käytä yleistä valoa -asetus, perii automaattisesti saman kulma-asetuksen. Jos Käytä yleistä valoa -asetusta ei ole valittu, määritetty valaisukulma on ”paikallinen” ja koskee vain kyseistä tehostetta. Voit määrittää yleisen valaisukulman myös komennolla Tasotyyli > Yleinen valo.

Kiillon korkeuskäyrä

Lisää kiiltävän, metallimaisen tehosteen. Kiillon korkeuskäyrä lisätään viisteen tai korkokuvan varjostamisen jälkeen.

Liukuväri

Tämä asetus määrittää tasotehosteen liukuvärin. Voit tuoda Liukuvärin muokkaimen näkyviin napsauttamalla liukuväriä tai napsauttamalla käänteistä nuolta ja valitsemalla liukuvärin paneelista. Liukuvärin muokkaimella voidaan muokata liukuvärejä tai luoda uusia liukuvärejä. Liukuväripeitto-paneelissa voidaan muokata väriä ja peittävyyttä samalla tavalla kuin Liukuvärin muokkaimessa. Toisia tehosteita käytettäessä voidaan määrittää liukuvärin lisäasetuksia. Käännä-asetus muuttaa liukuvärin suunnan vastakkaiseksi, Tasaa tason kanssa -asetus käyttää tason muokkausaluetta liukuväritäytön laskemiseen ja Skaalaus-asetus muuttaa liukuvärin kokoa. Liukuvärin keskustaa voidaan siirtää myös napsauttamalla kuvaikkunaa ja vetämällä osoitinta. Tyyli-asetus määrittää liukuvärin muodon.

Vaaleiden tila ja Tummien tila

Nämä asetukset määrittävät viisteen tai korkokuvan vaaleiden ja tummien alueiden sekoitustilan.

Värinä

Muuttaa liukuvärin värin ja peittävyyden käyttötapaa.

Taso syrjäyttää varjon

Tämä asetus ohjaa varjon näkyvyyttä puoliksi läpinäkyvällä tasolla.

Kohina

Tämä asetus määrittää hehkun tai varjon peittävyyden satunnaisosien määrän. Kirjoita arvo tai määritä se liukusäätimellä.

Peittävyys

Tämä asetus määrittää tasotehosteen peittävyyden. Kirjoita arvo tai määritä se liukusäätimellä.

Kuvio

Tämä asetus määrittää tasotehosteen kuvion. Napsauta avattavaa paneelia ja valitse kuviointi. Voit luoda nykyisten asetusten pohjalta uuden esimääritetyn kuvioinnin napsauttamalla Uusi esimääritys -painiketta . Valitse Tartu nollakohtaan, jos haluat sijoittaa kuvion nollakohdan kuvan nollakohtaan (Linkitä tasoon -vaihtoehto on valittu), tai sijoita nollakohta tason vasempaan yläkulmaan (Linkitä tasoon -vaihtoehtoa ei ole valittu). Valitse Linkitä tasoon, jos haluat kuvion siirtyvän tason mukana. Määritä kuvion koko vetämällä Skaala-liukusäädintä tai kirjoittamalla arvo. Sijoita kuvio tasolle vetämällä; voit palauttaa kuvion nollakohtaan käyttämällä Tartu nollakohtaan -painiketta. Kuvio-asetus ei ole käytettävissä, jos yhtään kuviota ei ole ladattu.

Paikka

Tämä asetus määrittää viivatehosteen sijainniksi Ulkoreuna, Sisäreuna tai Keskitetty.

Alue

Tämä asetus ohjaa kirkkausrajaan kohdistuvan hehkutehosteen osuutta tai aluetta.

Koko

Tämä asetus määrittää sumennuksen säteen ja koon tai varjon koon.

Pehmennä

Tämä asetus vähentää kuvavirheitä sumentamalla varjostuksen tulosta.

Lähde

Tämä asetus määrittää Sisäinen hehku -tehosteen hehkun lähteen. Voit käyttää tason sisällön keskikohdasta lähtevää hehkua valitsemalla Keskitetty-vaihtoehdon tai käyttää tason sisällön sisäreunoista lähtevää hehkua valitsemalla Reuna-asetuksen.

Ulottuvuus

Tämä asetus laajentaa peitevärin rajoja ennen sumentamista.

Tyyli

Tämä asetus määrittää viisteen tyylin: Sisäviiste-vaihtoehto luo viisteen tason sisällön sisäreunoihin, Ulkoviiste-vaihtoehto luo viisteen tason sisällön ulkoreunoihin, Korkokuva-vaihtoehto luo tehosteen kohottamalla tason sisältöä alla olevien tasojen suhteen, Tyynykorkokuva-vaihtoehto luo tehosteen leimaamalla tason sisällön reunat alla oleviin tasoihin ja Viivan korkokuva-vaihtoehto rajoittaa korkokuvan tasolla käytetyn viivatehosteen reunoihin. (Huomaa, että Viivan korkokuva -tehoste ei näy, jos tasolla ei ole viivoja.)

Tekniikka

Pehmeä-, Uurra voimakkaasti- ja Uurra pehmeästi -asetukset koskevat viiste- ja korkokuvatehosteita. Pehmeä- ja Tarkka-asetukset koskevat Sisäinen hehku- ja Ulkoinen hehku -tehosteita.

Pehmeä

Tämä asetus sumentaa peitevärin reunoja hieman ja on hyödyllinen kaikenlaisissa peiteväreissä, sekä pehmeä- että kovareunaisissa. Se ei säilytä yksityiskohtia suurissa kuvissa.

Uurra voimakkaasti

Tämä asetus käyttää etäisyydenmittaustekniikkaa. Se on hyödyllinen esimerkiksi tekstin kaltaisissa kovareunaisissa peiteväreissä. Se säilyttää yksityiskohdat Pehmennä-tekniikkaa paremmin.

Uurra pehmeästi

Tämä asetus käyttää mukautettua etäisyydenmittaustekniikkaa. Se ei ole yhtä tarkka kuin Uurra voimakkaasti -asetus, joten sitä käytetään yleensä suurehkoilla peitevärialueilla. Se säilyttää yksityiskohdat Pehmennä-tekniikkaa paremmin.

Pehmeämpi

Tämä asetus lisää sumennuksen. Siitä on hyötyä kaikentyyppisissä peiteväreissä, sekä kova- että pehmeäreunaisissa. Se ei säilytä yksityiskohtia suurissa kuvissa.

Tarkka

Tämä asetus käyttää etäisyydenmittaustekniikkaa hehkutehosteen luomiseen. Siitä on hyötyä esimerkiksi tekstin kaltaisissa kovareunaisissa kohteissa. Se säilyttää yksityiskohdat Pehmeämpi-tekniikkaa paremmin.

Pintakuvio

Tämä asetus lisää pintakuvion. Voit muuttaa pintakuvion kokoa Skaalaus-asetuksella. Valitse Linkitä tasoon -vaihtoehto, jos haluat pintakuvion siirtyvän tason mukana. Negatiivi-vaihtoehto muuntaa kuvion käänteiseksi. Syvyys-vaihtoehto muuttaa pintakuvion kulmaa ja suuntaa (ylös/alas). Tartu nollakohtaan -vaihtoehto sijoittaa pintakuvion nollakohdan kuvan nollakohtaan (Linkitä tasoon -vaihtoehtoa ei ole valittu) tai tason vasempaan yläkulmaan (Linkitä tasoon -vaihtoehto on valittu). Sijoita pintakuvio tasolle vetämällä sitä.

Tasotehosteiden muokkaaminen kirkkausrajoilla

Kun luot mukautettuja tasotyylejä, voit kirkkausrajojen avulla vaikuttaa Varjo-, Sisävarjo-, Sisäinen hehku-, Ulkoinen hehku-, Viiste ja korkokuva- sekä Satiini-tehosteiden muotoon määritetyllä alueella. Esimerkiksi Lineaarinen-kirkkausraja Varjo-tehosteessa pienentää peittävyyttä asteittain. Voit luoda uudenlaisen varjosiirtymän käyttämällä mukautettua kirkkausrajaa.

Kirkkausraja-paneelin ja Esimääritysten hallinnan avulla voidaan valita, palauttaa ennalleen ja poistaa kirkkausrajoja sekä muuttaa niiden esikatseluasetuksia.

Yksityiskohta Photoshopin Varjo-tehosteen Tasotyyli-valintaikkunasta
Yksityiskohta Varjo-tehosteen Tasotyyli-valintaikkunasta

A. Kirkkausrajan muokkain tuodaan näkyviin napsauttamalla tätä. B. Näytä avattava paneeli napsauttamalla. 

Mukautetun kirkkausrajan luonti

 1. Valitse Tasotyyli-valintaikkunasta Varjo-, Sisävarjo-, Sisäinen hehku-, Ulkoinen hehku-, Viiste ja korkokuva-, Kirkkausraja- tai Satiini-tehoste.
 2. Napsauta kirkkausrajan miniatyyriä Tasotyyli-valintaikkunassa.
 3. Voit lisätä kirkkausrajaan pisteitä napsauttamalla ja säätää kirkkausrajaa vetämällä. Voit myös kirjoittaa arvot Syöttö- ja Tulostus-ruutuihin.
 4. Voit luoda pyöreän kulman sijasta terävän kulman valitsemalla pisteen ja napsauttamalla Kulma.
 5. Voit tallentaa kirkkausrajan tiedostoon valitsemalla Tallenna ja nimeämällä kirkkausrajan.
 6. Voit tallentaa kirkkausrajan esimääritykseksi valitsemalla Uusi.
 7. Valitse OK. Uudet kirkkausrajat lisätään paneelin alaosaan.

Kirkkausrajan lataaminen

 1. Napsauta Tasotyyli-valintaikkunassa näkyvää kirkkausrajaa ja valitse Kirkkausrajan muokkain -valintaikkunasta Lataa. Siirry kansioon, jossa haluamasi kirkkausrajakirjasto sijaitsee, ja valitse Avaa.

Kirkkausrajan poistaminen

 1. Avaa avattava paneeli napsauttamalla valitun kirkkausrajan vieressä olevaa käänteistä nuolta. Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) poistettavaa kirkkausrajaa.

Yleisen valaisukulman määrittäminen kaikkia tasoja varten

Yleisen valaistuksen käyttäminen saa kuvan näyttämään siltä, kuin siihen kohdistuisi yksi ainoa valonlähde.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Taso > Tasotyyli > Yleinen valo. Kirjoita Yleinen valo -valintaikkunaan arvo tai määritä kulma ja korkeus vetämällä kulman sädettä. Valitse sitten OK.

  • Valitse Tasotyyli-valintaikkunassa Varjo-, Sisävarjo- tai Viiste-tehosteen asetukseksi Käytä yleistä valoa. Kirjoita Kulma-ruutuun arvo tai määritä se liukusäätimellä. Valitse sitten OK.

  Yleinen valo -asetus koskee jokaista tasotehostetta, joka käyttää yleistä valaisukulmaa.

Tasotyylien näyttäminen tai piilottaminen

Jos tasolla on tyyli, Tasot-paneelissa näkyy tason nimen oikealla puolella fx-kuvake .

Kuvan kaikkien tasotyylien näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse Taso > Tasotyyli > Kätke kaikki tasotehosteet tai Näytä kaikki tasotehosteet.

Tasot-paneelin tasotyylien laajentaminen tai supistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Avaa luettelo tasoon liitetyistä tehosteista napsauttamalla Lisää tasotyyli -kuvakkeen  vieressä olevaa kolmiota .

  • Voit supistaa tasotehosteet napsauttamalla kolmiota.

  • Voit laajentaa tai supistaa ryhmän kaikki tasotyylit Alt-napsauttamalla (Windows) tai Optio-osoittamalla (Mac OS) ryhmän kolmiota tai käänteistä kolmiota. Ryhmän kaikkien tasojen tasotyylit laajennetaan tai supistetaan samalla tavoin.

Tasotyylien kopioiminen

Tyylejä kopioimalla ja liittämällä voi helposti lisätä samat tehosteet useisiin tasoihin.

Tasotyylien kopioiminen tasojen välillä

 1. Valitse Tasot-paneelista taso, joka sisältää kopioitavan tyylin.
 2. Valitse Taso > Tasotyyli > Kopioi tasotyyli.
 3. Valitse kohdetaso paneelista ja valitse Taso > Tasotyyli > Liitä tasotyyli.

  Liitetty tasotyyli korvaa kohdetason nykyisen tasotyylin.

Tasotyylien kopioiminen tasojen välillä vetämällä

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kopioi yksi tasotehoste Alt-vetämällä (Windows) tai Optio-vetämällä (Mac OS) se Tasot-paneelissa tasolta toiselle tai kopioi tasotyyli vetämällä Tehosteet-palkki tasolta toiselle.

  • Vedä haluamasi tasotehosteet Tasot-paneelista kuvaan. Näin luotu tasotyyli lisätään Tasot-paneelin ylimmälle tasolle, joka sisältää pikseleitä osoittimen näyttämässä kohdassa.

Tasotehosteen skaalaaminen

Tasotyyli on ehkä hienosäädetty tiettyä resoluutiota tai tietynkokoisia kuvan ominaisuuksia varten. Skaalaa tehosteet -komennolla voit skaalata tasotyylin sisältämiä tehosteita niin, että tyylin kohteen koko säilyy ennallaan.

 1. Valitse taso Tasot-paneelista.
 2. Valitse Taso > Tasotyyli > Skaalaa tehosteet.
 3. Kirjoita prosenttiarvo tai määritä se liukusäätimellä.
 4. Valitse Esikatselu, jos haluat esikatsella kuvan muutoksia.
 5. Valitse OK.

Tasotehosteiden poistaminen

Voit poistaa tehosteen tasolla käytetystä tyylistä tai poistaa tasolta koko tyylin.

Tehosteen poistaminen tyylistä

 1. Laajenna tasotyyliä Tasot-paneelissa niin, että saat sen tehosteet näkyviin.
 2. Vedä tehoste poistokuvakkeeseen .

Tyylin poistaminen tasolta

 1. Valitse Tasot-paneelista taso, joka sisältää poistettavan tyylin.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä Tasot-paneelin Tehosteet-palkki Poista-kuvakkeen päälle .

  • Valitse Taso > Tasotyyli > Pyyhi tasotyyli.

  • Valitse taso ja napsauta sitten Tyylit-paneelin alaosassa olevaa Pyyhi tyyli -painiketta .

Tasotyylin muuntaminen kuvatasoiksi

Voit mukauttaa tai hienosäätää tasotyylien ulkoasua muuntamalla niitä tavallisiksi kuvatasoiksi. Kun tasotyyli on muunnettu kuvatasoksi, lopputulosta voidaan mukauttaa maalaamalla ja käyttämällä komentoja ja suotimia. Tasotyyliä ei kuitenkaan enää voi muokata alkuperäisessä tasossa eikä tasotyyli enää päivity alkuperäistä kuvatasoa muutettaessa.

Huomautus:

Tällä menetelmällä luoduista tasoista muodostuva kuva ei ehkä täysin vastaa kuvan tasotyylien avulla luotua versiota. Näyttöön saattaa tulla varoitus uusia tasoja luotaessa.

 1. Valitse Tasot-paneelista taso, joka sisältää muunnettavan tasotyylin.
 2. Valitse Taso > Tasotyyli > Luo tasot.

  Tämän jälkeen on mahdollista muokata uusia tasoja ja muuttaa niiden pinoamisjärjestystä tavallisten tasojen tavoin. Osa tehosteista, esimerkiksi Sisäinen hehku, muunnetaan tasoiksi rajaavan maskin sisällä.

Esimääritettyjen tyylien luonti ja hallinta

Voit luoda mukautetun tyylin ja tallentaa sen esimääritykseksi, joka on valittavissa Tyylit-paneelista. Voit tallentaa esimääritetyt tyylit kirjastoon, ladata niitä tai poistaa niitä Tyylit-paneelista tarpeen mukaan.

Uuden esimääritetyn tyylin luominen

 1. Valitse Tasot-paneelista taso, joka sisältää esimääritykseksi tallennettavan tyylin.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Tyylit-paneelin tyhjää aluetta.

  • Napsauta Tyylit-paneelin alaosassa Luo uusi tyyli -painiketta.

  • Valitse Tyylit-paneelin valikosta Uusi tyyli.

  • Valitse taso > Tasotyyli > Sekoitusasetukset ja valitse Tasotyylit-valintaikkunassa Uusi tyyli.

 3. Anna esimääritetylle tyylille nimi, määritä tyylin asetukset ja valitse OK.

Esimääritetyn tyylin nimen vaihtaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kaksoisnapsauta tyyliä Tyylit-paneelissa. Jos Tyylit-paneeli on määritetty näyttämään tyylit miniatyyreinä, kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja valitse OK. Muussa tapauksessa kirjoita uusi nimi suoraan Tyylit-paneeliin ja paina Enter (Windows) tai Return (Mac OS).

  • Valitse tyyli Tasotyylit-valintaikkunan Tyylit-osasta. Valitse sitten kohovalikosta Nimeä tyyli, kirjoita uusi nimi ja valitse OK.

  • Kun käytät muoto- tai kynätyökalua, valitse tyyli asetusrivin avattavasta Tyyli-paneelista. Valitse sitten avattavan paneelin valikosta Nimeä tyyli.

Esimääritetyn tyylin poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä tyyli Tyylit-paneelin alaosassa olevaan poistokuvakkeeseen .

  • Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) tasotyyliä Tyylit-paneelissa.

  • Valitse tyyli Tasotyylit-valintaikkunan Tyylit-osasta. (Katso Esimääritettyjen tyylien käyttäminen.) Valitse sitten kohovalikosta Poista tyyli.

  • Kun käytät muoto- tai kynätyökalua, valitse tyyli asetusrivin avattavasta Tasotyyli-paneelista. Valitse sitten avattavasta paneelivalikosta Poista tyyli.

Esimääritettyjen tyylien tallentaminen kirjastona

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Tyylit-paneelivalikosta Tallenna tyylit.

  • Valitse Tasotyyli-valintaikkunan vasemmasta reunasta Tyylit. Valitse sitten avattavasta palettivalikosta Tallenna tyylit.

  • Kun käytät muoto- tai kynätyökalua, napsauta asetusrivillä näkyvää tasotyylin miniatyyriä. Valitse sitten avattavasta paneelivalikosta Tallenna tyylit.

 2. Valitse tallennettavan tyylikirjaston sijainti, kirjoita tiedostonimi ja valitse Tallenna.

  Voit tallentaa kirjaston minne tahansa. Jos tallennat kirjastotiedoston esimääritysten oletuskansiossa olevaan Esimääritykset/Tyylit-kansioon, kirjaston nimi näkyy Tyylit-paneelivalikon alareunassa, kun seuraavan kerran käynnistät ohjelman.

  Huomautus:

  Voit nimetä, poistaa ja tallentaa esimääritettyjä tyylikirjastoja myös Esimääritysten hallinnan avulla.

Esimääritetyn tyylikirjaston lataaminen

 1. Napsauta Tyylit-paneelissa, Tasotyyli-valintaikkunassa tai asetusrivin avattavassa Tasotyyli-paneelissa näkyvää kolmiota.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Lisää kirjasto nykyiseen luetteloon napsauttamalla Lataa tyylit. Valitse sitten haluamasi kirjastotiedosto ja valitse Lataa.

  • Valitse Korvaa tyylit, jos haluat korvata nykyisen luettelon toisella kirjastolla. Valitse sitten haluamasi kirjastotiedosto ja valitse Lataa.

  • Valitse kirjastotiedosto (näkyy paneelivalikon alaosassa). Korvaa sitten nykyinen luettelo valitsemalla OK tai liitä tyylit luetteloon valitsemalla Liitä.

 3. Jos haluat ottaa käyttöön esimääritettyjen tyylien oletuskirjaston, valitse Palauta tyylit. Voit joko korvata nykyisen luettelon tai lisätä oletuskirjaston siihen.

  Huomautus:

  Voit ladata ja palauttaa tyylikirjastoja myös Esimääritysten hallinnan avulla. Katso kohtaa Esimääritysten hallinnan käyttäminen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö