Video | Kuvaprosessorin käyttö tiedostoerien käsittelyyn

Video | Kuvaprosessorin käyttö tiedostoerien käsittelyyn
Opi valmistelemaan satoja kuvia ja tallentamaan niitä eri tiedostomuodoissa Kuvaprosessori-komentosarjan avulla.
Julieanne Kost

Kuvien muuntaminen Kuvaprosessorilla

Kuvaprosessori muuntaa ja käsittelee useita tiedostoja. Kuvaprosessorin avulla voit käsitellä tiedostoja luomatta ensin makroa, toisin kuin Eräajo-komentoa käytettäessä. Kuvaprosessorin avulla voit tehdä seuraavaa:

 • Muuntaa tiedostojoukon JPEG-, PSD- tai TIFF-muotoon tai muuntaa tiedostot samanaikaisesti kaikkiin kolmeen muotoon.

 • Käsitellä joukon Camera Raw -muotoisia tiedostoja käyttäen samoja asetuksia.

 • Muuttaa kuvien kokoa mahtumaan tiettyihin pikselimittoihin.

 • Upottaa väriprofiilin tai muuntaa tiedostojoukon sRGB-muotoon ja tallentaa ne JPEG-kuvina verkkokäyttöä varten.

 • Sisällyttää tekijänoikeusmetatiedot muunnettuihin kuviin.

Kuvaprosessori käsittelee Photoshop-tiedostoja (PSD), JPEG-tiedostoja ja Camera Raw -tiedostoja.

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Valitse Tiedosto > Komentosarjat > Kuvaprosessori (Photoshop)..

  • Valitse Työkalut > Photoshop > Kuvaprosessori (Bridge).

 2. Valitse käsiteltävät kuvat. Voit valita käsiteltäväksi haluamasi avoimet tiedostot tai valita käsiteltävien tiedostojen kansion.
 3. (Valinnainen) Jos haluat käyttää samoja asetuksia kaikkiin kuviin, valitse Avaa ensimmäinen kuva asetusten käyttämistä varten.

  Jos käsittelet ryhmää Camera Raw -tiedostoja, jotka on otettu samoissa valaistusolosuhteissa, voit säätää ensimmäisen kuvan asetusta haluamaksesi ja käyttää sitten samoja asetuksia muihin kuviin.

  Käytä tätä asetusta PSD- tai JPEG-lähdetiedostojen kanssa, jos tiedoston väriprofiili ei vastaa työprofiiliasi. Voit valita väriprofiilin, johon ensimmäinen kuva ja kansion kaikki kuvat muunnetaan.

  Huomautus:

  Kuvaprosessorilla käyttämäsi asetukset ovat tilapäisiä ja niitä käytetään ainoastaan Kuvaprosessorissa. Kuvassa käytössä olevia Camera Raw -asetuksia käytetään kuvan käsittelemiseen, ellet halua muuttaa niitä Kuvaprosessorissa.

 4. Valitse kohde, johon haluat tallentaa käsitellyt tiedostot.

  Jos käsittelet saman tiedoston useita kertoja samaan kohteeseen, kukin tiedosto tallennetaan omalla tiedostonimellään, eikä niitä korvata.

 5. Valitse tallennettavat tiedostotyypit ja asetukset.

  Tallenna JPEG-muodossa

  Tallentaa kuvat JPEG-muodossa kohdekansiossa olevaan JPEG-nimiseen kansioon.

  Laatu

  Määrittää JPEG-kuvan laadun välillä 0 - 12.

  Muunna sopivaan kokoon

  Muuttaa kuvan koon sopimaan Korkeus- ja Leveys-ruutuihin antamiisi mittoihin. Kuva säilyttää alkuperäiset mittasuhteensa.

  Muunna profiili sRGB-muotoon

  Muuntaa kuvan väriprofiilin sRGB-väriprofiiliksi. Varmista, että Sisällytä ICC-profiili on valittuna, jos haluat tallentaa profiilin kuvan kanssa.

  Tallenna PSD-muodossa

  Tallentaa kuvat PSD-muodossa kohdekansiossa olevaan PSD-nimiseen kansioon.

  Maksimoi yhteensopivuus

  Tallentaa tasoja sisältävästä kuvasta kohdetiedostoon komposiittiversion yhteensopivuuden takaamiseksi myös sovelluksissa, jotka eivät pysty lukemaan tasoja sisältäviä kuvia.

  Tallenna TIFF-muodossa

  Tallentaa kuvat TIFF-muodossa kohdekansiossa olevaan TIFF-nimiseen kansioon.

  LZW-pakkaaminen

  Tallentaa TIFF-tiedoston käyttäen LZW-pakkausta.

 6. Määritä muut käsittelyasetukset.

  Suorita makro

  Suorittaa Photoshopin makron. Valitse makrojoukko ensimmäisestä valikosta ja makro toisesta valikosta. Makrojoukon on oltava ladattu Makrot-paneeliin ennen kuin ne näkyvät näissä valikoissa.

  Tekijänoikeustiedot

  Sisällyttää tekstin, jonka kirjoitat tiedoston IPTC-tekijänoikeusmetatietoihin. Tähän kirjoittamasi teksti korvaa alkuperäisen tiedoston tekijänoikeusmetatiedot.

  Sisällytä ICC-profiili

  Upottaa väriprofiilin tallennettuihin tiedostoihin.

 7. Valitse Suorita.

Huomautus:

Voit tallentaa käytössä olevat asetukset ennen kuvien käsittelemistä valitsemalla Tallenna. Kun seuraavan kerran käsittelet tiedostoja käyttämällä tätä asetusryhmää, valitse Lataa ja siirry tallentamiisi Kuvaprosessorinasetuksiin.

Tiedostoerän käsitteleminen

Eräajo-komento suorittaa makron kansion tiedostoille. Jos käytössä on digitaalikamera tai skanneri, voit myös tuoda tietokoneeseen ja käsitellä useita kuvia yhdellä makrolla. Skanneriin tai digitaalikameraan pitää ehkä asentaa plug-in, joka tukee makroja.

Huomautus:

Jos muun valmistajan tekemä plug-in ei ole tarkoitettu useiden dokumenttien tuomiseen yhdellä kertaa, se ei ehkä toimi eräajokäsittelyn aikana tai makron osana. Lisätietoja on plug-inin valmistajan toimittamissa ohjeissa.

Voit myös tuoda PDF-kuvia Acrobat Capturesta tai muista ohjelmista.

Eräkäsittelyn aikana on mahdollista jättää kaikki tiedostot avoimiksi, sulkea alkuperäiset tiedostot ja tallentaa niihin tehdyt muutokset tai tallentaa tiedostojen muokatut versiot uuteen paikkaan (alkuperäiset tiedostot jäävät ennalleen). Jos käsitellyt tiedostot tallennetaan uuteen paikkaan, niitä varten pitää ehkä luoda kansio ennen eräkäsittelyn aloittamista.

Voit eräkäsitellä tiedostot useita makroja käyttäen luomalla uuden makron, joka toistaa kaikki muut makrot ja eräkäsittelee sitten uudelleen uutta makroa käyttäen. Jos haluat eräkäsitellä useita kansioita, luo kansioon muiden käsiteltävien kansioiden pikakuvakkeet tai aliakset ja valitse Ota kaikki alikansiot huomioon -asetus.

Huomautus:

Eräkäsittelyä voidaan tehostaa vähentämällä tallennettavien historiatilojen määrää ja poistamalla Historia-paneelin Luo ensimmäinen tilannekuva automaattisesti -asetuksen valinta.

Tiedostojen eräkäsittely

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Tiedosto > Automatisoi > Eräajo (Photoshop)

  • Valitse Työkalut > Photoshop > Eräajo (Bridge)

 2. Valitse Ryhmä- ja Makro-valikoista makro, jota haluat käyttää tiedostojen käsittelemiseen. Makrot-paneelissa käytettävissä olevat makrot näkyvät valikoissa. Saatat joutua valitsemaan toisen joukon tai lataamaan joukon paneeliin, jos haluamasi makro ei näy luettelossa.
 3. Valitse käsiteltävät tiedostot Lähde-valikosta:

  Kansio

  Käsittelee valitsemassasi kansiossa olevat tiedostot. Voit etsiä ja valita kansion napsauttamalla Valitse-painiketta.

  Tuo

  Käsittelee digitaalikamerasta, skannerista tai PDF-dokumentista saatavat kuvat.

  Avatut tiedostot

  Käsittelee kaikki avoimet tiedostot.

  Bridge

  Käsittelee valitut tiedostot Adobe Bridgessä. Jos tiedostoja ei ole valittu, aktiivisessa Bridge-kansiossa olevat kuvat käsitellään.

 4. Määritä käsittely-, tallennus- ja tiedostojen nimeämisasetukset. Eräajo-valintaikkunan asetusten kuvaukset ovat kohdassa Erä- ja droplet-käsittelyn asetukset.

Sisäkkäisten kansioiden tiedostojen eräkäsitteleminen eri muotoihin

 1. Käsittele kansiot normaalilla tavalla Kohde-vaiheeseen asti.
 2. Valitse kohteeksi Tallenna ja sulje. Voit määrittää Ohita makro -toiminnon Tallenna nimellä -komentoasetukset seuraavasti:
  • Jos makron Tallenna nimellä -vaiheessa on tiedostonimi, tämä nimi korvataan tallennettavan tiedoston nimellä. Kaikkia Tallenna nimellä -vaiheita käsitellään aivan kuin niissä ei olisi tiedostonimeä.

  • Tallenna nimellä -vaiheessa määritetty kansio korvataan tiedoston alkuperäisellä kansiolla.

  Huomautus:

  Makrossa on oltava Tallenna nimellä -vaihe, sillä Eräajo-komento ei tallenna tiedostoja automaattisesti.

  Voit käyttää tätä toimintosarjaa esimerkiksi kuvien terävöittämiseen, koon muuttamiseen ja tallentamiseen JPEG-muodossa niiden alkuperäisiin kansioihin. Luo makro, jossa on terävöitysvaihe, koonmuuttovaihe ja Tallenna JPEG-muodossa -vaihe. Kun eräkäsittelet tämän makron, valitse Ota kaikki alikansiot huomioon, aseta kohteeksi Tallenna ja sulje ja valitse Ohita makro -toiminnon Tallenna nimellä -komennot.

Droplet-ohjelman luominen makrosta

Droplet-ohjelma kohdistaa makron komennot yhteen tai useaan kuvaan tai kuvia sisältävään kansioon, joka vedetään droplet-kuvakkeen päälle. Droplet-ohjelma voidaan tallentaa levylle, esimerkiksi työpöytäkansioon.

Droplet-ohjelman kuvake Photoshopissa
Droplet-ohjelman kuvake

Droplet-ohjelmat perustuvat makroihin, joten Makrot-paneeliin on luotava haluttu makro ennen droplet-ohjelman luomista. (Katso Makrojen luominen.)

 1. Valitse Tiedosto > Automatisoi > Luo droplet-ohjelma.
 2. Määritä droplet-ohjelman tallennuskohde. Valitse valintaikkunan Tallenna droplet-ohjelma -osassa Valitse ja siirry haluamaasi sijaintiin.
 3. Valitse makrojoukko ja määritä Ryhmä- ja Makro-valikoissa, mitä makroa aiot käyttää. (Valitse Makrot-paneelista makro ennen valintaikkunan avaamista näiden valikkojen esivalitsemiseksi.)
 4. Määritä käsittely-, tallennus- ja tiedostojen nimeämisasetukset. Eräajo-valintaikkunan asetusten kuvaukset ovat kohdassa Erä- ja droplet-käsittelyn asetukset.

Vihjeitä monen laiteympäristön droplet-ohjelmista

Kun luot droplet-ohjelmia sekä Windowsia että Mac OS:ää varten, kiinnitä huomiota seuraaviin yhteensopivuusseikkoihin:

 • Kun olet siirtänyt Windowsissa luodun droplet-ohjelman Mac OS:ään, sinun täytyy vetää se työpöydällä olevan Photoshop-symbolin päälle. Photoshop päivittää droplet-ohjelman Mac OS:ssä toimivaksi.

 • Kun luot droplet-ohjelman Mac OS:ssä, käytä tunnistetta .exe, jotta ohjelma on yhteensopiva sekä Windowsin että Mac OS:n kanssa.

 • Viittaukset tiedostonimiin eivät säily siirryttäessä käyttöjärjestelmästä toiseen. Jos makrossa on tiedoston tai kansion nimeen viittaava vaihe (esimerkiksi Avaa- tai Tallenna nimellä -komento tai säätökomento, joka lataa asetuksensa tiedostosta), suorittaminen pysähtyy ja käyttäjältä kysytään tiedoston nimeä.

Tiedoston käsitteleminen droplet-ohjelmalla

 1. Vedä tiedosto tai kansio droplet-ohjelman kuvakkeen päälle. Photoshop käynnistyy, ellei se ole jo käynnissä.

Erä- ja droplet-käsittelyn asetukset

Määritä seuraavat asetukset Eräajo- ja Droplet-ohjelma-valintaikkunoissa.

Ohita makron "Avaa"-komennot

Varmistaa, että Eräajo-komennolla valitut tiedostot käsitellään avaamatta tiedostoa, joka on ehkä määritetty makron Avaa-komennossa. Jos makro sisältää tietyn tiedoston avaavan Avaa-komennon eikä tätä asetusta ole valittu, Eräajo-komento avaa ja käsittelee vain sen tiedoston, jota käytettiin Avaa-komentoa nauhoitettaessa. (Tämä johtuu siitä, että Eräajo-komento avaa makron määrittämän tiedoston joka kerta sen jälkeen, kun eräajon lähdekansion sisältämä tiedosto on avattu. Koska viimeksi on avattu makrossa nimetty tiedosto, Eräajo-komento käsittelee makrolla kyseisen tiedoston eikä lainkaan lähdekansion sisältämiä tiedostoja.)

Tätä asetusta käytettäessä makrossa täytyy olla Avaa-komento. Muuten Eräajo-komento ei avaa eräkäsittelyä varten valittuja tiedostoja. Tämän asetuksen valitseminen ei ohita kaikkia Avaa-komennon asetuksia, vaan ainoastaan avattavien tiedostojen valitsemisen.

Poista tämän asetuksen valinta, jos makro on nauhoitettu käsittelemään avoin tiedosto tai jos makro sisältää tarvitsemiaan tiedostoja koskevia Avaa-komentoja.

Ota kaikki alikansiot huomioon

Käsittelee määritetyn kansion alikansioissa olevat tiedostot.

Estä väriprofiilin varoitukset

Poistaa värikäytäntöhuomautusten näyttämisen käytöstä.

Ohita tiedoston avausasetusten valintaikkunat

Piilottaa Tiedosto Avaa Asetukset -valintaikkunat. Tästä on hyötyä eräkäsiteltäessä Camera Raw -muotoisia tiedostoja. Droplet-ohjelmassa käytetään oletusasetuksia tai aiemmin määritettyjä asetuksia.

Kohde-valikko

Määrittää, mihin käsitellyt tiedostot tallennetaan

Ei mitään

Jättää tiedostot avoimiksi tallentamatta muutoksia (paitsi jos makroon kuuluu Tallenna-komento).

Tallenna ja sulje

Tallentaa tiedostot nykyiseen sijaintiin ja korvaa alkuperäiset tiedostot.

Kansio

Tallentaa käsitellyt tiedostot toiseen sijaintiin. Napsauta Valitse-painiketta ja määritä kohdekansio.

Ohita makron "Tallenna nimellä" -komennot

Varmistaa, että käsitellyt tiedostot tallentuvat Eräajo-komennossa määritettyyn kohdekansioon (tai alkuperäiseen kansioon, jos valitaan Tallenna ja sulje). Tiedostot saavat alkuperäiset nimensä tai nimet, jotka on määritetty Eräajo-valintaikkunan Tiedostojen nimeäminen -osassa.

Jos tätä asetusta ei valita ja makrossa on Tallenna nimellä -komento, tiedostot tallentuvat tässä Tallenna nimellä -komennossa määritettyyn kansioon Eräajo-komennossa määritetyn kansion sijaan. Jos tätä asetusta ei valita ja makron Tallenna nimellä -komento määrittää tiedostonimen, Eräajo-komento korvaa saman (makrossa määritetyn) tiedoston joka kerta käsiteltyään kuvan.

Huomautus:

Jos Eräajo-komennon on tarkoitus käsitellä tiedostot käyttäen alkuperäisiä nimiä kansiossa, joka määritettiin Eräajo-komennossa, kuva pitää tallentaa makrossa. Eräajoa luotaessa pitää valita Ohita makro -toiminnon Tallenna nimellä -komentoasetus ja määrittää kohdekansio. Jos Eräajo-komennossa käytettyjen kuvien nimet vaihdetaan valitsematta Ohita makro -toiminnon Tallenna nimellä -komentoasetusta, Photoshop tallentaa käsitellyt kuvat kahdesti: kerran määritettyyn kansioon uudella nimellä ja kerran alkuperäisellä nimellä kansioon, joka on määritetty makron Tallenna nimellä -komennossa.

Tätä asetusta käytettäessä makrossa täytyy olla Tallenna nimellä -komento. Muuten Eräajo-komento ei tallenna käsiteltyjä tiedostoja. Tämän asetuksen valitseminen ei ohita kaikkia Tallenna nimellä -komennon asetuksia, vaan ainoastaan tiedostonimen ja kansion määrittämisen.

Huomautus:

Eräät tallennusasetukset eivät ole käytettävissä Eräajo- tai Luo droplet-ohjelma -komennossa (esimerkiksi JPEG-pakkaus- tai TIFF-asetukset). Jos näitä asetuksia tarvitaan, halutut asetukset sisältävään makroon nauhoitetaan Tallenna nimellä -vaihe ja sitten Ohita makron "Tallenna nimellä" -komennot -asetuksella varmistetaan, että tiedostot tallentuvat Eräajo- tai Luo droplet-ohjelma -komennossa määritettyyn paikkaan. Photoshop ohittaa makron Tallenna nimellä -komennossa määritetyn tiedostonimen ja polun sekä käyttää Eräajo-valintaikkunan tallennusasetuksilla määritettyä uutta tiedostonimeä ja polkua.

Tiedostojen nimeäminen

Määrittää tiedostojen nimeämissäännöt, jos tiedostot tallennetaan uuteen kansioon. Valitse valikoista osia tai kirjoita kenttiin tekstejä, joista muodostetaan kaikkien tiedostojen oletusnimet. Kenttien avulla voit muuttaa tiedostonimen komponenttien järjestystä ja muotoilua. Nimiin on sisällytettävä vähintään yksi yksilöllinen osa kullekin tiedostolle (esimerkiksi tiedoston nimi tai juokseva numero tai kirjain), jotta tiedostot eivät korvaisi jo käsiteltyjä tiedostoja. Ensimmäinen sarjanumero -asetus määrittää, mistä juokseva numerointi alkaa. Kirjainsarja-ruuduissa ensimmäisen tiedoston kirjain on aina ”A”.

Yhteensopivuus

Tekee tiedostonimistä yhteensopivia Windows-, Mac OS- ja Unix-käyttöjärjestelmien kanssa.

Huomautus:

Kun tiedostoja tallennetaan Eräajo-komennon asetusten mukaan, ne tallentuvat aina samassa muodossa kuin alkuperäiset. Voit luoda tiedostot eri muodossa tallentavan eräkäsittelyn nauhoittamalla alkuperäiseen makroon Tallenna nimellä -komennon ja sen jälkeen Sulje-komennon. Valitse sitten eräkäsittelyn Kohde-asetukseksi Ohita makro -toiminnon Tallenna nimellä -komennot.

Virhe-valikko

Määrittää, mitä käsittelyvirheille tehdään:

Pysähdy virheissä

Pysäyttää prosessin, kunnes vahvistat virheilmoituksen.

Virhelokitiedosto

Tallentaa kunkin virheen tiedostoon pysäyttämättä prosessia. Jos virheet tallentuvat lokitiedostoon, näyttöön tulee ilmoitus käsittelyn jälkeen. Jos haluat tarkastella lokitiedostoa, avaa se tekstieditorilla eräkäsittelyn päätyttyä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö