Vnitřek výběru, cestu nebo vrstvu můžete vyplnit barvou nebo vzorkem. Můžete také přidat barvu k obrysu výběru nebo cesty, což se nazývá vytažení.

Vyplnění pomocí nástroje plechovka barvy

Nástroj plechovka barvy vyplní sousedící obrazové body, které mají podobné hodnoty barvy jako bod, na který kliknete.

Poznámka:

Nástroj plechovka barvy nelze použít pro obrazy v režimu Bitová mapa.

 1. Zvolte barvu popředí. (Viz Volba barvy v paletě nástrojů.)
 2. Vyberte nástroj plechovka barvy .

  Poznámka:

  Nástroj Plechovka barvy je v panelu seskupen s nástrojem Přechod. Nemůžete-li najít nástroj Plechovka barvy, stiskněte a podržte nástroj Přechod.

 3. Určete, zda chcete výběr vyplnit barvou popředí nebo vzorkem.
 4. Určete režim prolnutí a krytí malby. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

 5. Zadejte toleranci výplně.

  Tolerance určuje míru podobnosti barvy obrazových bodů (k obrazovému bodu, na který klepnete), které se vyplní. Hodnoty mohou být v rozsahu od 0 do 255. Při nastavení nízké tolerance se vyplňují obrazové body, které mají hodnoty barvy velice blízké obrazovému bodu, na který klepnete. S vysokou tolerancí se vyplňují obrazové body v širším rozsahu barev.

 6. Chcete‑li vyhladit okraje vyplněného výběru, vyberte Vyhlazení.
 7. Vyberte Sousedící, chcete‑li vyplnit pouze obrazové body přiléhající k tomu, na který klepnete. Když volbu Sousedící nevyberete, vyplní se všechny podobné obrazové body v celém obraze.
 8. Chcete‑li vyplnit obrazové body na základě sloučených hodnot barev ze všech viditelných vrstev, vyberte Ze všech vrstev.
 9. Klikněte na část obrazu, kterou chcete vyplnit. Všechny určené obrazové body ve zvoleném rozsahu tolerance se vyplní barvou popředí nebo vzorkem.

  Pracujete-li ve vrstvě a nechcete vyplnit průhledné oblasti, zkontrolujte, že je v panelu Vrstvy zamknutá průhlednost vrstvy. (Viz Zamykání vrstev.)

Vyplnění výběru nebo vrstvy barvou

 1. Zvolte barvu popředí nebo pozadí. (Viz Volba barvy v paletě nástrojů.)
 2. Vyberte oblast, kterou chcete vyplnit. Chcete-li vyplnit celou vrstvu, vyberte ji v panelu Vrstvy.
 3. Zvolte příkaz Úpravy > Vyplnit, který vyplní výběr nebo vrstvu. Nebo pokud chcete vyplnit cestu, vyberte cestu a zvolte příkaz Vyplnit cestu z nabídky panelu Cesty.
 4. Z nabídky Použít v dialogovém okně Vyplnit zvolte jednu z následujících voleb nebo vyberte vlastní vzorek:

  Barvu popředí, Barvu pozadí, Černou, 50% šedou, nebo Bílou.

  Vyplní výběr vybranou barvou.

  Poznámka:

  Pokud vyplníte obraz v režimu CMYK s použitím volby Černou, Photoshop vyplní všechny kanály 100 % černou. Výsledné množství tiskových barev pak může být větší, než dovoluje tiskárna. Nejlepších výsledků při vyplňování obrazů v režimu CMYK dosáhnete, když použijete volbu Popředí a jako barvu popředí zvolíte vhodnou černou.

  Barva

  Vyplní barvou, kterou vyberete z dialogu pro výběr barvy.

 5. Určete režim prolnutí a krytí malby. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

 6. Pokud pracujete ve vrstvě a chcete vyplnit jen plochy obsahující obrazové body, zvolte Zachovat průhlednost.
 7. Kliknutím na tlačítko OK aplikujte výplň.

  Poznámka:

  Chcete‑li použít výplň barvou popředí pouze v oblastech, které obsahují obrazové body, stiskněte klávesy Alt+Shift+Backspace (Windows) nebo Alt+Shift+Delete (Mac OS). Tím se zachová průhlednost vrstvy. Chcete‑li aplikovat výplň barvou pozadí pouze v oblastech, které obsahují obrazové body, stiskněte klávesy Ctrl+Shift+Backspace (Windows) nebo Apple+Shift+Delete (Mac OS).

Používání výplní podle obsahu, výplní vzorkem nebo výplní podle historie

Informace o možnosti Upravit > Výplň podle obsahu, kterou uvádíme v aplikaci Photoshop CC 20.0 (vydání z října 2018), najdete v tématu Výplň podle obsahu.

 1. Vyberte část obrazu, kterou chcete vyplnit.
 2. Zvolte Úpravy > Vyplnit.

  Poznámka:

  Rychlý přístup k dialogu Výplň zajistí stisk klávesy Delete nebo Backspace ve vrstvě Pozadí.

 3. V nabídce Použít vyberte jednu z těchto možností:

  Podle obsahu

  Dokonale vyplní výběr podobným obsahem obrazu jako v okolí. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když vytvoříte výběr, který mírně zasahuje do replikované oblasti. (Často stačí použít nástroj rychlé laso nebo ohraničovací rámeček.)

  Poznámka:

  Výplně podle obsahu náhodně syntetizují podobný obsah obrazu. Nejste-li spokojeni s původními výsledky, vyberte Úpravy > Zpět a použijte jinou výplň podle obsahu.

  Přizpůsobení barev

  (Ve výchozím nastavení zapnuto) Na základě algoritmů prolne barvu výplně s barvou okolí.

  Výplň podle obsahu s přizpůsobením barev v aplikaci Photoshop
  Výplň podle obsahu s přizpůsobením barev

  Vzorek

  Klikněte na šipku dolů vedle ukázky vzorku a z rozbalovacího panelu vyberte požadovaný vzorek. S použitím nabídky rozbalovacího panelu můžete načíst další vzorky. Vyberte název knihovny vzorků nebo zvolte Načíst vzorek a přejděte do složky obsahující vzorky, které chcete použít.

  Celou řadu geometrických vzorků výplně můžete také snadno vytvořit použitím některého z dodaných skriptovaných vzorků. V dolní části dialogového okna výplně vyberte možnost Skriptované vzorky a pak vyberte vzorek výplně v rozbalovací nabídce Skript.

  Poznámka:

  Pokud je položka Vzorek šedá, bude nutné před provedením výběru načíst knihovnu vzorků. (Viz Správa knihoven a přednastavení vzorků.)

  Tlačítka

  Obnoví zdrojový stav vybrané oblasti nebo snímek určený na panelu Historie.

Výplň podle obsahu v aplikaci Photoshop
Výplň podle obsahu

A. Vytvořte výběr, který mírně zasahuje do replikované oblasti.. B. Plynulé nahrazení výběru výplní podle obsahu. 

Vyplnění pracovního plátna

Pracovní plátno obklopuje oblast obrazu. Plátno lze vyplnit jinou barvou, která lépe kontrastuje s daným obrazem.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na pracovní plátno a vyberte možnost Stupně šedi, Černá nebo Vlastní. (Chcete-li určit vlastní barvu, klikněte na možnost Vyberte vlastní barvu.)

Vytažení výběru nebo vrstvy barvou

Příkazem Vytáhnout můžete namalovat barevný okraj kolem výběru, cesty nebo vrstvy. Když vytváříte okraj tímto způsobem, stane se rastrovanou součástí aktuální vrstvy.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit okraje tvaru nebo vrstvy, které lze zapnout nebo vypnout jako překrytí a které jsou vyhlazené, aby měly měkčí hrany a rohy, použijte místo příkazu Vytáhnout efekt Vytažení vrstvy. Viz Efekty a styly vrstvy.

 1. Zvolte barvu popředí.
 2. Vyberte oblast nebo vrstvu, kterou chcete vytáhnout.
 3. Zvolte Úpravy > Vytáhnout.
 4. V dialogovém okně Vytáhnout nastavte šířku hranice s ostrým okrajem.
 5. Ve volbě Pozice určete, zda má čára vytažení ležet uvnitř, vně nebo na středu hranice výběru nebo vrstvy.

  Poznámka:

  Pokud obsah vrstvy vyplňuje celý obraz, nebude vytažení aplikované vně vrstvy viditelné.

 6. Nastavte krytí a režim prolnutí. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

 7. Pracujete‑li ve vrstvě a chcete vytáhnout pouze oblasti obsahující obrazové body, vyberte Zachovat průhlednost. (Viz Zamykání vrstev.)

Nakreslení kruhu nebo čtverce

Kruh nebo čtverec můžete nakreslit pomocí nástroje eliptický výběr nebo obdélníkový výběr, a pak k rámečku výběru přidat čáru (které se říká tah). Vytažení výběru je rychlý způsob, jak kolem objektu přidat okraj nebo rámeček. Vytáhnout je možné libovolný výběr, který vytvoříte nástroji pro výběr.

 1. V panelu Vrstvy klepněte na tlačítko Nová vrstva , abyste vytvořili pro kruh nebo čtverec novou vrstvu. Pokud kruh nebo čtverec umístíte do samostatné vrstvy, budete s ním moci snáze pracovat.
 2. V paletě nástrojů vyberte nástroj eliptický výběr  nebo obdélníkový výběr .
 3. Tažením v okně dokumentu vytvořte požadovaný tvar. Podržte při tažení stisknutou klávesu Shift, abyste tvar nastavili na kruh nebo čtverec.
 4. Zvolte Úpravy > Vytáhnout.
 5. V dialogovém okně Vytáhnout zadejte hodnotu do pole Šířka, a pak klepněte na pole barvy, čímž zobrazíte dialogové okno pro výběr barvy Adobe.
 6. V dialogovém okně pro výběr barvy Adobe najděte požadovaný rozsah barev pomocí trojúhelníkových jezdců vedle pruhu spektra barev a pak klepněte na požadovanou barvu v poli barev. Vybraná barva se objeví v horní polovině pole barvy. Původní barva zůstane ve spodní polovině. Klepněte na OK.
 7. Nastavte umístění tahu vzhledem k rámečku výběru pomocí jedné z voleb Uvnitř, Uprostřed nebo Vně. Upravte další nastavení podle potřeby a klepněte na tlačítko OK. Photoshop čáru vytáhne s použitím zvolené barvy a nastavení tahu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online