Když spustíte aplikaci Photoshop, zobrazí se na levém okraji obrazovky panel nástrojů. Některé nástroje na panelu nástrojů mají volby, které se objeví v kontextově závislém pruhu voleb.

Některé nástroje můžete rozbalit, abyste viděli skryté nástroje pod nimi. Malý trojúhelník vpravo dole v ikoně nástroje signalizuje přítomnost skrytých nástrojů.

Informace o libovolném nástroji můžete zobrazit tak, že nad něj umístíte ukazatel. Název nástroje se zobrazí v tipu nástrojepod ukazatelem.

Poznámka:

Některé pracovní plochy, které jsou součástí verze Photoshop CC 2015, používají upravený panel nástrojů. Po přepnutí na některou z těchto pracovních ploch se vám může zdát, že z panelu nástrojů zmizely některé nástroje. Informace o tom, jak tento problém vyřešit, naleznete v tématu Na panelu nástrojů chybí některé nástroje.

Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 byly některé nástroje součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce dříve nabízené ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended.

Photoshop: Panel nástrojů

Poznámka:

Pokud hledáte obecné informace o způsobech používání nástrojů v aplikaci Photoshop, přečtěte si téma Používání nástrojů.

Podrobné tipy nástrojů

Zjistit, co dělají nástroje aplikace Photoshop, je nyní ještě jednodušší. Když umístíte ukazatel myši nad některými nástroji v panelu Nástroje, aplikace Photoshop zobrazí popis a krátké video zobrazující použití nástroje.

Zobrazování podrobných tipů nástrojů můžete zakázat. Pokud tak chcete učinit, zrušte zaškrtnutí možnosti Předvolby > Nástroje > Použít podrobné tipy nástrojů.

Nástroj pro rychlý výběr
Podrobné tipy nástrojů: nástroj pro rychlý výběr
Nástroj Oříznutí
Podrobné tipy nástrojů: nástroj Oříznutí

Přizpůsobení panelu nástrojů

Panel nástrojů aplikace Photoshop můžete přizpůsobit tak, aby na něm byly nástroje uspořádány do skupin, a máte zde spoustu dalších možností.

 1. Proveďte některou z těchto akcí:
 • Vyberte možnost Úpravy > Panel nástrojů
 • Dlouze podržte tlačítko  v dolní části panelu nástrojů a vyberte možnost Upravit panel nástrojů.
Dialogové okno Vlastní panel nástrojů v aplikaci Photoshop
Dialogové okno Vlastní panel nástrojů

 1. V dialogovém okně Vlastní panel nástrojů proveďte jednu nebo více následujících akcí:
 • Přetažením nástrojů nebo skupin změňte uspořádání panelu nástrojů.
 • Nadbytečné a nepoužívané nástroje nebo nástroje s nízkou prioritou můžete přesunout do složky Doplňkové nástroje.
 • Pokud chcete k doplňkovým nástrojům získat přístup, podržte dlouze tlačítko  v dolní části panelu nástrojů.
 • Pokud chcete vlastní panel nástrojů uložit, klikněte na tlačítko Uložit přednastavení
 • Pokud chcete otevřít dříve uložený vlastní panel nástrojů, klikněte na tlačítko Načíst přednastavení.
 • Pokud chcete obnovit výchozí panel nástrojů, klikněte na možnost Obnovit výchozí hodnoty.
 • Pokud chcete do složky Doplňkové nástroje přesunout všechny nástroje, klikněte na možnost Vymazat nástroje.
 • Jestliže budete v dolní části panelu nástrojů chtít zobrazit nebo skrýt ovládací prvky, které nesouvisí s nástrojem, vyberte je.
Photoshop: Ovládací prvky nesouvisející s nástrojem, které se mají zobrazit/skrýt na panelu nástrojů
A. Zobrazení/skrytí doplňkových nástrojů | B. Zobrazení/skrytí barev na popředí nebo na pozadí | C. Zobrazení/skrytí režimu Rychlá maska | D. Zobrazení/skrytí režimu obrazovky 

Galerie nástrojů


Nástroje pro výběr vytvářejí obdélníkové, elipsovité, jednořádkové a jednosloupcové výběry.


Nástroj pro přesun posunuje výběry, vrstvy a vodítka.


Nástroje lasa vytvářejí výběry od ruky, mnohoúhelníkové (s rovnými stranami) a magnetické (s přitahováním).


Nástroj pro rychlý výběr umožňuje rychle „namalovat“ výběr s použitím nastavitelného oblého hrotu štětce.


Nástroj kouzelná hůlka vybírá podobně vybarvené oblasti.

 

 

 


Nástroj oříznutí ořezává obrazy.


Nástroj řez vytváří řezy.


Nástroj pro výběr řezu vybírá řezy.


Nástroj bodový retušovací štětec odstraňuje kazy a objekty.


Nástroj retušovací štětec maluje navzorkovaným obsahem nebo vzorkem, aby se opravily nedostatky obrazu.


Nástroj záplata opravuje kazy ve vybrané oblasti obrazu s použitím navzorkovaného obsahu nebo vzorku.


Nástroj červené oči odstraňuje červené odrazy způsobené bleskem.


Nástroj klonovací razítko kreslí navzorkovaným obsahem obrazu.


Nástroj razítko se vzorkem maluje s použitím části obrazu jako vzorku.


Nástroj guma maže obrazové body a obnovuje části obrazu do dříve uloženého stavu.


Nástroj mazání pozadí tažením maže oblasti do průhlednosti.


Nástroj kouzelná guma jedním kliknutím vymaže oblasti stejné barvy do průhlednosti.


Nástroj rozostření rozostřuje tvrdé okraje v obraze.


Nástroj zostření zostřuje měkké okraje v obraze.


Nástroj rozmazání rozmazává data v obraze.


Nástroj zesvětlení zesvětluje oblasti obrazu.


Nástroj ztmavení ztmavuje oblasti obrazu.


Nástroj houba mění sytost barvy v oblasti.

 


Nástroj štětec maluje tahy štětce.


Nástroj tužka kreslí tahy s ostrými okraji.


Nástroj pro nahrazení barvy nahradí vybranou barvu novou barvou.


Nástroj míchací štětec simuluje realistické techniky malování, jako je například prolínání barev na plátně nebo používání různých vlhkostí malby.


Nástroj štětec historie maluje kopii vybraného stavu nebo snímku do platného okna obrazu.


Nástroj umělecký štětec historie maluje stylizované tahy simulující vzhled různých malířských stylů, a to na základě vybraného stavu nebo snímku.


Nástroje přechodů vytvářejí lineární, kruhové, úhlové, zrcadlené a křížové přechody mezi barvami.


Nástroj plechovka barvy vyplňuje podobně vybarvené oblasti barvou popředí.


Nástroje pro výběr cesty vytvářejí výběry tvarů nebo segmentů se zobrazenými kotevními a směrovými body a směrovými úsečkami.


Textové nástroje vytvářejí text v obrazu.


Nástroje textových masek vytvářejí výběr ve tvaru textu.


Nástroje pera umožňují kreslit hladké cesty.


Nástroje tvarů a nástroj čára kreslí tvary a čáry v normální vrstvě nebo ve vrstvě tvarů.


Nástroj jiný tvar vytváří vlastní tvary, vybrané ze seznamu uživatelských tvarů.

 

 


Nástroj ručička posunuje obraz uvnitř jeho okna.


Nástroj otočení zobrazení nedestruktivně otáčí plátno.


Nástroj lupa zvětšuje a zmenšuje zobrazení obrazu.


Nástroj poznámka vytváří poznámky, které lze připojit k obrazu.


Nástroj kapátko vzorkuje barvy v obraze.


Nástroj pro vzorkování barev zobrazuje hodnoty barvy až pro čtyři oblasti.


Nástroj pravítko měří vzdálenosti, polohy a úhly.


Nástroj počítání počítá objekty v obrazu.


Nástroj otáčení 3D objektu otáčí objekt kolem jeho osy x.


Nástroj kutálení 3D objektu otáčí objekt kolem jeho osy z.


Nástroj posouvání 3D objektu posouvá objekt ve směru osy x nebo y.


Nástroj posunutí 3D objektu přesouvá při tažení vodorovně objekt do strany, při tažení svisle dopředu a dozadu.


Nástroj změna velikosti 3D objektu zvětšuje nebo zmenšuje objekt.


Nástroj 3D otáčení kamery obíhá kamerou ve směru osy x nebo y.


Nástroj 3D kutálení kamery otáčí kameru kolem osy z.


Nástroj 3D posouvání kamery posouvá kameru ve směru osy x nebo y.


Nástroj 3D pojíždění kamery přesouvá při tažení vodorovně kameru do strany, při tažení svisle dopředu a dozadu.


Nástroj 3D zvětšení zobrazení kamery přibližuje nebo oddaluje zorné pole.