Příručka uživatele Zrušit

Práce s profily barev

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Informace o profilech barev

Přesná a důsledná správa barev vyžaduje přesné profily ICC všech vašich barevných zařízení. Například bez přesného profilu skeneru se může bezvadně naskenovaný obraz objevit v jiném programu nesprávně, jednoduše kvůli rozdílům mezi skenerem a programem, který obraz zobrazuje. Tato zavádějící reprezentace může způsobit, že budete dělat zbytečné, časově náročné a potenciálně poškozující „korekce“ na obrazu, který je již vyhovující. S přesným profilem může program importující obraz zkorigovat všechny rozdíly mezi zařízeními a zobrazit skutečné barvy naskenovaného obrazu.

V systému správy barev se používají následující druhy profilů:

Profily monitoru Popisují, jak monitor v současné době reprodukuje barvy. Toto je první profil, který byste měli vytvořit, protože přesné zobrazení barev na monitoru umožňuje dělat důležitá rozhodnutí v průběhu návrhu. Pokud to, co vidíte na monitoru, nebude odpovídat skutečným barvám v dokumentu, nebudete moci v rámci svého pracovního postupu zachovat shodné barvy.

Profily vstupního zařízení Popisují, jaké barvy dokáže vstupní zařízení zachytit nebo naskenovat. Pokud váš digitální fotoaparát nabízí výběr profilů, doporučujeme vám, abyste vybrali Adobe RGB. V opačném případě použijte profil sRGB (který je výchozí pro většinu fotoaparátů). Pokročilí uživatelé mohou také zvážit použití různých profilů podle různých zdrojů osvětlení. V případě profilů skenerů si někteří fotografové vytvářejí samostatné profily ke každému typu nebo značce skenovaného filmu.

Profily výstupních zařízení Popisují barevný prostor výstupních zařízení, jako jsou stolní tiskárny nebo tiskařské stroje. Systém správy barev používá profil výstupního zařízení ke správnému převedení barev z dokumentu na barvy v gamutu barevného prostoru výstupního zařízení. Výstupní profil by také měl vzít v úvahu specifické podmínky tisku, jako je například typ papíru a tiskových barev. Například na lesklém papíru lze zobrazit jiný rozsah barev než na matném papíru.    Většina ovladačů tiskáren se dodává s vestavěnými profily barev. Je vhodné vyzkoušet tyto profily předtím, než budete investovat do vlastních profilů.

Profily dokumentu Definují konkrétní barevný prostor RGB nebo CMYK dokumentu. Přiřazením barevného profilu neboli označením dokumentu aplikace definuje skutečný vzhled barev v dokumentu. Například R=127, G=12, B=107 je pouze sada čísel, kterou různá zařízení zobrazí rozdílně. Když jsou ale označené přiřazením barevného prostoru Adobe RGB, určují tato čísla platný režim nebo vlnovou délku světla; v tomto případě specifickou fialovou barvu.    Když je správa barev zapnutá, aplikace Adobe automaticky přiřazují novým dokumentům profil na základě voleb nastavených pro Pracovní prostor v dialogovém okně Nastavení barev. Dokumenty bez přiřazených profilů se nazývají neoznačené a obsahují pouze holé číselné hodnoty barev. Když pracujete s dokumenty bez značek, aplikace Adobe používají ke zobrazení a úpravám barev platný pracovní prostor.

Profily dokumentů aplikace Photoshop
Správa barev s použitím profilů

A. Profily popisují barevné prostory vstupního zařízení a dokumentu B. S pomocí popisů v profilu určí systém správy barev skutečné barvy v dokumentu C. Profil monitoru říká systému správy barev, jak převést číselné hodnoty v dokumentu do barevného prostoru monitoru D. S použitím profilu výstupního zařízení převede systém správy barev číselné hodnoty z dokumentu na barevné hodnoty výstupního zařízení, takže se vytisknou správné barvy 

O kalibraci a charakterizaci monitoru

Profilovací software může váš monitor kalibrovat i charakterizovat. Kalibrací se uvede monitor do souladu s předem určeným standardem – například se nastaví tak, aby zobrazoval barvy s použitím standardní barevné teploty bílého bodu 5 000° K (Kelvinů). Charakterizování monitoru jednoduše vytvoří profil, který popisuje, jak monitor právě teď reprodukuje barvy.

Kalibrace monitoru zahrnuje úpravu následujících nastavení zobrazení:

Jas a kontrast Celková úroveň a rozsah intenzity zobrazení. Tyto parametry fungují stejně jako u televize. Nástroj ke kalibraci monitoru vám pomůže nastavit optimální rozsah jasu a kontrastu pro kalibraci.

Gama Jas hodnot ve středních tónech. Hodnoty produkované monitorem od černé po bílou jsou nelineární – pokud vytvoříte graf těchto hodnot, bude to křivka, ne přímá čára. Gama určuje hodnotu této křivky v polovině mezi černou a bílou.

Luminofory Substance, které monitory CRT používají k vyzařování světla. Různé luminofory mají různé barevné charakteristiky.

Bílý bod Barva a intenzita nejjasnější bílé, kterou umí monitor reprodukovat.

Kalibrace monitoru a vytvoření jeho profilu

Když kalibrujete svůj monitor, nastavujete ho tak, aby zobrazení odpovídalo známé specifikaci. Když je monitor zkalibrovaný, pomůcka pro vytváření profilů vám umožní uložit jeho profil barev. Profil popisuje barevné chování monitoru – jaké barvy lze nebo nelze na monitoru zobrazit a jak je potřeba převést číselné hodnoty barev v obrazu, aby se barvy správně zobrazily.

 1. Zkontrolujte, že byl váš monitor zapnutý alespoň půl hodiny. To je dostatečný čas pro zahřátí monitoru, aby produkoval přesnější výstup.
 2. Zkontrolujte, že váš monitor zobrazuje tisíce barev nebo více. V ideálním případě by měl zobrazovat milióny barev nebo 24 bitů nebo více.
 3. Odstraňte barevné vzorky z pozadí plochy monitoru a nastavte barvu plochy pouze na neutrální šedou. Výrazné vzorky nebo jasné barvy obklopující dokument ovlivňují přesné vnímání barev.
 4. Zkalibrujte monitor a vytvořte k němu profil jedním z následujících postupů:
  • V systému Windows nainstalujte a použijte nástroj ke kalibraci monitoru.
  • V systému Mac OS použijte nástroj Kalibrovat, který naleznete v záložce Předvolby systému/Monitory/Barva.
  • Nejlepších výsledků dosáhnete použitím softwaru a měřicího zařízení jiné společnosti. Obecně platí, že s použitím měřicího přístroje, jako je kolorimetr, spolu s příslušným softwarem, lze vytvořit přesnější profily, protože přístroj dokáže změřit barvy zobrazené na monitoru mnohem přesněji než lidské oko.

Poznámka: Výkon monitoru se v průběhu času mění a zhoršuje. Monitor zhruba jednou měsíčně znovu zkalibrujte a vytvořte pro něj nový profil. Pokud zjistíte, že kalibrace vašeho monitoru podle standardu je obtížná nebo nemožná, může být monitor příliš starý a vybledlý.

Většina programů pro vytváření profilů automaticky přiřadí nový profil jako výchozí profil monitoru. Návod pro ruční přiřazení profilu monitoru naleznete v nápovědě k operačnímu systému.

Instalace profilu barev

Profily barev se často nainstalují, když k systému přidáváte další zařízení. Přesnost těchto profilů (často zvaných generické profily nebo standardní profily) se liší v závislosti na výrobci. Profily zařízení také můžete získat od poskytovatele služeb, stáhnout si je z webu nebo si můžete vytvořit vlastní profily s použitím profesionálního profilovacího zařízení.

 • V systému Windows klikněte pravým tlačítkem na profil a vyberte možnost Instalovat profil. Nebo zkopírujte profily do složky WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • V systému Mac OS zkopírujte profily do složky /Knihovna/ColorSync/Profiles nebo do složky /Uživatelé/[jméno uživatele]/Knihovna/ColorSync/Profiles.

Po nainstalování profilů barev musíte aplikace Adobe restartovat.

Vložení profilu barev

Chcete-li profil barev vložit do dokumentu, který jste vytvořili v aplikacích Illustrator, InDesign nebo Photoshop, musíte dokument uložit nebo exportovat ve formátu, který podporuje profily ICC.

 1. Dokument uložte nebo exportujte v jednom z následujících formátů souborů: Adobe PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), JPEG, Photoshop EPS, Formát velkého dokumentu nebo TIFF.
 2. Vyberte možnost vkládání profilů ICC. Přesný název a umístění této volby se v různých aplikacích liší. Další pokyny najdete v nápovědě k aplikaci Adobe.

Vložení profilu barev (Acrobat)

Profil barev můžete vložit do objektu nebo do celého souboru PDF. Aplikace Acrobat k vybranému barevnému prostoru v souboru PDF připojí profil, který byl určen v dialogovém okně Převést barvy. Další informace najdete v tématech o převodu barev v nápovědě pro aplikaci Acrobat.

Změna profilu barev dokumentu

Pouze velmi málo situací vyžaduje, abyste pro dokument změnili profil barev. To vyplývá z toho, že aplikace automaticky přiřadí profil barev na základě nastavení, která jste vybrali v dialogovém okně Nastavení barev. Ručně změnit profil barev byste měli pouze v případě, že připravujete dokument pro jiné výstupní zařízení nebo chcete opravit chování zásad, které nadále nechcete v dokumentu uplatňovat. Měnit profil by ale měli pouze pokročilí uživatelé.

Profil barev dokumentu můžete změnit následujícími způsoby:

 • Přiřadit nový profil. Číselné hodnoty barev v dokumentu zůstanou stejné, ale nový profil může výrazně změnit vzhled barev, jak se zobrazují na monitoru.
 • Odstranit profil, takže dokument již nebude používat správu barev.
 • (Acrobat, Photoshop a InDesign) Převést barvy v dokumentu do barevného prostoru jiného profilu. Číselné hodnoty barev se posunou, aby se pokud možno zachoval původní vzhled barev.

Přiřazení nebo odstranění profilu barev (Illustrator, Photoshop)

Klikněte na položky Úpravy > Přiřadit profil.

Vyberte požadovanou možnost a klikněte na tlačítko OK:

Nepoužít správu barev pro tento dokument Odebere z dokumentu existující profil. Tuto volbu vyberte pouze v případě, že si jste jisti, že nechcete barvy dokumentu řídit systémem správy barev. Po odstranění profilu z dokumentu je vzhled barev určen profily pracovních prostorů aplikace.

Pracovní prostor [barevný model: pracovní prostor] Přiřadí k dokumentu profil pracovního prostoru.

Profil Umožňuje vybrat jiný profil. Aplikace přiřadí dokumentu nový profil bez převodu barev do prostoru profilu. To může výrazně změnit vzhled barev na vašem monitoru.

Přiřazení nebo odstranění profilu barev (InDesign)

 1. Klikněte na položky Úpravy > Přiřadit profily.
 2. U profilů RGB a CMYK vyberte jednu z následujících voleb:  

Vypustit (Použít platný pracovní prostor) Odebere z dokumentu existující profil. Tuto volbu vyberte pouze v případě, že si jste jisti, že nechcete barvy dokumentu řídit systémem správy barev. Po odstranění profilu z dokumentu je vzhled barev určen profily pracovních prostorů aplikace a do dokumentu již je nemůžete vložit.

Přiřadit platný pracovní prostor [pracovní prostor] Přiřadí dokumentu profil pracovního prostoru.

Přiřadit profil Umožňuje vybrat jiný profil. Aplikace přiřadí dokumentu nový profil bez převodu barev do prostoru profilu. To může výrazně změnit vzhled barev na vašem monitoru.

 1. Zvolte záměr reprodukce pro každý typ grafiky v dokumentu. U každého typu grafiky můžete vybrat jeden ze čtyř standardních záměrů nebo zvolit možnost Použít záměr z Nastavení barev, a tak použít záměr reprodukce určený v dialogovém okně Nastavení barev. Další informace o záměrech reprodukce najdete v nápovědě.

Typy grafiky zahrnují následující volby:

Reprodukce plných barev Nastaví záměr reprodukce pro všechny vektorové kresby (oblasti plných barev) ve vlastních objektech aplikace InDesign.

Výchozí záměr obrazu Nastaví výchozí záměr reprodukce pro bitmapové obrazy umístěné v aplikaci InDesign. Tato nastavení můžete pro jednotlivé obrazy lokálně změnit.

Reprodukce po prolnutí Nastaví záměr reprodukce na barevný prostor kontrolního náhledu nebo na finální barevný prostor pro barvy, které vzniknou interakcemi průhlednosti na stránce. Tuto volbu použijte v případě, kdy dokument obsahuje průhledné objekty.

 1. Chcete-li zobrazit náhled efektu přiřazení nového profilu v dokumentu, vyberte možnost Náhled a pak klikněte na tlačítko OK.

Převedení barev v dokumentu do jiného profilu (Photoshop)

 1. Klikněte na položky Úpravy > Převést do profilu.
 2. V nabídce Cílový prostor vyberte profil barev, do kterého chcete barvy dokumentu převést. Dokument se převede a označí tímto novým profilem.
 3. V sekci Volby převodu určete modul správy barev, záměr reprodukce a volby černého bodu a rozkladu barev (pokud jsou dostupné). (Viz Volby převodu barev.)
 4. Chcete-li při převodu sloučit všechny vrstvy dokumentu do jedné vrstvy, vyberte možnost Do jedné vrstvy.
 5. Chcete-li zobrazit náhled efektu převodu v dokumentu, vyberte možnost Náhled.

Převod barev dokumentů na barevné profily Vícekanálový, Odkaz na zařízení nebo Abstraktní (Photoshop)

 1. Klikněte na položky Úpravy > Převést do profilu.
 2. Klikněte na tlačítko Další volby. Cílový prostor nabízí ještě další typy profilů ICC:

Vícekanálový: Profily, které podporují více než čtyři barevné kanály. Používají se při tisku pomocí více než čtyř inkoustů.

Odkaz na zařízení: Profily, které transformují barevný prostor jednoho zařízení do jiného bez využití přechodného barevného prostoru. Používají se v případě, kdy je nutné specifické mapování hodnot zařízení (například 100% černá).

Abstraktní: Profily, které umožňují vlastní efekty obrazu. Abstraktní profily mohou mít vstupní i výstupní hodnoty zadány jako LAB/XYZ, což umožňuje generovat vlastní LUT k dosažení požadovaného zvláštního efektu.

Poznámka: Barevné profily Šedá, RGB, LAB a CMYK jsou v rozšířeném pohledu seskupeny podle kategorie. Jsou zkombinovány v nabídce Profil v Základním pohledu.

 1. Chcete-li zobrazit náhled efektu převodu v dokumentu, vyberte možnost Náhled.

Převedení barev v dokumentu do jiného profilu (Acrobat)

Barvy se v dokumentu PDF převádějí pomocí příkazu Nástroje > Tisková produkce > Převést barvy. Další informace najdete v tématech o převodu barev v nápovědě pro aplikaci Acrobat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online