Nastavení Černobílý umožňuje převést barevný obraz na stupně šedi se zachováním plné kontroly nad převodem jednotlivých barev. Můžete také tónovat stupně šedi aplikováním barevného tónu na obraz, například pro vytvoření sépiového efektu.

Výukové video: Kreativní práce s černobílým obrazem

Výukové video: Kreativní práce s černobílým obrazem
lynda.com

Video | Vrstva úprav černobílého obrazu

Video | Vrstva úprav černobílého obrazu
Richard Harrington

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Černá a bílá  na panelu Přizpůsobení.
  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Černobílý. V dialogovém okně Nová vrstva zadejte název pro tuto vrstvu úprav a klepněte na OK.

  Aplikace Photoshop použije výchozí převod stupňů šedi.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Černobílý. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 2. (Volitelně) V nabídce Přednastavení na panelu Vlastnosti si vyberte přednastavení černobílého obrazu.

 3. Na panelu Vlastnosti pomocí jezdců jednotlivých barev ručně změňte nastavení převodu, případně použijte automatický převod nebo vyberte některé z dříve uložených přednastavení.

  Přednastavení , nabídka

  Vyberte předdefinovanou směs stupňů šedi nebo dříve uloženou směs. Chcete-li nastavení míchání uložit, z nabídky panelu zvolte Uložit přednastavení pro Černobílý.

  Automaticky

  Nastaví míchání do stupňů šedi na základě barevných hodnot obrazů, s maximalizací rozložení hodnot šedé. Smíchání Automaticky často poskytuje výborné výsledky nebo ho lze použít jako výchozí bod pro doladění hodnot šedí s použitím jezdců barev.

  Jezdci barev

  Nastaví tóny šedi pro specifické barvy v obraze. Přetáhněte jezdec doleva, chcete-li ztmavit, nebo doprava, chcete‑li zesvětlit tóny šedí pro původní barvu v obrazu.

  • Chcete-li nastavit konkrétní barevnou komponentu, vyberte nástroj nastavení na obraze  a klikněte na obraz. Tažením v obrazu doleva nebo doprava posunete posuvník barvy pro převládající barvu v daném umístění, takže bude v obraze tmavší nebo světlejší.

  • Klikněte na tlačítko Obnovit, abyste obnovili všechny jezdce barev na výchozí převod na stupně šedi.

  Náhled

  Zrušte zaškrtnutí, chcete‑li zobrazit obraz v jeho původním barevném režimu.

 4. Chcete-li aplikovat barevný tón, vyberte možnost Tónování. Chcete-li zpřesnit odstín barvy, klepnutím na políčko barvy otevřete dialogové okno pro výběr barev.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online