Liukuvärit

Liukuväritäytön lisääminen

Liukuvärityökalulla täytetään alue niin, että väri muuttuu asteittain toiseksi väriksi. Voit valita esimääritetyistä liukuväritäytöistä tai luoda omia täyttöjä.

Huomautus:

Et voi käyttää liukuvärityökalua bittikarttakuvien tai indeksoitujen värikuvien kanssa.

 1. Jos haluat täyttää osan kuvasta, valitse alue. Muuten liukuväri täyttää koko aktiivisen tason.
 2. Valitse liukuvärityökalu  . (Jos työkalu ei ole näkyvissä pidä maalipurkkityökalun kuvaketta painettuna.)
 3. Valitse asetusriviltä laajasta liukuvärinäytteestä täyttö:
  • Napsauta näytteen vieressä olevaa kolmiota, jos haluat valita esimääritetyn liukuväritäytön.

  • Napsauta näytettä, jos haluat käynnistää Liukuvärin muokkaimen. Valitse esimääritetty liukuväritäyttö tai luo uusi liukuväritäyttö. (Katso Tasaisen liukuvärin luominen.)

  Huomautus:

  Neutraali tiheys -esimääritys on hyödyllinen valokuvasuodin auringonlaskuissa tai muissa suurikontrastisissa näkymissä käytettäväksi.

 4. Valitse sopiva määritys, jonka mukaan aloituskohta (hiiren painikkeen painaminen) ja lopetuskohta (hiiren painikkeen vapauttaminen) vaikuttavat liukuvärin ulkoasuun.

  Suora liukuväri

  Muuttaa värin toiseksi suoraviivaisesti siirryttäessä alkupisteestä loppupisteeseen.

  Suora liukuväri Photoshopissa

  Säteittäinen liukuväri

  Muuttaa värin toiseksi ympyrämäisesti siirryttäessä alkupisteestä loppupisteeseen.

  Säteittäinen liukuväri Photoshopissa

  Kulmittainen liukuväri

  Muuttaa värin toiseksi kierrettäessä alkupisteen ympäri vastapäivään.

  Kulmittainen liukuväri Photoshopissa

  Peilattu liukuväri

  Peilaa saman suoran liukuvärin aloituspisteen kummallekin puolelle.

  Peilattu liukuväri Photoshopissa

  Vinoneliöliukuväri

  Varjostaa vinoneliön keskeltä sen nurkkiin.

  Vinoneliöliukuväri Photoshopissa

 5. Tee asetusrivillä seuraavat toimet:

  • Määritä maalin sekoitustila ja peittävyys. (Katso kohta Sekoitustilat.)

  • Jos haluat muuttaa liukuväritäytön värien järjestyksen käänteiseksi, valitse Käännä-asetus.

  • Jos haluat luoda tasaisen liukuvärin, jossa ei ole juovia, valitse Rasterointi-asetus.

  • Jos haluat käyttää liukuväritäytössä läpinäkyvää maskia, valitse Läpinäkyvyys-asetus. (Katso Liukuvärin läpinäkyvyyden määrittäminen.)

 6. Siirrä osoitin kuvassa paikkaan, johon haluat sijoittaa liukuvärin alkupisteen, ja vedä osoitin loppupisteeseen. Jos viivan kulman pitää olla 45 asteen monikerta, pidä vaihtonäppäintä painettuna vetäessäsi osoitinta.

Liukuvärin valitseminen Liukuvärit-paneelista

Päivitetty Photoshop 21.0 -versiossa (marraskuun 2019 julkaisuversio)

Uusien esimääritysten käyttäminen Photoshopissa

Lue lisää Photoshopin uusien ja parannettujen Esimääritykset-paneelien käyttämisestä. Julieanne Kost esittelee kaikki toiminnot värimalleista kuvioihin ja liukuväreistä tyyleihin ja muotoihin.

Julieanne Kost

Liukuvärien lisääminen tasoille

Jos haluat lisätä liukuvärin tekstitasolle tasotehosteena, tee jokin seuraavista:

 • Valitse vähintään yksi taso Tasot-paneelista ja napsauta sitten haluamaasi liukuväriä Liukuvärit-paneelissa.
 • Vedä liukuväri Liukuvärit-paneelista tekstisisällön päälle piirtoalueella.
 • Vedä liukuväri Liukuvärit-paneelista Tasot-paneelissa olevaan tasoon.  

Jos haluat lisätä liukuvärin muototasolle muodon täyttönä, tee jokin seuraavista:

 • Valitse vähintään yksi taso Tasot-paneelista ja napsauta sitten haluamaasi liukuväriä Liukuvärit-paneelissa.
 • Vedä liukuväri Liukuvärit-paneelista tekstisisällön päälle piirtoalueella.
 • Vedä liukuväri Liukuvärit-paneelista Tasot-paneelissa olevaan tasoon. 

Jos haluat lisätä liukuvärin teksti- tai muototasolle täyttötasona, tee jokin seuraavista:

 • Pidä komentonäppäintä (Mac) / Alt-näppäintä (Win) painettuna ja vedä liukuväri Liukuvärit-paneelista tekstisisällön päälle piirtoalueella.
 • Pidä komentonäppäintä (Mac) / Alt-näppäintä (Win) painettuna ja vedä liukuväri Liukuvärit-paneelista Tasot-paneelissa olevaan tasoon.  

Voit lisätä liukuvärin pikselitasoon seuraavasti:

 1. Vedä liukuväri Liukuvärit-paneelista Tasot-paneelissa olevaan pikselitasoon.
 2. Photoshop luo automaattisesti täyttötason pikselitason päälle.  

Liukuvärien esimääritysten järjestely ryhmiin

Liukuvärien järjestäminen uuteen ryhmään:

 1. Napsauta Liukuvärit-paneelissa (Ikkuna > Liukuvärit) Luo uusi ryhmä -kuvaketta. 
 2. Anna ryhmälle nimi ja valitse OK. 
 3. Vedä liukuväri ryhmään. Voit myös valita kerralla useita liukuvärejä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna.

Sisäkkäisten ryhmien luominen:

 1. Valitse ryhmä Liukuvärit-paneelista.
 2. Vedä ja pudota se toiseen ryhmään.

Vanhojen liukuvärien näyttäminen

Valitse Liukuvärit-paneelin valikosta Vanhat liukuvärit.

Liukuvärien oletusarvoisten esimääritysten palauttaminen

 1. Valitse Liukuvärit-paneelin valikosta Palauta oletusliukuvärit. Voit joko korvata nykyisen luettelon tai lisätä oletuskirjaston nykyiseen luetteloon.

Esimääritettyjen liukuvärien näyttämistavan muuttaminen

 1. Valitse Liukuvärit-paneelin valikosta näyttöasetus:

  Vain teksti

  Näyttää liukuvärit luettelona.

  Pieni miniatyyri tai Suuri miniatyyri

  Näyttää liukuvärit pienoiskuvina.

  Pieni luettelo tai Suuri luettelo

  Näyttää liukuvärit pienoiskuvia sisältävänä luettelona.

Esimääritetyn liukuvärin nimen vaihtaminen

 • Jos paneeli on määritetty näyttämään liukuvärit miniatyyreinä, kaksoisnapsauta liukuväriä, kirjoita uusi nimi ja napsauta OK-painiketta.
 • Jos paneeli on määritetty näyttämään liukuvärit luettelona tai vain niminä, kaksoisnapsauta liukuväriä, kirjoita uusi nimi ja paina Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (Mac OS).

Liukuvärin muokkaimen yleiskuvaus

Liukuvärin muokkain -valintaikkunan saa näkyviin napsauttamalla asetusriviltä nykyistä liukuvärinäytettä. (Kun kohdistimen vie liukuvärinäytteen kohdalle, näkyviin tulee työkaluvihje Muokkaa liukuväriä napsauttamalla.)

Liukuvärin muokkain -valintaikkunassa voit määrittää uuden liukuvärin muokkaamalla liukuvärin kopiota. Voit myös lisätä liukuväriin välivärejä, jolloin muuttuvia värejä on enemmän kuin kaksi.

Photoshopin Liukuvärin muokkain -valintaikkuna
Liukuvärin muokkain -valintaikkuna

A. Paneelivalikko B. Peittävyysraja C. Värirajat D. Säädä arvoja tai poista valittu peittävyys- tai väriraja E. Keskipiste 

Esimääritettyjen liukuvärien tallentaminen kirjastona

 1. Valitse Liukuvärin muokkain -valintaikkunasta Tallenna tai asetusrivin Liukuvärin valitsin -valikosta Tallenna liukuvärit.
 2. Valitse tallennettavan liukuvärikirjaston sijainti, kirjoita tiedostonimi ja valitse Tallenna.

  Voit tallentaa kirjaston minne tahansa. Jos tallennat kirjastotiedoston esimääritysten oletuskansiossa olevaan Esimääritykset/Liukuvärit-kansioon, kirjaston nimi näkyy paneelivalikon lopussa, kun Photoshop käynnistetään seuraavan kerran.

Esimääritettyjen liukuvärien kirjaston lataaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista Liukuvärin muokkain -valintaikkunassa:
  • Lisää kirjasto nykyiseen luetteloon valitsemalla Lataa. Valitse haluamasi kirjastotiedosto ja valitse Lataa.

  • Korvaa nykyinen luettelo eri kirjastolla valitsemalla paneelivalikosta Korvaa liukuvärit. Valitse haluamasi kirjastotiedosto ja valitse Lataa.

  • Valitse kirjastotiedosto paneelivalikon alaosasta. Korvaa nykyinen luettelo valitsemalla OK tai täydennä nykyistä luetteloa valitsemalla Liitä.

  Huomautus:

  Voit myös valita Lataa liukuvärit tai Korvaa liukuvärit tai valita asetusrivin Liukuvärin valitsin -valikosta jonkin liukuvärikirjaston.

Tasaisen liukuvärin luominen

 1. Valitse liukuvärityökalu  .
 2. Napsauta asetusrivillä näkyvää liukuvärinäytettä, jotta Liukuvärin muokkain -valintaikkuna avautuu.
 3. Jos haluat muokata aiemmin luotua liukuväriä, valitse se valintaikkunan Esimääritetyt-osasta.
 4. Valitse avattavasta Liukuvärin tyyppi -valikosta Tasainen.
 5. Määritä liukuvärin aloitusväri napsauttamalla liukuväripalkin alla olevaa vasenta värirajaa Värirajan yläpuolella näkyvä kolmio muuttuu mustaksi osoituksena siitä, että aloitusväriä muokataan.
 6. Valitse väri jollakin seuraavista menetelmistä:
  • Kaksoisnapsauta värirajaa tai napsauta valintaikkunan Rajat-osassa näkyvää väriruutua. Valitse väri ja valitse OK.

  • Valitse vaihtoehto valintaikkunan Rajat-osan avattavasta Väri-valikosta.

  • Siirrä osoitin liukuväripalkkiin (osoitin muuttuu pipetin näköiseksi) ja ota värinäyte napsauttamalla. Voit ottaa värinäytteen myös kuvasta napsauttamalla sen mitä tahansa kohtaa.

 7. Aloita loppuvärin määrittäminen napsauttamalla liukuväripalkin oikeanpuoleista värirajaa. Valitse sitten väri.
 8. Jos haluat muuttaa alku- tai loppupisteen sijaintia, käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Vedä vastaava väriraja sopivaan paikkaan vasemmalle tai oikealle.

  • Napsauta vastaavaa värirajaa ja kirjoita Sijainti-asetuksen arvo valintaikkunan Rajat-osaan. Arvo 0 % tarkoittaa liukuväripalkin vasenta päätä ja arvo 100 % oikeaa päätä.

 9. Jos haluat siirtää keskipistettä (jossa liukuväri sisältää yhtä paljon aloitus- ja lopetusväriä), vedä liukuväripalkin alapuolella olevaa vinoneliötä vasemmalle tai oikealle tai napsauta vinoneliötä ja kirjoita arvo Sijainti-ruutuun.
 10. Jos haluat lisätä liukuväriin välivärejä, lisää väriraja napsauttamalla liukuväripalkin alapuolelta. Määritä väri ja säädä välivärirajan sijaintia ja keskipistettä samalla tavoin kuin aloitus- tai lopetusvärin ominaisuuksia.
 11. Jos haluat poistaa muokattavan värirajan, napsauta Poista tai vedä värirajaa alaspäin, kunnes se katoaa.
 12. Jos haluat määrittää, kuinka portaittaisia liukuvärin värijuovien väliset muutokset ovat, kirjoita arvo Tasaisuus-tekstiruutuun tai vedä Tasaisuus-liukusäädintä.
 13. Voit halutessasi määrittää liukuvärin läpinäkyvyysarvot.
 14. Anna uudelle liukuvärille nimi.
 15. Jos haluat tallentaa liukuvärin esimääritykseksi, valitse Uusi-painike liukuvärin määrittämisen jälkeen.
  Huomautus:

  Uudet esimääritykset tallentuvat oletusarvotiedostoon. Jos kyseinen tiedosto poistetaan tai se vahingoittuu tai oletuskirjasto palautetaan käyttöön, uudet esimääritykset katoavat. Tallenna uudet esimääritykset kirjastoon, jos haluat säilyttää ne pysyvästi.

Liukuvärin läpinäkyvyyden määrittäminen

Jokainen liukuväritäyttö sisältää asetuksia, jotka vaikuttavat täytteen peittävyyteen liukuvärin eri kohdissa. Voit esimerkiksi valita aloitusvärin peittävyydeksi 100 % ja antaa täytteen sekoittua asteittain lopetusväriin peittävyydellä 50 %. Shakkilautakuvio kuvaa läpinäkyvyyden astetta liukuvärin esikatseluruudussa.

 1. Luo liukuväri.
 2. Jos haluat muuttaa aloitusvärin läpinäkyvyyttä, napsauta liukuväripalkin yläpuolella olevaa vasenta läpinäkyvyysrajaa. Läpinäkyvyysrajan alapuolella näkyvä kolmio muuttuu mustaksi osoituksena siitä, että aloitusläpinäkyvyyttä muokataan.
 3. Määritä valintaikkunan Rajat-osassa Peittävyys-asetuksen arvo tai vedä avattavaa Peittävyys-liukusäädintä.
 4. Jos haluat muuttaa loppupisteen läpinäkyvyyttä, napsauta liukuväripalkin yläpuolella olevaa oikeaa läpinäkyvyysrajaa. Määritä sitten peittävyys Rajat-osassa.
 5. Jos haluat muuttaa aloitus- tai lopetuspeittävyyden sijaintia, käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Vedä peittävyysrajaa vasemmalle tai oikealle.

  • Valitse peittävyysraja ja määritä Sijainti-asetus.

 6. Jos haluat siirtää läpinäkyvyyskeskipistettä (aloitus- ja lopetuspeittävyyden puolivälissä), käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Vedä liukuväripalkin yläpuolella olevaa vinoneliötä vasemmalle tai oikealle.

  • Valitse vinoneliö ja määritä Sijainti-arvo.

 7. Voit poistaa muokkaamasi peittävyysrajan valitsemalla Poista.
 8. Jos haluat lisätä peittävyysrajan, napsauta liukuväripalkin yläpuolta. Tämän jälkeen voit säätää ja siirtää peittävyysrajaa samalla tavalla kuin aloitus- tai lopetuspeittävyyttä. Jos haluat poistaa lisätyn peittävyysrajan, vedä se ylös ja pois liukuväripalkista.
 9. Jos haluat luoda esimääritetyn liukuvärin, kirjoita Nimi-tekstiruutuun nimi ja valitse Uusi. Ohjelma luo liukuvärin esimäärityksen, jossa on valitsemasi läpinäkyvyysasetukset.

Kohinaliukuvärin luominen

Kohinaliukuväri on liukuväri, joka sisältää satunnaisesti jakautuneita värejä määritetyltä värialueelta.

Erilaisia karkeusarvoja sisältävä liukuväri Photoshopissa
Erilaisia karkeusarvoja sisältävä liukuväri

A. 10 %:n karkeus B. 50%:n karkeus C. 90%:n karkeus 

 1. Valitse liukuvärityökalu  .
 2. Napsauta asetusrivillä näkyvää liukuvärinäytettä, jotta Liukuvärin muokkain -valintaikkuna avautuu.
 3. Jos haluat muokata aiemmin luotua liukuväriä, valitse se valintaikkunan Esimääritetyt-osasta.
 4. Valitse Liukuvärityyppi-valikosta Kohina ja valitse seuraavat asetukset:

  Karkeus

  Määrittää liukuvärisiirtymän asteittaisuuden värin vaihtuessa toiseen.

  Värimalli

  Vaihtaa määritettäviä värikomponentteja. Määritä kunkin komponentin hyväksyttävät arvot liukusäädintä vetämällä. Jos valitsit esimerkiksi HSB-mallin, voit rajoittaa liukuvärin sävyjä niin, että ne ovat sinivihreitä, kylläisiä ja kirkkaudeltaan normaaleja.

  Rajoita kaikki värit

  Estää värien ylikylläisyyden.

  Lisää läpinäkyvyys

  Lisää läpinäkyvyyttä satunnaisiin väreihin.

  Satunnainen

  Luo satunnaisen liukuvärin ylläolevien asetusten mukaan. Napsauttele painiketta, kunnes löydät haluamasi asetuksen.

 5. Jos haluat luoda esimääritetyn, määrittämiesi asetusten mukaisen liukuvärin, kirjoita Nimi-kenttään nimi ja valitse Uusi.

Enemmän tällaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi