Nastavení odstínu a sytosti

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Mřížka a vodítka
  5. Vytváření akcí
  6. Příkaz Zpět a historie
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  9. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  10. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export cloudových dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Systémové požadavky verze 1.x | Photoshop na iPadu
  23. Systémové požadavky verze 2.x | Photoshop na iPadu
  24. Úprava velikosti obrázku
  25. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  27. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
 5. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
 6. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 7. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Export souborů v aplikaci Photoshop
  4. Náhled v zařízení
  5. Kopírování CSS z vrstev
  6. Rozdělení webové stránky na řezy
  7. Volby HTML pro řezy
  8. Úprava rozvržení řezů
  9. Práce s webovou grafikou
  10. Vytváření webových fotogalerií
 8. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 9. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 10. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 11. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 12. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 13. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 14. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 15. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  14. Kreslení pomocí nástrojů pera
  15. Vytváření vzorků
  16. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  17. Správa cest
  18. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  19. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  20. Vytváření stop s texturami
  21. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  22. Přechod
  23. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  24. Malování vzorkem
  25. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 16. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 17. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v grafických formátech
  2. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  3. Formáty souborů
  4. Ukládání a export videa a animací
  5. Ukládání souborů PDF
  6. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 21. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro zásuvné moduly a skripty
 22. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  2. Tisk 3D objektů
  3. 3D malování
  4. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  5. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  6. 3D vykreslení a uložení
  7. Vytváření 3D objektů a animací
  8. Balíčky obrázků
  9. 3D pracovní postupy
  10. Měření
  11. Soubory DICOM
  12. Photoshop a MATLAB
  13. Počítání objektů v obrazu
  14. Kombinování a převádění 3D objektů
  15. Úpravy 3D textury
  16. Nastavení expozice a tónování HDR
  17. Nastavení panelu 3D
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev

Přečtěte si, jak můžete upravovat odstín, sytost a světlost barev v obrazu pomocí vrstvy úprav Odstín a sytost.

Odstín a sytost umožňuje nastavit odstín, sytost a světlost určitého rozsahu barev v obraze nebo nastavit všechny barvy v obraze současně. Toto nastavení je zvlášť užitečné pro doladění barev v obraze CMYK tak, aby byly v gamutu výstupního zařízení.

Použití nastavení Odstín a sytost

 1. Přidejte vrstvu úprav. Proveďte některou z těchto akcí:

  • V pruhu nabídek zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Odstín a sytost. V dialogovém okně Nová vrstva klikněte na tlačítko OK.
  • Na panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu Odstín a sytost.
  Panel Přizpůsobení

  Můžete také zvolit Obraz > Přizpůsobení > Odstín a sytost. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 2. Na panelu Vlastnosti zvolte následující volby:

  • V nabídce Přednastavení zvolte nějaké přednastavení příkazu Odstín a sytost.
  • V nabídce napravo od nástroje úprav na obrazovce :
  Přednastavení úpravy odstínu a sytosti

 3. Odstín můžete upravit jedním z následujících postupů:

  • Přetáhněte jezdec Odstín nebo zadejte hodnotu tak, abyste byli s barvami spokojeni. 
   Hodnoty zobrazené v poli odpovídají počtu stupňů natočení po obvodu barevného kola od původní barvy obrazového bodu. Kladné hodnoty označují otáčení po směru hodinových ručiček. Záporné hodnoty označují otáčení proti směru hodinových ručiček. Hodnoty mohou být v rozsahu od ‑180 do +180.
  • Vyberte nástroj úprav na obrazovce . Potom se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) klikněte na barvu v obrazu a tažením doleva nebo doprava v obrazu upravte hodnotu Odstín.
 4. Sytost můžete upravit jedním z následujících postupů:

  • Zadejte hodnotu nebo přetáhněte jezdec Sytost doprava, chcete‑li sytost zvýšit, nebo doleva, chcete‑li sytost snížit.
   Hodnoty mohou být v rozsahu od ‑100 (procentuální snížení sytosti, méně výrazné barvy) do +100 (procentuální zvýšení sytosti).
  • Vyberte nástroj úprav na obrazovce  a klikněte na barvu v obrazu. Tažením doleva nebo doprava v obrazu snížíte nebo zvýšíte sytost rozsahu barev obsahujícího obrazový bod, na který jste kliknuli.
 5. Zadejte hodnotu pro Světlost nebo přetáhněte jezdec doprava, chcete‑li zvýšit světlost (přidat k barvě více bílé), nebo doleva, chcete‑li světlost snížit (přidat k barvě více černé). Hodnoty mohou být v rozsahu od ‑100 (procenta černé) do +100 (procenta bílé).

 Chcete-li nastavení příkazu Odstín a sytost vrátit zpět, klikněte na tlačítko Obnovit  v dolní části panelu Vlastnosti.

Určení rozsahu barev upravených pomocí volby Odstín a sytost

 1. Na panelu Vlastnosti zvolte barvu v nabídce napravo od nástroje úprav na obrazovce .

  Určení rozsahu barev

  Mezi dvěma barevnými pruhy se zobrazí posuvníky pro přizpůsobení a jejich odpovídající hodnoty na barevném kole (ve stupních).

  • Dva vnitřní svislé jezdce definují rozsah barev. 
  • Dva vnější trojúhelníkové jezdce ukazují, kde přizpůsobení v rozsahu barev slábne (postupný pokles přizpůsobení namísto ostře určeného přechodu mezi přizpůsobenou a nepřizpůsobenou oblastí).
 2. Nastavte rozsah barev pomocí nástrojů kapátko nebo pomocí nastavovacích posuvníků.
  • Nástrojem kapátko  klikněte nebo táhněte v obraze, abyste vybrali rozsah barev. 
   • Chcete-li rozsah rozšířit, klikněte nebo táhněte v obrazu s kapátkem Přidat ke vzorku
   • Chcete-li rozsah barev zmenšit, klikněte nebo táhněte v obrazu kapátkem Odečíst od vzorku 
   • Když je vybraný nástroj kapátko, můžete také stisknout klávesu Shift a přidávat k rozsahu nebo stisknout klávesu Alt a část z rozsahu odebírat.
  • Přetáhněte jeden z bílých trojúhelníků, abyste nastavili oblast poklesu nastavení barev (postupné slábnutí změny) bez ovlivnění rozsahu.
  • Přetáhněte oblast mezi trojúhelníkem a svislým pruhem, abyste nastavili rozsah bez ovlivnění oblasti poklesu.
  • Přetáhněte střední část, abyste posunuli celý nastavovací jezdec (včetně trojúhelníků a svislých pruhů) a vybrali jinou oblast barev.
  • Přetáhněte jeden ze svislých bílých pruhů, abyste nastavili rozsah barevné složky. Posunutím svislého pruhu od středu nastavovacího jezdce a blíže k trojúhelníku se zvětší barevný rozsah a zmenší oblast poklesu. Posunutím svislého pruhu blíže ke středu nastavovacího jezdce a dále od trojúhelníku se zmenší barevný rozsah a zvětší oblast poklesu.
  • Přetáhněte barevný pruh se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS), abyste dostali do středu pruhu jinou barvu.
  Nastavovací jezdec v okně Odstín a sytost v aplikaci Photoshop
  Nastavovací jezdec v okně Odstín a sytost

  A. Hodnoty jezdce Odstín B. Upraví pokles, aniž by se změnil rozsah C. Upraví rozsah, aniž by se změnil pokles D. Upraví rozsah barvy i pokles E. Posune celý posuvník 

  Pokud upravíte posuvník přizpůsobení tak, že bude spadat do jiného rozsahu barev, jeho název v nabídce (napravo od nástroje úprav na obrazovce ) se změní tak, aby odrážel tento rozsah barev. Pokud jste například zvolili Žluté a změníte rozsah tak, že bude spadat do červené části barevného pruhu, změní se název na Červené 2. Až šest jednotlivých barevných rozsahů můžete převést na varianty stejného rozsahu barev (například Červené až Červené 6).

  Když zvolíte barevnou složku, je standardně vybraný rozsah barev 30° široký s 30° oblastí poklesu na obou stranách. Nastavení příliš malého poklesu může v obraze vytvořit pruhy.

Kolorování obrazu ve stupních šedi nebo vytvoření efektu jednobarevného duplexu

 1. (Volitelné) Pokud kolorujete obraz ve stupních šedi, zvolte Obraz > Režim > Barva RGB, čímž obraz převedete do režimu RGB.

 2. Na panelu Vlastnosti vyberte volbu Kolorovat. Pokud je barva popředí černá nebo bílá, obraz se převede do odstínů červené (0°). Pokud barva popředí není černá nebo bílá, obraz se převede do odstínů platné barvy popředí. Hodnoty světlosti obrazových bodů se nezmění.

  Kolorovat

 3. (Volitelně) Pomocí jezdce Odstín vyberte novou barvu. Pomocí jezdců Sytost a Světlost nastavte sytost a světlost obrazových bodů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.