Příručka uživatele Zrušit

Příkaz Zpět a historie

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Přečtěte si, jak můžete v aplikaci Adobe Photoshop používat příkaz Zpět/Znovu a jak ovládat stav obrázků pomocí panelu Historie.

Pomocí příkazů Zpět/Znovu a panelu Historie můžete jednoduše ovládat stav obrázků.

Používání příkazů Zpět nebo Znovu

Aktualizováno ve verzi Photoshop CC 20.0 (verze z října 2018)

Počínaje aplikací Photoshop CC ve verzi z října 2018 (20.0) můžete v dokumentu aplikace Photoshop vrátit zpět několik kroků pomocí klávesových zkratek Ctrl+Z (Windows) nebo Command+Z (Mac) Tento nový režim pro několikanásobné vrácení zpět je standardně povolen.

Chcete-li provést operaci vrácení nebo opakování, postupujte následovně:

 • Zpět: Vrácení zpět o jeden krok v řetězci vrácení provedených akcí. Zvolte Úpravy > Zpět nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+Z (Windows) nebo Command+Z (Mac).
 • Znovu: Přechod o jeden krok vpřed. Zvolte Úpravy > Znovu nebo stiskněte klávesovou zkratku Shift+Ctrl+Z (Windows) nebo Shift+Command+Z (Mac).

V nabídce Úpravy se vedle příkazu Zpět nebo Znovu zobrazuje také název kroku, na který bude příslušný příkaz použit. Například Úpravy > Zpět Upravit text.

(Photoshop)

Chcete–li používat starší režim pro vrácení zpět, postupujte následovně:

 1. V nabídce zvolte Úpravy > Klávesové zkratky.
 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky vyberte Používat starší klávesové zkratky pro zrušení činnosti a klikněte na OK.
 3. Restartujte aplikaci Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Chcete–li používat starší režim pro vrácení zpět v Adobe Camera Raw, postupujte následovně:

 1. V nabídce aplikace Photoshop vyberte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů.
 2. V části Kompatibilita souboru klikněte na Předvolby Camera Raw.
 3. V dialogovém okně Předvolby Camera Raw vyberte Používat starší klávesové zkratky pro zrušení činnosti a klikněte na OK.
 4. Restartujte aplikaci Photoshop.

Obnovení naposledy uložené verze

 1. Zvolte Soubor > Obnovit.
  Poznámka:

  Obnovení se přidá do panelu Historie jako stav a lze ho odvolat.

Obnovení části obrázku na jeho naposledy uloženou verzi

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Použijte nástroj Štětec historie , chcete-li malovat vybraným stavem nebo snímkem z panelu Historie.

  • Použijte nástroj Guma s vybranou volbou Mazat na historii.

  • Vyberte plochu, kterou chcete obnovit, a zvolte Úpravy > Vyplnit. Z nabídky Použít zvolte Historie a klikněte na OK.

  Poznámka:

  Chcete-li obnovit obrázek podle snímku počátečního stavu dokumentu, zvolte Volby historie z nabídky panelu a zkontrolujte, že je vybraná volba Automaticky vytvořit první snímek.

Zrušení operace

 1. Podržte stisknutou klávesu Esc, dokud se probíhající operace nezastaví. V Mac OS můžete také stisknout klávesy Apple+tečka.

Nastavení upozornění na dokončení operace

Pruh průběhu ukazuje, že se provádí určitá operace. Tuto operaci můžete přerušit nebo můžete nastavit, aby vás program upozornil na dokončení operace.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).

 2. Vyberte Zvuk po dokončení.
 3. Klikněte na OK.

Používání panelu Historie

Pomocí panelu Historie můžete přeskočit do kteréhokoliv minulého stavu obrázku, vytvořeného od otevření nebo vytvoření obrázku. Pokaždé, když aplikujete změnu obrázku, přidá se do panelu nový stav obrázku.

Pokud například vyberete, vybarvíte a otočíte část obrázku, v panelu se uvede každý z těchto stavů samostatně. Když vyberete jeden z těchto stavů, obrázek se obnoví tak, jak vypadal, když se tato změna poprvé provedla. Pak můžete dále pokračovat od tohoto stavu.

Panel Historie můžete také použít k mazaní stavů obrázku a v aplikaci Photoshop také k vytvoření dokumentu ze stavu nebo snímku.

Abyste zobrazili panel Historie, zvolte Okna > Historie nebo klikněte na záložku panelu Historie.

Panel Historie aplikace Photoshop
Panel Historie aplikace Photoshop

A. Nastaví zdroj pro štětec historie B. Miniatura snímku C. Stav historie D. Jezdec stavu historie 

Při používání panelu Historie si pamatujte následující pravidla:

 • Změny na úrovni programu, jako jsou změny panelů, nastavení barev, akcí a předvoleb, se nepřidávají do panelu Historie, protože to nejsou změny konkrétního obrázku.

 • Standardně vypisuje panel Historie 20 předcházejících stavů. Počet zapamatovaných stavů můžete změnit nastavením příslušné předvolby pod položkou Předvolby > Výkon. Starší stavy se automaticky mažou, aby se uvolnilo více paměti pro Photoshop. Chcete-li si určitý stav uchovat do budoucna, přestože budete provádět další akce, vytvořte si jeho snímek (viz Vytvoření snímku obrázku).

 • Jakmile dokument zavřete a znovu otevřete, všechny stavy a snímky z posledního otevření se z panelu vymažou.

 • Standardně se v horní části panelu zobrazí snímek počátečního stavu dokumentu.

 • Stavy se přidávají na dolní konec seznamu. To znamená, že nejstarší stav je v seznamu nahoře, nejnovější dole.

 • Každý stav je uveden s názvem nástroje nebo příkazu, který byl použit ke změně obrázku.

 • Standardně se při výběru stavu ztlumí stavy pod ním. Tímto způsobem můžete snadno vidět, které změny se vypustí, pokud budete pokračovat z vybraného stavu.

 • Standardně se výběrem stavu a poté změnou obrázku odstraní všechny stavy, které následují po tomto stavu.

 • Pokud vyberete stav a pak změníte obrázek, čímž se odstraní stavy, které následují za ním, můžete použít příkaz Zpět, abyste odvolali poslední změnu, a tím obnovili odstraněné stavy.

 • Standardně se vymazáním stavu vymaže tento stav a všechny stavy, které následují za ním. Pokud vyberete volbu Povolit nelineární historii, odstraní se při vymazání stavu pouze tento stav.

Návrat k předcházejícímu stavu obrázku

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte na název stavu.

  • Z nabídky panelu Historie nebo z nabídky Úpravy zvolte Krok vpřed nebo Krok zpět, čímž se přesunete do následujícího nebo předcházejícího stavu.

Odstranění jednoho nebo více stavů obrázku

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na název stavu a z nabídky v panelu Historie zvolte Odstranit, chcete-li odstranit tuto změnu a změny, které následovaly po ní.

  • Chcete-li odstranit nějakou změnu i všechny změny provedené po ní, přetáhněte její stav na ikonu Odstranit .

  • Z nabídky panelu zvolte Vymazat historii, abyste odstranili seznam stavů z panelu Historie beze změny obrázku. Tato volba nezmenší velikost paměti využívané aplikací Photoshop.

  • Podržte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a z nabídky panelu Historie zvolte Vymazat historii, abyste vymazali seznam stavů beze změny obrázku. Pokud dostanete zprávu, že Photoshop má málo paměti, je vymazání stavů užitečné, protože tento příkaz odstraní stavy z vyrovnávací paměti příkazu Zpět a uvolní paměť. Příkaz Vymazat historii nelze vzít zpět.

  • Zvolte Úpravy > Vyčistit > Historii, abyste vymazali seznam stavů pro všechny otevřené dokumenty. Tuto akci nelze vzít zpět.

Vytvoření nebo nahrazení dokumentu s použitím stavu obrázku

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Historie přetáhněte stav nebo snímek na tlačítko Vytvořit nový dokument ze současného stavu . Seznam historie pro nově vytvořený dokument obsahuje pouze záznam Duplicitní stav.

  • Vyberte nějaký stav nebo snímek a klikněte na tlačítko Vytvořit nový dokument ze současného stavu . Seznam historie pro nově vytvořený dokument obsahuje pouze záznam Duplicitní stav.

  • Vyberte stav nebo snímek a z nabídky panelu Historie zvolte Nový dokument. Seznam historie pro nově vytvořený dokument obsahuje pouze záznam Duplicitní stav.

  • Přetáhněte stav na existující dokument.

  Poznámka:

  Chcete-li uložit jeden nebo více snímků nebo stavů obrázku pro použití při příštím otevření, vytvořte nový soubor pro každý stav, který chcete zachovat, a uložte každý z nich do samostatného souboru. Až znovu otevřete svůj původní soubor, otevřete také ostatní uložené soubory. Počáteční snímek každého souboru můžete přetáhnout do původního obrázku, a tím znovu zpřístupnit snímky z panelu Historie původního obrázku.

Nastavení voleb historie

Můžete určit maximální počet položek v panelu Historie a přizpůsobit tento panel nastavením dalších voleb.

 1. Zvolte Volby historie z nabídky panelu Historie.
 2. Vyberte volbu:

  Automaticky vytvořit první snímek

  Při otevření dokumentu se automaticky vytvoří snímek počátečního stavu obrázku.

  Automaticky vytvořit nový snímek při ukládání

  Generuje snímek pokaždé, když obrázek uložíte.

  Povolit nelineární historii

  Změny vybraného stavu se provedou bez odstranění stavů, které následují za ním. Normálně když vyberete stav a změníte obrázek, odstraní se všechny stavy, které následují po vybraném stavu. V tomto případě panel Historie zobrazuje seznam kroků úprav v pořadí, ve kterém jste je prováděli. Nelineární záznam stavů vám umožní vybrat stav, udělat změnu obrázku a tím odstranit jen vybraný stav. Změna se připojí na konec seznamu.

  Zobrazovat dialog Nový snímek

  Photoshop zobrazí dotaz na název snímku, i když použijete tlačítka v panelu.

  Nastavit změny viditelnosti vrstvy jako neodvolatelné

  Tato volba je standardně vybrána. Zapnutí nebo vypnutí viditelnosti vrstev se zaznamená jako krok historie. Zrušte výběr této volby, aby se změny viditelnosti vrstev nezaznamenávaly jako kroky historie.

Nastavení voleb záznamu historie úprav

Někdy můžete potřebovat pečlivě zaznamenat, co se s obrázkem v aplikaci Photoshop dělalo, buď pro své vlastní záznamy, jako doklad pro klienta nebo pro právní účely. Záznam historie úprav vám pomůže uchovat textovou historii změn, které byly v obrázku provedeny. Metadata záznamu historie úprav můžete zobrazit pomocí aplikace Adobe Bridge nebo v dialogovém okně Informace o souboru.

Můžete zvolit export textu do externího souboru záznamu, nebo můžete ukládat tyto informace v metadatech upravovaných souborů. Uložením mnoha operací úprav v metadatech souboru zvětší velikost souboru; otevření a uložení souboru pak může trvat déle než obvykle.

Poznámka:

Pokud potřebujete dokázat, že soubor záznamu nebyl pozměněn, ukládejte záznam úprav do metadat souboru, a pak použijte Adobe Acrobat a tento soubor se záznamem digitálně podepište.

Implicitně jsou data záznamu historie o každé relaci ukládána jako metadata v obrazovém souboru. Lze určit, kde budou data záznamu historie uložena a úroveň podrobností obsažených v záznamu historie.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).
 2. Kliknutím na předvolbu Záznam historie ji zapněte nebo vypněte.
 3. Z nabídky Uložit položky záznamu jako vyberte jednu z následujících voleb:

  Metadata

  Uloží záznam historie jako metadata vložená v každém souboru.

  Textový soubor

  Exportuje záznam historie do textového souboru. Budete vyzváni, abyste zadali název textového souboru a zvolili místo, kam ho chcete uložit.

  Obojí

  Uloží se metadata do souboru a vytvoří se i textový soubor.

  Poznámka:

  Pokud chcete textový soubor uložit na jiné místo nebo chcete uložit jiný textový soubor, klikněte na tlačítko Vybrat, určete, kam chcete textový soubor uložit, zadejte název souboru, pokud je to potřeba, a klikněte na Uložit.

 4. Z nabídky Položky záznamu úprav zvolte jednu z následujících voleb:

  Jen začátek/konec

  Vytvoří záznam o každém spuštění nebo ukončení aplikace Photoshop a o každém otevření nebo zavření souboru (v záznamu bude uveden název daného souboru). Neobsahuje žádné informace o úpravách souboru.

  Stručné

  Kromě informací o relacích se zahrne i text, který se objevuje v panelu Historie.

  Podrobné

  Kromě stručných informací se zahrne i text, který se objevuje v panelu Akce. Pokud potřebujete kompletní historii všech změn, prováděných v souborech, zvolte Podrobné.

Vytvoření snímku obrázku

Příkaz Snímek umožňuje vytvořit dočasnou kopii (neboli snímek) libovolného stavu obrázku. Nový snímek se přidá do seznamu snímků v horní části panelu Historie. Když vyberete snímek, můžete dále pracovat od této verze obrázku.

Snímky se podobají stavům uvedeným v panelu Historie, ale mají navíc následující výhody:

 • Snímek můžete pojmenovat a tím usnadnit jeho identifikaci.

 • Snímky lze uložit na celou dobu práce s obrázkem, až po jeho zavření.

 • Snadno můžete porovnávat různé efekty. Můžete například uložit snímek před a po aplikování filtru. Pak vyberte první snímek a zkuste stejný filtr s jiným nastavením. Přepínáním mezi snímky můžete najít nastavení, které se vám nejvíce líbí.

 • Se snímky můžete svou práci snadno obnovit. Když experimentujete se složitější technikou nebo aplikujete akci, uložte si před tím snímek. Pokud pak nejste spokojeni s výsledky, můžete vybrat tento snímek a tím vrátit zpět všechny kroky.

Poznámka:

Snímky se s obrázkem neukládají – při zavření obrázku se všechny snímky odstraní. Stejně tak, pokud nevyberete volbu Povolit nelineární historii, vymažou se výběrem snímku a změnou obrázku všechny stavy uvedené v panelu Historie.

Vytvoření snímku

 1. Vyberte stav historie a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li snímek vytvořit automaticky, klikněte na panelu Historie na tlačítko Vytvořit nový snímek , případně pokud máte ve volbách historie vybranou možnost Automaticky vytvořit nový snímek při ukládání, zvolte v nabídce panelu Historie příkaz Nový snímek.

  • Chcete-li při vytváření snímku nastavit volby, vyberte v nabídce panelu Historie příkaz Nový snímek nebo se stisknutou klávesou Alt klikněte na tlačítko Vytvořit nový snímek.

 2. Do textového pole Název zadejte název snímku.

 3. V nabídce „Z“ zvolte obsah snímku:

  Celého dokumentu

  Vytvoří snímek všech vrstev v obrázku v tomto stavu.

  Sloučených vrstev

  Vytvoří snímek, ve kterém se sloučí všechny vrstvy v obrázku v tomto stavu.

  Platné vrstvy

  Vytvoří snímek pouze právě vybrané vrstvy v tomto stavu.

Používání snímků

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li snímek vybrat, klikněte na jeho název nebo přetáhněte jezdec vlevo od snímku nahoru nebo dolů na jiný snímek.

  • Chcete-li snímek přejmenovat, dvakrát klikněte na snímek a zadejte název.

  • Chcete-li snímek smazat, vyberte ho a potom v nabídce panelu zvolte Odstranit, klikněte na ikonu Odstranit nebo přetáhněte snímek na ikonu Odstranit.

Malování stavem nebo snímkem obrázku

Pomocí nástroje Štětec historie můžete do aktuálního obrázku malovat kopií jednoho stavu nebo snímku obrázku. Tento nástroj vytvoří kopii obrázku, a pak s ním maluje.

Můžete například vytvořit snímek změny, kterou jste provedli nástrojem pro malování nebo filtrem (s vybranou volbou Celý dokument při vytváření snímku). Po odvolání změny obrázku můžete použít nástroj štětec historie, abyste aplikovali změnu selektivně jen na některé oblasti v obrázku. Pokud nevyberete sloučený snímek, maluje nástroj štětec historie z vrstvy ve vybraném stavu do stejné vrstvy v jiném stavu.

Nástroj štětec historie kopíruje z jednoho stavu nebo snímku do jiného, ale pouze ve stejné poloze. V aplikaci Photoshop můžete také k vytváření speciálních efektů použít nástroj umělecký štětec historie.

 1. Vyberte nástroj Štětec historie .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů v pruhu voleb:
  • Určete krytí a režim prolnutí.

  • Zvolte stopu a nastavte volby stopy.

 3. V panelu Historie klikněte v levém sloupci na stav nebo snímek, který chcete použít jako zdroj pro nástroj štětec historie.
 4. Malujte tažením nástrojem štětec historie.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.