Tämä dokumentti sisältää vianmääritysohjeita, joiden avulla voit ratkaista yleisiä tulostusongelmia Adobe Photoshopissa.

Voit myös etsiä ratkaisuja määrättyihin tulostusongelmiin Adoben tukitietokannasta.

Ennen kuin aloitat

Määritä ongelman syy, ennen kuin suoritat vianmäärityksen. Suorita seuraavat vaiheet järjestyksessä.

Määritä tulostusongelman syy

 1. Luo 2 × 2 -tuumainen RGB-kuva, jonka koko on 72 ppi, maalaa kuvaan viiva ja tulosta se.

  Lataa

 2. Tulosta erityyppinen tiedosto (esim. tavallinen tekstitiedosto) toisesta sovelluksesta (esim. Microsoft Word tai TeXturi)

  • Jos kyseinen tiedosto tulostuu oikein, ongelma ei ole järjestelmän laajuinen. Se koskee Photoshopia. Tapa, jolla Photoshop on vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa, voi kuitenkin vaikuttaa tulostustehoon. Siirry vaiheeseen 3 sulkeaksesi pois joitakin järjestelmään liittyviä ongelmia.
  • Jos tiedosto ei tulostu oikein, ongelma on järjestelmän laajuinen. Se ei koske Photoshopia tai tiedostoja. Ongelmana voi olla alhaiset järjestelmäresurssit, tulostimesi riittämätön muisti tai huono yhteys tulostimen ja tietokoneen välillä. Siirry vaiheeseen 3 sulkeaksesi pois joitakin ongelman todennäköisiä aiheuttajia.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen ja tulosta sitten kuva.

  • Jos kuvan tulostus onnistuu, järjestelmäsi muisti tai muu resurssi oli ehkä varattuna.
  • Jos kuva ei tulostu oikein, siirry vaiheeseen 4.
 4. Tyhjennä tulostimen muisti sammuttamalla se vähintään 15 sekunniksi. Käynnistä se sitten uudelleen ja tulosta kuva.

  • Jos kuvan tulostus onnistuu, tulostimen muisti oli liian täysi.
  • Jos kuva ei tulostu oikein, siirry vaiheeseen 5.
 5. Jos käytät verkkotulostinta, tulosta toiselta tietokoneelta.

  • Jos kuvan tulostus onnistuu, ensimmäinen tietokone ei ehkä onnistu luomaan yhteyttä tulostimeen tai verkkoon oikein. Ota yhteyttä verkon ylläpitäjään, tutustu verkossa olevaan dokumentaatioon tai ota yhteyttä tulostimen valmistajaan saadaksesi apua ongelman ratkaisemiseen.
  • Jos tiedosto ei tulostu oikein, siirry vaiheeseen 6.
 6. Tulosta kuva toisella tulostimella.

  • Jos kuvan tulostus onnistuu, ensin käyttämäsi tietokone ei ehkä pystynyt ottamaan yhteyttä tulostimeen. Yhteys-, laitteisto- tai muistiongelmat voivat estää tietokonetta ottamasta yhteyttä tulostimeen. Varmista, että tulostin on päällä ja kytketty oikein ja suorita sitten tulostimen itsetestaus varmistaaksesi, että laite toimii oikein. Katso ohjeita tulostimen mukana tulleesta dokumentaatiosta tai ota yhteyttä tulostimen valmistajaan. Jos käytössä on verkkotulostin, kannattaa ottaa yhteyttä verkon ylläpitäjään.
  • Jos kyseinen tiedosto ei tulostu oikein, katso tämän dokumentin kohta Minkään sovelluksen tiedoston tulostaminen ei onnistu.

Tietyn kuvan tulostamiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen Photoshopissa

Jos sinulla on ongelmia yksittäisen kuvan tulostamisessa Photoshopista, suorita seuraavat toimenpiteet esitetyssä järjestyksessä. Tulosta jokaisen jälkeen.

1. Palauta kuvan tulostusasetukset.

Paina välilyöntinäppäintä ja napsauta Tiedosto > Tulosta. Tämä palauttaa tulostimen asetukset, jotka on kirjattu kuvaan. 

2. Tarkista nämä asetukset tulostinajurista.

 • Varmista tulostimen asetuksista, että paperikoko on oikea. 
 • Valitse oikea paperinsyöttövaihtoehto eli se, miten paperi syötetään tulostimeen. Jos valitset väärän paperinsyöttövaihtoehdon, kuvasta voi jäädä osa pois tai se saattaa tulostua osittain tai tulostua sivun väärälle puolelle.
 • Tarkista oikea paperin käsittely. Esimerkkinä käytetään Epsonin ajuria. Valitse Paperin käsittely ja varmista, että Kohdepaperin koko on paperiin sopiva. Jos ei, valitse vaihtoehto Sovita paperikokoon ja vaihda Kohdepaperin koko sopivaksi. Halutessasi voit poistaa valinnan kohdasta Sovita paperikokoon. Toisilla tulostinvalmistajilla on todennäköisesti vastaavanlaiset asetukset.
 • Tarkista tulostimen asetukset varmistaaksesi, että mediatyyppi on oikea.
 • Poista valinta kohdasta 16-bittinen tulostus siltä varalta, että ajuri ei tue 16-bittistä tulostusta.

3. Tallenna kuva uutena tiedostona.

Tallenna asiakirja uudelleen valitsemalla Tiedosto > Tallenna nimellä ja anna tiedostolle uusi nimi. Tallenna nimellä -komento aiheuttaa sen, että Photoshop korvaa tiedoston.

4. Rasteroi tai yhdistä tasot.

Kun tulostat kuvan Photoshopista, vain näytössä näkyvä sisältö tulostetaan. Rasteroi tai yhdistä tasot parantaaksesi tulostusta.

Tärkeää: tasojen rasterointi tai yhdistäminen poistaa muokattavan sisällön, kuten esimerkiksi tyypin ja Älykkäät objektit. Ennen kuin jatkat, ota varmuuskopio kuvasta.

Tasojen rasterointi:

 1. Valitse rasteroitavat tasot.

 2. Valitse Taso > Rasteroi ja valitse alivalikosta jokin vaihtoehto.

Katso lisätietoja ohjeesta Tasojen rasterointi.

Yhdistä kuvan tasot valitsemalla Taso > Yhdistä kaikki tasot.

Katso lisätietoja ohjeesta Tasojen yhdistäminen ja leimaaminen.

5. Tulosta tiedoston yhdistelmäversio.

Jos sinulla on ongelmia kuvan tulostamisessa värierotteluilla, tulosta tiedoston yhdistelmäversio määrittääksesi, aiheuttaako värilevy ongelman. Kun tulostat yhdistelmäversion, kaikki värit tulostuvat yhdelle levylle riippumatta siitä, onko yksittäisiä värejä valittu.

Jos ongelma tietyn kuvan kanssa jatkuu yllä mainittujen vaiheiden suorittamisen jälkeen, tiedosto saattaa olla vioittunut. On myös mahdollista, että ongelman aiheuttaa tapa, jolla Photoshop on vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa. Jatka ohjeeseen Tulostaminen Photoshopista ei onnistu millään tulostimella.

Minkään sovelluksen tiedoston tulostaminen millään tulostimella ei onnistu

Jos minkään tiedoston tulostaminen tietokoneelta ei onnistu, ota yhteyttä Apple-tukeen tai Microsoftin tekniseen tukeen tai tulostimen valmistajaan. Varmista, että tulostin on päällä ja tarkista kaikki fyysiset liitännät tulostimen ja tietokoneen välillä. Ratkaisu voi olla niinkin yksinkertainen kuin irronneen kaapelin kytkeminen.

Huomaa myös, että tulostamiseen voivat vaikuttaa viimeaikaiset muutokset tietokoneen järjestelmään, kuten seuraavat:

 • laitteiston tai ohjelmiston päivitykset
 • uusi laitteisto tai ohjelmisto
 • käyttöjärjestelmän päivitykset
 • ohjelmiston poistaminen
 • kirjasinten asentaminen tai poistaminen
 • yhdistäminen verkkoon tai muut muutokset verkkomäärityksissä
 • tiedostojen uudelleen järjestely kiintolevyllä tai niiden poistaminen.

Pidä kirjaa järjestelmään tehtävistä muutoksista. Tämä auttaa tulostusongelmien ja muiden ongelmien vianmäärityksessä. Jos ongelma jatkuu, työskentele muiden tämän asiakirjan osien läpi, mikäli sovellettavissa.

Tutustu myös näihin Applen (macOS) ja Microsoftin (Windows) julkaisemiin tulostuksen vianmääritystä koskeviin asiakirjoihin.

Tulostaminen Photoshopista ei onnistu millään tulostimella

Jos sinulla on ongelmia tulostettaessa Photoshopista, suorita seuraavat toimenpiteet esitetyssä järjestyksessä ja tulosta jokaisen jälkeen.

1. Varmista, että järjestelmäsi täyttää tai ylittää Photoshopin vaatimat vähimmäisvaatimukset.

Käy sivulla Järjestelmävaatimukset | Photoshop, jossa on päivitetty luettelo järjestelmävaatimuksista.

2. Käytä päivitettyä laiteohjainta.

Monet tulostinten valmistajat päivittävät ohjelmistoajureitaan usein. Jos et ole päivittänyt tulostinajuria viime aikoina, ota yhteyttä tulostimen valmistajaan tai lataa ajuri valmistajan verkkosivustolta.

3. Poista tilapäiset tiedostot järjestelmästä (vain Windows).

Ylimääräiset tilapäiset tiedostot voivat aiheuttaa Photoshopin jumiutumisen tulostettaessa.

Katso lisätietoja seuraavasta dokumentista:

4. Varmista, että tulostimessa on riittävästi muistia.

Varmista, että tulostimen muisti riittää sivun kaikkien elementtien tulostamiseen. Jotta voidaan tulostaa 300 dpi:n tarkkuudella, tulostin vaatii vähintään 2 Mt vapaata RAM-muistia. Jotta voidaan tulostaa 600 dpi:n tarkkuudella, tulostin vaatii vähintään 4–6 Mt vapaata RAM-muistia. Tietoja vapaana olevan muistin määrän selvittämisestä on tulostimen ohjeissa.

5. Luo tulostimesta uusi esiintymä (vain Mac).

Luo tulostimesta uusi esiintymä seuraavasti:

 1. Mene järjestelmäasetuksissa kohtaan Tulostus ja skannaus.

 2. Valitse tulostin ja napsauta Miinuspainiketta (-).

 3. Napsauta Plus-painiketta (+).

 4. Valitse tulostin tai anna tulostimen IP-osoite ja napsauta Lisää.

6. Luo Photoshopin asetustiedosto uudelleen.

Luo Photoshopin asetustiedosto uudelleen, jotta vioittuneen oletusarvotiedoston aiheuttamat ongelmat voidaan poistaa.

Katso ohjeet asetustiedoston uudelleen luomiseksi täältä: Photoshopin asetusten palauttaminen

Huomautus: kun käytät tätä ratkaisuvaihtoehtoa, Photoshop luo asetustiedoston ja menetät mukautetut asetukset, jotka on liitetty nykyiseen asetustiedostoon. Vaiheessa 3 uudelleen nimeämäsi tiedosto on kuitenkin alkuperäinen asetustiedosto. Jos tulet siihen tulokseen, että asetustiedosto ei ole ongelman aiheuttaja, voit palauttaa mukautetut asetukset palauttamalla asetustiedoston alkuperäiseen sijaintiinsa.

7. Siirrä kuva paikalliselle kiintolevylle.

Jos tiedosto on siirrettävässä asemassa (esim. USB-muistitikulla) tai verkkoasemalla, siirrä se paikalliselle kiintolevylle. Adobe suosittelee tiedostojen tallentamista paikalliselle kiintolevylle, kun niitä avataan tai tallennetaan. Voit myös tulostaa ne, jotta voit vähentää mahdollisia ongelmia ja tiedostojen vioittumista.

8. Vapauta lisää levytilaa.

Varmista, että järjestelmän kiintolevyllä tai sillä levyllä, johon tiedosto on tallennettu, on riittävästi vapaata tilaa. Adobe suosittelee, että vapaata tilaa on noin 3–5 kertaa tulostettavan tiedoston koon verran.

Voit vapauttaa lisää tilaa etsimällä ja poistamalla tietokoneen tilapäiset tiedostot (.tmp), poistamalla tilapäiset Internet-tiedostot tai poistamalla tietokoneelta ohjelmia, joita et tarvitse. Lisätietoja tilapäisten Internet-tiedostojen tyhjentämisestä on selaimen ohjeissa. Lisätietoja ohjelmien poistamisesta on kyseisen ohjelman ohjeissa.

Voit vapauttaa levytilaa myös ohittamalla Windowsin välitiedoston, joka tallentaa tilapäistiedostoja tietokoneen kiintolevylle tulostamisen aikana. Lisätietoja välitiedoston ohittamisesta on Windowsin ohjeissa. Voit myös ottaa yhteyttä Microsoftin tekniseen tukeen.

9. Tulosta paikallisella tulostimella.

Jos tulostat verkkotulostimella, yritä tulostaa tiedosto tietokoneelta, joka on kytketty suoraan paikalliseen tulostimeen.

Jos tiedosto tulostuu oikein, ongelma saattaa liittyä verkkoon tai tulostimeen tai sen laiteajureihin. Ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään, katso tulostimen ohjeita tai ota yhteyttä tulostimen valmistajaan saadaksesi apua.

10. Käytä Photoshopia niin että muita sovelluksia ei ole käynnissä.

Jotkut sovellukset tai palvelut saattavat aiheuttaa ongelmia, jos niitä käytetään yhtä aikaa Photoshopin kanssa. Ennen kuin tulostat Photoshopilla, poista käytöstä käynnistyskohteet, jotka ovat käytössä tietokonetta käynnistäessä.

Jos käytät Mac-käyttöjärjestelmää, käytä Turvallinen käynnistys -tilaa. Turvallinen käynnistys -tila maksimoi käytettävissä olevan RAM-muistin ja pienentää riskiä, että toinen sovellus tai taustapalvelu on ristiriidassa Photoshopin kanssa. Katso ohjeita tai apua tietokoneen käynnistämiseen Turvallinen käynnistys -tilassa Apple-tuen artikkelista HT1455 ”Mac OS X: Käynnistäminen turvatilassa.” Tai ota yhteyttä Applen tukeen.

Jos käytät Windowsia, katso tarkemmat tiedot ohjeesta Käynnistyskohteiden ja palveluiden poistaminen käytöstä | Windows.

11. Optimoi Photoshopin suorituskyky.

PostScript-tulostimen tulostusongelmien ratkaiseminen

Jos sinulla on ongelmia tulostamisessa Photoshopista PostScript-tulostimeen, suorita alla olevat toimenpiteet esitetyssä järjestyksessä ja tulosta jokaisen jälkeen.

Vastuuvapauslauseke: Jotkin näistä ratkaisuista edellyttävät tulostinajurien ominaisuuksien muuttamista. Tiettyjen ominaisuuksien sijainti vaihtelee tulostin- ja tulostinohjainkohtaisesti. Siksi Adoben tekninen tuki ei voi antaa yksityiskohtaisia tietoja jokaisen ominaisuuden sijainnista. Lisätietoja saat tulostimen valmistajalta tai tulostimen ohjeista.

1. Käytä päivitettyä PPD-tiedostoa.

PostScript Printer Description (PPD) -tiedosto sisältää tietoja PostScript-tulostimen ominaisuuksista, kuten reunuksista, väreistä ja resoluutiosta. Virheelliset tai vanhentuneet PPD-tiedostot voivat pidentää tulostusaikaa tai aiheuttaa muita ongelmia. Tee tulostimen määritykset tulostimen ohjauspaneelissa tulostimen valmistajan suositteleman PPD-tiedoston mukaisesti.

Saat tulostimellesi sopivan PPD-tiedoston ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan.

2. Määritä tulostinajuri tuottamaan optimoitua PostScript-koodia (vain Windows).

Jos otat tulostinajurissa käyttöön kannettavan ja binäärimuotoisen PostScript-koodin optimoinnin, ajurin tehtäväksi jäävä skaalaus vähenee, mikä estää sitä menettämästä kuvien osia.

Määrittääksesi tulostinajurin tulostamaan optimoitua PostScript-koodia toimi seuraavasti:

 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli ja avaa Tulostimet.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinta ja valitse pikavalikosta Ominaisuudet.
 3. Valitse Yleiset-välilehti.
 4. Valitse Tulostusmääritykset ja sitten Lisäasetukset.
 5. Laajenna Asiakirja-asetukset ja laajenna sitten PostScript-asetukset.
 6. Valitse PostScript-tulostusasetuksissa Optimoi siirrettävyys.

3. Asenna käyttöjärjestelmäsi kanssa yhteensopiva tulostinajuri (vain Windows).

Jos käytät verkkotulostinta, asenna tulostinajuri, joka on yhteensopiva käyttöjärjestelmäsi kanssa. Tulostuspalvelimet eivät aina välitä ohjaimia asiakastietokoneiden käyttöjärjestelmiin. Tulostinajuri voi siten olla yhteensopiva tulostinpalvelimen käyttöjärjestelmän kanssa, mutta ei tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.

Asenna käyttöjärjestelmäsi kanssa yhteensopiva tulostinajuri seuraavasti:

 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli ja avaa Tulostimet.
 2. Napsauta verkkotulostinta kakkospainikkeella ja valitse Poista.
 3. Kaksoisnapsauta kohtaa Lisää tulostin ja valitse Seuraava.
 4. Valitse Lisää paikallinen tulostin ja napsauta Seuraava.
 5. Valitse Luo uusi portti.
 6. Valitse porttityypin valikosta Paikallinen portti ja valitse sitten Seuraava.
 7. Kirjoita Portin nimi -valintaikkunaan tulostuspalvelimen ja tulostimen osoite (esimerkiksi \\tulostuspalvelin\tulostin) ja valitse sitten OK.
 8. Asenna verkkotulostimesi merkkiä ja mallia vastaava ajuri noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Muun kuin PostScript-tulostimen tulostusongelmien ratkaiseminen

Jos sinulla on ongelmia tulostettaessa Photoshopista muuhun kuin PostScript-tulostimeen, noudata alla olevia ohjeita esitetyssä järjestyksessä ja tulosta jokaisen jälkeen.

1. Varmista, että tulostimessa on riittävästi muistia.

Varmista, että tulostimen muisti riittää sivun kaikkien elementtien tulostamiseen. Jotta voidaan tulostaa 300 dpi:n tarkkuudella, tulostin vaatii vähintään 2 Mt vapaata RAM-muistia. Jotta voidaan tulostaa 600 dpi:n tarkkuudella, tulostin vaatii vähintään 4–6 Mt vapaata RAM-muistia.

Tietoja vapaana olevan muistin määrän selvittämisestä on tulostimen ohjeissa.

2. Ota näytönohjaimelle VGA-tila käyttöön (vain Windows).

VGA-tila on käynnistysvaihtoehto, joka pakottaa järjestelmän 640 x 480 pikselin ja 16 värin vakiotilaan käyttämällä näytönohjaimen ajuria, joka on yhteensopiva minkä tahansa näyttösovittimen kanssa. Ota näytönohjaimelle VGA-tila käyttöön ratkaistaksesi näytönohjaimeen ja sen ajureihin liittyviä ongelmia.

Käynnistä Windows uudelleen VGA-tilassa seuraavasti:

 1. Sulje kaikki ohjelmat.
 2. Valitse Käynnistä, kirjoita hakukenttään msconfig ja paina Enter.
 3. Napsauta Käynnistys-välilehteä.
 4. Valitse Käynnistysvaihtoehdot-osiosta Perusvideo.
 5. Valitse OK ja käynnistä Windows uudelleen.

Huomautus: Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä näkyviin saattaa tulla ilmoitus, että Järjestelmän kokoonpanosovellus on tehnyt muutoksia Windowsin käynnistymistapaan. Jos näin on, valitse OK ja kun Järjestelmän kokoonpanosovellus tulee näkyviin, valitse Peruuta sulkeaksesi sovelluksen.

 1. Saadaksesi alkuperäisen näytönohjaimen ajurin käyttöön toimi seuraavasti:
 2. Valitse Käynnistä, kirjoita hakukenttään msconfig ja paina Enter.
 3. Napsauta Käynnistys-välilehteä.
 4. Poista Käynnistysvaihtoehdot-osiossa valinta kohdasta Perusvideo.
 5. Valitse OK ja käynnistä Windows uudelleen.

Jos tulostaminen onnistuu Photoshopista Windowsin VGA-ajurin avulla, näytönohjaimen ajuri saattaa olla vioittunut, vanhentunut tai se ei sovi yhteen tulostinajurin tai Photoshopin kanssa. Ota yhteys näytönohjaimen valmistajaan saadaksesi päivitetyn näytönohjaimen ajurin.

3. Käytä tulostimen PostScript-tilaa

Käytä tulostimen PostScript-tilaa, jos se on mahdollista. Lisätietoja on tulostimen ohjeissa.