Sijoittaminen apuviivojen ja ruudukon avulla

Apulinjojen ja ruudukon avulla kuvat tai osat voi sijoittaa tarkasti. Apulinjat näkyvät tulostumattomina viivoina, jotka kelluvat kuvan päällä. Voit siirtää ja poistaa apuviivoja. Voit myös lukita ne, jotta et siirrä niitä vahingossa.

Älykkäät apulinjat helpottavat muotojen, osien ja valintojen tasaamista. Ne tulevat näyttöön automaattisesti, kun muoto piirretään tai valinta tai osa luodaan. Älykkäät apulinjat voi tarvittaessa piilottaa.

Ruudukosta on hyötyä elementtien symmetrisessä sijoittelussa. Oletusarvon mukaan ruudukko näkyy tulostumattomina viivoina, mutta sen voi määrittää näkymään myös pisteinä.

Apulinjat ja ruudukot käyttäytyvät samalla tavalla:

 • Valinnat, valintareunukset ja työkalut tarttuvat apulinjaan tai ruudukkoon, kun ne vedetään vähintään 8 näyttöpikselin (ei kuvapikselin) etäisyydelle apulinjasta. Lisäksi apulinjat kohdistuvat siirrettäessä ruudukkoon. Ominaisuus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

 • Apulinjojen tiheys sekä apulinjojen ja ruudukon näkyvyys ja kohdistuminen ovat kuvakohtaisia.

 • Ruudukon tiheys sekä apulinjojen ja ruudukon väri ja tyyli ovat samat kaikissa kuvissa.

Ruudukon, apulinjojen tai älykkäiden apulinjojen näyttäminen tai kätkeminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Näyttö > Näytä > Ruudukko.

  • Valitse Näyttö > Näytä > Apulinjat.

  • Valitse Näyttö > Näytä > Älykkäät apulinjat.

  • Valitse Näyttö > Ylimääräiset. Tämä komento näyttää tai piilottaa tason reunat, valinnan reunat, kohdereitit ja osat.

Apulinjan sijoittaminen

 1. Valitse Näyttö > Viivaimet, jos viivaimet eivät ole näytössä.

  Huomautus:

  Lukemat ovat tarkimmillaan, kun kuvaa tarkastellaan 100 %:n suurennuksella tai käytetään Tietoja-paneelia.

 2. Luo apulinja jollakin seuraavista menetelmistä:
  • Valitse Näyttö > Uusi apulinja. Valitse valintaikkunassa Vaaka- tai Pystysuunta, anna sijainti ja valitse OK.

  • Vaakasuora apulinja vedetään vaakaviivaimelta.

  Photoshopin apulinjat ja ruudukot
  Vaakasuoran apulinjan luominen vetämällä

  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja vedä pystyviivaimelta vaakasuora apulinja.

  • Pystysuora apulinja vedetään pystyviivaimelta.

  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja vedä vaakaviivaimelta pystysuora apulinja.

  • Voit luoda merkkeihin tarttuvan apulinjan pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja vetämällä apulinjan vaaka- tai pystyviivaimelta. Osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi apulinjaa vedettäessä.

 3. (Valinnainen) Jos haluat lukita kaikki apulinjat, valitse Näyttö > Lukitse apulinjat.

Apulinjan siirtäminen

 1. Valitse siirtotyökalu tai aktivoi se pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) painettuna.

 2. Siirrä osoitin apulinjan päälle (osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi).
 3. Siirrä apulinjaa jollakin seuraavista tavoista:
  • Siirrä apulinjaa vetämällä.

  • Voit vaihtaa apulinjan vaakasuorasta pystysuoraksi tai päinvastoin pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna, kun napsautat tai vedät apulinjaa.

  • Voit kohdistaa apulinjan viivainmerkkeihin pitämällä vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun vedät apulinjaa. Apulinja tarttuu ruudukkoon, jos ruudukko on näkyvissä ja Näyttö > Kohdista kohteeseen > Ruudukko on valittuna.

Apulinjojen poistaminen kuvasta

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Poista apulinja vetämällä se pois kuvaikkunasta.

  • Poista kaikki apulinjat valitsemalla Näyttö > Pyyhi apulinjat.

Apulinjojen ja ruudukon asetusten määrittäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • (Windows) Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > Apulinjat, ruudukko ja osat.

  • (Mac OS) Valitse Photoshop > Oletusasetukset > Apulinjat, ruudukko ja osat.

 2. Valitse Väri-kohdassa apulinjojen ja ruudukon väri. Jos valitset Mukautettu-vaihtoehdon, napsauta väriruutua, valitse väri ja valitse OK.

 3. Valitse Tyyli-kohdassa apulinjojen ja ruudukon näyttötapa.

 4. Anna Ruudukon koko -ruutuun ruudukkoviivojen tiheyden arvo. Anna Asteikkomerkit-kohtaan arvo, jolla ruudukko jaetaan pienempiin osiin.

  Mittayksikköjä voidaan haluttaessa muuttaa. Prosenttia-vaihtoehdon avulla voidaan luoda ruudukko, joka jakaa kuvan samankokoisiin osiin. Jos Prosenttia-asetukseksi valitaan esimerkiksi 25, saadaan neljän yhtä suuren ruudun ruudukko.

 5. Valitse OK.

Älykkäiden apulinjojen käyttäminen tehokkaasti

Älykkäät apulinjat ovat käteviä monissa tilanteissa, esimerkkejä seuraavassa:

 • Optio (Mac) / Alt (Windows) + tason vetäminen: Kun tasoa vetää pitäen Optio- (Mac) tai Alt-näppäintä (Windows) painettuna, Photoshopissa näkyy mittausta helpottavat apulinjat, jotka osoittavat alkuperäistason ja tasokopion välisen etäisyyden. Toimintoa voi käyttää yhdessä sekä Siirto- että Reitin valinta -työkalun kanssa.
Photoshopin tasojen välinen etäisyys: alkuperäinen ja kopio
Tasojen välinen etäisyys: alkuperäinen ja kopio

 • Reitin mitat: Mitta-apulinjat näkyvät Photoshopissa reittejä työstettäessä. Mitta-apulinjat näkyvät myös, kun Reitin valinta -työkalu valitaan ja kun samaan tasoon vedetään reitti.
Photoshopin reitin mitat
Reitin mitat

 • Vastaavat etäisyydet: Kun objekti monistetaan tai siirretään, Photoshopissa näkyy mitta-apulinjat. Linjat kuvaavat muiden objektien välisiä etäisyyksiä, jotka vastaavat valitun objektin ja sen lähellä olevien objektien etäisyyttä.
 • Komento (Mac) / Ctrl (Windows) + osoittimen vienti tason kohdalle: Mitta-apulinjat saa näkyviin tasoja työstettäessä. Kun valittuna on yksi taso, pidä komento- (Mac) tai Ctrl-näppäintä (Windows) painettuna ja vie osoitin jonkin toisen tason kohdalle. Toiminnon kanssa voi käyttää myös nuolinäppäimiä, joilla valittua tasoa voi siirtää hivuttamalla.
Photoshopin mitta-apulinjat tasoja työstettäessä
Mitta-apulinjat tasoja työstettäessä

 • Etäisyys piirtoalueesta: Kun komento- (Mac) tai Ctrl-näppäin (Windows) pidetään painettuna ja osoitin viedään muodon ulkopuolelle, etäisyydet piirtoalueesta tulee näkyviin Photoshopissa.
Muodon etäisyys piirtoalueesta Photoshopissa
Muodon etäisyys piirtoalueesta


Etäisyydet vastaavien objektien välillä Photoshopissa
Etäisyydet vastaavien objektien välillä

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö