Příručka uživatele Zrušit

Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator

Přečtěte si, jak importovat a exportovat návrhy mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator.

Import souborů aplikace Illustrator pro úpravy v aplikaci Photoshop a opačně otevírá zajímavé možnosti při navrhování děl zahrnujících kombinaci vektorových a bitmapových objektů. V tomto článku se dozvíte, jak zvolit pracovní postup, který je nejvhodnější pro vámi zamýšlený výsledný návrh.

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Práce s návrhy aplikace Photoshop v aplikaci Illustrator

Vkládat obrázky a kresby z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator můžete několika způsoby. To, který z nich je pro vás nejlepší, závisí na tom, jak plánujete použít návrh v aplikaci Illustrator.

Chcete-li se dozvědět více o pracovním postupu, který vyhovuje vašemu návrhu, přečtěte si některé z níže uvedených témat:

Chcete pracovat s návrhem aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop? Přečtěte si téma Používání kreseb aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop.

Otevření souborů aplikace Photoshop v aplikaci Illustrator

Chcete-li při přenesení návrhů aplikace Photoshop do aplikace Illustrator zachovat vrstvy, text a cesty, postupujte následovně:

 1. V aplikaci Illustrator zvolte Soubor > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít soubor najděte soubor aplikace Photoshop a klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. V dialogovém okně importu aplikace Photoshop vyberte příslušné volby a klikněte na tlačítko OK.

  Otevření souboru aplikace Photoshop v aplikaci Illustrator

  Volby importu z aplikace Photoshop

  • Převést vrstvy aplikace Photoshop na objekty: Tato volba převede vrstvy na objekty aplikace Illustrator. Zachovají se přitom masky, režimy prolnutí, průhlednost a (volitelně) řezy a obrazové mapy. Tato volba však nepodporuje vrstvy úprav a efekty vrstev aplikace Photoshop.
  • Sloučit vrstvy aplikace Photoshop do jednoho obrazu: Tato možnost sloučí všechny vrstvy do jedné vrstvy. Zachová vzhled obrazu, ale jednotlivé vrstvy nelze upravovat.

  Informace o dalších volbách a podrobnosti o importu naleznete v tématu Import kresby z aplikace Photoshop.

Umístění souborů aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

Tyto metody jsou dobrou volbou, pokud chcete při přenesení kresby do aplikace Illustrator zachovat vrstvy, text a cesty. Illustrator podporuje většinu dat z aplikace Photoshop, včetně kompozic vrstev, vrstev, upravitelného textu a cest. Vrstvy úprav, které mají vypnutou viditelnost, se importují (i když jsou nepřístupné) do aplikace Illustrator a při exportu zpět do aplikace Photoshop se obnoví.

Umístění připojeného obrazu aplikace Photoshop do souboru aplikace Illustrator

Když je kresba připojena místo toho, aby byla vložena do souboru, změny provedené ve zdrojové kresbě v aplikaci Photoshop se projeví v aplikaci Illustrator. Aplikace Illustrator umístí obraz doprostřed otevřené ilustrace. Červené X přes obraz označuje, že obraz je připojený a nelze ho upravovat.

 1. V aplikaci Illustrator zvolte Soubor > Umístit

 2. V dialogovém okně Umístit vyhledejte požadovaný soubor aplikace Photoshop, zaškrtněte možnost Svázat a klikněte na tlačítko Umístit

Vložení obrazu aplikace Photoshop do existujícího souboru aplikace Illustrator

Při vložení kresby Photoshopu do souboru Illustratoru se kresba zkopíruje v plném rozlišení, čímž se zvětší velikost souboru. Pokud nechcete, aby se kresba při úpravách původního souboru aplikace Photoshop aktualizovala, postupujte následovně:

 1. V aplikaci Illustrator zvolte Soubor > Umístit.

 2. V dialogovém okně Umístit vyhledejte požadovaný soubor aplikace Photoshop a ověřte, že není zaškrtnuta možnost Svázat

 3. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Zobrazit volby importu, a klikněte na Umístit.

 4. V dialogovém okně importu aplikace Photoshop vyberte příslušné volby a klikněte na tlačítko OK.

Kopírování výběrů obrazových bodů do aplikace Illustrator

Tyto metody jsou vhodnou volbou, pokud chcete zkopírovat vybrané obrazové body a začlenit je do návrhu v aplikaci Illustrator. 

Vložení obrazových bodů z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. V aplikaci Photoshop vyberte obrazové body, které chcete zkopírovat. Ujistěte se, že je aktivní vrstva místo masky vrstvy, jinak bude maska zkopírována.

 2. V hlavní nabídce aplikace Photoshop vyberte Úpravy > Kopírovat.

 3. V souboru aplikace Illustrator vyberte Úpravy > Vložit.

Přesunutí obrazových bodů z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. V aplikaci Photoshop vyberte obrazové body, které chcete zkopírovat. 

 2. V aplikaci Photoshop vyberte nástroj pro přesun a přetáhněte výběr do souboru aplikace Illustrator. Při použití nástroje pro přesun budou všechny průhledné obrazové body vyplněny bílou barvou.

Export cest do aplikace Illustrator

Import všech cest do aplikace Illustrator (bez obrazových bodů)

 1. Zvolte Soubor > Export > Cesty do aplikace Illustrator.

 2. Zvolte umístění exportované cesty a zadejte název souboru. Zkontrolujte, že je v nabídce Cesta vybraná volba Pracovní cesta, aby se cesta exportovala.

  Otevření souboru aplikace Photoshop v aplikaci Illustrator

 3. Klikněte na Uložit.

 4. Otevřete soubor v aplikaci Adobe Illustrator. Cestu můžete změnit nebo ji použít k zarovnání objektů aplikace Illustrator, které do souboru přidáte.

Kopírování cest z aplikace Photoshop a jejich vložení do aplikace Illustrator

 1. V aplikaci Photoshop vyberte jednu nebo více cest.

 2. Zvolte Úpravy > Kopírovat.

 3. V souboru aplikace Illustrator vyberte Úpravy > Vložit.

  V dialogovém okně Volby vložení zvolte, zda chcete vložit cestu jako složený tvar nebo jako složenou cestu. Vložení jako složená cesta je rychlejší, ale výsledkem může být určitá ztráta možností úprav. 

Přetažení cest z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator

 1. V aplikaci Photoshop vyberte jednu nebo více cest.

 2. Zvolte Úpravy > Kopírovat.

 3. Přetáhněte cestu do aplikace Illustrator. 

Ořezové značky v aplikaci Illustrator odpovídají rozměrům obrazu aplikace Photoshop. Umístění cesty uvnitř obrazu aplikace Photoshop se zachová, pokud nezměníte ořezové značky nebo cestu nepřemístíte.

V aplikaci Photoshop můžete snadno vybrat libovolnou cestu nebo segment cesty, který se zobrazí v panelu Cesty, včetně vektorových masek tvarů, pracovních cest a uložených cest, a přesunout je do aplikace Illustrator pomocí volby Cesty do aplikace Illustrator. Tuto funkci můžete použít například k zarovnání textu nebo objektů aplikace Illustrator podle cest aplikace Photoshop.

Další informace

Práce s návrhy aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop 

Rychlý přehled o tom, jak přesouvat kresby mezi aplikacemi Illustrator a Photoshop, najdete v tomto videu.

Doporučené postupy pro optimální správu souborů

Možnosti úprav importovaných datových zdrojů a jejich konečná výstupní kvalita závisí na způsobu exportu kresby. Při přesouvání kresby z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator můžete využít některé z doporučených postupů pro optimální správu souborů v aplikacích Photoshop a Illustrator.

Jaké jsou další kroky?

Víte, že datové zdroje návrhů je možné uložit a uspořádat v knihovnách Creative Cloud? To může být velmi užitečné při seskupování zdrojů pro daný projekt, aby se daly snadno najít a použít ve více aplikacích. 

Knihovny Creative Cloud jsou webová služba, která umožňuje uspořádat, procházet a přistupovat k datovým zdrojům z různých aplikací Adobe pro stolní počítače a mobilní zařízení. Každá knihovna Creative Cloud představuje kolekci datových zdrojů návrhů.

Z aplikace Photoshop lze do knihoven přidat následující prvky a poté k nim snadno přistupovat v různých aplikacích Creative Cloud.

 • Přechody,
 • grafiky,
 • barvy,
 • styly textu,
 • stopy štětce,
 • styly vrstev v aplikaci.

Další informace naleznete v tématu Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop.

Z aplikace Illustrator lze do knihoven přidat následující prvky a poté k nim snadno přistupovat v různých aplikacích Creative Cloud.

 • Barvy,
 • motivy Adobe Color,
 • stopy štětce,
 • styly znaků,
 • grafiky,
 • text.

 Další informace naleznete v tématu Knihovny Creative Cloud v aplikaci Illustrator.

Podělte se s námi o svá díla

Máte-li dotazy nebo se chcete podělit o svá díla, navštivte stránku komunity Adobe Photoshopkomunity Adobe Illustrator. Rádi si poslechneme váš názor a prohlédneme vaše díla.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.