Práce s profily barev

Informace o profilech barev

Přesná a důsledná správa barev vyžaduje přesné profily ICC všech vašich barevných zařízení. Například bez přesného profilu skeneru se může bezvadně naskenovaný obraz objevit v jiném programu nesprávně, jednoduše kvůli rozdílům mezi skenerem a programem, který obraz zobrazuje. Tato zavádějící reprezentace může způsobit, že budete dělat zbytečné, časově náročné a potenciálně poškozující „korekce“ na obrazu, který je již vyhovující. S přesným profilem může program importující obraz zkorigovat všechny rozdíly mezi zařízeními a zobrazit skutečné barvy naskenovaného obrazu.

V systému správy barev se používají následující druhy profilů:

Profily monitoru Popisují, jak monitor v současné době reprodukuje barvy. Toto je první profil, který byste měli vytvořit, protože přesné zobrazení barev na monitoru umožňuje dělat důležitá rozhodnutí v průběhu návrhu. Pokud to, co vidíte na monitoru, nebude odpovídat skutečným barvám v dokumentu, nebudete moci v rámci svého pracovního postupu zachovat shodné barvy.

Profily vstupního zařízení Popisují, jaké barvy dokáže vstupní zařízení zachytit nebo naskenovat. Pokud váš digitální fotoaparát nabízí výběr profilů, doporučujeme vám, abyste vybrali Adobe RGB. V opačném případě použijte profil sRGB (který je výchozí pro většinu fotoaparátů). Pokročilí uživatelé mohou také zvážit použití různých profilů podle různých zdrojů osvětlení. V případě profilů skenerů si někteří fotografové vytvářejí samostatné profily ke každému typu nebo značce skenovaného filmu.

Profily výstupních zařízení Popisují barevný prostor výstupních zařízení, jako jsou stolní tiskárny nebo tiskařské stroje. Systém správy barev používá profil výstupního zařízení ke správnému převedení barev z dokumentu na barvy v gamutu barevného prostoru výstupního zařízení. Výstupní profil by také měl vzít v úvahu specifické podmínky tisku, jako je například typ papíru a tiskových barev. Například na lesklém papíru lze zobrazit jiný rozsah barev než na matném papíru.    Většina ovladačů tiskáren se dodává s vestavěnými profily barev. Je vhodné vyzkoušet tyto profily předtím, než budete investovat do vlastních profilů.

Profily dokumentu Definují konkrétní barevný prostor RGB nebo CMYK dokumentu. Přiřazením barevného profilu neboli označením dokumentu aplikace definuje skutečný vzhled barev v dokumentu. Například R=127, G=12, B=107 je pouze sada čísel, kterou různá zařízení zobrazí rozdílně. Když jsou ale označené přiřazením barevného prostoru Adobe RGB, určují tato čísla platný režim nebo vlnovou délku světla; v tomto případě specifickou fialovou barvu.    Když je správa barev zapnutá, aplikace Adobe automaticky přiřazují novým dokumentům profil na základě voleb nastavených pro Pracovní prostor v dialogovém okně Nastavení barev. Dokumenty bez přiřazených profilů se nazývají neoznačené a obsahují pouze holé číselné hodnoty barev. Když pracujete s dokumenty bez značek, aplikace Adobe používají ke zobrazení a úpravám barev platný pracovní prostor.

Profily dokumentů aplikace Photoshop
Správa barev s použitím profilů

A. Profily popisují barevné prostory vstupního zařízení a dokumentu B. S pomocí popisů v profilu určí systém správy barev skutečné barvy v dokumentu C. Profil monitoru říká systému správy barev, jak převést číselné hodnoty v dokumentu do barevného prostoru monitoru D. S použitím profilu výstupního zařízení převede systém správy barev číselné hodnoty z dokumentu na barevné hodnoty výstupního zařízení, takže se vytisknou správné barvy 

O kalibraci a charakterizaci monitoru

Profilovací software může váš monitor kalibrovat i charakterizovat. Kalibrací se uvede monitor do souladu s předem určeným standardem – například se nastaví tak, aby zobrazoval barvy s použitím standardní barevné teploty bílého bodu 5 000° K (Kelvinů). Charakterizování monitoru jednoduše vytvoří profil, který popisuje, jak monitor právě teď reprodukuje barvy.

Kalibrace monitoru zahrnuje úpravu následujících nastavení zobrazení:

Jas a kontrast Celková úroveň a rozsah intenzity zobrazení. Tyto parametry fungují stejně jako u televize. Nástroj ke kalibraci monitoru vám pomůže nastavit optimální rozsah jasu a kontrastu pro kalibraci.

Gama Jas hodnot ve středních tónech. Hodnoty produkované monitorem od černé po bílou jsou nelineární – pokud vytvoříte graf těchto hodnot, bude to křivka, ne přímá čára. Gama určuje hodnotu této křivky v polovině mezi černou a bílou.

Luminofory Substance, které monitory CRT používají k vyzařování světla. Různé luminofory mají různé barevné charakteristiky.

Bílý bod Barva a intenzita nejjasnější bílé, kterou umí monitor reprodukovat.

Kalibrace monitoru a vytvoření jeho profilu

Když kalibrujete svůj monitor, nastavujete ho tak, aby zobrazení odpovídalo známé specifikaci. Když je monitor zkalibrovaný, pomůcka pro vytváření profilů vám umožní uložit jeho profil barev. Profil popisuje barevné chování monitoru – jaké barvy lze nebo nelze na monitoru zobrazit a jak je potřeba převést číselné hodnoty barev v obrazu, aby se barvy správně zobrazily.

 1. Zkontrolujte, že byl váš monitor zapnutý alespoň půl hodiny. To je dostatečný čas pro zahřátí monitoru, aby produkoval přesnější výstup.
 2. Zkontrolujte, že váš monitor zobrazuje tisíce barev nebo více. V ideálním případě by měl zobrazovat milióny barev nebo 24 bitů nebo více.
 3. Odstraňte barevné vzorky z pozadí plochy monitoru a nastavte barvu plochy pouze na neutrální šedou. Výrazné vzorky nebo jasné barvy obklopující dokument ovlivňují přesné vnímání barev.
 4. Zkalibrujte monitor a vytvořte k němu profil jedním z následujících postupů:
  • V systému Windows nainstalujte a použijte nástroj ke kalibraci monitoru.
  • V systému Mac OS použijte nástroj Kalibrovat, který naleznete v záložce Předvolby systému/Monitory/Barva.
  • Nejlepších výsledků dosáhnete použitím softwaru a měřicího zařízení jiné společnosti. Obecně platí, že s použitím měřicího přístroje, jako je kolorimetr, spolu s příslušným softwarem, lze vytvořit přesnější profily, protože přístroj dokáže změřit barvy zobrazené na monitoru mnohem přesněji než lidské oko.

Poznámka: Výkon monitoru se v průběhu času mění a zhoršuje. Monitor zhruba jednou měsíčně znovu zkalibrujte a vytvořte pro něj nový profil. Pokud zjistíte, že kalibrace vašeho monitoru podle standardu je obtížná nebo nemožná, může být monitor příliš starý a vybledlý.

Většina programů pro vytváření profilů automaticky přiřadí nový profil jako výchozí profil monitoru. Návod pro ruční přiřazení profilu monitoru naleznete v nápovědě k operačnímu systému.

Instalace profilu barev

Profily barev se často nainstalují, když k systému přidáváte další zařízení. Přesnost těchto profilů (často zvaných generické profily nebo standardní profily) se liší v závislosti na výrobci. Profily zařízení také můžete získat od poskytovatele služeb, stáhnout si je z webu nebo si můžete vytvořit vlastní profily s použitím profesionálního profilovacího zařízení.

 • V systému Windows klikněte pravým tlačítkem na profil a vyberte možnost Instalovat profil. Nebo zkopírujte profily do složky WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • V systému Mac OS zkopírujte profily do složky /Knihovna/ColorSync/Profiles nebo do složky /Uživatelé/[jméno uživatele]/Knihovna/ColorSync/Profiles.

Po nainstalování profilů barev musíte aplikace Adobe restartovat.

Vložení profilu barev

Chcete-li profil barev vložit do dokumentu, který jste vytvořili v aplikacích Illustrator, InDesign nebo Photoshop, musíte dokument uložit nebo exportovat ve formátu, který podporuje profily ICC.

 1. Dokument uložte nebo exportujte v jednom z následujících formátů souborů: Adobe PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), JPEG, Photoshop EPS, Formát velkého dokumentu nebo TIFF.
 2. Vyberte možnost vkládání profilů ICC. Přesný název a umístění této volby se v různých aplikacích liší. Další pokyny najdete v nápovědě k aplikaci Adobe.

Vložení profilu barev (Acrobat)

Profil barev můžete vložit do objektu nebo do celého souboru PDF. Aplikace Acrobat k vybranému barevnému prostoru v souboru PDF připojí profil, který byl určen v dialogovém okně Převést barvy. Další informace najdete v tématech o převodu barev v nápovědě pro aplikaci Acrobat.

Změna profilu barev dokumentu

Pouze velmi málo situací vyžaduje, abyste pro dokument změnili profil barev. To vyplývá z toho, že aplikace automaticky přiřadí profil barev na základě nastavení, která jste vybrali v dialogovém okně Nastavení barev. Ručně změnit profil barev byste měli pouze v případě, že připravujete dokument pro jiné výstupní zařízení nebo chcete opravit chování zásad, které nadále nechcete v dokumentu uplatňovat. Měnit profil by ale měli pouze pokročilí uživatelé.

Profil barev dokumentu můžete změnit následujícími způsoby:

 • Přiřadit nový profil. Číselné hodnoty barev v dokumentu zůstanou stejné, ale nový profil může výrazně změnit vzhled barev, jak se zobrazují na monitoru.
 • Odstranit profil, takže dokument již nebude používat správu barev.
 • (Acrobat, Photoshop a InDesign) Převést barvy v dokumentu do barevného prostoru jiného profilu. Číselné hodnoty barev se posunou, aby se pokud možno zachoval původní vzhled barev.

Přiřazení nebo odstranění profilu barev (Illustrator, Photoshop)

Klikněte na položky Úpravy > Přiřadit profil.

Vyberte požadovanou možnost a klikněte na tlačítko OK:

Nepoužít správu barev pro tento dokument Odebere z dokumentu existující profil. Tuto volbu vyberte pouze v případě, že si jste jisti, že nechcete barvy dokumentu řídit systémem správy barev. Po odstranění profilu z dokumentu je vzhled barev určen profily pracovních prostorů aplikace.

Pracovní prostor [barevný model: pracovní prostor] Přiřadí k dokumentu profil pracovního prostoru.

Profil Umožňuje vybrat jiný profil. Aplikace přiřadí dokumentu nový profil bez převodu barev do prostoru profilu. To může výrazně změnit vzhled barev na vašem monitoru.

Přiřazení nebo odstranění profilu barev (InDesign)

 1. Klikněte na položky Úpravy > Přiřadit profily.
 2. U profilů RGB a CMYK vyberte jednu z následujících voleb:  

Vypustit (Použít platný pracovní prostor) Odebere z dokumentu existující profil. Tuto volbu vyberte pouze v případě, že si jste jisti, že nechcete barvy dokumentu řídit systémem správy barev. Po odstranění profilu z dokumentu je vzhled barev určen profily pracovních prostorů aplikace a do dokumentu již je nemůžete vložit.

Přiřadit platný pracovní prostor [pracovní prostor] Přiřadí dokumentu profil pracovního prostoru.

Přiřadit profil Umožňuje vybrat jiný profil. Aplikace přiřadí dokumentu nový profil bez převodu barev do prostoru profilu. To může výrazně změnit vzhled barev na vašem monitoru.

 1. Zvolte záměr reprodukce pro každý typ grafiky v dokumentu. U každého typu grafiky můžete vybrat jeden ze čtyř standardních záměrů nebo zvolit možnost Použít záměr z Nastavení barev, a tak použít záměr reprodukce určený v dialogovém okně Nastavení barev. Další informace o záměrech reprodukce najdete v nápovědě.

Typy grafiky zahrnují následující volby:

Reprodukce plných barev Nastaví záměr reprodukce pro všechny vektorové kresby (oblasti plných barev) ve vlastních objektech aplikace InDesign.

Výchozí záměr obrazu Nastaví výchozí záměr reprodukce pro bitmapové obrazy umístěné v aplikaci InDesign. Tato nastavení můžete pro jednotlivé obrazy lokálně změnit.

Reprodukce po prolnutí Nastaví záměr reprodukce na barevný prostor kontrolního náhledu nebo na finální barevný prostor pro barvy, které vzniknou interakcemi průhlednosti na stránce. Tuto volbu použijte v případě, kdy dokument obsahuje průhledné objekty.

 1. Chcete-li zobrazit náhled efektu přiřazení nového profilu v dokumentu, vyberte možnost Náhled a pak klikněte na tlačítko OK.

Převedení barev v dokumentu do jiného profilu (Photoshop)

 1. Klikněte na položky Úpravy > Převést do profilu.
 2. V nabídce Cílový prostor vyberte profil barev, do kterého chcete barvy dokumentu převést. Dokument se převede a označí tímto novým profilem.
 3. V sekci Volby převodu určete modul správy barev, záměr reprodukce a volby černého bodu a rozkladu barev (pokud jsou dostupné). (Viz Volby převodu barev.)
 4. Chcete-li při převodu sloučit všechny vrstvy dokumentu do jedné vrstvy, vyberte možnost Do jedné vrstvy.
 5. Chcete-li zobrazit náhled efektu převodu v dokumentu, vyberte možnost Náhled.

Převod barev dokumentů na barevné profily Vícekanálový, Odkaz na zařízení nebo Abstraktní (Photoshop)

 1. Klikněte na položky Úpravy > Převést do profilu.
 2. Klikněte na tlačítko Další volby. Cílový prostor nabízí ještě další typy profilů ICC:

Vícekanálový: Profily, které podporují více než čtyři barevné kanály. Používají se při tisku pomocí více než čtyř inkoustů.

Odkaz na zařízení: Profily, které transformují barevný prostor jednoho zařízení do jiného bez využití přechodného barevného prostoru. Používají se v případě, kdy je nutné specifické mapování hodnot zařízení (například 100% černá).

Abstraktní: Profily, které umožňují vlastní efekty obrazu. Abstraktní profily mohou mít vstupní i výstupní hodnoty zadány jako LAB/XYZ, což umožňuje generovat vlastní LUT k dosažení požadovaného zvláštního efektu.

Poznámka: Barevné profily Šedá, RGB, LAB a CMYK jsou v rozšířeném pohledu seskupeny podle kategorie. Jsou zkombinovány v nabídce Profil v Základním pohledu.

 1. Chcete-li zobrazit náhled efektu převodu v dokumentu, vyberte možnost Náhled.

Převedení barev v dokumentu do jiného profilu (Acrobat)

Barvy se v dokumentu PDF převádějí pomocí příkazu Nástroje > Tisková produkce > Převést barvy. Další informace najdete v tématech o převodu barev v nápovědě pro aplikaci Acrobat.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.