Photoshopissa voit viedä piirtoalustoja, tasoja, tasoryhmiä tai Photoshop-dokumentteja PNG-, JPEG-, GIF- tai SVG-kuvaresursseina.

Piirtoalustojen, tasojen tai dokumenttien vienti pikavientitoiminnolla

Photoshop-dokumentin tai kaikkien sen piirtoalustojen vienti

Valitse Tiedosto > Vienti > Pikavienti muotoon [kuvamuoto]. Valitse kohdekansio kehotettaessa. Photoshop vie nykyisen dokumentin kuvaresurssina pikavientiasetuksissa määritetyssä muodossa. Jos dokumentti sisältää piirtoalustoja, ne kaikki viedään erikseen, kun valitset tämän vaihtoehdon.

Valittujen tasojen, tasoryhmien tai piirtoalustojen vienti

Valitse Tasot-paneelista ne tasot, tasoryhmät tai piirtoalustat, jotka haluat viedä kuvaresursseina. Napsauta hiiren kakkospainiketta valitsemiesi kohteiden kohdalla ja valitse pikavalikosta Pikavienti muotoon [kuvamuoto]. Valitse kohdekansio kehotettaessa.

Kutakin valittua tasoa, tasoryhmää tai piirtoalustaa kohti luodaan siis yksi kuvaresurssi.

Pikavientiasetusten muuttaminen

Pikavienti luo resurssit oletusarvoisesti PNG-tiedostoina läpinäkyvyys käytössä ja kehottaa aina valitsemaan vientipaikan. Voit muuttaa näitä asetuksia valitsemalla joko Oletusarvot > Vienti tai Tiedosto > Vienti > Vientiasetukset ja määrittämällä seuraavat:

 • Haluamasi pikavientimuoto: PNG, JPG, PNG-8, GIF tai SVG
 • Muotokohtaiset parametrit. Esimerkiksi PNG-muodon yhteydessä voit määrittää, viedäänkö resurssit läpinäkyvyys käytössä (32-bittisinä) vai viedäänkö kuvat pienikokoisempina (8-bittisinä).
 • Pikaviennillä vietävien kuvien sijainti. Valitse jokin seuraavista:

Kysy vientipaikka joka kerta: kehottaa valitsemaan sijainnin aina, kun viet resursseja
Vie tiedostot resurssikansioon nykyisen julkaisun viereen: sijoittaa kuvaresurssin alikansioon nimeltä Assets siihen kansioon, jossa Photoshop-lähdedokumentti sijaitsee.

 • Metatietojen (tekijänoikeus- ja yhteystiedot) mahdollinen sisällyttäminen vietäviin resursseihin
 • Resurssien mahdollinen muunto sRGB-väritilaan

Vie muodossa -valintaikkuna: piirtoalustat, tasot tai tiedostot

Photoshopin piirtoalustojen, tasojen ja dokumenttien Vie muodossa -valintaikkuna
Vie muodossa ‑valintaikkuna

Vie muodossa ‑valintaikkunassa voit hienosäätää asetuksia joka kerta, kun viet kuvina esimerkiksi tasoja, tasoryhmiä, piirtoalustoja tai Photoshop-dokumentteja.

 • Voit viedä nykyisen Photoshop-dokumentin valitsemalla Tiedosto > Vienti > Vie muodossa. Jos dokumentti sisältää piirtoalustoja, ne kaikki viedään tässä valintaikkunassa.
 • Kun haluat avata valintaikkunan tasojen, tasoryhmien tai piirtoalustojen vientiä varten, valitse ne Tasot-paneelista. Napsauta hiiren kakkospainiketta valitsemiesi kohteiden kohdalla ja valitse pikavalikosta Vie muodossa.

  Kukin valitsemasi taso, tasoryhmä tai piirtoalusta viedään erillisenä kuvaresurssina.

Vie muodossa ‑valintaikkunan asetukset

Voit määrittää Vie muodossa ‑valintaikkunassa seuraavat asetukset:

Muoto

Valitse PNG, JPGGIF tai SVG.

Muotokohtaiset asetukset

Määritä PNG-muodon yhteydessä, viedäänkö resurssit läpinäkyvyys käytössä (32-bittisinä) vai viedäänkö kuvat pienikokoisempina (8-bittisinä). Määritä JPEG-kuvatiedoston laatu (0-100%). GIF-kuvat ovat oletusarvoisesti läpinäkyviä.

Huomautus:

Muista seuraavat seikat viedessäsi PNG-resursseja:

 • Jos valitset Läpinäkyvyys, luot 32-bittisiä PNG-resursseja
 • Jos valitset Pienempi tiedosto, luot 8-bittisiä PNG-resursseja
 • Jos et valitse kumpaakaan, luot 24-bittisiä PNG-resursseja

Koko

Määritä kuvaresurssin leveys ja korkeus. Leveys ja korkeus lukitaan toisiinsa oletusarvoisesti. Leveyden muuttaminen muuttaa korkeutta suhteessa automaattisesti. Lisätietoja vietävän resurssin piirtoalueen rajojen määrittämisestä on artikkelissa Piirtoalueen koko.

Skaala

Valitse viedyn kuvan koko. Tämä vaihtoehto on kätevä vietäessä suuri- tai pienitarkkuuksisia resursseja. Skaalauksen muuttaminen vaikuttaa kuvan kokoon.

Interpolaatio Määritä interpolointimenetelmä. Interpolointi tarkoittaa kuvadatan määrä muuttamista muuttamalla joko pikselimittoja tai kuvan tarkkuutta esimerkiksi silloin, kun muutat kuvan kokoa.

Bilineaarinen: Lisää pikseleitä ympäröivien pikseleiden väriarvojen keskiarvon perusteella. Tällä menetelmällä tuotettavien kuvien laatu on keskinkertainen.

Bicubic: Tämä menetelmä on hitaampi mutta tarkempi, ja se perustuu ympäröivien pikselien arvojen tutkimiseen. Monimutkaisiin laskelmiin perustuva Bibubic-interpolointimenetelmä tuottaa tasaisempia liukusävyjä kuin bilineaarinen tai lähimmän naapurin menetelmä.

Bicubic, tasaisempi: Tämä on hyvä menetelmä suurennettaessa kuvia. Se perustuu Bicubic-interpolaatioon, mutta tuottaa tasaisemman tuloksen.

Bicubic, terävämpi: Tämä on hyvä menetelmä pienennettäessä kuvia. Se perustuu Bicubic-interpolaatioon, mutta tuottaa terävämmän tuloksen. Tämä menetelmä säilyttää interpoloidun kuvan yksityiskohdat. Jos Bicubic, terävämpi -menetelmä terävöittää joitakin kuvan alueita liikaa, kokeile Bicubic-menetelmää.

Bicubic, automaattinen: Tämä vaihtoehto valitsee kuvalle sopivan Bicubic-menetelmän automaattisesti.

Lähin naapuri: Nopea mutta vähemmän tarkka menetelmä, joka kopioi kuvan pikselit. Tämä menetelmä sopii kuville, joiden reunoja ei ole pehmennetty. Se säilyttää terävät reunat, mutta tuloksena on pienempi tiedosto. Tämän menetelmän tulos voi kuitenkin olla rosoinen, mikä näkyy erityisen selvästi, kun kuvaa skaalataan tai valittua osaa käsitellään eri tavoin.

Säilytä yksityiskohdat: Kun muutat kuvakokoa, tämä menetelmä säilyttää ensisijaisesti kuvan yksityiskohdat ja terävyyden.

Piirtoalueen koko

Jos resurssit on oltava tietyn levyinen ja korkuinen, määritä arvot piirtoalueen kooksi. Esikatselu päivittyy Vie muodossa -valintaikkunassa siten, että kuva keskitetään rajojen sisällä.

Tämä vaihtoehto on kätevä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Viet monenkokoisia kuvakkeita, jotka on keskitettävä 50 x 50 pikselin ruutuihin.
 • Viet mainosnauhakuvia, jotka ovat tarvittavia mittoja pienempiä tai suurempia.

Jos kuva on piirtoaluetta suurempi, se rajataan piirtoalueelle määritettyjen leveys- ja korkeusarvojen mukaisesti.

Valitsemalla Palauta voit palauttaa Kuvan koko -kohdassa määritetyt arvot.

Metatiedot

Määritä, haluatko upottaa metatiedot (tekijänoikeus- ja yhteystiedot) vietäviin resursseihin.

Väriavaruus

Määritä seuraavat tiedot:

 • Vietyjen resurssien mahdollinen muunto sRGB-väritilaan. Tämä on oletusasetus.
 • Väriprofiilin upottaminen vietyyn resurssiin.

Resurssien vienti eri kokoisiksi

Voit viedä valitut tasot, piirtoalustat tai tiedostot monenkokoisina Vie muodossa -valintaikkunassa. Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse vasemmasta ruudusta resurssin suhteellinen koko, kuten 1,25x.
 2. Valitse suhteelliseen kokoon vietävän resurssin pääte, kuten @1,25x. Päätteet helpottavat vietyjen resurssien hallintaa.
 3. Tarvittaessa voit valita +-kuvakkeen ja määrittää lisää kokoja ja päätteitä vietäville resursseille.

Huomautus:

Valitsemiasi skaalausasetuksia sovelletaan kaikkiin valittuihin tasoihin ja piirtoalustoihin.

Piirtoalustojen vienti PDF-tiedostoon tai kuvatiedostoihin

Katso artikkelia Piirtoalustojen vienti.

Rajoitukset ja yleiset virheet

SVG-vientirajoitukset

 • Teksti ei välttämättä näy odotetulla tavalla. Tarkimman tuloksen saa muuntamalla tekstin muodoksi ennen sen viemistä SVG-muotoon.
 • Tasomaskit ja rajausmaskit eivät näy odotetulla tavalla. Harkitse vektorimaskien käyttöä SVG-viennin sijaan.
 • Taustataso muuttuu läpinäkyväksi SVG-viennissä. Monista taustataso Tasot-paneelissa, jolloin se näkyy viedyssä SVG-kuvassa.

Yleiset virheet

Tyhjiä tasoja tai tasoja, joilla ei voi muodostaa kuvia, ei voi muodostaa Vie muodossa -valintaikkunassa. Nämä tasot voivat olla rajausmaskeja, säätötasoja tai tasoja, joissa ei ole pikseleitä.

Vientitoiminto ei voinut muodostaa kuvaa, koska se ylittää piirtoalueen rajat. Siirrä kuvaa siten, että se mahtuu piirtoalueelle.

Korjaa ongelma valitsemalla Valmis, mikä sulkee Vie muodossa -valintaikkunan, ja tallenna sitten tiedosto ja käynnistä Photoshop uudelleen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö