Příručka uživatele Zrušit

Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Vnitřek výběru, cestu nebo vrstvu můžete vyplnit barvou nebo vzorkem. Můžete také přidat barvu k obrysu výběru nebo cesty, což se nazývá vytažení.

Vyplnění pomocí nástroje Plechovka barvy

Nástroj Plechovka barvy vyplní sousedící obrazové body, které mají podobné hodnoty barvy jako bod, na který kliknete.

Poznámka:

Nástroj Plechovka barvy nelze použít pro obrazy v režimu Bitová mapa.

 1. Zvolte barvu popředí. (Viz Volba barvy v paletě nástrojů.)
 2. Vyberte nástroj Plechovka barvy  .
  Poznámka:

  Nástroj Plechovka barvy je v panelu seskupen s nástrojem Přechod. Nemůžete-li najít nástroj Plechovka barvy, stiskněte a podržte nástroj Přechod.

 3. Určete, zda chcete výběr vyplnit barvou popředí nebo vzorkem.
 4. Určete režim prolnutí a krytí malby. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

 5. Zadejte toleranci výplně.

  Tolerance určuje míru podobnosti barvy obrazových bodů (k obrazovému bodu, na který kliknete), které se vyplní. Hodnoty mohou být v rozsahu od 0 do 255. Při nastavení nízké tolerance se vyplňují obrazové body, které mají hodnoty barvy velice blízké obrazovému bodu, na který kliknete. S vysokou tolerancí se vyplňují obrazové body v širším rozsahu barev.

 6. Chcete-li vyhladit okraje vyplněného výběru, vyberte Vyhlazení.
 7. Vyberte Sousedící, chcete-li vyplnit pouze obrazové body přiléhající k tomu, na který kliknete. Když volbu Sousedící nevyberete, vyplní se všechny podobné obrazové body v celém obraze.
 8. Chcete-li vyplnit obrazové body na základě sloučených hodnot barev ze všech viditelných vrstev, vyberte Ze všech vrstev.
 9. Klikněte na část obrazu, kterou chcete vyplnit. Všechny určené obrazové body ve zvoleném rozsahu tolerance se vyplní barvou popředí nebo vzorkem.

  Pracujete-li ve vrstvě a nechcete vyplnit průhledné oblasti, zkontrolujte, že je v panelu Vrstvy zamknutá průhlednost vrstvy. (Viz Zamykání vrstev.)

Vyplnění výběru nebo vrstvy barvou

 1. Zvolte barvu popředí nebo pozadí. (Viz Volba barvy v paletě nástrojů.)
 2. Vyberte oblast, kterou chcete vyplnit. Chcete-li vyplnit celou vrstvu, vyberte ji v panelu Vrstvy.
 3. Zvolte příkaz Úpravy > Vyplnit, který vyplní výběr nebo vrstvu. Nebo pokud chcete vyplnit cestu, vyberte cestu a zvolte příkaz Vyplnit cestu z nabídky panelu Cesty.
 4. Z nabídky Použít v dialogovém okně Vyplnit zvolte jednu z následujících voleb nebo vyberte vlastní vzorek:

  Barvu popředí, Barvu pozadí, Černou, 50% šedou, nebo Bílou.

  Vyplní výběr vybranou barvou.

  Poznámka:

  Pokud vyplníte obraz v režimu CMYK s použitím volby Černou, Photoshop vyplní všechny kanály 100 % černou. Výsledné množství tiskových barev pak může být větší, než dovoluje tiskárna. Nejlepších výsledků při vyplňování obrazů v režimu CMYK dosáhnete, když použijete volbu Popředí a jako barvu popředí zvolíte vhodnou černou.

  Barva

  Výplň barvou, kterou vyberete z dialogu pro výběr barvy.

 5. Určete režim prolnutí a krytí malby. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

 6. Pokud pracujete ve vrstvě a chcete vyplnit jen plochy obsahující obrazové body, zvolte Zachovat průhlednost.
 7. Kliknutím na tlačítko OK aplikujte výplň.
  Poznámka:

  Chcete-li použít výplň barvou popředí pouze v oblastech, které obsahují obrazové body, stiskněte klávesy Alt+Shift+Backspace (Windows) nebo Alt+Shift+Delete (Mac OS). Tím se zachová průhlednost vrstvy. Chcete-li aplikovat výplň barvou pozadí pouze v oblastech, které obsahují obrazové body, stiskněte klávesy Ctrl+Shift+Backspace (Windows) nebo Apple+Shift+Delete (Mac OS).

Používání výplní podle obsahu, výplní vzorkem nebo výplní podle historie

Informace o možnosti Upravit > Výplň podle obsahu, kterou uvádíme v aplikaci Photoshop CC 20.0 (vydání z října 2018), najdete v tématu Výplň podle obsahu.

 1. Vyberte část obrazu, kterou chcete vyplnit.
 2. Zvolte Úpravy > Vyplnit.
  Poznámka:

  Rychlý přístup k dialogu Výplň zajistí stisk klávesy Delete nebo Backspace ve vrstvě Pozadí.

 3. V nabídce Použít vyberte jednu z těchto možností:

  Podle obsahu

  Dokonale vyplní výběr podobným obsahem obrazu jako v okolí. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když vytvoříte výběr, který mírně zasahuje do replikované oblasti. (Často stačí použít nástroj rychlé laso nebo ohraničovací rámeček.)

  Poznámka:

  Výplně podle obsahu náhodně syntetizují podobný obsah obrazu. Nejste-li spokojeni s původními výsledky, vyberte Úpravy > Zpět a použijte jinou výplň podle obsahu.

  Přizpůsobení barev

  (Ve výchozím nastavení zapnuto) Na základě algoritmů prolne barvu výplně s barvou okolí.

  Výplň podle obsahu s přizpůsobením barev v aplikaci Photoshop
  Výplň podle obsahu s přizpůsobením barev

  Vzorek

  Klikněte na šipku dolů vedle ukázky vzorku a z rozevíracího panelu vyberte požadovaný vzorek. S použitím nabídky rozevíracího panelu můžete načíst další vzorky. Vyberte název knihovny vzorků nebo zvolte Načíst vzorek a přejděte do složky obsahující vzorky, které chcete použít.

  Celou řadu geometrických vzorků výplně můžete také snadno vytvořit použitím některého z dodaných skriptovaných vzorků. V dolní části dialogového okna výplně vyberte možnost Skriptované vzorky a pak vyberte vzorek výplně v rozevírací nabídce Skript.

  Poznámka:

  Pokud je položka Vzorek šedá, bude nutné před provedením výběru načíst knihovnu vzorků. (Viz Správa knihoven a přednastavení vzorků.)

  Historie

  Obnoví zdrojový stav vybrané oblasti nebo snímek určený na panelu Historie.

Výplň podle obsahu v aplikaci Photoshop
Výplň podle obsahu

A. Vytvořte výběr, který mírně zasahuje do replikované oblasti.. B. Plynulé nahrazení výběru výplní podle obsahu. 

Vyplnění pracovního plátna

Pracovní plátno obklopuje oblast obrazu. Plátno lze vyplnit jinou barvou, která lépe kontrastuje s daným obrazem.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na pracovní plátno a vyberte možnost Stupně šedi, Černá nebo Vlastní. (Chcete-li určit vlastní barvu, klikněte na možnost Vyberte vlastní barvu.)

Vytažení výběru nebo vrstvy barvou

Příkazem Vytáhnout můžete namalovat barevný okraj kolem výběru, cesty nebo vrstvy. Když vytváříte okraj tímto způsobem, stane se rastrovanou součástí aktuální vrstvy.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit okraje tvaru nebo vrstvy, které lze zapnout nebo vypnout jako překrytí, a které jsou vyhlazené, aby měly měkčí hrany a rohy, použijte místo příkazu Vytáhnout efekt vytažení vrstvy. Viz Efekty a styly vrstvy.

 1. Zvolte barvu popředí.
 2. Vyberte oblast nebo vrstvu, kterou chcete vytáhnout.
 3. Zvolte Úpravy > Vytáhnout.
 4. V dialogovém okně Vytáhnout nastavte šířku hranice s ostrým okrajem.
 5. Ve volbě Pozice určete, zda má čára vytažení ležet uvnitř, vně nebo na středu hranice výběru nebo vrstvy.
  Poznámka:

  Pokud obsah vrstvy vyplňuje celý obraz, nebude vytažení aplikované vně vrstvy viditelné.

 6. Nastavte krytí a režim prolnutí. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

 7. Pracujete-li ve vrstvě a chcete vytáhnout pouze oblasti obsahující obrazové body, vyberte Zachovat průhlednost. (Viz Zamykání vrstev.)

Nakreslení kruhu nebo čtverce

Kruh nebo čtverec můžete nakreslit pomocí nástroje eliptický výběr nebo obdélníkový výběr, a pak k rámečku výběru přidat čáru (které se říká tah). Vytažení výběru je rychlý způsob, jak kolem objektu přidat okraj nebo rámeček. Vytáhnout je možné libovolný výběr, který vytvoříte nástroji pro výběr.

 1. V panelu Vrstvy klikněte na tlačítko Nová vrstva  , abyste vytvořili pro kruh nebo čtverec novou vrstvu. Pokud kruh nebo čtverec umístíte do samostatné vrstvy, budete s ním moci snáze pracovat.
 2. V paletě nástrojů vyberte nástroj eliptický výběr  nebo obdélníkový výběr  .
 3. Tažením v okně dokumentu vytvořte požadovaný tvar. Podržte při tažení stisknutou klávesu Shift, abyste tvar nastavili na kruh nebo čtverec.
 4. Zvolte Úpravy > Vytáhnout.
 5. V dialogovém okně Vytáhnout zadejte hodnotu do pole Šířka, a pak klikněte na pole barvy, čímž zobrazíte dialogové okno pro výběr barvy Adobe.
 6. V dialogovém okně pro výběr barvy Adobe najděte požadovaný rozsah barev pomocí trojúhelníkových jezdců vedle pruhu spektra barev a pak klikněte na požadovanou barvu v poli barev. Vybraná barva se objeví v horní polovině pole barvy. Původní barva zůstane ve spodní polovině. Klikněte na OK.
 7. Nastavte umístění tahu vzhledem k rámečku výběru pomocí jedné z voleb Uvnitř, Uprostřed nebo Vně. Upravte další nastavení podle potřeby a klikněte na tlačítko OK. Photoshop čáru vytáhne s použitím zvolené barvy a nastavení tahu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?