Tietoja Photoshopin PDF-muodosta

Tallenna nimellä -komennolla voidaan tallentaa RGB-, indeksiväri-, CMYK-, harmaasävy-, bittikartta-, Lab-väri- ja kaksisävykuvia Photoshop PDF -muodossa. Koska Photoshop PDF-tiedostot voivat säilyttää Photoshop-tiedot, kuten tasot, alfa-kanavat, muistiinpanot ja spottivärit, voit avata dokumentin ja muokata kuvia Photoshop CS2:ssa tai uudemmassa versiossa.

Huomautus:

Tiedosto voidaan nopeasti tallentaa Photoshop PDF -muodossa suorittamalla Tallenna Photoshopin PDF-muodossa -makro. Tämä makro löytyy valitsemalla Makrot-paneelin valikosta Tuotanto.

Photoshop PDF -muotoon kuuluu edistyneitä käyttäjiä varten asetuksia, joilla tehdään tiedostosta PDF/X-yhteensopiva. Tämä on erittäin tärkeää esimerkiksi lähetettäessä kuva kirjapainoon. PDF/X (Portable Document Format Exchange) on Adobe PDF -muodon osajoukko, josta on poistettu kirjapainolle ongelmia aiheuttavat väri-, kirjasin- ja lihotusmuuttujat.

Voit myös määrittää suojausasetuksia, jotka rajoittavat PDF-tiedoston käyttöä. 128-bittisessä RC4 (Acrobat 6 ja uudemmat) -salausmenetelmässä on asetus sitä varten, että käyttäjät voivat katsella suojatun PDF-tiedoston metatietoja ja miniatyyrejä Adobe Bridgen avulla.

Voit tallentaa PDF-asetukset PDF-esimäärityksiksi ja luoda siten yhdenmukaisia Photoshop PDF -tiedostoja. Adobe PDF -esimääritykset koskevat kaikkia Adobe-ohjelmia, esimerkiksi Photoshopia, InDesignia, Illustratoria, GoLivea ja Acrobatia.

Tallentaminen Photoshopin PDF-muodossa

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja valitse sitten Muoto-valikosta Photoshop PDF. Voit valita Väri-asetuksen, jos haluat sisällyttää väriprofiilin tai käyttää Vedosasetukset-komennolla määritettyä profiilia. Voit myös sisällyttää tiedostoon tasot, muistiinpanot, spottivärikanavat tai alfakanavat. Valitse Tallenna.
 2. Valitse Tallenna Adobe PDF -valintaikkunasta Adobe PDF -esimääritys, joka määrittää, tulostetaanko Photoshop PDF -tiedosto pöytätulostimella vai vedostulostimella, lähetetäänkö se kirjapainoon, jaetaanko se sähköpostitse, näytetäänkö se Web-sivulla ja niin edelleen. Tietoja saat kohdasta Adobe PDF -esiasetukset.

  Esimäärityksen valitseminen on helpoin tapa määrittää Photoshop PDF -tiedoston asetukset. Kun olet valinnut esimäärityksen, luo Photoshop PDF -tiedosto valitsemalla Tallenna PDF. Jos haluat lisätä suojausasetuksia tai hienosäätää PDF-tiedoston tallennusasetuksia, suorita seuraavat vaiheet.

 3. (Valinnainen) Valitse asetuksia Vakio-valikosta ja Yhteensopivuus-valikosta, jos haluat määrittää PDF-tiedoston PDF/X-yhteensopivuuden ja Acrobat-versioyhteensopivuuden. Lisätietoja saat kohdasta PDF-yhteensopivuustasot.
 4. (Valinnainen) Valitse Tallenna Adobe PDF -valintaikkunan vasemmasta ruudusta Yleiset ja määritä PDF-tiedoston yleiset tallennusasetukset. Lisätietoja kustakin asetuksesta saat kohdasta Yleiset Adobe PDF -asetukset.

  Huomautus:

  Photoshop 7.0:n ja sitä aiempien versioiden käyttäjät voivat avata Photoshop PDF:n yleisenä PDF-tiedostona, jossa on yhdistetyt tasot. Valitse Tiedosto > Avaa muodossa ja valitse sitten Tiedostotyyppi-valikosta Yleinen PDF (Windows) tai valitse Arkisto > Avaa ja valitse Muoto-valikosta Yleinen PDF (Mac OS).

 5. (Valinnainen) Valitse Tallenna Adobe PDF -valintaikkunan vasemmasta ruudusta Pakkaus ja määritä PDF-tiedoston pakkaus- ja interpolointiasetukset. Lisätietoja on kohdassa Adobe PDF -muodon pakkaus- ja interpolointiasetukset.
 6. (Valinnainen) Valitse Tallenna Adobe PDF -valintaikkunan vasemmasta ruudusta Tulostus ja määritä värinhallinta- ja PDF/X-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Adobe PDF -tiedostojen värinhallinta- ja PDF/X-asetukset.
 7. (Valinnainen) Jos haluat suojata PDF-tiedoston, valitse Tallenna Adobe PDF -valintaikkunan vasemmasta ruudusta Suojaus. Määritä PDF-tiedoston salasana- ja käyttöoikeusasetukset. Katso myös Suojauksen lisääminen PDF-tiedostoihin.

  Huomautus:

  Suojaustaso vaihtelee PDF-tiedoston Yhteensopivuus-asetuksen mukaan. Valitse toisenlainen Yhteensopivuus-asetus, jos haluat määrittää suuremman tai pienemmän suojaustason.

 8. (Valinnainen) Valitse Tallenna Adobe PDF -valintaikkunan vasemmasta ruudusta Yhteenveto. Voit tarkistaa määrittämäsi asetukset.
 9. (Valinnainen) Jos haluat käyttää valitsemiasi PDF-tallennusasetuksia myöhemminkin, valitse Tallenna esimääritys ja tallenna asetukset PDF-esimääritykseksi. Uusi esimääritys näkyy Adobe PDF -esimääritys -valikossa, kun seuraavan kerran tallennetaan jokin Photoshop PDF -tiedosto. Se näkyy myös kussakin Adobe Creative Cloud -tuotteessa. Katso myös Adobe PDF -esimäärityksen tallentaminen.

 10. Valitse Tallenna PDF. Photoshop sulkee Tallenna Adobe PDF -valintaikkunan ja luo PDF-tiedoston.

Adobe PDF -esimääritykset

PDF-dokumentin esimääritys on joukko PDF-tiedoston luomisessa käytettäviä asetuksia. Näillä asetuksilla pyritään luomaan mahdollisimman pieni ja samalla laadukas tiedosto sen mukaan, kuinka PDF-tiedostoa tullaan käyttämään. Useimmat esimääritykset ovat yhteisiä kaikille Adobe-komponenteille, joita ovat InDesign, Illustrator, Photoshop ja Acrobat. Käyttäjät voivat myös luoda ja jakaa omia, tapauskohtaisesti mukautettuja esimäärityksiään.

Osa alla luetelluista oletusarvoista ei ole käytettävissä, ennen kuin siirrät ne - tarvittaessa - Extrat-kansiosta (jonne ne on oletusarvoisesti asennettu) Asetukset-kansioon. Tavallisesti Lisäosat- ja Asetukset-kansiot sijaitsevat kohteessa ProgramData\Adobe\AdobePDF (Windows Vista ja Windows 7), Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF (Windows XP) tai Kirjasto/Application Support/Adobe PDF (Mac OS). Osa oletusarvoista ei ole käytettävissä joissakin Creative Suite -komponenteissa.

Mukautetut asetukset sijaitsevat kansiossa (Windows XP) Documents and Settings/[käyttäjänimi]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista ja Windows 7) Users/[käyttäjänimi]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings tai (Mac OS) Käyttäjät/[käyttäjänimi]/Kirjasto/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Huomautus:

Käy PDF-asetukset läpi määräajoin. Asetuksia ei palauteta automaattisesti oletusasetuksiksi. Sovellukset ja apuohjelmat, joilla PDF-dokumentteja luodaan, käyttävät viimeksi määritettyä tai valittua PDF-asetusten joukkoa.

Korkealaatuinen tulostus

Luo PDF-dokumentteja tarkkuustulostusta varten työpöytätulostimille ja vedostuslaitteille. Tämä oletusarvo käyttää PDF-versiota 1.4, pienentää väri- ja harmaasävykuvien tarkkuuden arvoon 300 ppi ja mustavalkokuvien tarkkuuden arvoon 1200 ppi, sisällyttää kaikkien kirjasinten alijoukot, ei muuta värejä eikä litistä läpinäkyvyyttä (niissä tiedostotyypeissä, joissa läpinäkyvyyttä voi käyttää). Nämä PDF-tiedostot voidaan avata Acrobat 5.0:ssa ja Acrobat Reader 5.0:ssa ja uudemmissa. InDesignissa tämä oletusarvo luo myös nimiöityjä PDF-tiedostoja.

Illustratorin oletusarvo (vain Illustrator)

Luo PDF-tiedoston, jossa kaikki Illustratorin tiedot ovat tallella. Tällä oletusarvolla luodut PDF-tiedostot voidaan avata uudelleen Illustratorissa ilman tietojen katoamista.

Ylikokoiset sivut (vain Acrobat)

Luo PDF-dokumentteja, joilla voi tarkastella ja tulostaa teknisiä asiakirjoja, joiden koko yli 508 x 508 cm. Näitä PDF-dokumentteja voi avata Acrobat 7.0- ja Acrobat Reader 7.0 -ohjelmissa ja niitä uudemmissa.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK ja RGB) (vain Acrobat)

Käytetään sähköisten dokumenttien pitkäaikaiseen arkistointiin. PDF/A‑1b käyttää PDF 1.4:ää ja muuntaa kaikki värit käytössä olevasta standardista riippuen joko CMYK- tai RGB-väreiksi. Näitä PDF-dokumentteja voi avata Acrobat 5.0:lla ja Acrobat Reader 5.0:lla sekä uudemmilla.

PDF/X‑1a (2001 ja 2003)

PDF/X‑1a edellyttää, että kaikki kirjasimet on sisällytetty, että asianmukaiset merkit ja leikkausvarat on määritetty ja että värit ovat CMYK-värejä, spottivärejä tai molempia. Yhteensopivassa tiedostossa täytyy olla tulostusolosuhteita kuvaavat tiedot. PDF/X-1-yhteensopivia PDF-tiedostoja voidaan avata Acrobat 4.0:lla ja Acrobat Reader 4.0:lla sekä uudemmilla.

PDF/X‑1a käyttää PDF-versiota 1.3, pienentää väri- ja harmaasävykuvien tarkkuuden arvoon 300 pikseliä tuumalla (ppi) ja mustavalkokuvien tarkkuuden arvoon 1200 ppi, sisällyttää kaikkien kirjasinten alijoukot, luo nimiöimättömän PDF-tiedoston ja litistää läpinäkyvyyden korkea tarkkuus -asetuksella.

Huomautus:

PDF/X1‑a:2003- ja PDF/X‑3 (2003) -oletusarvot asennetaan tietokoneeseen asennuksen yhteydessä, mutta ne eivät ole käytettävissä, ennen kuin siirrät ne Ekstrat-kansiosta Asetukset-kansioon.

PDF/X-3

Tämä esimääritys luo ISO-standardin PDF/X-3:2002 perustuvan PDF-tiedoston. Tällä asetuksella luotu PDF-tiedosto voidaan avata Acrobat 4.0:lla ja Acrobat Reader 4.0:lla sekä uudemmilla.

PDF/X‑4 (2008)

Tämä ISO PDF/X-4:2008 -tiedostoja luova esiasetus tukee liikkuvaa läpinäkyvyyttä (läpinäkyvyyttä ei ole yhdistetty) ja ICC-värinhallintaa. Tällä esiasetuksella viedyt PDF-tiedostot ovat PDF 1.4 -muodossa. Kuvien tarkkuutta pienennetään ja ne pakataan ja kirjasimet upotetaan samalla tavalla kuin PDF/X-1a- ja PDF/X-3-asetusten yhteydessä. Creative Suite 4- ja 5-sovelluksilla, mukaan lukien Illustrator, InDesign ja Photoshop, voidaan suoraan luoda PDF/X-4:2008-yhteensopivia PDF-tiedostoja. Acrobat 9 Prossa on työkalut, joilla voidaan vahvistaa ja esitarkastaa PDF-tiedostojen PDF/X-4:2008-yhteensopivuutta sekä muuntaa muussa kuin PDF/X-muodossa olevia tiedostoja PDF/X-4:2008-muotoon, jos mahdollista.

Adobe suosittelee PDF/X-4:2008-muotoa parhaana PDF-tiedostomuotona luotettaviin PDF-tulostustyönkulkuihin.

Painolaatu

Luo PDF-tiedostoja korkealaatuista painotuotantoa varten (esimerkiksi digitaalista tulostusta tai latomakoneen tai painolevytulostimen värierottelua varten), mutta ei luo PDF/X-yhteensopivia tiedostoja. Tässä tapauksessa sisällön laatu on ensisijainen ominaisuus. Tavoitteena on säilyttää kaikki PDF-tiedoston tiedot, joita paino- tai tulostuspalvelu tarvitsee tulostaakseen julkaisun virheettömästi. Tämä asetusjoukko käyttää PDF-versiota 1.4, muuntaa värit CMYK-muotoon, pienentää väri- ja harmaasävykuvien tarkkuuden arvoon 300 ppi ja mustavalkokuvien tarkkuuden arvoon 1200 ppi, sisällyttää kaikkien kirjasinten alijoukot ja säilyttää läpinäkyvyyden (niissä tiedostotyypeissä, joissa läpinäkyvyyttä voi käyttää).

Nämä PDF-tiedostot voidaan avata Acrobat 5.0:ssa ja Acrobat Reader 5.0:ssa ja uudemmissa.

Huomautus:

Ennen kuin luot Adobe PDF -tiedoston lähetettäväksi paino- tai tulostuspalveluun, selvitä, mitä tulostustarkkuutta ja muita asetuksia tulisi käyttää, tai voit myös pyytää palvelusta .joboptions-tiedoston, joka sisältää suositeltavat asetukset. Joudut ehkä mukauttamaan Adobe PDF -asetukset tietylle tulostuspalvelulle ja antamaan sinne oman .joboptions-tiedoston.

Rich Content PDF

Luo avattavia PDF-tiedostoja, joissa on koodimerkintöjä, hypertekstilinkkejä, kirjanmerkkejä, interaktiivisia elementtejä ja tasoja. Tämä asetusjoukko käyttää PDF 1.5 -määritystä ja sisällyttää kaikki kirjasinten osajoukot. Se myös optimoi tiedostot tavujakelua varten. Nämä PDF-tiedostot voidaan avata Acrobat 6.0:ssa ja Adobe Reader 6.0:ssa ja uudemmissa. (Rich Content PDF -esimääritys sijaitsee Lisäosat-kansiossa.)

Huomautus:

Joidenkin sovellusten aikaisemmissa versioissa tämän esimäärityksen nimi oli eBook.

Pienin tiedostokoko

Luo PDF-tiedostoja Internet- tai intranet-käyttöön tai sähköpostijakeluun. Tämä asetusjoukko käyttää pakkausta, alaspäin interpolointia ja melko pientä resoluutiota. Muuntaa kaikki värit sRGB-väreiksi ja sisällyttää kirjasimet. Se myös optimoi tiedostot tavujakelua varten. Jos aiot tulostaa PDF-tiedoston, vältä tätä esiasetusta parhaiden tulosten varmistamiseksi.

Nämä PDF-tiedostot voidaan avata Acrobat 5.0:ssa ja Acrobat Reader 5.0:ssa ja uudemmissa.

Lehtimainokset vuonna 2006 (Japani)

Tämä esimääritys luo Digital Data Delivery -komitean laatimiin luomissääntöihin perustuvan PDF-tiedoston.

Vakio (vain Acrobat)

Luo PDF-tiedostoja, joita voi tulostaa pöytätulostimilla tai digitaalisilla kopiokoneilla, julkaista CD-levyllä tai lähettää asiakkaalle julkaisun vedoksena. Tämä asetusjoukko pitää tiedoston koon pienenä käyttämällä pakkausta ja interpolointia. Se kuitenkin sisällyttää myös kaikkien tiedostossa käytettyjen (sallittujen) kirjasinten osajoukot, muuntaa kaikki värit sRGB-muotoon ja tulostaa keskitarkkuudella. Huomaa, että Windowsin kirjasinten osajoukkoja ei sisällytetä oletuksena. Tätä asetustiedostoa käyttäen luotuja PDF-tiedostoja voidaan avata Acrobat 5.0:lla ja Acrobat Reader 5.0:lla sekä uudemmilla.

Lisätietoja mukautetun esiasetuksen luomisesta ja tallentamisesta on kohdassa Adobe PDF -esimäärityksen tallentaminen.

Tietoja PDF/X- ja PDF/A-standardeista

PDF/X- ja PDF/A-standardit määrittää kansainvälinen standardisoimisjärjestö (International Organization for Standardization, ISO). PDF/X-standardit koskevat graafisen sisällön viemistä ohjelmien välillä ja PDF/A-standardit puolestaan sähköisten dokumenttien pitkäaikaista arkistointia. PDF-muunnoksen aikana käsiteltävää tiedostoa verrataan määritettyyn standardiin. Jos PDF-tiedosto ei täytä valittua ISO-standardia, näyttöön tulee kysymys, haluatko keskeyttää muuntamisen vai jatkaa ja luoda standardista poikkeavan tiedoston.

Useimmin käytettävät työnkulkujen tulostamisen standardit ovat erilaiset PDF/X-muodot: PDF/X‑1a, PDF/X‑3 ja (2007:ssä) PDF/X‑4. Laajimmin käytettävät PDF-arkistointistandardit ovat PDF/A1a ja PDF/A-1b (jälkimmäisen määräykset eivät ole yhtä tarkkoja kuin edellisen).

Huomautus:

Lisätietoja PDF/X- ja PDF/A-standardeista on ISO-verkkosivustossa.

PDF-yhteensopivuustasot

Luodessasi PDF-tiedostoja sinun on päätettävä, mitä PDF-versiota käytät. Voit vaihtaa PDF-version vaihtamalla toiseen esimääritykseen tai valitsemalla tietyn yhteensopivuusasetuksen tallentaessasi PDF-tiedostoa tai muokatessasi PDF-esimääritystä.

Yleisesti ottaen on suositeltavaa käyttää uusinta versiota (tässä tapauksessa versiota 1.7), ellei erityistä tarvetta taaksepäin yhteensopivuuteen ole. Uusin versio sisältää kaikkein uusimmat ominaisuudet ja toiminnot. Jos luotavia dokumentteja on tarkoitus jaella laajalti, kannattaa kuitenkin käyttää Acrobat 5.0 (PDF 1.4)- tai Acrobat 6.0 (PDF 1.5) -muotoa. Näin varmistat, että kaikki käyttäjät voivat tulostaa dokumentin.

Seuraavassa taulukossa verrataan joitakin eri yhteensopivuusasetuksilla luotujen Adoben PDF-tiedostojen toimintoja.

Huomautus:

Acrobat 8.0 ja 9.0 käyttävät myös PDF 1.7:ää.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) ja Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-tiedostoja voi avata Acrobat 3.0:lla ja Acrobat Reader 3.0:lla sekä uudemmilla.

PDF-tiedostoja voi avata Acrobat 3.0:lla ja Acrobat Reader 3.0:lla sekä uudemmilla. Uudempien versioiden ominaisuudet voivat kuitenkin kadota tai eivät ehkä näy.

Useimmat PDF-tiedostot voi avata Acrobat 4.0:lla ja Acrobat Reader 4.0:lla sekä uudemmilla. Uudempien versioiden ominaisuudet voivat kuitenkin kadota tai eivät ehkä näy.

Useimmat PDF-tiedostot voi avata Acrobat 4.0:lla ja Acrobat Reader 4.0:lla sekä uudemmilla. Uudempien versioiden ominaisuudet voivat kuitenkin kadota tai eivät ehkä näy.

Ei voi sisältää kuvaa, jossa käytetään liikkuvia läpinäkyvyystehosteita. Läpinäkyvyys on yhdistettävä muihin tasoihin ennen muuntamista PDF 1.3 -muotoon.

Tukee liikkuvan läpinäkyvyyden käyttämistä kuvassa. (Acrobat Distiller -toiminto yhdistää läpinäkyvyyden.)

Tukee liikkuvan läpinäkyvyyden käyttämistä kuvassa. (Acrobat Distiller -toiminto yhdistää läpinäkyvyyden.)

Tukee liikkuvan läpinäkyvyyden käyttämistä kuvassa. (Acrobat Distiller -toiminto yhdistää läpinäkyvyyden.)

Tasoja ei tueta.

Tasoja ei tueta.

Säilyttää tasot luotaessa PDF-tiedostoja sellaisista sovelluksista, jotka tukevat monitasoisten PDF-dokumenttien luomista, kuten Illustrator CS tai InDesign CS.

Säilyttää tasot luotaessa PDF-tiedostoja sellaisista sovelluksista, jotka tukevat monitasoisten PDF-dokumenttien luomista, kuten Illustrator CS tai InDesign CS.

DeviceN-väritila ja kahdeksan väriä ovat tuettuja.

DeviceN-väritila ja kahdeksan väriä ovat tuettuja.

DeviceN-väritilaa ja jopa 31 väriä tuetaan.

DeviceN-väritilaa ja jopa 31 väriä tuetaan.

Monitavuisia kirjasimia voidaan sisällyttää. (Distiller muuntaa kirjasimet sisällytyksen yhteydessä.)

Monitavuisia kirjasimia voidaan sisällyttää.

Monitavuisia kirjasimia voidaan sisällyttää.

Monitavuisia kirjasimia voidaan sisällyttää.

40-bittistä RC4-suojausta tuetaan.

128-bittistä RC4-suojausta tuetaan.

128-bittistä RC4-suojausta tuetaan.

128-bittistä RC4-suojausta ja 128-bittistä AES-suojausta (Advanced Encryption Standard) tuetaan.

Yleiset Adobe PDF -asetukset

Voit määrittää Adobe PDF -asetukset -valintaikkunan Yleistä-osassa seuraavat asetukset:

Kuvaus

Näyttää valitun esimäärityksen kuvauksen. Voit myös muokata sitä. Voit liittää muistiinpanon leikepöydältä. Jos muokkaat esimäärityksen kuvausta, ohjelma lisää esimäärityksen nimen loppuun liitteen ”(Muokattu)”.

Säilytä Photoshopin muokkausominaisuudet

Säilyttää PDF-tiedostossa Photoshop-tiedot, esimerkiksi tasot, alfakanavat ja spottivärit. Tätä asetusta käyttäen luotuja Photoshop PDF -tiedostoja voidaan avata vain Photoshop CS2:lla ja uudemmilla.

Sisällytä sivun miniatyyrit

Luo kuvasta pienoiskuvan.

Optimoi nopeaan verkkotarkasteluun

Optimoi PDF-tiedoston niin, että selain pystyy näyttämään sen nopeasti.

Näytä PDF tallennuksen jälkeen

Avaa juuri luodun PDF-tiedoston oletuksen mukaisella PDF-katselusovelluksella.

Adobe PDF -muodon pakkaus- ja interpolointiasetukset

Kun tallennat kuvan Adobe PDF -muodossa, voit pakata tekstin ja viivapiirrokset sekä pakata ja interpoloida bittikarttakuvat. Valittujen asetusten mukaan pakkaus ja interpolointi voivat pienentää PDF-tiedostoa huomattavasti vähentämättä juuri lainkaan yksityiskohtia ja tarkkuutta.

Adobe PDF -asetukset -valintaikkunan Pakkaus-osa jakautuu kolmeen osaan. Jokaisessa osassa on seuraavat väri-, harmaasävy- tai mustavalkokuvien pakkaus- ja interpolointiasetukset.

Interpolointi alaspäin

Jos aiot käyttää PDF-tiedostoa Webissä, valitse interpolointi alaspäin, jotta tiedosto voidaan pakata pienempään tilaan. Jos aiot tulostaa PDF-tiedoston suurella resoluutiolla, älä interpoloi alaspäin. Valitse Ei interpoloida -asetus, jos haluat poistaa kaikki interpolointiasetukset käytöstä.

Interpolointi alaspäin tarkoittaa kuvan pikselimäärän vähentämistä. Kun interpoloit kuvia, valitse interpolointimenetelmä – keskiarvo-, painotettu keskiarvo- tai keskusinterpolointi – ja määritä toivottu resoluutio (pikseleinä tuumalla). Kirjoita sitten resoluutio Kuville, joiden arvo on yli -ruutuun. Kaikki kuvat, joiden resoluutio ylittää tämän rajan, interpoloidaan alaspäin.

Valittu interpolointitapa määrittää, kuinka pikseleitä poistetaan:

Keskiarvointerpolaatio arvoon

Laskee valitun alueen pikseleiden keskiarvon ja korvaa koko alueen käyttäen keskiarvoista pikseliväriä ja määritettyä resoluutiota. Keskiarvointerpolointi on sama kuin bilineaarinen interpolointi.

Keskusinterpolaatio arvoon

Valitsee valitun alueen keskellä olevan pikselin ja korvaa koko alueen kyseisellä pikselivärillä. Tämä lyhentää muunnosaikaa huomattavasti verrattuna keskiarvointerpolointiin, mutta kuvat eivät ole yhtä tasaisia. Keskusinterpolointi on sama kuin Lähin naapuri -interpolointi.

Painotettu keskiarvointerpolaatio arvoon

Määrittää pikselivärin painotetun keskiarvon avulla, jolloin tulos on yleensä parempi kuin yksinkertaista keskiarvointerpolointia käytettäessä. Tämä on hitain mutta tarkin menetelmä ja tuottaa tasaisimmat liukuvärisävyt.

Pakkaus

Valitsee käytettävän pakkausmenetelmän.

ZIP-pakkaus

Sopii hyvin suuria yksivärisiä alueita ja toistuvia kuvioita sisältäville kuville sekä toistuvia kuvioita sisältäville mustavalkokuville. ZIP-pakkausmenetelmä on häviötön.

JPEG-pakkaus

Sopii harmaasävy- ja värikuville. JPEG-pakkaus on häviöllinen eli se poistaa kuvatietoja ja voi heikentää kuvanlaatua. Se kuitenkin pyrkii pienentämään tiedoston kokoa ja minimoimaan tietojen häviämisen. Koska JPEG-pakkaus poistaa tietoja, tiedosto mahtuu huomattavasti pienempään tilaan kuin ZIP-pakkauksessa.

JPEG2000

Tämä on uusi kansainvälinen kuvatietojen pakkausstandardi. Kuten JPEG-pakkaus, myös JPEG 2000 -pakkaus sopii harmaasävy- ja värikuville. Sillä on muitakin etuja, esimerkiksi progressiivinen näyttö ja häviötön pakkaus, joita JPEG-muoto ei tue. JPEG 2000 on käytettävissä vain, jos Yhteensopivuus-valikosta on valittu Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi.

Kuvan laatu

Määrittää käytettävän pakkauskertoimen. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat pakkausmenetelmän mukaan. Photoshopissa on JPEG 2000 -pakkausta varten asetukset Häviötön, Pienin, Pieni, Normaali, Suuri ja Suurin. Photoshopissa on JPEG-pakkausta varten asetukset Pienin, Pieni, Normaali, Suuri ja Suurin. Photoshopissa on ZIP-pakkausta varten 8-bittinen Kuvan laatu -asetus. 8-bittinen Kuvan laatu -asetus on häviötön. Toisin sanoen tietoja ei poisteta tiedoston pienentämiseksi, joten kuvan laatu ei heikkene.

Ruutukoko

Määrittää, kuinka suuriin ruutuihin kuva jaetaan JPEG 2000 -pakkausta käytettäessä. Kun käytetään pientä Kuvanlaatu-asetusta optimoitaessa kuvia, joiden koko on alle 1 024 x 1 024 pikseliä, suuri ruutukoko parantaa tuloksia. Ruutukoko 1 024 on paras useimmille kuville. Pienempi ruutukoko sopii yleensä pienille kuville (joita katsellaan matkapuhelimella tai vastaavalla laitteella).

Muunna 16 bittiä/kanava -kuva 8 bittiä/kanava -kuvaksi

Muuntaa 16 bittiä kanavaa kohti sisältävät kuvat 8 bittiä kanavaa kohti sisältäviksi (oletusarvon mukaan valittu). ZIP on ainoa mahdollinen pakkausmenetelmä, jos Muunna 16-bittinen -asetusta ei ole valittu. Jos tiedoston Yhteensopivuus-asetus on Acrobat 5 (PDF 1.4) tai aikaisempi, Muunna 16-bittiseksi -asetusta ei voi valita ja kuvat muunnetaan automaattisesti 8 bittiä kanavaa kohti sisältäviksi.

Adobe PDF -tiedostojen värinhallinta- ja PDF/X-asetukset

Voit määrittää seuraavat asetukset Adobe PDF Asetukset -valintaikkunan Tulostus-osassa: Tulostus-asetusten välinen vuorovaikutus vaihtelee sen mukaan, onko Värinhallinta käytössä ja mikä PDF-standardi on valittu.

Värimuunnos

Määrittää, kuinka väritiedot esitetään Adobe PDF -tiedostossa. Kun muunnat värilliset objektit RGB- tai CMYK-väreihin, valitse myös kohdeprofiili valikosta. Kaikki spottiväritiedot säilyvät värejä muunnettaessa, ja vain prosessivärit muunnetaan valittuun väritilaan.

Ei muunnosta

Säilyttää väritiedot ennallaan.

Muunna kohteeseen

Muuntaa kaikki värit profiiliin, joka on valittu Kohde-asetuksella. Profiilin sisällyttämiskäytäntö määrittää, sisällytetäänkö profiili tiedostoon.

Kohde

Kuvaa lopullisen RGB- tai CMYK-tulostimen, kuten näytön tai SWOP-standardin, värintoistoalaa. Tämän profiilin avulla Photoshop muuntaa kuvan väritiedot (jotka on määritetty Väriasetukset-valintaikkunan Työtilat-kohdan lähdeprofiilissa) kohdetulostimen väritilaan.

Profiilin sisällyttämiskäytäntö

Valitsee, sisällytetäänkö väriprofiili tiedostoon.

Tulostusperusteprofiilin nimi

Määrittää tiedoston luonnehditun tulostusehdon. Tulostusperusteprofiili vaaditaan PDF/X-yhteensopivia tiedostoja luotaessa. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos Adobe PDF -asetukset -valintaikkunasta on valittu PDF/X-standardi (tai esimääritys).

Tulostustila

Kuvaa suunniteltua tulostustilaa. Tästä tiedosta voi olla hyötyä PDF-tiedoston vastaanottajalle.

Tulostustilan tunnus

Viittaus tulostustilaa koskeviin lisätietoihin. Tunnus lisätään automaattisesti tulostustilamäärityksiin, jotka sisältyvät ICC-rekisteriin.

Rekisterin nimi

Sisältää Web-osoitteen, jossa on lisätietoja rekisteristä. URL-osoite lisätään automaattisesti ICC-rekisterin nimeen.

Suojauksen lisääminen PDF-tiedostoihin

Kun tallennat tiedoston PDF-muodossa, voit suojata sen salasanalla ja erilaisilla suojausrajoituksilla, joilla voit muun muassa määrittää sen, kuka saa avata tiedoston, kopioida ja lainata sisältöä sekä tulostaa dokumentin.

PDF-tiedosto voi vaatia salasanaa julkaisua avattaessa (dokumentin avauksen salasana) ja suojausasetuksia muutettaessa (käyttöoikeuksien salasana). Jos määrität tiedostolle suojausasetuksia, määritä molemmat salasanat. Muuten kuka tahansa tiedoston avaava käyttäjä voi poistaa asetukset käytöstä. Jos tiedosto avataan käyttöoikeuksien salasanalla, suojausasetukset poistetaan käytöstä tilapäisesti.

PDF-tiedostojen salasanasuojauksessa käytetään RSA Corporation -yrityksen RC4-suojausmenetelmää. Salaustaso on korkea tai matala Yleinen-välilehden Yhteensopivuus-asetuksen mukaan.

Huomautus:

Adobe PDF -oletusarvot eivät tue salasanoja eivätkä suojausasetuksia. Jos määrität salasanoja ja suojausasetuksia Vie PDF -valintaikkunassa ja valitset sitten Tallenna oletusarvo -vaihtoehdon, salasanoja ja suojausasetuksia ei tallenneta.

Adobe PDF -esimäärityksen tallentaminen

Vaikka PDF-oletusesimääritykset on valittu käytännön kokemusten perusteella, huomaat ehkä, että oma työnkulkusi vaatii erityisiä PDF-asetuksia, jotka eivät kuulu mihinkään valmiista esimäärityksistä. Silloin voit luoda ja tallentaa omat mukautetut esimääritykset ja käyttää niitä Photoshopissa tai muissa Adobe Creative Cloud -ohjelmissa.

Photoshopissa esimääritykset tallennetaan Adobe PDF -esimääritykset -komennolla tai valitsemalla Tallenna Adobe PDF -valintaikkunan Tallenna esimääritys -painike. Adobe PDF -esimääritykset tallentuvat tiedostoihin, joiden tunniste on .joboptions. Niistä on hyötyä, kun esimerkiksi haluat alihankkijan tai kirjapainon lähettävän sinulle omaan työnkulkuunsa parhaiten sopivat Adobe PDF -esimääritykset sisältävän .joboptions-tiedoston.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Muokkaa > Adobe PDF -esimääritykset.

  • Jos tallennat Photoshop PDF -tiedostoa, valitse Tallenna Adobe PDF -valintaikkunasta Tallenna esimääritys -painike, kun olet määrittänyt PDF-asetukset. Ohita vaiheet 2 ja 3.

 2. Jos käytät Adobe PDF -esimääritykset -komentoa, tee jokin seuraavista toimista Adobe PDF -esimääritykset -valintaikkunassa:
  • Luo uusi esimääritys valitsemalla Adobe PDF -esimääritykset -valintaikkunan Uusi-painike. Kirjoita Uusi PDF -esimääritys -ikkunan Esimääritys-muokkausruutuun esimäärityksen nimi.

  • Muokkaa aiemmin luotua mukautettua esimääritystä valitsemalla se ja sitten Muokkaa. (Oletusesimäärityksiä ei voi muokata.)

 3. Määritä PDF-asetukset.
 4. Tallenna esimääritys yhdellä seuraavista menetelmistä:
  • Valitse Uusi PDF -esimääritys- tai Muokkaa PDF -esimääritystä -valintaikkunassa OK. Uusi esimääritys näkyy Adobe PDF -esimääritykset -luettelossa. Valitse Valmis, kun olet luonut haluamasi esimääritykset.

  • Kirjoita esimäärityksen nimi Tallenna-valintaikkunan Tiedostonimi-tekstiruutuun ja valitse Tallenna.

  Adobe PDF -esimääritykset on tallennettu seuraaviin kansioihin:

  • (Windows Vista) Users/[käyttäjänimi]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • (Windows XP) Documents and Settings/[käyttäjänimi]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • (Mac OS) Users/[käyttäjänimi]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

  Kaikki näihin kansioihin tallennetut Adobe PDF -esimääritykset ovat muidenkin Adobe-sovellusten käytettävissä.

  Huomautus:

  Voit tallentaa PDF-esimäärityksen muuhun kuin oletussijaintiin, napsauttamalla Adobe PDF -esimääritykset -valintaikkunan Tallenna nimellä -painiketta tai valitsemalla Tallenna-valintaikkunassa kohdekansion ja valitsemalla Tallenna.

Adobe PDF -esimääritysten lataaminen, muokkaaminen tai poistaminen

Adobe PDF -esiasetukset (luomisasetukset) ovat käytettävissä Photoshopissa ja muissa Adobe-tuotteissa. Voit tallentaa, ladata, muokata tai poistaa Adobe PDF -esimäärityksiä Adobe PDF -esimääritykset -valintaikkunassa.

 1. Valitse Muokkaa > Adobe PDF -esimääritykset ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat tallentaa asetukset uudeksi esimääritykseksi, napsauta Uusi-painiketta, määritä asetukset Uusi PDF-esimääritys -valintaikkunassa ja valitse lopuksi OK.
  • Jos haluat muokata Adobe PDF -esimääritystä, valitse se Esimääritys-ikkunasta, napsauta Muokkaa-painiketta ja muuta asetuksia Muokkaa PDF-esimääritystä -valintaikkunassa.  

  Huomautus:

  Vaikka et voi muokata Photoshopin mukana asennettuja Adobe PDF -esimäärityksiä (Photoshopin mukana asennettujen esimääritysten nimet on ympäröity hakasulkein), voit valita jonkin niistä ja napsauttaa Uusi-painiketta. Uusi PDF-esimääritys -valintaikkunassa voit muuttaa asetuksia ja tallentaa ne uudeksi esimääritykseksi.

  • Poista Adobe PDF -esimääritys valitsemalla se Esimääritys-ikkunasta ja valitsemalla Poista-painike. Et voi poistaa Photoshopin mukana asennettuja Adobe PDF -esimäärityksiä.

  • Lataa Adobe PDF -esimääritys valitsemalla Lataa-painike, esimääritystiedosto ja sitten uudelleen Lataa-painike. Tämän jälkeen esimääritys näkyy Esimääritykset-ikkunassa.

  Huomautus:

  Kun etsit ladattavaa Adobe PDF -esimääritystiedostoa, vain .joboptions-tunnisteella varustetut tiedostot näkyvät Lataa-valintaikkunassa.

  • Sulje PDF-asetusten esimääritys -valintaikkuna valitsemalla Valmis-painike.
  • Jos haluat tallentaa esimäärityksen muualle kuin oletuskansioon, valitse Tallenna nimellä -painike, anna esimääritykselle uusi nimi (tarvittaessa), etsi kohdekansio ja valitse Tallenna.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö