Příručka uživatele Zrušit

Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Aplikace Photoshop nabízí různé nástroje, filtry a masky, díky nimž můžete mít přesnou kontrolou nad ostrostí (nebo naopak rozmazáním) obrazu.

Doporučení pro zostření

Zostření zlepšuje rozlišitelnost okrajů v obraze. Zostření je užitečné pro většinu obrazů, ať jde o obrazy z digitálního fotoaparátu nebo ze skeneru. Míra potřebného zostření závisí na kvalitě digitálního fotoaparátu nebo skeneru. Uvědomte si, že zostření neopraví hodně rozostřený obraz.

Tipy pro lepší zostření:

 • Obraz zostřete v samostatné vrstvě, abyste později mohli jeho ostrost upravit pro výstup na jiné médium.

 • Pokud obraz zostříte v samostatné vrstvě, nastavte její režim prolnutí na Světlost, aby kolem okrajů nedocházelo k posunu barev.

 • Zostření zvyšuje kontrast obrazu. Pokud zjistíte, že zostřením došlo k omezení světel nebo stínů obrazu, pomocí voleb prolnutí vrstvy (pokud zostřujete samostatnou vrstvu) zabraňte zostření ve světlech a stínech. Viz Určení tónového rozsahu pro prolnutí vrstev.

 • Šum obrazu lze před zostřením snížit, aby se ještě více nezdůraznil.

 • Obraz zostřujte postupně, po malých krocích. Prvním zostřením opravíte rozostření způsobené zachycením obrazu (skenování nebo fotografování digitálním fotoaparátem). Po zkorigování barev a nastavení požadované velikosti obraz (nebo jeho kopii) znovu zostřete a dodejte mu tak potřebnou ostrost pro dané výstupní médium.

 • Míru zostření pokud možno posuďte podle výstupu na finálním médiu. Míra zostření se liší podle výstupního média.

Pomocí filtru Doostřit nebo filtru Chytré zostření lze zostření obrazů lépe ovládat. Přestože aplikace Photoshop obsahuje také filtry Zostřit, Zostřit obrysy a Zostřit více, tyto filtry jsou automatické a nenabízejí žádné ovládací prvky a volby.

Zostřit můžete celý obraz nebo jeho část definovanou výběrem nebo maskou. Protože filtr Doostřit a Chytré zostření můžete aplikovat současně vždy jen na jednu vrstvu, může být potřeba vrstvy sloučit nebo obraz sloučit do jedné vrstvy, aby se zostřily všechny vrstvy obrazu v souboru s více vrstvami.

Poznámka:

Název filtru Doostřit (angl. Unsharp Mask) je odvozen od techniky temné komory používané při tradičním fotografování na film. Filtr obrazy spíše zostří, než naopak.

Zostření s použitím filtru Chytré zostření

Filtr Chytré zostření obsahuje ovládací prvky, které nejsou dostupné u filtru Doostřit. Můžete nastavit zostřovací algoritmus nebo ovládat míru zostření ve světlech a stínech obrazu.

Photoshop: Dialogové okno Chytré zostření
(Photoshop) Dialogové okno Chytré zostření

 1. Okno dokumentu zvětšete na 100 %, abyste zostření přesně viděli.
 2. Zvolte možnost Filtr > Zostření > Chytré zostření.

 3. Nastavte ovládací prvky v záložkách Zostření:

  Míra

  Nastavuje míru zostření. Vyšší hodnota zvětšuje kontrast mezi okrajovými obrazovými body, což obrazu dodává ostřejší vzhled.

  Poloměr

  Určuje počet obrazových bodů obklopujících obrazové body okrajů, které budou ovlivněny zostřením. Čím je hodnota poloměru větší, tím jsou efekty na hranách širší a zostření patrnější.

  Potlačit šum

  (Pouze Photoshop) Potlačí nežádoucí šum a přitom neovlivní důležité okraje.

  Odstranit

  Nastavuje zostřovací algoritmus, který se má použít k zostření obrazu.

  • Gaussovské rozostření je metoda používaná filtrem Doostřit.
  • Volba Rozostření objektivu zjišťuje okraje a detaily v obrazu a nabízí jemnější zostření detailů a menší výskyt nežádoucích pruhů (halo).
  • Volba Rozmáznutí se snaží omezit rozmazání vzniklé pohybem fotoaparátu nebo fotografovaného předmětu. Pokud vyberete volbu Rozmáznutí, nastavte volbu Úhel.

  Úhel

  Nastavuje směr pohybu volby Rozmáznutí ovládacího prvku Odstranit.

  Přesnější

  Tato možnost se zpřístupní pro použití, když používáte starší verzi funkce (která pochází z verze CS6) a zpracováváte soubor pomalu v zájmu přesnějšího odstranění rozostření.

 4. Na záložkách Stíny a Světla upravte zostření tmavých a světlých oblastí obrazu. (Záložky si zobrazíte kliknutím na tlačítko Další volby). Pokud se jako výsledek zostření objeví příliš výrazné nežádoucí tmavé nebo světlé olemování, můžete je omezit pomocí následujících ovládacích prvků, které jsou dostupné pouze pro obrazy s 8 a 16 bity na kanál:

  Míra zeslabení

  Nastavuje míru zostření ve světlech nebo stínech obrazu.

  Tonální šířka

  Určuje rozsah tónů ve stínech nebo ve světlech, které se modifikují. Přetažením posuvníku doleva nebo doprava snižte nebo zvyšte hodnotu Tonální šířky. Menší hodnoty omezují úpravy pouze na tmavší plochy pro korekce stínů a na světlejší plochy pro korekce světel.

  Poloměr

  Určuje velikost plochy kolem každého obrazového bodu, která se použije ke zjištění, zda je obrazový bod ve stínech nebo ve světlech. Přetažením posuvníku doleva se určí menší oblast, a přetažením doprava se určí větší oblast.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Zostření obrazu pomocí filtru Doostřit

Filtr Doostřit zostří obraz zvýšením kontrastu podél hran v obrazu. Filtr Doostřit nedetekuje hrany v obraze. Místo toho najde sousední obrazové body s větším rozdílem v hodnotách, než je určený práh. Pak zvýší kontrast sousedních obrazových bodů o určenou míru. Takže u sousedních obrazových bodů se světlejší obrazové body ještě více zesvětlí a tmavší obrazové body ještě více ztmaví.

Kromě toho specifikujete poloměr oblasti, se kterou se každý obrazový bod porovnává. Čím větší je tento poloměr, tím větší jsou efekty na hranách.

Photoshop: Doostřit
Původní obraz a po aplikování filtru Doostřit

Stupeň zostření, aplikovaný na obraz, je často věcí osobního vkusu. Mějte na paměti, že při přeostření obrazu dojde k vytvoření halo efektu kolem hran.

Photoshop: Doostřit
Přílišné zostření obrazu má za následek vznik pruhů (halo) kolem hran.

Účinky filtru Doostřit jsou mnohem výraznější na obrazovce než ve výstupu s vysokým rozlišením. Pokud je vaším konečným cílem tisk, vyzkoušejte si, jaká nastavení budou u vašeho obrazu fungovat nejlépe.

 1. (Volitelně) Pokud má obraz více vrstev, vyberte vrstvu s obrazem, který chcete zostřit. Filtr Doostřit můžete aplikovat vždy jen na jednu vrstvu, i když jsou vrstvy svázané nebo seskupené. Před aplikováním filtru Doostřit můžete vrstvy sloučit.
 2. Zvolte Filtr > Zostření > Doostřit. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Náhled.

  Poznámka:

  Klikněte na obraz v okně náhledu a podržte tlačítko myši, abyste viděli, jak obraz vypadá bez zostření. Tažením v okně náhledu zobrazte různé části obrazu a kliknutím na + nebo – zobrazení zvětšete nebo zmenšete.

  Přestože je v dialogovém okně Doostřit k dispozici okno náhledu, je lepší posunout dialogové okno tak, abyste si účinky filtru mohli prohlédnout přímo v okně dokumentu.

 3. Přetáhněte posuvník Poloměr nebo zadejte hodnotu, určující počet obrazových bodů obklopujících obrazové body okrajů, které budou ovlivněny zostřením. Čím je hodnota poloměru větší, tím širší jsou efekty na hranách. A čím širší jsou tyto efekty na hranách, tím je zostření patrnější.

  Hodnota Poloměr závisí na tématu obrazu, velikosti, ve které se bude obraz reprodukovat, a na metodě jeho reprodukce. Pro obrazy s vysokým rozlišením se doporučuje hodnota Poloměr mezi 1 a 2. S nižší hodnotou se zostří pouze obrazové body okrajů, zatímco s vyšší hodnotou poloměru se zostří širší pásmo obrazových bodů. Tento efekt je mnohem méně znatelný při tisku než na obrazovce, protože poloměr rovný dvěma obrazovým bodům představuje menší plochu ve vytištěném obraze s vysokým rozlišením.

 4. Přetáhněte posuvník Míra nebo zadejte hodnotu, která určí, jak se zvýší kontrast obrazových bodů. Pro obrazy tištěné s vysokým rozlišením se obvykle doporučuje hodnota mezi 150 % a 200 %.
 5. Přetáhněte posuvník Práh nebo zadejte hodnotu, která určí, jak rozdílné musí být hodnoty jasu mezi dvěma obrazovými body, aby se považovaly za obrazové body okraje a zostřily se filtrem. Například s hodnotou prahu 4 jsou ovlivněny všechny obrazové body, jejichž tónové hodnoty se liší o 4 nebo více na stupnici od 0 do 255. Pokud tedy mají sousední obrazové body tónové hodnoty 128 a 129, příkaz je neovlivní. Aby se zabránilo vzniku šumu nebo posterizaci (například v obrazech s pleťovými tóny), použijte masku okrajů nebo zkuste experimentovat s hodnotami prahu mezi 2 a 20. S výchozí hodnotou prahu (0) se zostří všechny obrazové body v obraze.

Poznámka:

Zjistíte-li, že použitím filtru Doostřit se jasné barvy ve vašem obraze příliš nasytí, zvolte Úpravy > Zeslabit filtr Doostřit a z nabídky Režim zvolte Světlost.

Selektivní zostření

Části obrazu lze zostřit pomocí masky nebo výběru, čímž se zabrání zostření jiných částí obrazu. Můžete například použít masku okrajů spolu s filtrem Doostřit na portrét, abyste zachovali měkký vzhled pleti v obličeji, a přitom zostřili základní rysy, jako jsou oči, ústa, nos a obrys hlavy.

Photoshop: Selektivní zostření
Použití masky okrajů k aplikování filtru Doostřit jen na určité rysy v portrétu

Zostření výběru

 1. Když je v panelu Vrstvy vybraná vrstva obrazu, kterou chcete zostřit, nakreslete v ní výběr.
 2. Zvolte Filtr > Zostření > Doostřit. Nastavte volby a klikněte na OK.

  Bude zostřen pouze výběr, zbytek obrazu zůstane beze změn.

Zostření obrazu s použitím masky okrajů

 1. Vytvořte masku pro selektivní zostření. Existuje mnoho způsobů jak vytvořit masku okrajů. Použijte oblíbenou metodu nebo zkuste tuto:
  • Otevřete panel Kanály a vyberte kanál, pro který se v okně dokumentu zobrazí obraz ve stupních šedi s nejvyšším kontrastem. Často se jedná o zelený nebo červený kanál.
  Photoshop: Maska okrajů
  Výběr kanálu s největším kontrastem

  • Duplikujte vybraný kanál.
  • Vyberte duplikovaný kanál a zvolte Filtr > Stylizace > Hledat obrysy.
  • Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Invertovat, abyste obraz invertovali.
  Photoshop: Obraz po aplikování filtru Hledat obrysy a invertovaný obraz
  Obraz po aplikování filtru Hledat obrysy a invertovaný obraz

  • Nechte invertovaný obraz vybraný a zvolte Filtr > Jiné > Maximum. Nastavte Poloměr na nízkou hodnotu a klikněte na OK, aby se okraje zesílily a obrazové body dostaly náhodné hodnoty.
  • Zvolte Filtr > Šum > Medián. Nastavte poloměr na nízkou hodnotu a klikněte na OK. Tím se zprůměrují hodnoty sousedních obrazových bodů.
  • Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Úrovně a nastavte černý bod na vysokou hodnotu, abyste se zbavili náhodných obrazových bodů. V případě potřeby můžete také malováním černou barvou vyretušovat výslednou masku okrajů.
  Photoshop: Černý bod v masce okrajů
  V dialogovém okně Úrovně nastavte černý bod na vysokou hodnotu, aby se z masky okrajů odstranily náhodné obrazové body

  • Vyberte příkaz Filtr > Rozostření > Gaussovské, aby se prolnuly okraje.
  Poznámka:

  Filtry Maximum, Medián a Gaussovské rozostření změkčí masku okrajů tak, aby se efekty zostření ve výsledném obraze lépe prolnuly. I když jsou v tomto postupu použity všechny tři filtry, můžete experimentovat s jedním nebo dvěma z nich.

 2. V panelu Kanály klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) na duplikovaný kanál, abyste z masky okrajů vytvořili výběr.
 3. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu s obrazem. Zkontrolujte, že je výběr v obraze stále viditelný.

 4. Zvolte Výběr > Doplněk.
 5. S aktivním výběrem ve vrstvě s obrazem zvolte Filtr > Zostření > Doostřit. Nastavte požadované volby a klikněte na OK.

  Chcete-li zobrazit výsledky, vyberte kanál RGB v panelu Kanály a zrušte výběr obrazu.

  Poznámka:

  Pro snadné aplikování všech kroků tohoto postupu si můžete vytvořit akci.

Přidání efektu rozostření objektivu

Aktualizováno v aplikaci Photoshop 21.1 (verze z února 2020)

Přidejte do obrazu rozostření a vytvořte tak efekt menší hloubky ostrosti. Některé objekty v obraze zůstanou ostré a ostatní oblasti se rozostří. K určení oblastí, které se rozostří, můžete použít jednoduchý výběr, nebo můžete vytvořit samostatný alfa kanál mapy hloubky, který přesně popisuje, jak chcete přidat rozostření.

Před použitím funkce Rozostření objektivu
Po použití funkce Rozostření objektivu

Filtr Rozostření objektivu použije mapu hloubky k určení polohy obrazových bodů v obraze. S vybranou mapou hloubky můžete také použít kurzor ve tvaru zaměřovacího kříže a nastavit počáteční bod rozostření. K vytvoření mapy hloubky můžete použít alfa kanály a masky vrstvy; černé oblasti v alfa kanálu se zpracují, jako by byly v popředí fotografie a bílé oblasti jako by byly daleko vzadu.

Způsob aplikování rozostření závisí na tvaru clony, kterou zvolíte. Počet lamel určuje tvar clony. Lamely clony můžete změnit jejich zakřivením (aby byly více zaoblené) nebo natočením. Můžete také zmenšit nebo zvětšit náhled kliknutím na tlačítko mínus nebo na tlačítko plus.

 1. (Volitelné) Povolte grafický procesor v aplikaci Photoshop. Zvolte Úpravy (Windows) / Photoshop (macOS) > Předvolby > Výkon a v dialogovém okně Předvolby vyberte možnost Použít grafický procesor

  Počínaje aplikací Photoshop 21.0 (verze z listopadu 2019) využívá funkce Rozostření objektivu grafickou kartu počítače k zajištění rychlejšího výkonu při použití filtrů Rozostření objektivu. V aplikaci Photoshop 21.1 (verze z února 2020) byl algoritmus funkce Rozostření objektivu dále vylepšen v zájmu dosažení rozostřenějších hran na objektech v popředí, jasnějších bokehů a realističtějších zrcadlových světel.

 2. Zvolte Filtr > Rozostření > Rozostření objektivu.

 3. Pro volbu Náhled vyberte některou z následujících možností:

  • Rychlejší: Tuto možnost zvolte, chcete-li generovat rychlejší náhledy. 
  • Přesnější: Tuto možnost zvolte, chcete-li zobrazit konečnou verzi obrázku. Generování náhledů s volbou Přesnější trvá déle.
 4. Pro volbu Mapa hloubky zvolte kanál v nabídce ZdrojPrůhlednost nebo Maska vrstvy. Pokud nemáte kanál se zdrojem mapy hloubky, vyberte možnost Žádný.

  Přetáhněte jezdec Ohnisková vzdálenost rozostření, abyste nastavili hloubku, ve které jsou obrazové body zaostřené. Pokud například nastavíte ohniskovou vzdálenost na 100, obrazové body na 1 a na 255 jsou zcela rozostřené, a obrazové body bližší ke 100 jsou méně rozostřené.

  Pokud kliknete do náhledového obrazu, jezdec Ohnisková vzdálenost rozostření se nastaví podle místa, na které jste klikli, a nastaví tuto hloubku jako zaostřenou.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit postupné rozostření (od žádného dole po maximální nahoře), vytvořte nový alfa kanál a aplikujte přechod tak, že kanál bude na horním okraji obrazu bílý a dole černý. Pak vyberte filtr Rozostření objektivu a zvolte tento alfa kanál v nabídce Zdroj. Chcete-li změnit směr přechodu, zaškrtněte políčko Invertovat.

 5. Chcete-li invertovat výběr nebo alfa kanál, který používáte jako zdroj mapy hloubky, zaškrtněte políčko Invertovat.

 6. V nabídce Tvar zvolte clonu. Přetáhněte jezdec Zakřivení lamel, abyste vyhladili okraje clony, nebo přetáhněte posuvník Natočení, abyste clonu natočili.

  Chcete-li přidat více rozostření, přetáhněte jezdec Poloměr.

 7. V části Zrcadlová světla přetáhnutím jezdce Práh vyberte úroveň oříznutí jasu. Všechny obrazové body jasnější než tato hodnota oříznutí se budou zpracovávat jako zrcadlová světla.

  Chcete-li zvýšit jas světel, přetáhněte jezdec Jas.

 8. Chcete-li do obrazu přidat šum, přetáhněte jezdec Míra v části Šum. Zvolte možnost rozložení šumu: Rovnoměrné nebo Gaussovské.

  Chcete-li přidat šedý šum bez ovlivnění barev, zaškrtněte políčko Monochromatický.

  Poznámka:

  Rozostření odstraní zrnitost, šum a jemnou texturu z původního obrazu. Aby obraz vypadal realisticky a neretušovaně, můžete do obrazu vrátit zpátky část odstraněného šumu a textur.

 9. Kliknutím na OK použijte změny na obraz.

Rozostření oblastí obrazu

Nástroj rozostření změkčuje tvrdé okraje nebo potlačuje detaily. Čím více budete malovat tímto nástrojem v určité oblasti, tím bude tato oblast rozostřenější.

 1. Vyberte nástroj rozostření .

 2. V pruhu voleb proveďte následující úkony:
  • Zvolte špičku stopy a v pruhu voleb nastavte volby pro režim prolnutí a sílu.
  • Chcete-li při rozostřování použít barevná data ze všech viditelných vrstev, vyberte v pruhu voleb volbu Vzorkovat všechny vrstvy. Zrušte výběr této volby. Nástroj použije data pouze z aktivní vrstvy.
 3. Táhněte nástrojem přes část obrazu, kterou chcete rozostřit.

Zostření oblastí obrazu

Nástroj zostření zvyšuje zdánlivou ostrost zvýšením kontrastu podél hran. Čím více budete malovat nástrojem přes určitou oblast, tím bude zostření větší.

 1. Vyberte nástroj Zostření . (Není-li tento nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Rozostření .)
 2. V pruhu voleb proveďte následující úkony:
  • Zvolte špičku stopy a nastavte volby pro režim prolnutí a sílu.
  • Chcete-li k zostření použít data ze všech viditelných vrstev, vyberte volbu Vzorkovat všechny vrstvy. Pokud tato volba není vybrána, nástroj použije data pouze z aktivní vrstvy.
  • Vyberete-li volbu Chránit detaily, zvýrazníte podrobnosti a omezíte tvorbu artefaktů z obrazových bodů. Tuto volbu odznačte, chcete-li vytvořit více zvýrazněné efekty zostření.
 3. Táhněte nástrojem přes část obrazu, kterou chcete zostřit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online