Opit hallitsemaan kuvien tilaa Adobe Photoshopin Peru- ja Tee uudelleen -komennoilla sekä Historia-paneelista.

Voit hallita kuvien tilaa helposti Peru- ja Tee uudelleen -komennoilla sekä Historia-paneelista.

Kumoa- tai Tee uudelleen -komentojen käyttäminen

Päivitetty Photoshop CC 20.0 -versiossa (lokakuun 2018 julkaisu)

Photoshop CC:n lokakuun 2018 julkaisuversiosta (20.0) alkaen voit kumota useita Photoshop-dokumenttisi käsittelyvaiheita näppäinyhdistelmällä Ctrl+Z (Windows) tai komento+Z (Mac). Tämä uusi monen vaiheen kumoamistila on oletusarvoisesti käytössä.

Voit kumota toiminnon tai tehdä sen uudelleen seuraavasti:

 • Kumoa-valinta palauttaa tilan edelliseen vaiheeseen kumoamisketjussa. Valitse Muokkaa > Kumoa tai käytä näppäinyhdistelmää Ctrl+Z (Windows) tai komento+Z (Mac).
 • Tee uudelleen -valinta siirtää tilan seuraavaan vaiheeseen. Valitse Muokkaa > Tee uudelleen tai käytä näppäinyhdistelmää vaihto+Ctrl+Z (Windows) tai vaihto+komento+Z (Mac).

Muokkaa-valikossa näet Kumoa- ja Tee uudelleen -valintojen vieressä myös kumottavan tai uudelleen tehtävän vaiheen nimen. Esimerkki: Muokkaa > Kumoa Muokkaa tekstiä.

Miten voin palauttaa aiemmista versioista tutut pikanäppäimet?

(Photoshop)

Voit siirtyä käyttämään aiemmista Photoshop-versioista tuttua kumoamistoimintoa seuraavasti:

 1. Valitse valikkoriviltä Muokkaa > Pikanäppäimet.
 2. Valitse Pikanäppäimet ja valikot -valintaikkunasta Käytä perinteisiä kumoamisen pikanäppäimiä ja valitse sitten OK.
 3. Käynnistä Photoshop uudelleen.

(Adobe Camera Raw)

Voit siirtyä käyttämään aiemmista Adobe Camera Raw -versioista tuttua kumoamistoimintoa seuraavasti:

 1. Valitse Photoshopin valikkoriviltä Muokkaa > Oletusarvot > Tiedoston käsittely.
 2. Valitse Tiedoston yhteensopivuus -osiossa Camera Raw -esimääritykset.
 3. Valitse Camera Raw -esimääritykset -valintaikkunasta Käytä perinteisiä kumoamisen pikanäppäimiä ja valitse sitten OK.
 4. Käynnistä Photoshop uudelleen.

Viimeksi tallennetun version palauttaminen

 1. Valitse Tiedosto > Palaa tallennettuun.

  Huomautus:

  Palaa tallennettuun lisätään historiatilaksi Historia-paneeliin, eikä sitä voi perua.

Kuvan osan aikaisemmin tallennetun version palauttaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Maalaa historiasivellintyökalulla valittu tila tai tilannekuva Historia-paneeliin.

  • Käytä pyyhekumia , kun Pyyhi historian mukaan -vaihtoehto on valittuna.

  • Valitse palautettava alue ja valitse Muokkaa > Täytä. Valitse Käytä-asetukseksi Historia ja valitse OK.

  Huomautus:

  Jos kuva halutaan palauttaa dokumentin alkutilan tilannekuvalla, valitse Paneeli-valikosta Historia-asetukset ja varmista, että Luo ensimmäinen tilannekuva automaattisesti -vaihtoehto on valittuna.

Toiminnon peruuttaminen

 1. Pidä Esc-näppäintä painettuna, kunnes toimenpiteen suorittaminen loppuu. Mac OS -tietokoneissa toimenpide voidaan keskeyttää myös painamalla samanaikaisesti komentonäppäintä ja pisteen näppäintä.

Ilmoituksen saaminen toiminnon suorittamisen jälkeen

Tilannepalkki ilmaisee suoritettavan toimenpiteen edistymisen. Toimenpide voidaan keskeyttää tai ohjelma voidaan määrittää ilmoittamaan sen päättymisestä.

 1. Tee jokin seuraavista: valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai Photoshop > Asetukset > Yleiset (Mac OS).

 2. Valitse Äänimerkki, kun valmis.
 3. Valitse OK.

Historia-paneelin käyttäminen

Historia-paneelin avulla voidaan siirtyä kuvan mihin tahansa tilaan nykyisen istunnon aikana. Aina kun alkuperäiseen kuvaan tehdään muutos, paneeliin lisätään uusi kuvan tila.

Jos esimerkiksi kuvan osa valitaan, sitä maalataan ja sitä pyöritetään, jokainen näistä tiloista luetellaan erikseen paneelissa. Kun jokin tiloista valitaan, kuva palautuu sellaiseksi, kuin se oli käytettäessä muutosta ensimmäisen kerran. Työtä voidaan sitten jatkaa tästä tilasta.

Historia-paneelissa voi myös poistaa kuvan tiloja ja Photoshopissa luoda tilasta tai tilannekuvasta dokumentin.

Voit näyttää Historia-paneelin valitsemalla Ikkuna > Historia tai valitsemalla Historia-paneelin välilehden.

Photoshopin Historia-paneeli
Photoshopin Historia-paneeli

A. Määrittää historiasiveltimen lähteen B. Tilannekuvan miniatyyri C. Historiatila D. Historiatilan liukusäädin 

Muista seuraavat ohjeet Historia-paneelia käyttäessäsi:

 • Koko ohjelmaa koskevat muutokset, kuten paneelien, väriasetusten, makrojen ja oletusarvojen muutokset, eivät näy Historia-paneelissa, koska ne eivät liity vain johonkin tiettyyn kuvaan.

 • Oletusarvon mukaan Historia-paneelissa näkyy 20 viimeisintä tilaa. Säilytettävien tilojen määrää voi muuttaa muuttamalla oletusarvoa kohdassa Oletusasetukset > Suorituskyky. Vanhat tilat poistetaan automaattisesti, jotta Photoshopin käyttöön vapautuisi enemmän muistia. Voit säilyttää tietyn tilan koko istunnon ajan luomalla siitä tilannekuvan (katso kohtaa Tilannekuvan luominen kuvasta).

 • Kun dokumentti suljetaan ja avataan uudelleen, kaikki edellisen istunnon tilat ja tilannekuvat poistuvat paneelista.

 • Oletusarvon mukaan dokumentin alkutilan tilannekuva näkyy paneelin yläosassa.

 • Tilat lisätään luettelon loppuun. Toisin sanoen vanhin tila on luettelossa ylhäällä ja uusin alhaalla.

 • Jokaisen tilan kohdalla mainitaan kuvan muuttamiseen käytetyn työkalun tai komennon nimi.

 • Oletusasetus on, että kun valitset tilan, sen alapuoliset tilat himmenevät. Tällä tavalla on helppo nähdä, mitkä muutokset menetetään, jos työskentelyä jatketaan valitusta tilasta.

 • Oletusarvon mukaan tilan valinta ja kuvan muuttaminen sen jälkeen poistaa kaikki myöhemmin tulevat tilat.

 • Jos valitaan tila ja muutetaan sitten kuvaa, jolloin kaikki myöhäisemmät tilat poistetaan, viimeinen muutos voidaan peruuttaa ja poistetut tilat palauttaa Kumoa-komennolla.

 • Oletusarvon mukaan tilan poistaminen poistaa kyseisen tilan ja kaikki sitä seuraavat tilat. Jos valitaan Salli epälineaarinen historia -vaihtoehto, tilan poistaminen poistaa vain kyseisen tilan.

Kuvan edellisen tilan palauttaminen

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Napsauta tilan nimeä.

  • Valitse Siirry seuraavaan tai edelliseen tilaan valitsemalla Historia-paneelin valikosta tai Muokkaa-valikosta Askel eteenpäin tai Askel taaksepäin.

Yhden tai usean kuvatilan poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit poistaa haluamasi tilan ja sitä seuraavat tilat napsauttamalla tilan nimeä ja valitsemalla Historia-paneelin valikosta Poista.

  • Poista tila ja sitä seuraavat tilat vetämällä tila Poista-kuvakkeen päälle.

  • Valitse paneelivalikosta Pyyhi historia, jolloin tilojen luettelo pyyhitään Historia-paneelista kuvaa muuttamatta. Tämä vaihtoehto ei vähennä Photoshopin käytössä olevaa tilaa.

  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja valitse paneelivalikosta Pyyhi historia, jolloin tilojen luettelo tyhjennetään Historia-paneelista kuvaa muuttamatta. Jos näyttöön tulee muistin loppumisesta ilmoittava sanoma, tilojen tyhjennyksestä on hyötyä, sillä komento poistaa tilat Kumoa-puskurista ja vapauttaa muistia. Pyyhi historia -komentoa ei voi perua.

  • Tyhjennä kaikkien avoimien dokumenttien tilaluettelo valitsemalla Muokkaa > Tyhjennä > Historiat. Tätä toimintoa ei voi perua.

Dokumentin luominen tai korvaaminen kuvatilan avulla

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä tila tai tilannekuva Historia-paneelissa olevan Luo uusi dokumentti nykytilanteesta ‑painikkeen päälle. Juuri luodun dokumentin historialuettelossa on vain kohta Monista tilanne.

  • Valitse tila tai tilannekuva ja napsauta Luo uusi dokumentti nykytilanteesta ‑painiketta . Juuri luodun dokumentin historialuettelossa on vain kohta Monista tilanne.

  • Valitse tila tai tilannekuva ja valitse Historia-paneelin valikosta Uusi dokumentti. Juuri luodun dokumentin historialuettelossa on vain kohta Monista tilanne.

  • Vedä tila olemassa olevan dokumentin päälle.

  Huomautus:

  Jos haluat tallentaa yhden tai usean tilannekuvan tai kuvatilan käytettäväksi myöhemmässä muokkausistunnossa, luo uusi tiedosto jokaista tallennettavaa tilaa varten, ja tallenna niistä jokainen omaksi tiedostoksi. Kun avaat alkuperäisen tiedoston uudelleen, avaa myös muut tallennetut tiedostot. Jokaisen tiedoston alkutilannekuva voidaan vetää takaisin alkuperäiseen kuvaan, jolloin tilannekuvia voidaan taas käyttää alkuperäisen kuvan Historia-paneelista.

Historia-asetusten määrittäminen

Historia-paneelin kohteille voidaan määrittää enimmäismäärä. Lisäksi voidaan määrittää muita asetuksia, joiden avulla voidaan mukauttaa paneelia.

 1. Valitse Historia-paneelin valikosta Historia-asetukset.
 2. Valitse vaihtoehto:

  Luo ensimmäinen tilannekuva automaattisesti

  Luo automaattisesti tilannekuvan kuvan alkutilasta, kun dokumentti avataan.

  Luo automaattisesti uusi tilannekuva tallennettaessa

  Luo tilannekuvan aina tallennettaessa.

  Salli epälineaarinen historia

  Tekee muutokset valittuun tilaan poistamatta myöhemmin tulevia tiloja. Yleensä kun valitaan tila ja muutetaan kuvaa, kaikki valittua tilaa myöhemmät tilat poistetaan. Näin muokkausvaiheet voivat näkyvä Historia-paneelissa niiden suoritusjärjestyksessä. Jos tiloja tallennetaan epälineaarisesti, voidaan valita tila, tehdä muutos kuvaan ja poistaa vain kyseinen tila. Muutos lisätään luettelon loppuun.

  Näytä Uusi tilannekuva -valintaikkuna oletuksena

  Photoshop pyytää tilannekuvien nimiä, vaikka käyttäisit paneelin painikkeita.

  Salli tason näkyvyyden muutosten kumoaminen

  Tämä on oletusasetus. Tason näkyvyyden muuttaminen tallentuu vaiheeksi historiaan. Poista tämän asetuksen valinta, jos et halua tasojen näkyvyyden muutosten tallentuvan historiaan.

Historialokin muokkausasetusten määrittäminen

Joskus voi olla tärkeää pitää tarkkaa kirjaa siitä, mitä tiedostolle tehdään Photoshopissa. Tämä voi johtua henkilökohtaisista tai asiakkaan tarpeista tai laillisuusvaatimuksista. Muokkaushistorialokin avulla voit ylläpitää tekstihistoriaa kuvaan tehdyistä muutoksista. Muokkaushistorialokin metatietoja voi tarkastella Adobe Bridge -ohjelmassa tai Tiedoston tiedot -valintaikkunassa.

Tekstin voi tarvittaessa viedä ulkoiseen lokitiedostoon tai tiedot voi tallentaa muokattujen tiedostojen metatietoihin. Useiden muokkaustoimien tallentaminen tiedoston metadataksi kasvattaa tiedoston kokoa ja pidentää tiedoston avaus- ja tallennusaikaa.

Huomautus:

Jos on tarpeen todistaa, ettei tiedostoa ole muutettu luvattomasti, muokkauslokin voi säilyttää tiedoston metatiedoissa ja tämän jälkeen allekirjoittaa lokitiedoston digitaalisesti käyttämällä Adobe Acrobatia.

Kutakin istuntoa koskevat historialokitiedot tallentuvat normaalisti metatietoina, jotka sisällytetään kuvatiedostoon. Voit määrittää, mihin historialokitiedot tallentuvat ja kuinka yksityiskohtaisia tietoja historialoki sisältää.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai Photoshop > Asetukset > Yleiset (Mac OS).
 2. Ota Historialoki-oletusarvo käyttöön tai poista se käytöstä napsauttamalla sitä.
 3. Valitse Tallenna lokitiedot -asetukseksi yksi seuraavista:

  Metatiedot

  Tallentaa historialokin kuhunkin tiedostoon sisällytettyinä metatietoina.

  Tekstitiedosto

  Vie historialokin tekstitiedostoon. Näyttöön tulee pyyntö antaa tekstitiedostolle nimi ja valita sen tallennuskansio.

  Molemmat

  Tallentaa metatiedot tiedostoon ja luo tekstitiedoston.

  Huomautus:

  Jos haluat tallentaa tekstitiedoston toiseen kansioon tai tallentaa toisen tekstitiedoston, napsauta Valitse-painiketta, määritä tekstitiedoston tallennuskansio, anna tiedostolle tarvittaessa nimi ja valitse Tallenna.

 4. Valitse Muokkaa lokitietoja -valikosta jokin seuraavista asetuksista:

  Vain istunnot

  Pitää kirjaa joka kerta, kun käynnistät tai lopetat Photoshopin ja avaat tai tallennat tiedoston (jokaisen kuvatiedoston nimi sisällytetään). Kuvaan tehtyjä muutoksia koskevat tiedot eivät tallennu.

  Lyhyt

  Sisällyttää Historia-paneelissa näkyvän tekstin Istunnot-tietojen lisäksi.

  Yksityiskohtainen

  Ottaa mukaan Makrot-paneelissa näkyvän tekstin Tarkka-tietojen lisäksi. Jos tarvitset täydelliset historiatiedot kaikista tiedostoon tehdyistä muutoksista, valitse Yksityiskohtainen.

Tilannekuvan luominen kuvasta

Tilannekuva-komennon avulla voidaan luoda väliaikainen kopio (eli tilannekuva) kuvan mistä tahansa tilasta. Uusi tilannekuva lisätään Historia-paneelin yläosassa olevaan tilannekuvaluetteloon. Kuvan haluttua versiota voidaan käsitellä valitsemalla sen tilannekuva.

Tilannekuvat ovat samanlaisia kuin Historia-paneelissa luetellut tilat, mutta lisäksi ne antavat käyttöön seuraavia etuja:

 • Tilannekuva voidaan nimetä sen tunnistamisen helpottamiseksi.

 • Tilannekuvan avulla voidaan tallentaa koko istunto.

 • Tehosteiden vertaaminen käy helposti. Voit esimerkiksi tallentaa tilannekuvan ennen suotimen käyttämistä ja sen käyttämisen jälkeen. Tämän jälkeen voit valita ensimmäisen tilannekuvan ja kokeilla samaa suodinta eri asetuksia käyttämällä. Tilannekuvia vuorottelemalla löydät parhaat asetukset.

 • Tilannekuvien käyttäminen helpottaa työn palauttamista. Kun aiot kokeilla mutkikasta tekniikkaa tai käyttää makroa, tallenna ensin tilannekuva. Jos et ole tyytyväinen lopputulokseen, voit perua kaikki vaiheet valitsemalla tilannekuvan.

Huomautus:

Tilannekuvat eivät tallennu kuvan mukana. Kun kuva suljetaan, tilannekuvat katoavat. Lisäksi ellei Salli epälineaarinen historia -vaihtoehtoa valita, tilannekuvan valitseminen ja kuvan muuttaminen poistaa kaikki sillä hetkellä Historia-paneelissa luetellut tilat.

Tilannekuvan luominen

 1. Valitse tila ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Tilannekuva voidaan luoda automaattisesti napsauttamalla Historia-paneelin Luo uusi tilannekuva -painiketta  tai valitsemalla Historia-paneelin valikosta Uusi tilannekuva, jos Luo automaattisesti uusi tilannekuva tallennettaessa -vaihtoehto on valittuna historia-asetuksissa.

  • Luotavan tilannekuvan asetukset voidaan määrittää valitsemalla Historia-paneelin valikosta Uusi tilannekuva -vaihtoehto tai pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauttamalla Luo uusi tilannekuva -painiketta.

 2. Kirjoita Nimi-ruutuun tilannekuvan nimi.

 3. Valitse tilannekuvan sisältö Mistä-valikosta.

  Täysi dokumentti

  Luo tilannekuvan kuvan kaikista tasoista kyseisessä vaiheessa

  Yhdistetyt tasot

  Luo tilannekuvan, joka yhdistää kuvan kaikki tasot kyseisessä vaiheessa

  Valittu taso

  Luo tilannekuvan vain valitusta tasosta kyseisessä vaiheessa

Tilannekuvien käyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kun haluat valita tilannekuvan, napsauta sen nimeä tai vedä tilannekuvan vasemmalla puolella oleva liukusäädin ylös tai alas toisen tilannekuvan kohdalle.

  • Jos haluat muuttaa tilannekuvan nimeä, kaksoisnapsauta tilannekuvaa ja kirjoita nimi.

  • Voit poistaa tilannekuvan valitsemalla sen ja valitsemalla sitten paneelin valikosta Poista, napsauttamalla Poista-kuvaketta  tai vetämällä tilannekuvan Poista-kuvakkeen päälle.

Kuvan tilalla tai tilannekuvalla maalaaminen

Historiasiveltimellä voidaan maalata kuvan tilan tai tilannekuvan kopio nykyiseen kuvaikkunaan. Työkalu ottaa kuvasta kopion eli näytteen ja maalaa sillä.

Esimerkiksi maalaustyökalulla tai suotimella tehdystä muutoksesta voidaan muodostaa tilannekuva (Koko dokumentti -vaihtoehdon ollessa valittuna tilannekuvaa luotaessa). Kun kuvaan tehty muutos on peruttu, historiasivellintyökalulla muutosta voi käyttää valikoidusti kuvan alueisiin. Ellei yhdistettyä tilannekuvaa ole valittuna, historiasivellintyökalu maalaa valitun tilan tasosta samaan tasoon toisessa tilassa.

Historiasivellintyökalu kopioi tilasta tai tilannekuvasta toiseen, mutta ainoastaan samassa sijainnissa. Photoshopissa voidaan myös maalata taidehistoriasiveltimellä ja luoda näin erikoistehosteita.

 1. Valitse historiasivellintyökalu .
 2. Tee asetusrivillä jokin seuraavista toimista:
  • Määritä sekoitus- ja peittävyystila.

  • Valitse sivellin ja määritä sen asetukset.

 3. Napsauta Historia-paneelissa sen tilan tai tilannekuvan vasenta saraketta, jota haluat käyttää Historiasiveltimen lähteenä.
 4. Maalaa vetämällä Historiasivellintä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö