Valinnan siirtäminen, piilottaminen tai muuntaminen käänteiseksi

Valintareunusta voidaan siirtää kuvassa ja se voidaan piilottaa. Valinta voidaan myös muuttaa käänteiseksi niin, että kuvan valitsematon osa muuttuu valituksi.

Huomautus:

Jos haluat siirtää itse valintaa valintareunuksen sijasta, käytä siirtotyökalua. Katso Valinnan siirtäminen.

Valintareunuksen siirtäminen

 1. Valitse asetusriviltä Uusi valinta millä tahansa valintatyökalulla ja siirrä osoitin valintareunuksen sisäpuolelle. Osoitin muuttuu muotoon merkiksi siitä, että valintaa voidaan siirtää.
 2. Siirrä valintareunus haluamaasi kohtaan kuvassa. Valintareunus voidaan vetää osittain piirtoalueen reunojen ohi. Kun valintareunus vedetään takaisin, sen muoto on ennallaan. Valintareunus voidaan myös vetää toiseen kuvaikkunaan.
  Valintareunuksen siirtäminen Photoshopissa
  Alkuperäinen valintareunus (vasemmalla) ja siirretty valintareunus (oikealla)

  Huomautus:

  Lisäksi valintareunuksen muotoa voidaan muuttaa muuntamalla sitä geometrisesti. (Katso Muunnosten käyttäminen.)

Valinnan liikkeen hallitseminen

 • Valintareunuksen siirtämissuuntaa voidaan muuttaa 45 asteen välein. Siirtäminen aloitetaan vetämällä reunusta ja pitämällä vaihtonäppäintä painettuna vetämisen aikana.
 • Valintaa voidaan siirtää yhden pikselin verran painamalla nuolinäppäimiä.
 • Valintaa voidaan siirtää kymmenen pikselin verran pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä.

Valinnan reunojen piilottaminen tai näyttäminen

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Valitse Näyttö > Ylimääräiset. Tämä komento näyttää tai piilottaa valinnan reunat, ruudukot, apulinjat, kohdereitit, osat, muistiinpanot, tason reunat, määrät ja älykkäät apulinjat.
 • Valitse Näyttö > Näytä > Valinnan reunat. Tämä asetus vaikuttaa vain nykyisen valinnan reunusten näyttötilaan. Valintareunukset tulevat näkyviin taas, kun tehdään toinen valinta.

Kuvan valitsemattomien osien valitseminen

 1. Valitse Valitse > Käänteinen.

  Huomautus:

  Tällä komennolla voidaan valita kohteita, jotka ovat yksiväristä taustaa vasten. Tausta valitaan taikasauvatyökalulla, minkä jälkeen valinta muunnetaan käänteiseksi.

Valintojen säätäminen manuaalisesti

Pikselivalintoja voidaan suurentaa tai pienentää valintatyökaluilla.

Ennen valinnan manuaalista suurentamista tai pienentämistä kannattaa ehkä määrittää asetusrivin pehmennys- ja häivytysasetukset alkuperäisen valinnan mukaisiksi.

Valintaan lisääminen tai uuden alueen liittäminen valintaan

 1. Muodosta valinta.
 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista millä tahansa valintatyökalulla:
  • Valitse asetusriviltä Lisää valintaan  ja tee valintaan lisäys vetämällä hiirtä.

  • Pidä vaihtonäppäintä painettuna ja tee valintaan lisäys vetämällä hiirtä.

Valintaan lisäämisen aikana osoittimen vieressä näkyy plusmerkki.

Vähentäminen valinnasta

 1. Muodosta valinta.
 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista millä tahansa valintatyökalulla:
  • Valitse asetusriviltä Vähennä valinnasta ja muodosta leikkaus muiden valintojen kanssa vetämällä hiirtä.

  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja vähennä toinen valinta vetämällä hiirtä.

Valinnasta vähentämisen aikana osoittimen vieressä näkyy miinusmerkki.

Muiden valintojen leikkaaman alueen valitseminen

 1. Muodosta valinta.
 2. Tee jokin seuraavista toimista millä tahansa valintatyökalulla:
  • Valitse asetusriviltä Aseta lomittain valinnan kanssa ja vedä hiirtä.

  • Pidä Alt- ja vaihtonäppäimiä (Windows) tai Optio- ja vaihtonäppäimiä (Mac OS) painettuna ja vedä valinta alkuperäisen valinnan sen osan päälle, jonka haluat valita.

Leikkaavan osan valitsemisen aikana osoittimen vieressä näkyy rastimerkki.

Leikkaavat valinnat Photoshopissa
Leikkaavat valinnat

Valinnan laajentaminen tai supistaminen tietyllä pikselimäärällä

 1. Muodosta valinta valintatyökalulla.
 2. Valitse Valitse > Muuta > Laajenna tai Supista.
 3. Kirjoita Laajenna- tai Supista-ruutuun pikseliarvoksi 1–100 ja valitse OK.

  Valinta laajenee tai supistuu annetulla pikselimäärällä. (Laajenna-komento ei vaikuta valinnan osiin, jotka ovat kuva-alueen reunassa.)

Valinnan luominen valintareunuksen ympärille

Reunus-komennolla valitaan määritetyn levyinen pikselialue nykyisen valintareunuksen sisä- ja ulkopuolelta. Siitä voi olla hyötyä, kun pitää valita kuva-alueen ympäriltä pikselireuna itse alueen sijasta esimerkiksi poistettaessa halovaikutelma liitetyn kohteen ympäriltä.

Photoshopin Reunus-komento
Alkuperäinen valinta (vasemmalla) ja valinta 5 pikselin Reunus-komennon jälkeen (oikealla)

 1. Muodosta valinta valintatyökalulla.
 2. Valitse Valitse > Muuta > Reunus.
 3. Määritä uuden valinnan reunuksen leveydeksi 1–200 pikseliä ja valitse OK.

  Uusi valinta ympäröi alkuperäisen valinnan. Se on keskitetty alkuperäisen valinnan reunalle. Esimerkiksi 20 pikseliä leveä reunus muodostaa uuden, pehmeärajaisen valinnan, joka ulottuu 10 pikseliä alkuperäisen valinnan sisäpuolelle ja 10 pikseliä ulkopuolelle.

Valinnan laajentaminen sisältämään samanväriset alueet

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Valitse Valitse > Kasvata, kun haluat sisällyttää valintaan kaikki viereiset pikselit, jotka ovat taikasauvalle määritetyn toleranssialueen sisällä.
 • Valitse Valitse > Samanlaiset, kun haluat sisällyttää valintaan toleranssialueen sisällä olevat pikselit koko kuvasta.

  Valintaa voidaan laajentaa asteittain käyttämällä komentoja monta kertaa.

Huomautus:

Kasvata- ja Samanlaiset-komentoja ei voi käyttää bittikarttakuvissa eikä kuvissa, joissa on 32 bittiä kanavaa kohti.

Irtonaisten pikselien siistiminen väriperustaisessa valinnassa

 1. Valitse Valitse > Muuta > Pehmennä.
 2. Kirjoita Etäisyys-ruutuun pikseliarvoksi 1–100 ja valitse OK.

  Photoshop tutkii valinnan jokaista pikseliä ympäröivät pikselit määritetylle etäisyydelle saakka. Jos yli puolet näistä ympäröivistä pikseleistä on valittu, pikseli pysyy valittuna ja ympäröivät valitsemattomat pikselit muuttuvat valituiksi. Jos alle puolet ympäröivistä pikseleistä on valittu, pikseli poistetaan valinnasta. Yleinen tavoite on vähentää rakeisuutta ja pehmentää valinnan teräviä kulmia ja rosoisia viivoja.

Valinnan reunojen hienosäätäminen

Opasvideo: Täydellisten valintojen tekeminen

Opasvideo: Täydellisten valintojen tekeminen
Infinite Skills

Reunan hienosäätötoiminto parantaa valitun alueen reunojen laatua, joten voit erottaa objekteja helposti. Voit tarkentaa tasomaskin asetuksia myös Hienosäädä reuna -vaihtoehdon avulla. (Katso Maskin peittävyyden tai reunojen säätäminen.)

 • Valitse asetusriviltä Hienosäädä reuna tai valitse Valitse > Hienosäädä reuna. Määritä seuraavat asetukset:

Näkymän tila

Vaihda valinnan näyttötapaa valitsemalla pudotusvalikosta sopiva vaihtoehto. Haluamastaan tilasta saa lisätietoa viemällä kohdistimen sen kohdalle, jolloin työkaluvihje tulee näkyviin. Näytä alkuperäinen -asetus näyttää vertailun vuoksi alkuperäisen valinnan. Näytä säde -asetus näyttää valinnan reunan, jossa reunan hienosäätöä käytetään.

Reunan tunnistus

Säteen hienosäätö ja Hienosäätöjen pyyhkiminen

Näillä työkaluilla voi muokata tarkasti raja-aluetta, jossa reunan hienosäätöä käytetään. Voit vaihtaa työkalun nopeasti toiseen painamalla vaihto+E. Voit vaihtaa siveltimen kokoa sulkunäppäimillä.

Huomautus:

Voit lisätä valintaan tarkkoja yksityiskohtia vetämällä sivellintä pehmeiden alueiden, kuten hiusten tai turkin ylitse.

Älykäs säde

Tämä säätää automaattisesti raja-alueella olevien kovien ja pehmeiden reunojen sädettä. Poista tämä valinta, jos koko reuna on kova tai pehmeä tai jos haluat hallita Säde-asetusta ja hienosäätösiveltimiä täsmällisesti.

Säde

Säde määrittää reunan hienosäätöön käytettävän valinnan raja-alueen koon. Käytä terävissä reunoissa pientä sädettä ja pehmeissä reunoissa suurta.

Säädä reunaa

Pehmeä

Asetus vähentää epäsäännöllisen muotoisia alueita valinnan reunasta pehmentämällä ääriviivaa.

Häivytys

Häivytys sumentaa valinnan ja sitä ympäröivien pikselien rajaa.

Kontrasti

Kun arvoa kasvatetaan, valinnan rajalla olevat pehmeäreunaiset siirtymät muuttuvat terävämmiksi. Yleensä Älykäs säde -toiminto ja hienosäätötyökalut soveltuvat tähän kuitenkin paremmin.

Siirrä reuna

Negatiiviset arvot siirtävät pehmeäreunaisia rajoja sisäänpäin ja positiiviset arvot ulospäin. Kun rajoja siirretään sisäänpäin, valinnan reunoilla näkyvästä taustaväristä päästään tarvittaessa eroon.

Tulostus

Puhdista värit

Asetus korvaa värien kohdistusvirheet läheltä kokonaan valittujen pikselien värillä. Korvaavan värin voimakkuus on suhteessa valinnan reunojen pehmeyteen.

Huomautus:

Koska toiminto muuttaa pikselien väriä, sitä varten on luotava uusi taso tai dokumentti. Säilytä alkuperäinen taso, jotta voit ottaa sen tarvittaessa takaisin käyttöön. (Pikselien värimuutokset näkee valitsemalla Näkymän tilaksi Paljasta taso.)

Määrä

Määrä muuttaa puhdistuksen ja värireunojen korvaamisen tasoa.

Tulostus kohteeseen

Asetus määrittää, tehdäänkö hienosäädetystä valinnasta nykyisen tason valinta tai maski vai muodostetaanko siitä uusi taso tai dokumentti.

Valintojen reunojen pehmentäminen

Valinnan teräviä reunoja voidaan tasoittaa pehmentämällä ja häivyttämällä.

Pehmentäminen

Valinnan rosoisia reunoja voidaan tasoittaa pehmentämällä reunan ja taustan pikseleiden värieroja. Vain reunapikselit muuttuvat, joten yksityiskohtia ei katoa. Pehmentämisestä on hyötyä erityisesti silloin, kun tehdään yhdistelmäkuvia leikkaamalla, kopioimalla ja liittämällä valintoja.

Pehmentäminen on mahdollista, kun on valittu lassotyökalu, monikulmiolassotyökalu, magneettinen lassotyökalu, soikiovalitsintyökalu tai taikasauvatyökalu. (Asetukset saadaan näkyviin valitsemalla työkalu.)

Huomautus:

Tämä asetus on valittava, ennen kuin näitä työkaluja voidaan käyttää. Kun valinta on muodostettu, pehmennystä ei voi enää lisätä.

Häivyttäminen

Valinnan reunoja voidaan sumentaa häivyttämällä. Tämä toiminto tekee valinnan ja ympäröivien pikseleiden väliin siirtymäalueen. Sumentaminen saattaa aiheuttaa yksityiskohtien katoamista valinnan reunoilla.

Häivytystä voidaan käyttää valintatyökalujen, lassotyökalun, monikulmaisen lassotyökalun tai magneettisen lassotyökalun kanssa. Häivytys voidaan myös lisätä valintaan jälkikäteen.

Huomautus:

Häivytystehosteet tulevat näkyviin vasta sitten, kun valinta siirretään, leikataan, kopioidaan tai täytetään.

Pikselien valitseminen käyttämällä pehmennystä

 1. Valitse lassotyökalu, monikulmiolassotyökalu, magneettinen lassotyökalu, soikiovalitsintyökalu tai taikasauvatyökalu.
 2. Valitse asetusriviltä Pehmennä.

Valintatyökalun häivytysreunan määrittäminen

 1. Valitse mikä tahansa lasso- tai valintatyökalu.
 2. Kirjoita asetusriville häivytysarvo. Arvo määrittää häivytysreunan leveyden. Se voi olla 0–250 pikseliä.

Olemassa olevan valinnan häivytysreunan määrittäminen

 1. Valitse Valitse > Muuta > Häivytä.
 2. Kirjoita arvo Reunan häivytysetäisyys -ruutuun ja valitse OK.

  Huomautus:

  Kun valinta on pieni ja häivytysetäisyys suuri, valinnasta saattaa tulla niin heikko, että sen reunat ovat näkymättömiä eikä niitä voi valita. Jos näyttöön tulee ilmoitus ”Pikseleistä on valittu enintään 50 %”, pienennä häivytysetäisyyttä tai suurenna valintaa. Voit myös OK-painiketta napsauttamalla hyväksyä maskin nykyisine asetuksineen ja luoda valinnan, jonka reunat eivät näy.

  Valinta häivytyksen kanssa ja ilman häivytystä Photoshopissa
  Valinta ilman häivytystä ja häivytyksen kanssa

  A. Valinta ilman häivytystä, sama valinta täytettynä kuviolla B. Valinta häivytyksen kanssa, sama valinta täytettynä kuviolla 

Reunapikselien poistaminen valinnasta

Kun pehmennetty valinta siirretään tai liitetään, osa valintareunusta ympäröivistä pikseleistä tulee mukaan valintaan. Tämä saattaa aiheuttaa liitetyn valinnan reunojen ympärille reunuksen tai kehän. Tarpeettomia reunapikseleitä voidaan muokata valitsemalla Taso > Tausta-komennot:

 • Värin puhdistaminen korvaa reunuksen pikseleiden taustavärit läheltä kokonaan valittujen pikselien värillä.

 • Siisti reunus -toiminto korvaa kunkin reunapikselin värin sellaisten kaukana valinnan reunasta olevien pikselien värillä, jotka eivät sisällä taustaväriä.

 • Poista mustaa vasten- ja Poista valkoista vasten -komennoista on hyötyä, kun valinta pehmennetään valkoista tai mustaa taustaa vasten ja se halutaan liittää toisenlaiselle taustalle. Kun esimerkiksi luodaan pehmennettyä valkoista tekstiä mustaa taustaa vasten, tekstin reunoihin tulee harmaata väriä, joka näkyy värillistä taustaa vasten.

Huomautus:

Reuna-alueita voidaan poistaa myös Tason tyyli -valintaikkunan Sekoituksen lisäasetukset -liukusäädinten avulla. Niillä voidaan poistaa tason alueita eli muuttaa niitä läpinäkyviksi. Esimerkissä mustat tai valkoiset alueet muutettaisiin läpinäkyviksi. Voit siirtää liukusäätimiä yksitellen Alt-napsauttamalla (Windows) tai Optio-osoittamalla (Mac OS). Sitten voit poistaa reunapikseleitä ja säilyttää reunan tasaisena.

Valinnan reunuksen pienentäminen

 1. Valitse Taso > Tausta > Siisti reunus.
 2. Määritä alue, jolta korvaavia pikseleitä etsitään, kirjoittamalla arvo Leveys-ruutuun. Useimmiten yhden tai kahden pikselin etäisyys riittää.
 3. Valitse OK.

Taustan poistaminen valinnasta

 1. Valitse Taso > Tausta > Poista mustaa vasten tai Taso > Tausta > Poista valkoista vasten.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö