Voit täyttää valinnan, reitin tai tason sisäpuolen värillä tai kuviolla. Voit myös lisätä valinnan tai reitin ääriviivalle värin, jota sanotaan piirroksi.

Täyttäminen maalipurkkityökalulla

Maalipurkkityökalu täyttää vierekkäiset pikselit, joiden väri on samankaltainen kuin napsautetun pikselin.

Huomautus:

Maalipurkkityökalu ei toimi bittikarttakuvissa.

 1. Valitse piirtoväri. (Katso Värien valitseminen työkalupaletista.)
 2. Valitse maalipurkkityökalu .

  Huomautus:

  Maalipurkkityökalu on työkalupalkissa samassa ryhmässä liukuvärityökalun kanssa. Jos et löydä maalipurkkityökalua, paina liukuvärityökalun painiketta pitkään.

 3. Määritä, täytetäänkö valinta piirtovärillä vai kuviolla.
 4. Määritä maalin sekoitustila ja peittävyys. (Katso kohta Sekoitustilat.)

 5. Määritä täytön tarkkuus.

  Tarkkuus määrittää, kuinka samankaltainen pikselin värin on oltava (napsautettuun pikseliin verrattuna), jotta pikseli täytettäisiin. Arvot voivat olla välillä 0–255. Jos arvo on pieni, ohjelma täyttää vain ne pikselit, joiden väriarvot ovat lähes samat kuin napsautetussa pikselissä. Jos arvo on suuri, täytettävien pikseleiden värit voivat vaihdella enemmän.

 6. Jos haluat tasoittaa täytetyn valinnan reunat, valitse Pehmennä.
 7. Valitse Vierekkäiset-asetus, jos haluat täyttää vain napsauttamasi pikselin vieressä olevat pikselit. Älä valitse asetusta, jos haluat täyttää kuvan kaikki samankaltaiset pikselit.
 8. Jos haluat täyttää pikselit kaikista näkyvistä tasoista yhdistettyjen väritietojen mukaan, valitse Kaikki tasot -asetus.
 9. Napsauta kuvan sitä osaa, jonka haluat täyttää. Kaikki valitut pikselit määritetyllä toleranssialueella täytetään piirtovärillä tai kuviolla.

  Jos käsittelet tasoa etkä halua täyttää läpinäkyviä alueita, varmista, että tason läpinäkyvyys on lukittu Tasot-paneelissa. (Katso Tasojen lukitseminen.)

Valinnan tai tason täyttäminen värillä

 1. Valitse piirto- tai taustaväri. (Katso Värien valitseminen työkalupaletista.)
 2. Valitse täytettävä alue. Jos haluat täyttää koko tason, valitse se Tasot-paneelista.
 3. Täytä valinta tai taso valitsemalla Muokkaa > Täytä. Jos haluat täyttää reitin, valitse reitti ja valitse Reitit-paneelin valikosta Täytä reitti.
 4. Valitse Täytä-valintaikkunan Käytä-ryhmästä jokin seuraavista vaihtoehdoista tai valitse mukautettu kuvio:

  Piirtoväri, Taustaväri, Musta, 50 % harmaa tai Valkoinen.

  Valinta täytetään määritetyllä värillä.

  Huomautus:

  Jos täytät CMYK-kuvan käyttäen Musta-asetusta, Photoshop täyttää kaikki kanavat 100 %:n mustalla. Kuvaan tulee ehkä enemmän mustaa väriä kuin tulostin sallii. Pääset parhaisiin tuloksiin CMYK-kuvaa käsitellessäsi valitsemalla Piirtoväri-asetuksen sekä piirtoväriksi sopivan mustan.

  Väri-

  Valinta täytetään värivalitsimella määritetyllä värillä.

 5. Määritä maalin sekoitustila ja peittävyys. (Katso kohta Sekoitustilat.)

 6. Jos käsittelet tasoa ja haluat täyttää vain pikseleitä sisältävät alueet, valitse Säilytä läpinäkyvyys -asetus.
 7. Lisää täyttö valitsemalla OK.

  Huomautus:

  Jos haluat täyttää piirtovärillä vain pikseleitä sisältävät alueet, paina Alt+vaihto+askelpalautin (Windows) tai Optio+vaihto+Delete (Mac OS). Tällöin tason läpinäkyvyys säilyy. Jos haluat täyttää taustavärillä vain pikseleitä sisältävät alueet, paina Ctrl+vaihto+askelpalautin (Windows) tai Komento+vaihto+Delete (Mac OS).

Sisältötietoisen täytön, kuviotäytön tai historiatäytön käyttäminen

Lisätietoja Photoshop CC 20.0 -version (lokakuun 2018 julkaisuversio) uudesta Muokkaa > Sisältötietoinen täyttö -asetuksesta on kohdassa Sisältötietoinen täyttö.

 1. Valitse kuvasta se osa, jonka haluat täyttää.
 2. Valitse Muokkaa > Täytä.

  Huomautus:

  Avaa Täytä-valintaikkuna nopeasti painamalla Delete-näppäintä tai askelpalautinta, kun taustataso on valittuna.

 3. Valitse Käytä-valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Sisältötietoinen

  Valinta täytetään saumattomasti samantyyppisellä kuvasisällöllä, joka poimitaan läheltä. Parhaat tulokset saat luomalla valinnan, joka ulottuu hieman alueelle, jonka haluat jäljentää. (Usein riittää nopea valinta lassolla tai valintatyökalulla.)

  Huomautus:

  Sisältötietoiset täytöt yhdistävät satunnaisesti samanlaista kuvasisältöä. Jos et pidä alkuperäisistä tuloksista, valitse Muokkaa > Peru ja käytä toista sisältötietoista täyttöä.

  Värin sovittaminen

  (Oletusarvoisesti käytössä) Täyttöväri sekoitetaan ympäröivään väriin tietyn algoritmin mukaisesti

  Sisältötietoinen täyttö ja värin sovittaminen Photoshopissa
  Sisältötietoinen täyttö ja värin sovittaminen

  Kuvio

  Napsauta kuvionäytteen vieressä olevaa nuolta ja valitse kuvio avattavasta paneelista. Voit ladata lisää kuvioita avattavasta paneelivalikosta. Valitse kuviokirjasto tai valitse Lataa kuviot ja etsi kansio, joka sisältää tarvitsemasi kuviot.

  Erilaisia geometrisia täyttökuvioita voi luoda helposti myös käyttämällä jotakin ohjelmaan sisältyvistä kuvioista, joissa käytetään komentosarjoja. Valitse täyttövalintaikkunan alareunasta Komentosarjoja käyttävät kuviot ja valitse sitten Komentosarja-valikosta haluamasi täyttökuvio.

  Huomautus:

  Jos kuvio on himmeä, kuviokirjasto on ladattava ennen valinnan tekemistä. (Katso Kuviokirjastojen ja esimääritysten hallinta.)

  Historia-

  Valittu alue palautetaan lähdetilaan tai Historia-paneelista valittaviin tilannekuviin.

Photoshopin sisältötietoinen täyttö
Sisältötietoinen täyttö

A. Luo valinta, joka ulottuu hieman alueelle, jonka haluat jäljentää.. B. Valinta korvataan saumattomasti sisältötietoisella täytöllä. 

Piirtoalueen täyttäminen

Piirtoalue ympäröi kuva-aluetta. Piirtoalueen voi täyttää eri värillä, jotta kuva erottuu paremmin.

 1. Napsauta piirtoaluetta kakkospainikkeella ja valitse Harmaa, Musta tai Mukautettu. (Voit määrittää mukautetun värin napsauttamalla Valitse mukautettu väri.)

Valinnan tai tason piirtäminen värillä

Piirto-komennolla voidaan maalata valinnan, tason tai reitin ympärille värillinen reunus. Kun reunus luodaan tällä tavoin, siitä tulee nykyisen tason rasteroitu osa.

Huomautus:

Jos haluat luoda muodon tai tason reunukset, jotka voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä peittojen tapaan ja joiden kulmat ja ääriviivat on pehmennetty, käytä Piirto-tasotehostetta Piirto-komennon sijasta. Katso Tasotehosteet ja -tyylit.

 1. Valitse piirtoväri.
 2. Valitse piirrettävä alue tai taso.
 3. Valitse Muokkaa > Piirto.
 4. Määritä terävän reunuksen leveys Piirto-valintaikkunassa.
 5. Määritä Piirtokohta-asetuksella, sijoitetaanko reunus valinnan vai tason rajojen sisäpuolelle, ulkopuolelle vai keskelle.

  Huomautus:

  Jos tason sisältö täyttää koko kuvan, tason ulkopuolelle lisätty piirto ei näy.

 6. Määritä peittävyys ja sekoitustila. (Katso kohta Sekoitustilat.)

 7. Jos käsittelet tasoa ja haluat piirtää vain pikseleitä sisältävät alueet, valitse Säilytä läpinäkyvyys -asetus. (Katso Tasojen lukitseminen.)

Ympyrän tai suorakulmion piirtäminen

Voit piirtää ympyrän tai suorakulmion käyttämällä soikeaa tai suorakulmaista valintatyökalua ja lisäämällä sitten viivan (eli piirron) valintakehykseen. Valinnan piirtäminen on nopea tapa lisätä kohteen ympärille reunus tai kehys. Voit piirtää minkä tahansa valinnan, jonka olet luonut valintatyökaluilla.

 1. Luo ympyrälle tai suorakulmiolle uusi taso napsauttamalla Tasot-paneelin Uusi taso -painiketta . Kun ympyrä tai suorakulmio eristetään omalle tasolleen, sitä on helpompi muokata.
 2. Valitse työkalupaletista soikiovalitsin tai suorakulmainen valintatyökalu .
 3. Luo kuvio vetämällä osoitinta dokumentti-ikkunassa. Piirrä ympyrä tai suorakulmio pitämällä vaihtonäppäintä painettuna, kun vedät.
 4. Valitse Muokkaa > Piirto.
 5. Kirjoita Piirto-valintaikkunassa Leveys-asetukselle arvo ja tuo sitten Adobe värivalitsin näkyviin napsauttamalla väriruutua.
 6. Määritä värivalitsimessa haluamasi värialue käyttämällä spektripalkin kolmioliukusäädintä ja napsauta sitten haluamaasi värikentän väriä. Valitsemasi väri näkyy väriruudun yläosassa. Alkuperäinen väri näkyy alaosassa. Valitse OK.
 7. Määritä piirron sijainti valintakehykseen nähden valitsemalla Sisäreuna, Keskitetty tai Ulkoreuna. Muuta tarvittaessa myös muita asetuksia ja valitse sitten OK. Photoshop piirtää viivan käyttämällä määritettyjä väri- ja piirtoasetuksia.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö