Tietoja Camera Raw -tiedostoista

Camera Raw -tiedosto sisältää digitaalikameran kuvakennosta saatuja käsittelemättömiä ja pakkaamattomia harmaasävykuvatietoja sekä kuvan ottamistapaa koskevia tietoja (metatietoja). Photoshop® Camera Raw -ohjelmisto tulkitsee Camera Raw -tiedostoa kameran tietojen ja kuvan metatietojen mukaisesti ja sitten muodostaa ja käsittelee värikuvan.

Camera Raw -tiedoston voi ajatella olevan valokuvan negatiivi. Voit käsitellä tiedostoa uudelleen milloin tahansa ja saada aikaan haluamasi tulokset säätämällä valkotasapainoa, värialuetta, kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä. Kun säädät camera raw -kuvaa, alkuperäinen camera raw -tieto säilyy. Säädöt tallennetaan metatietoina oheistiedostoon, tietokantaan tai varsinaiseen tiedostoon (jos tiedosto on DNG-muotoinen).

Kun kuvaat kameralla JPEG-tiedostoon, kamera parantaa ja pakkaa kuvan automaattisesti käsittelemällä JPEG-tiedostoa. Yleensä tähän käsittelyyn ei voi juuri vaikuttaa. Jos kuvaat camera raw -kuvia, voit vaikuttaa käsittelyyn enemmän kuin JPEG-kuvia kuvattaessa, koska kameran prosessointi ei rajoita camera raw -muotoa. Camera Raw'ssa on mahdollista muokata JPEG- ja TIFF-kuvia, mutta kamera on jo käsitellyt muokattavia pikseleitä. Camera raw -tiedostot sisältävät aina kameran tuottamat alkuperäiset, käsittelemättömät pikselit.

Voit kuvata Camera Raw -kuvia määrittämällä kameran tallentamaan tiedostot omassa Camera Raw -tiedostomuodossaan.

Huomautus:

Photoshop Raw (.raw) on tiedostomuoto, jonka avulla siirretään kuvia sovelluksesta tai laiteympäristöstä toiseen. Älä sekoita Photoshop Raw -tiedostomuotoa Camera Raw -tiedostomuotoon. Camera Raw -tiedostopäätteet vaihtelevat kameran valmistajan mukaan.

Digitaalikamerat tallentavat Camera Raw -tiedot käyttäen lineaarista sävyn vastekäyrää (gamma 1.0). Filmin ja ihmissilmän vaste valoon on epälineaarinen ja logaritminen (gamma yli 2). Kun käsittelemätöntä camera raw -kuvaa tarkastellaan harmaasävykuvana, se näyttää erittäin tummalta, koska kaksinkertainen kirkkaus valoanturilla ja tietokoneessa näyttää suhteellisesti paljon tummemmalta ihmissilmään.

Tuettujen kameroiden luettelo ja lisätietoja Camera Raw’sta on sivulla Digitaalisten kameroiden raw-tiedostojen tuki.

Kameroiden luettelo, josta näet kunkin kameran edellyttämän Camera Raw -version, on kohdassa Camera Raw’n tukemat kamerat.

Tietoja Adobe Camera Raw'sta

Camera Raw -ohjelmisto sisältyy plug-ininä Adobe After Effects®- ja Adobe Photoshop -ohjelmiin. Se laajentaa myös Adobe Bridgen toimintoja. Camera Raw mahdollistaa Camera Raw -tiedostojen tuomisen ja käsittelemisen näissä sovelluksissa. Voit käsitellä Camera Raw’lla myös JPEG- ja TIFF-tiedostoja.

Huomautus:

Camera Raw tukee kuvia, joiden pituus tai leveys on enintään 65 000 pikseliä ja joiden koko on enintään 512 megapikseliä. Camera Raw muuntaa avattaessa CMYK-kuvat RGB-muotoon. Tuettujen kameroiden luettelo on sivulla Digitaalisen kameran raw-tiedostojen tuki.

Jos haluat avata tiedostoja Adobe Bridgen Camera Raw -valintaikkunasta, Photoshopin tai After Effectsin on oltava asennettuna. Jos Photoshop tai After Effects ei ole asennettuna, voit kuitenkin esikatsella kuvia ja tarkastella niiden metatietoja Adobe Bridgessä. Jos jokin muu sovellus on liitetty kuvatiedoston tyyppiin, voit avata tiedoston Adobe Bridgestä tässä sovelluksessa.

Adobe Bridgessä voit käyttää, kopioida ja tyhjentää kuvan asetuksia sekä esikatsella camera raw -tiedostoja ja tarkastella niiden metatietoja avaamatta niitä Camera Raw -valintaikkunassa. Esikatselukuva Adobe Bridgessä on JPEG-kuva, joka on muodostettu käyttäen nykyisiä kuva-asetuksia. Esikatselukuva ei ole varsinaista camera raw -tietoa, joka näkyisi erittäin tummana harmaasävykuvana.

Huomautus: varoituskuvake  näkyy miniatyyreissä ja Camera Raw -valintaikkunassa, kun esikatselukuvaa muodostetaan camera raw -kuvasta.

Voit muuttaa Camera Raw’n oletusasetuksia tiettyä kameramallia varten. Voit myös jokaista kameramallia varten muokata tietyn ISO-asetuksen tai tietyn kameran (sarjanumeron perusteella) oletusarvoja. Voit muokata ja tallentaa kuva-asetuksia esiasetuksina käytettäväksi muiden kuvien yhteydessä.

Kun käsittelet Camera Raw -kuvaa (esimerkiksi suoristat tai rajaat sen) Camera Raw’lla, kuvan alkuperäiset tiedot säilyvät. Kuhunkin kuvaan tehdyt säädöt tallennetaan Camera Raw -tietokantaan, upotettuina metatietoina kuvatiedostoon tai XMP-muotoiseen oheistiedostoon (metatietotiedosto, joka liittyy Camera Raw -tiedostoon). Lisätietoja on kohdassa Camera Raw -asetusten tallennuskohteen määrittäminen.

Kun olet käsitellyt ja muokannut Camera Raw -tiedostoa Camera Raw -plug-inillä, Adobe Bridgen miniatyyrikuvassa näkyy kuvake .

Jos avaat camera raw -tiedoston Photoshopissa, voit tallentaa kuvan muissa kuvamuodoissa, joita ovat esimerkiksi PSD, JPEG, Large Document Format (PSB), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG tai PBM. Voit tallentaa käsitellyt tiedostot Photoshopin Camera Raw -valintaikkunassa DNG (digitaalinen negatiivi)-, JPEG-, TIFF- tai Photoshop (PSD) -muodossa. Vaikka Photoshop Camera Raw -ohjelmisto avaa ja muokkaa Camera Raw -kuvatiedostoja, se ei pysty tallentamaan niitä Camera Raw -muodossa.

Kun Camera Raw'sta julkaistaan uusia versioita, voit päivittää tämän ohjelmiston asentamalla uuden plug-in-version. Voit tarkistaa Adobe-ohjelmiston päivitykset valitsemalla Ohje > Päivitykset.

Eri kameramallit tallentavat camera raw -kuvat useissa eri muodoissa, ja nämä tiedot on tulkittava eri tavalla. Camera Raw tukee useita kameramalleja ja osaa tulkita useita Camera Raw -muotoja.

Huomautus:

Jos sinulla on vaikeuksia avata Camera Raw -tiedostoja, katso lisätietoja artikkelista Miksi Photoshop- tai Lightroom-versioni ei tue kameraani? (englanniksi).

Tietoja DNG (digitaalinen negatiivi) -muodosta

DNG (digitaalinen negatiivi) -muoto on omistajaton, julkisesti dokumentoitu ja laajasti tuettu muoto raw camera -tietojen tallentamista varten. Laite- ja ohjelmistokehittäjät käyttävät DNG-muotoa, koska sitä käyttäen raw camera -tietojen käsittelyn ja arkistoinnin työnkulut ovat joustavia. Voit myös käyttää DNG:tä välimuotona tallentamaan kuvia, jotka on alun perin tallennettu omaan camera raw -muotoon.

Koska DNG-metatiedot on dokumentoitu julkisesti, ohjelmistolukijat, kuten Camera Raw, eivät tarvitse kamerakohtaisia tietoja niiden tiedostojen koodauksen purkamiseen ja käsittelyyn, jotka on luotu DNG:tä tukevalla kameralla. Jos tuki omalle muodolle loppuu, käyttäjät eivät ehkä pysty avaamaan tähän muotoon tallennettuja kuvia ja kuvat menetetään lopullisesti. Koska DNG on dokumentoitu julkisesti, on paljon todennäköisempää, että DNG-tiedostoihin tallennetut raw-kuvat ovat ohjelmistojen luettavissa tulevaisuudessa, joten DNG on turvallinen valinta arkistointia varten.

DNG-tiedostoina tallennettuihin kuviin tehdyt metatiedon säädöt voidaan tallentaa varsinaiseen DNG-tiedostoon Camera Raw-tietokannassa olevan XMP-oheistiedoston sijasta.

Camera raw -tiedostoja voidaan muuntaa DNG-muotoon Adobe DNG Converter -ohjelmalla tai Camera Raw -valintaikkunassa. Lisätietoja DNG-muodosta ja DNG Converter -muunto-ohjelman käytöstä on Digitaalinen negatiivi (DNG) -tuotesivulla. Voit ladata uusimman DNG Converter -version Adoben lataussivulta.

Kuvien käsitteleminen Camera Raw’lla

Kopioi camera raw -tiedostot kiintolevylle, järjestä ne ja (halutessasi) muunna ne DNG-muotoon.

Ennen kuin camera raw -tiedostojen esittämiä kuvia käsitellään millään tavalla, ne on siirrettävä kameran muistikortilta ja järjestettävä, niille on annettava kuvaavat nimet ja ne on muutenkin valmisteltava käyttöä varten. Tee nämä toimet automaattisesti käyttämällä Adobe Bridgen Hae kuvat kamerasta -komentoa.

Avaa kuvatiedostot Camera Raw’lla.

Voit avata camera raw -tiedostoja Camera Raw'ssa Adobe Bridgestä, After Effectsistä tai Photoshopista. Camera Raw -ohjelmistolla voidaan avata Adobe Bridgestä myös JPEG- ja TIFF-tiedostoja.

Säädä väri.

Värisäätöjä ovat valkotasapaino, sävy ja kylläisyys. Voit tehdä useimmat säädöt Perus-välilehdessä ja sen jälkeen hienosäätää tuloksia muiden välilehtien säätimillä. Jos haluat Camera Raw'n analysoivan kuvan ja käyttävän arvioituja sävynsäätöjä, napsauta Perus-välilehden Automaattinen-painiketta.

Jos haluat käyttää edelliseen kuvaan käytettyjä asetuksia tai käyttää kameramalli-, kamera- tai ISO-asetusten oletusarvoja, valitse asianmukainen komento Camera Raw -asetukset -valikosta . (Katso Tallennettujen Camera Raw -asetusten käyttäminen.)

How to make non-destructive edits in Camera Raw (englanniksi) on opastusvideo dataa poistamattomien värisäätöjen (ja muiden muokkausten) tekemisestä valokuviin Camera Raw’ssa.

Tee muut säädöt ja kuvan korjailut.

Muilla Camera Raw -valintaikkunan työkaluilla ja säätimillä voi esimerkiksi terävöittää kuvaa, vähentää kohinaa, korjata linssivirheitä ja retusoida kuvaa.

(Valinnainen) Tallenna kuva-asetukset esimäärityksenä tai kuvan oletusasetuksina.

Jos haluat käyttää samoja säätöjä muihin kuviin myöhemmin, tallenna asetukset esimäärityksenä. Jos haluat tallentaa säädöt käytettäviksi oletusarvoina kaikissa kuvissa, jotka on otettu käyttäen tiettyä kameramallia, kameraa tai ISO-asetusta, tallenna asetukset uusina Camera Raw -oletuksina. (Katso Camera Raw -asetusten tallentaminen, palauttaminen alkutilaan ja lataaminen.)

Määritä työnkulun asetukset.

Määritä asetukset, jotka määrittävät, miten Camera Raw tallentaa kuvat ja miten Photoshopin pitää avata ne. Saat työnkulun asetukset näkyviin napsauttamalla Camera Raw -valintaikkunassa esikatselukuvan alla olevaa linkkiä.

Tallenna kuva tai avaa se Photoshopissa tai After Effectsissä.

Kun olet säätänyt kuvan Camera Raw'ssa, voit käyttää säätöjä camera raw -tiedostossa, avata säädetyn kuvan Photoshopilla tai After Effectsillä, tallentaa säädetyn kuvan toisessa muodossa tai peruuttaa ja hylätä säädöt. Jos avaat Camera Raw -valintaikkunan After Effects -ohjelmasta, Tallenna kuva- ja Valmis-painike eivät ole käytettävissä.

 • Tallenna kuva Käyttää Camera Raw -asetuksia kuviin ja tallentaa niiden kopiot JPEG-, PSD-, TIFF- tai DNG-muodossa. Painamalla Alt- (Windows) tai Optio- (Mac OS) voit sulkea Camera Raw’n Tallennusasetukset-valintaikkunan ja tallentaa tiedostot viimeksi tallennettuja tallennusasetuksia käyttäen. (Katso Camera Raw -kuvan tallentaminen toisessa muodossa.)
 • Avaa kuva tai OKAvaa Photoshopissa tai After Effectsissä camera raw -kuvatiedostojen kopioita (joihin on käytetty Camera Raw -asetuksia). Alkuperäinen Camera Raw -kuvatiedosto ei muutu. Voit avata Raw-tiedoston Photoshopissa älykkäänä objektina pitämällä vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun napsautat Avaa kuva -painiketta. Voit milloin tahansa kaksoisnapsauttaa raw-tiedoston sisältävää älykästä objektitasoa ja muuttaa Camera Raw -asetuksia.
 • Valmis Sulkee Camera Raw -valintaikkunan ja tallentaa tiedoston asetukset joko camera raw -tietokantatiedostoon, XMP-oheistiedostoon tai DNG-tiedostoon.
 • Peruuta Peruuttaa Camera Raw -valintaikkunassa määritetyt säädöt.

Camera Raw -valintaikkunan yleiskuvaus

Camera Raw -valintaikkuna
Camera Raw -valintaikkuna

A. Kameran nimi tai tiedostomuoto B. Koko näytön tilan ottaminen käyttöön tai sen poistaminen käytöstä C. Histogrammi – D. Kuvansäätövälilehdet E. Kuva ja Camera Raw’n asetusvalikko F. Liukusäätimet G. Esikatseluasetukset H. Työnkulun asetukset I. Suurennuskertoimet 

Huomautus:

 • Työnkulun asetukset -linkki ja eräät muut säädöt, jotka toimivat, kun Camera Raw -valintaikkuna avataan Adobe Bridgestä tai Photoshopista, eivät toimi, kun Camera Raw -valintaikkuna avataan After Effectsistä.
 • Voit ottaa käyttöön automaattisen lämmönsäädön ja kallistuksen painamalla vaihtonäppäintä ja kaksoisnapsauttamalla kuvaa esikatselunäkymässä.

 • Jos haluat avata Camera Raw -asetukset -valikon, napsauta kuvaketta minkä tahansa kuvansäätövälilehden oikeassa yläkulmassa. Useat tämän valikon komennoista ovat käytettävissä myös Adobe Bridgen Muokkaa > Kehitä asetukset -valikosta.

Camera Raw’n zoomaussäätimet ovat seuraavat:

 • Suurennuslasityökalu 

  Määrittää esikatselun suurennuksen seuraavaksi suuremmaksi esimääritetyksi arvoksi, kun napsautat esikatselukuvaa. Käytä seuraavaa pienempää suurennusarvoa Alt-napsauttamalla (Windows) tai Optio-osoittamalla (Mac OS). Voit zoomata valitulle alueelle vetämällä suurennuslasin esikatselukuvaan. Voit palata 100 %:n näkymään kaksoisnapsauttamalla suurennuslasia.

 • Käsityökalu 

  Siirtää kuvaa esikatseluikkunassa, jos esikatseluikkuna on määritetty yli 100 %:n suurennustasolle. Voit käyttää väliaikaisesti käsityökalua samanaikaisesti toisen työkalun kanssa painamalla välinäppäintä. Voit sovittaa esikatselukuvan ikkunaan kaksoisnapsauttamalla käsityökalua.

 • Valitse suurennuskerroin

  Valitse suurennuskerroin valikosta tai napsauta Valitse suurennuskerroin -painikkeita.

Esikatselu

Näyttää kuvan esikatselun nykyisessä välilehdessä tehdyillä säädöillä yhdistettynä muissa välilehdissä tehtyihin säätöihin. Poistaa tehdyt valinnat ja näyttää kuvan alkuperäisillä asetuksilla yhdistettynä muissa välilehdissä tehtyihin asetuksiin.

Photoshop CC:n 8.4-versiosta lähtien Adobe Camera Raw -ohjelmiston edistyneellä esikatselun ohjauksella voi helposti verrata kuvan eri versioita ennen muokkausta ja muokkauksen jälkeen.

 •  Tallenna nykyiset asetukset kuvan Ennen-tilaksi
   Vaihda nykyisten asetusten ja tallennetun Ennen-tilan asetusten välillä Nykyiset asetukset tallennetaan Ennen-tilaksi ja kuvassa käytetään aikaisempia Ennen-asetuksia
   Valitse tila esikatselua varten
 • Näytä vain kuvaan käytetyt Jälkeen-asetukset
 • Ennen-/Jälkeen asetuksia käytetään kuvan vasemmalla ja oikealla puolella
 • Ennen-/Jälkeen-asetuksia käytetään koko kuvaan ja ne näytetään vierekkäin
 • Ennen-/Jälkeen asetuksia käytetään kuvan ylä- ja alaosassa
 • Ennen-/Jälkeen-asetuksia käytetään koko kuvaan ja ne näytetään päällekkäin vertailua varten

RGB

Näyttää osoittimen alla olevan esikatselukuvan pikselin punaisen, vihreän ja sinisen värikomponentin arvot.

Varjostus ja korostus

Näyttää varjokohtien ja kirkkaiden kohtien leikkaamisen sävyjakauman yläpuolella olevia painikkeita käyttämällä. Leikatut varjot näkyvät sinisenä ja leikatut korostukset punaisena. Korostusten leikkautuminen näytetään, jos jokin RGB-kanavista leikkautuu (täysin kylläinen, ilman yksityiskohtia). Varjojen leikkautuminen esitetään, jos kaikki kolme RGB-kanavaa leikkautuvat (musta ilman yksityiskohtia).

 

Camera Raw’n kuvansäätövälilehdet ovat seuraavat:

  Perus

  Säätää valkotasapainoa, värikylläisyyttä ja sävyä.

  Sävykäyrä 

  Hienosäätää sävyä käyttäen Parametrikäyrää ja Pistekäyrää.

  Yksityiskohta 

  Terävöittää kuvia tai poistaa kohinaa.

  HSL (väri) / harmaasävy 

  Hienosäätää värejä käyttäen Sävy-, Kylläisyys- ja Värin kirkkaus -säätöjä.

  Jaa sävytys 

  Värittää mustavalkoiset kuvat tai luo erikoistehosteita värikuviin.

  Linssin korjaukset 

  Tasoittaa kameran linssistä aiheutuvia kromaattisia poikkeamia, geometrisia vääristymiä ja vinjettivirheitä.

  Tehosteet 

  Simuloi filmin rakeisuutta tai käytä rajauksen vinjettiä.

  Kameran kalibrointi 

  Käyttämällä kameraprofiileja raw-kuviin voit korjata värivääristymiä ja säätää epäluonnollisia värejä ja kompensoida näin kameran kuvakennon toiminnan vaikutuksia.

  Esimääritykset 

  Voit tallentaa ja käyttää kuvansäätöjoukkoja esimäärityksinä.

  Tilannekuvat 

  Voit luoda valokuvasta versioita, jotka tallentavat valokuvan tilan missä tahansa muokkausprosessin vaiheessa.

Esikatselukuvat

Opastusvideo: Camera Raw -säätöjen vertaileminen ennen ja jälkeen

Opastusvideo: Camera Raw -säätöjen vertaileminen ennen ja jälkeen
Infinite Skills

Camera Raw -välimuistin käyttäminen Adobe Bridgessä

Kun tarkastelet camera raw -tiedostoja Adobe Bridgessä, miniatyyrit ja esikatselut käyttävät joko oletusasetuksia tai säätämiäsi asetuksia. Adobe Bridgen välimuistiin tallennetaan tietoja miniatyyrejä, metatietoja ja tiedoston tietoja varten. Näiden tietojen tallentaminen välimuistiin lyhentää lataamisaikaa, kun palaat kansioon, jota olet tarkastellut aiemmin Adobe Bridgessä. Camera Raw -välimuisti nopeuttaa kuvien avaamista Camera Raw -sovelluksessa, ja se muodostaa esikatselukuvat uudelleen Adobe Bridgessä, kun kuvan asetukset muuttuvat Camera Raw -sovelluksessa.

Koska välimuisteista voi tulla erittäin suurikokoisia, haluat ehkä tyhjentää Camera Raw -välimuistin tai rajoittaa sen kokoa. Voit myös tyhjentää välimuistin ja muodostaa sen uudelleen, jos epäilet, että se on vioittunut tai vanha.

Huomautus:

Camera Raw -välimuistiin mahtuu noin 200 kuvan tiedot kutakin sille varattua tallennustilan gigatavua kohti. Oletusarvo on, että Camera Raw -välimuistin enimmäiskooksi on määritetty 1 Gt. Voit suurentaa rajaa Camera Raw -asetuksissa.

 1. Valitse Adobe Bridgessä Muokkaa > Camera Raw -oletusasetukset (Windows) tai Bridge > Camera Raw -oletusasetukset (Mac OS). Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa avoimen Camera Raw -valintaikkunan Avaa oletusasetukset-valintaikkuna -painiketta .

 2. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Jos haluat muuttaa välimuistin kokoa, kirjoita Enimmäiskoko-arvo.
  • Voit tyhjentää Camera Raw -välimuistin napsauttamalla Tyhjennä välimuisti -painiketta.
  • Jos haluat muuttaa camera raw -välimuistin sijainnin, napsauta Valitse sijainti -painiketta.

Camera Raw'n ja Lightroomin käyttö

Camera Raw ja Lightroom käyttävät samaa kuvankäsittelytekniikkaa. Tämä varmistaa yhdenmukaiset ja yhteensopivat tulokset eri sovellusten välillä. Jos haluat käyttää Lightroomin kehittäjätilassa tehtyjä kuvasäätöjä Camera Raw'ssa, metatietojen muutokset täytyy tallentaa Lightroomissa XMP-muodossa.

Camera Raw'ssa tehdyt säädöt näytetään myös Adobe Bridgen Sisältö- ja Esikatselu-paneeleissa.

Jos haluat katsella Lightroomissa tehtyjä muutoksia Camera Raw'ssa ja varmistaa, että Camera Raw'ssa tehtyjä säätöjä voi katsella Lightroomissa ja Adobe Bridgessä, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Adobe Bridgessä Muokkaa > Camera Raw -oletusasetukset (Windows) tai Bridge > Camera Raw -oletusasetukset (Mac OS). Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa avoimen Camera Raw -valintaikkunan Avaa oletusasetukset-valintaikkuna -painiketta .

 2. Valitse Tallenna kuvan asetukset kohteeseen > Oheistiedostot .xmp ja poista Ohita oheistiedostot .xmp -valinta.
 3. Kun olet ottanut valokuvan säädöt käyttöön Camera Raw'ssa, tallenna ne valitsemalla Valmis tai Avaa kuva.

Huomautus:

Camera Raw lukee vain Lightroom-luettelon ensisijaisen kuvan käytössä olevat asetukset. Virtuaalisiin kopioihin tehdyt säädöt eivät näy eivätkä ole käytettävissä Camera Raw'ssa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö