Työkaluvalikoimat

Kun avaat Photoshopin, Työkalut-paneeli tulee näkyviin näytön vasempaan reunaan. Joidenkin Työkalut-paneelin työkalujen vaihtoehdot näkyvät tilannekohtaisella asetusrivillä.

Jotkin työkalut voi laajentaa niin, että niiden alla olevat kätketyt työkalut tulevat näkyviin. Jos työkalukuvakkeen oikeassa alakulmassa on pieni kolmio, työkalun alla on kätkettyjä työkaluja.

Saat minkä tahansa työkalun tiedot näkyviin siirtämällä osoittimen työkalun kohdalle. Työkalun nimi tulee näkyviin osoittimen alapuolelle työkaluvihjeenä.

Huomautus:

Jotkin Photoshop CC 2015:n mukana toimitetut työtilat mukauttavat työkalupalkkia. Kun käytät tällaista työtilaa, jotkut työkalut voivat näyttää puuttuvan työkalupalkista. Lisätietoja ongelman ratkaisemista varten on kohdassa Työkalupalkista puuttuvat työkalut.

Huomautus:

Photoshop CS6:ssa jotkin työkalut kuuluivat Photoshop Extendediin. Kaikki entisen Photoshop Extendedin ominaisuudet sisältyvät nyt Photoshopiin. Photoshopista ei ole erillistä Extended-versiota.

Photoshopin Työkalut-paneeli

Huomautus:

Yleisiä ohjeita Photoshop-työkalujen käyttöön on kohdassa Työkalujen käyttö.

Syventävät työkaluvihjeet

Nyt saat helposti selville, miten Photoshop-työkalut toimivat! Kun viet hiiren osoittimen tiettyjen Työkalut-paneelin työkalujen päälle, Photoshop näyttää kuvauksen ja lyhyen videon työkalun käytöstä.

Voit valita, ettei syventäviä työkaluvihjeitä näytetä. Poista siinä tapauksessa valinta kohdasta Oletusarvot > Työkalut > Käytä syventäviä työkaluvihjeitä.

Pikavalintatyökalu
Syventävä työkaluvihje: pikavalintatyökalu

Rajaus
Syventävä työkaluvihje: rajaustyökalu

Työkalurivin mukauttaminen

Voit mukauttaa Photoshopin työkaluriviä esimerkiksi järjestelemällä työkaluja ryhmiin.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
 • Valitse Muokkaa > Työkalurivi 
 • Paina työkalurivin alareunan -painiketta pitkään ja valitse Muokkaa työkaluriviä.
Photoshopin Muokkaa työkaluriviä -valintaikkuna
Muokkaa työkaluriviä -valintaikkuna

 1. Tee jokin seuraavista toimista Muokkaa työkaluriviä -valintaikkunassa:
 • Järjestä työkalurivi uudelleen vetämällä ja pudottamalla työkaluja ja/tai ryhmiä.
 • Siirrä ylimääräisiä, käyttämättömiä tai tarpeettomia työkaluja Lisätyökalut-kohtaan.
 • Voit käyttää lisätyökaluja painamalla työkalurivin alareunan -painiketta.
 • Tallenna mukautettu työkalurivi valitsemalla Tallenna esimääritys
 • Voit avata aiemmin tallentamasi mukautetun työkalurivin valitsemalla Lataa esimääritys.
 • Voit palauttaa oletustyökalurivin valitsemalla Palauta oletukset.
 • Voit siirtää kaikki työkalut Lisätyökalut-kohtaan valitsemalla Tyhjennä työkalut.
 • Voit näyttää/piilottaa muut kuin työkaluwidgetit työkalurivin alareunassa valitsemalla ne.
Näytä/piilota muut kuin Photoshopin työkaluwidgetit työkalurivillä

A. Lisätyökalujen näyttäminen/piilottaminen | B. Piirto- ja taustavärien näyttäminen/piilottaminen | C. Pikamaskaustilan näyttäminen/piilottaminen | D. Näytön tilan näyttäminen/piilottaminen | 

Työkaluvalikoimat


Valintatyökaluilla voidaan tehdä suorakulmaisia, soikeita, yksirivisiä ja yksisarakkeisia valintoja.


Siirtotyökalulla voidaan siirtää valintoja, tasoja ja apulinjoja.


Lassovalitsimilla voidaan tehdä vapaamuotoisia, monikulmaisia (suorareunaisia) ja magneettisia (kohteeseen tarttuvia) valintoja.


Pikavalintatyökalulla voidaan ”maalata” valinta käyttämällä säädettävissä olevaa, pyöreää siveltimen kärkeä.


Taikasauvalla voidaan valita samanvärisiä alueita.

 

 

 


Rajaustyökalulla voidaan rajata kuvia.


Ositustyökalulla voidaan luoda osia.


Osanvalintatyökalulla voidaan valita osia.


Spottikorjaussiveltimellä voidaan poistaa läiskät ja objektit.


Korjaussiveltimellä voidaan korjata kuvan virheitä maalaamalla näytettä tai käyttäen kuviota.


Paikkaustyökalulla voidaan korjata kuvasta valitun osan virheitä maalaamalla näytettä tai käyttäen kuviota.


Punasilmäisyystyökalu poistaa salamalla otetuista kuvista punaiset heijastumat.


Kloonaava leimasin -työkalulla voidaan maalata kuvasta otettu näyte toiseen kuvaan.


Kuvioleimasintyökalulla voidaan maalata kuvasta otettu näyte kuviona toiseen kuvaan.


Pyyhekumityökalulla voidaan pyyhkiä pikseleitä ja palauttaa kuvaan aikaisemmin tallennetun tilan osia.


Taustapyyhekumilla voidaan pyyhkiä alueita läpinäkyviksi.


Taikakumityökalulla voidaan pyyhkiä samanvärisiä alueita läpinäkyviksi yhdellä napsautuksella.


Sumennustyökalulla voidaan sumentaa kuvan teräviä reunoja.


Terävöintityökalulla voidaan terävöittää kuvan pehmeitä reunoja.


Hankaustyökalulla voidaan levittää kuvadataa.


Varjostustyökalulla voidaan vaalentaa kuvan alueita.


Lisävalotustyökalulla voidaan tummentaa kuvan alueita.


Pesusienityökalulla voidaan muuttaa alueen värikylläisyyttä.

 


Siveltimellä voidaan maalata siveltimenpiirtoja.


Kynätyökalulla voidaan maalata teräväreunaisia piirtoja.


Värin korvaustyökalulla voidaan korvata valittu väri uudella värillä.


Sekoitussivellin-työkalu simuloi realistisia maalaustekniikoita, kuten värien sekoitusta kankaalla ja vaihtelevaa maalin kosteutta.


Historiasiveltimellä voidaan maalata kuvan tilan tai tilannekuvan kopio nykyiseen kuvaikkunaan.


Taidehistoriasiveltimellä voidaan maalata tyyliteltyjä piirtoja käyttäen lähteenä tietyn historiatilan tai tilannekuvan tietoja.


Liukuvärityökaluilla voidaan luoda liukuvia siirtymiä (suora, säteittäinen, kulma, peilattu ja vinoneliö) eri värien välille.


Maalipurkkityökalulla voidaan täyttää samanvärisiä alueita piirtovärillä.


Reitinvalintatyökaluilla voidaan tuoda näyttöön muoto- ja osavalintojen kiinnityspisteet, suuntaviivat ja suuntapisteet.


Tekstityökaluilla voidaan kirjoittaa kuvaan tekstiä.


Tekstimaskityökaluilla voidaan luoda tekstinmuotoinen valinta.


Kynätyökaluilla voidaan piirtää pehmeäreunaisia reittejä.


Muototyökaluilla ja viivatyökalulla voidaan piirtää muotoja ja viivoja normaaliin tasoon tai muototasoon.


Mukautettu muoto -työkalulla voidaan luoda mukautettuja muotoja valitsemalla niitä mukautettujen muotojen luettelosta.

 

 


Käsityökalulla voidaan siirtää kuvaa ikkunassa.


Kierrä näkymää -työkalu kiertää piirtoaluetta hävittämättä tietoja.


Suurennuslasilla voidaan suurentaa ja pienentää kuvaa näytössä.


Muistiinpanotyökalu luo muistiinpanoja, jotka voidaan liittää kuvaan.


Pipetillä voidaan ottaa värinäytteitä kuvasta.


Värinäyte näyttää väriarvot enintään neljältä eri alueelta.


Viivaintyökalulla voidaan mitata etäisyyksiä, sijainteja ja kulmia.


Laskentatyökalu laskee kuvassa olevien objektien määrän.


3D-objektin kiertotyökalu kiertää objektia x-akselin ympäri.


3D-objektin kallistustyökalu kiertää objektia sen z-akselin ympäri.


3D-objektin panorointityökalu panoroi objektia x- tai y-suuntaan.


3D-objektin siirtotyökalu siirtää objektia lateraalisesti, kun vedetään sivuttaissuunnassa, tai eteen- ja taaksepäin, kun vedetään pystysuunnassa.


3D-objektin skaalaustyökalu skaalaa objektia suuremmaksi tai pienemmäksi.


Kameran 3D-kiertotyökalu siirtää kameraa kohteen ympäri x- tai y-suunnassa.


Kameran 3D-kallistustyökalu kiertää kameraa z-akselin ympäri.


Kameran 3D-panorointityökalu panoroi kameraa x- tai y-suuntaan.


Kameran 3D-kuljetustyökalu siirtää kameraa lateraalisesti, kun vedetään sivuttaissuunnassa, tai eteen- ja taaksepäin, kun vedetään pystysuuntaisesti.


Kameran 3D-zoomaustyökalu lähentää tai loitontaa nähtävää aluetta.

 

 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi