Huomautus:

Tarvitsetko apua valintasi muokkaamiseen? Katso Pikselivalintojen muokkaaminen.

Valinnan siirtäminen

 1. Valitse siirtotyökalu .
 2. Siirrä osoitin valintareunuksen sisälle ja vedä valinta uuteen paikkaan. Jos useita alueita on valittu, ne kaikki liikkuvat vetämisen aikana.

  Valinnan siirtäminen Photoshopissa
  Alkuperäinen valinta (vasemmalla) ja valinta siirtotyökalulla siirtämisen jälkeen (oikealla)

Valintojen kopioiminen ja liittäminen

Siirtotyökalulla voidaan kopioida valintoja samalla, kun niitä vedetään kuvassa tai kuvasta toiseen. Valintoja voidaan kopioida ja siirtää myös Kopioi-, Kopioi yhdistynyt-, Leikkaa- ja Liitä-komennoilla. Kun vedät siirtotyökalulla, säästät muistia, koska leikepöytää ei tällöin käytetä.

Liitetyt tiedot säilyttävät pikselimittansa, kun valinta tai taso liitetään toiseen kuvaan, jonka tarkkuus on erilainen kuin alkuperäisessä kuvassa. Tämän vuoksi liitetty osa saattaa näyttää vääristyneeltä uudessa kuvassa. Kuvan koko -komennolla voit muuttaa lähdekuvan ja kohdekuvan resoluutiot samoiksi ennen kopioimista ja liittämistä tai muuttaa liitetyn sisällön kokoa Vapaa muunnos -komennolla.

Huomautus:

Tiedostoon (tai tuotaviin tietoihin) liitettyjen värinhallinta- ja väriprofiiliasetusten mukaan näyttöön saattaa tulla kehotus määrittää, miten tiedoston (tai tuotavien tietojen) väritietoja käsitellään.

Perustietoja Kopioi- ja Liitä-komennoista

Kopioi

Kopioi valitun alueen aktiiviselta tasolta.

Kopioi yhdistynyt

Luo valitun alueen kaikista näkyvistä tasoista yhdistetyn kopion.

Liitä

Sijoittaa kopioidun valinnan kuvan toiseen osaan tai toiseen kuvaan uutena tasona. Jos kuvassa on aktiivinen valinta, Liitä-komento sijoittaa kopioidun valinnan nykyisen valinnan päälle. Jos aktiivista valintaa ei ole, Liitä-komento sijoittaa kopioidun valinnan katselualueen keskelle.

Liitä paikoilleen

Jos leikepöydällä on toisesta Photoshop-dokumentista kopioituja pikseleitä, ne kopioidaan kohdetiedoston sijaintiin, joka vastaa pikselien suhteellista sijaintia lähdetiedostossa.

Liitä sisään tai Liitä ulkopuolelle

Liittää kopioidun valinnan mihin tahansa kuvaan ja kuvasta valitun alueen sisä- tai ulkopuolelle. Lähdevalinta sijoittuu uudelle tasolle ja kohdevalintareunus muuttuu tasomaskiksi.

Valinnan kopioiminen

 1. Valitse kopioitava alue.
 2. Valitse Muokkaa > Kopioi tai Muokkaa > Kopioi yhdistynyt.

Valinnan kopioiminen vetämisen aikana

 1. Valitse siirtotyökalu tai aktivoi se pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) painettuna.
 2. Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja vedä kopioitavaa ja siirrettävää valintaa.

  Jos haluat kopioida valinnan kuvasta toiseen, vedä se aktiivisesta kuvaikkunasta kohdekuvaikkunaan. Jos mitään ei ole valittu, koko aktiivinen taso kopioituu. Jos valinta voidaan kopioida pudottamalla se toiseen kuvaikkunaan, ikkunan reuna korostuu, kun valinta vedetään se päälle.

  Valinnan vetäminen toiseen kuvaan Photoshopissa
  Valinnan vetäminen toiseen kuvaan

Useiden kopioiden luominen valinnasta

 1. Valitse siirtotyökalu tai aktivoi se pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) painettuna.
 2. Kopioi valinta seuraavasti:
  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja vedä valintaa.

  • Voit kopioida valinnan ja siirtää kopiota yhden pikselin verran pitämällä Alt- tai Optio-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäintä.

  • Voit kopioida valinnan ja siirtää kopiota kymmenen pikselin verran pitämällä Alt- ja välinlyöntinäppäintä (Windows) tai Optio- ja välinlyöntinäppäintä (Mac OS) painettuna ja painamalla nuolinäppäintä.

   Niin kauan kuin Alt- tai Optio-näppäintä pidetään painettuna, jokainen nuolinäppäimen painallus kopioi valinnan ja siirtää kopion määritetyn matkan päähän edellisestä kaksoiskappaleesta. Tässä tapauksessa kopio tehdään samalle tasolle.

Valinnan liittäminen toisen valinnan sisä- tai ulkopuolelle

 1. Leikkaa tai kopioi kuvan osa, jonka haluat liittää.
 2. Valitse samasta tai toisesta kuvasta alue, jonka sisä- tai ulkopuolelle haluat valinnan liittää.

  Huomautus:

  Jos haluat liittää ulkopuolelle, valitse kopioitua valintaa pienempi alue.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Valitse Muokkaa > Liitä määräten > Liitä sisään. Lähdevalinnan sisältö näkyy kohdevalinnan sisällä.

  • Valitse Muokkaa > Liitä määräten > Liitä ulkopuolelle. Lähdevalinnan sisältö näkyy kohdevalinnan ympärillä.

  Liitä sisään- ja Liitä ulkopuolelle -toiminto lisää kuvaan tason ja tasomaskin. Tasot-paneelissa näkyy uuden tason kohdalla tasomaskin miniatyyri ja sen vieressä liitettyä valintaa esittävä tasominiatyyri. Tasomaski perustuu valintaan, jonka sisään toinen valinta liitettiin: valinta on maskaamaton (valkoinen) ja muu osa tasosta on maskattu (musta). Tasoa ja tasomaskia ei ole linkitetty, joten niitä voidaan siirtää erikseen.

  Liitä sisään -komennon käyttäminen Photoshopissa
  Liitä sisään -komennon käyttäminen

  A. Ikkunan ruudut valittu B. Kopioitu kuva C. Liitä sisään -komento D. Tason miniatyyrit ja tasomaski Tasot-paneelissa E. Liitetty ja siirretty kuva 
 4. Valitse siirtotyökalu tai aktivoi se pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) painettuna. Vedä sitten lähdesisältöä, kunnes haluamasi osa näkyy maskin läpi.
 5. Jos haluat määrittää, kuinka suuri osa alla olevasta kuvasta näkyy läpi, napsauta Tasot-paneelissa näkyvää tasomaskin miniatyyriä, valitse maalaustyökalu ja muokkaa maskia:
  • Voit peittää tason alla olevaa kuvaa enemmän maalaamalla maskia mustalla.

  • Voit paljastaa alla olevaa kuvaa enemmän maalaamalla maskia valkoisella.

  • Voit paljastaa alla olevan kuvan osittain maalaamalla maskia harmaalla.

 6. Jos olet tyytyväinen tulokseen, voit yhdistää uuden tason ja tasomaskin alla olevan tason ja tehdä muutoksista pysyviä valitsemalla Taso > Yhdistä alas.

Kopioiminen ja liittäminen sovellusten välillä

Voit käyttää Leikkaa-, Kopioi- ja Liitä-komentoja, kun kopioit valintoja Photoshopista ja liität niitä muihin ohjelmiin tai liität kuvia toisista ohjelmista Photoshopiin. Leikattu tai kopioitu valinta säilyy leikepöydällä seuraavan valinnan leikkaamiseen tai kopioimiseen saakka. Voit kopioida kuvia Photoshopin ja Illustratorin välillä myös vetämällä ja pudottamalla.

Toisissa tilanteissa leikepöydän sisältö muuttuu rasterikuvaksi. Photoshop tuo näyttöön ilmoituksen ennen vektorikuvan rasteroimista.

Huomautus:

Kuvan rasteroinnissa käytetään kohdetiedoston resoluutiota. Älykkäitä vektoriobjekteja ei rasteroida.

PostScript-kuvien liittäminen Photoshopiin toisesta sovelluksesta

 1. Valitse toisessa ohjelmassa kuva ja valitse sitten Muokkaa > Kopioi.
 2. Valitse Photoshopissa kuva, johon valinta liitetään.

 3. Valitse Muokkaa > Liitä.
 4. Voit valita Liitä-valintaikkunassa seuraavia asetuksia:

  Älykäs objekti

  Sijoittaa kuvan uudelle tasolle älykkäänä objektina.

  Pikselit

  Rasteroi kuvan liittämisen yhteydessä. Rasterointi muuttaa matemaattisesti määritellyt vektorikuvat pikseleiksi.

  Reitit

  Liittää kopion reittinä Reitit-paneeliin. Teksti on muunnettava ääriviivoiksi, jotta se voitaisiin kopioida Illustratorista.

  Muototaso

  Luo muototason, joka käyttää reittiä vektorimaskina.

  Huomautus:

  Kun kuva kopioidaan Adobe Illustratorista, Illustratorin leikepöydän oletusarvot voivat estää Photoshopin Liitä-valintaikkunan avautumisen. Valitse Illustratorin Preferences (Oletusarvot) -valintaikkunan File Handling and Clipboard area (Tiedostot ja leikepöytä) -osasta AICB, jos haluat liittämisasetusten näkyvän liitettäessä kuva Photoshopiin.

 5. Jos valitaan Liitä pikseleinä -vaihtoehto, valinnan reunojen ja sitä ympäröivien pikseleiden rajaa voidaan pehmentää valitsemalla asetusriviltä Pehmennetty.

  Huomautus:

  Voit käyttää peitevärikomentoja, jos tiedot on jo yhdistetty ja haluat erottaa rasteroidut tiedot uudelleen.

Leikepöydän sisällön tallentaminen Photoshopia lopetettaessa

Photoshopin määrittäminen tallentamaan leikepöydän sisältö lopettamisen jälkeen, jotta voit liittää sisällön muualle.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • (Windows) Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > Yleiset.

  • (Mac OS) Valitse Photoshop > Oletusasetukset > Yleiset.

 2. Valitse Vie leikepöytä, jos haluat tallentaa leikepöydällä olevat Photoshop-tiedot ennen Photoshopin lopettamista.

Kuvan kopioiminen Illustratorista vetämällä ja pudottamalla

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä yksi tai useita vektoriobjekteja Illustratorista Photoshopissa avoinna olevaan kuvaan. Kuvaan muodostuu taso, jolla on vektorimuotoisia älykkäitä objekteja. Valitse Taso > Älykkäät objektit > Muokkaa sisältöä, jos haluat avata sisällön uudelleen Illustratorilla ja muokata sitä.

  • Vektoriobjekti voidaan kopioida Photoshopiin reitiksi pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna, kun objektia vedetään Illustratorista.

  • Jos haluat kopioida Photoshopista valitun tason sisällön Illustratoriin, vedä sisältö Photoshopin ikkunasta avoimeen Illustrator-tiedostoon siirtotyökalulla.

Valittujen pikselien poistaminen tai leikkaaminen

 1. Valitse Muokkaa > Pyyhi tai paina askelpalautinta (Windows) tai Delete-näppäintä (Mac OS). Voit leikata valinnan leikepöydälle valitsemalla Muokkaa > Leikkaa.

  Jos taustatasolta poistetaan valinta, alkuperäinen väri korvataan taustavärillä. Jos vakiotasolta poistetaan valinta, alkuperäinen väri korvataan läpinäkyvällä kalvolla.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö