Příkaz Velikost obrazu v aplikaci Photoshop zahrnuje metodu zachování podrobností a zajišťuje lepší ostrost při zvětšování snímků.

Photoshop: Změna velikosti snímku
Původní neoříznutý snímek (vlevo), ostrý oříznutý snímek (vpravo)

Kromě toho byl v aplikaci Photoshop pro usnadnění použití aktualizován dialog Velikost obrazu:

 • V okně se zobrazí náhled snímku podle parametrů změny velikosti.
 • Změnou velikosti dialogu změníte velikost okna náhledu.
 • Volba Měnit velikost stylů se zapíná a vypíná v nabídce ozubeného kolečka v pravém horním rohu dialogu.
 • V rozevírací nabídce Rozměry vyberete různé měrné jednotky pro zobrazení rozměrů konečného výstupu.
 • Kliknutím na ikonu svázání zapnete nebo vypnete volbu Zachovat proporce.

Video | Změna velikosti snímků v aplikaci Photoshop

Video | Změna velikosti snímků v aplikaci Photoshop
Pete Collins vysvětluje vylepšení změn velikosti snímků v aplikaci Photoshop...
Pete Collins

Změna velikosti snímků

Photoshop: Změna velikosti snímku
Změna velikosti snímků

 1. Vyberte položku Obraz > Velikost obrazu.

 2. Některým z následujících postupů změňte náhled snímku:

  • Chcete-li změnit velikost okna náhledu, přetáhněte roh dialogu Velikost obrazu a změňte jeho velikost.
  • Chcete-li zobrazit jinou oblast snímku, táhněte uvnitř náhledu.
  • Chcete-li změnit zvětšení náhledu, kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo klávesou Apple (Mac OS) na náhled snímku a zvýšíte zvětšení. Klepnutím se stisknutou klávesou Alt zvětšení snížíte. Po kliknutí se na krátký okamžik zobrazí procento zvětšení poblíž dolní části náhledu snímku.
 3. Chcete-li u rozměru v obrazových bodech změnit měrnou jednotku, klikněte na trojúhelník vedle položky Rozměry a použijte nabídku.

 4. Chcete-li zachovat původní poměr šířky k výšce, musí být zapnutá volba Zachovat proporce. Chcete-li změnit velikost šířky a výšky nezávisle na sobě, kliknutím na ikonu Zachovat proporce je odpojíte.

  Poznámka:

  Měrné jednotky šířky a výšky můžete změnit tak, že je vyberete v nabídkách vpravo od textových polí Šířka a Výška.

 5. Proveďte některý z následujících úkonů:

  • Chcete-li změnit velikost nebo rozlišení obrázku a umožnit, aby se celkový počet obrazových bodů upravil proporcionálně, vyberte možnost Převzorkovat a v případě nutnosti v nabídce Převzorkovat vyberte metodu interpolace.
  • Chcete-li změnit velikost a rozlišení obrázku beze změny celkového počtu obrazových bodů v obrázku, odznačte volbu Převzorkovat.
 6. (Volitelně) V nabídcePřizpůsobit na:

  • Vyberte přednastavení pro změnu velikosti obrázku. 
  • Výběrem možnosti Automatické rozlišení změňte obraz pro konkrétní výstup tisku. V dialogu Automatické rozlišení zadejte hodnotu Rastr a vyberte hodnotu Kvalita. Měrnou jednotku můžete změnit výběrem v nabídce vpravo od textového pole Rastr.
 7. Zadejte hodnoty položek Šířka a Výška. Chcete-li zadat hodnoty v jiných měrných jednotkách, vybírejte v nabídkách vedle textových polí Šířka a Výška.

  Nová velikost souboru obrázku se objeví v horní části dialogu Velikost obrazu a stará velikost souboru bude uvedena v závorce.

 8. Chcete-li změnit položku Rozlišení, zadejte novou hodnotu. (Volitelně) Je také možné vybrat jinou měrnou jednotku.

 9. Pokud snímek obsahuje vrstvy, na které jsou použity styly, pomocí ikony ozubeného kola vyberte položku Měnit velikost stylů, aby se v obraze s novou velikostí změnila velikost efektů. Tato volba je k dispozici, pouze pokud jste vybrali možnost Zachovat proporce.

 10. Až si nastavíte požadované volby, klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Chcete-li obnovit počáteční hodnoty zobrazené v dialogu Velikost obrazu, můžete vybrat možnost Původní velikost v nabídce Přizpůsobit na nebo podržet klávesu Alt a kliknout na položku Obnovit.

Možnosti převzorkování | Photoshop

Automaticky

Aplikace Photoshop vybere metodu převzorkování podle typu dokumentu a podle toho, zda se dokument zvětšuje nebo zmenšuje.

Zachovat detaily (zvětšení)

Když je vybrána tato metoda, pro vyhlazení šumu během zvětšování rozměrů obrázku je k dispozici posuvník Redukce šumu.

Bikubicky hladčeji (zvětšení)

Metoda vhodná pro zvětšování obrázků na základě bikubické interpolace, je ale určena k dosažení vyšší hladkosti.

Bikubicky ostřeji (zmenšení)

Dobrá metoda pro zmenšování obrázku na základě bikubické interpolace s vyšším zostřením. Tato metoda zachová detaily v převzorkovaném obraze. Pokud volba Bikubická ostřejší některé oblasti obrázku přeostří, zkuste použít volbu Bikubická.

Bikubicky (hladké přechody)

Pomalejší, ale přesnější metoda založená na zkoumání hodnot sousedících obrazových bodů. Díky použití složitějších výpočtů vytváří bikubická metoda jemnější tónové přechody než metody Nejbližší soused nebo Bilineární.

Nejbližší soused (ostré hrany)

Rychlá, ale méně přesná metoda, která replikuje obrazové body v obrázku. Tato metoda zachovává ostré hrany a vytváří menší soubor v ilustracích obsahujících hrany, které nejsou vyhlazeny. Tato metoda ale může vést k zubatému vzhledu, který se objeví při deformování nebo změně velikosti obrázku nebo při provádění vícenásobných manipulací s výběrem.

Bilineární

Metoda, která přidá obrazové body zprůměrováním barevných hodnot okolních obrazových bodů. Tato metoda dává výsledky střední kvality.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online