Příkaz Automaticky prolnout vrstvy

Pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy můžete jednotlivé obrazy spojovat pomocí hladkých přechodů do výsledného složeného obrazu. Příkaz Automaticky prolnout vrstvy podle potřeby aplikuje na každou vrstvu masku, aby zamaskoval přeexponované nebo podexponované oblasti či rozdíly v obsahu. Automatické prolnutí vrstev je k dispozici jen u obrázků v režimu RGB nebo stupních šedi. Nefunguje s inteligentními objekty, vrstvami videa, 3D vrstvami ani s vrstvami pozadí.

Pomocí dalšího z mnoha použití příkazu Automaticky prolnout vrstvy můžete prolnout více obrazů scény s různými oblastmi zaostření a vytvořit tak obraz s rozšířenou hloubkou ostrosti. Podobně můžete vytvořit složený obraz prolnutím více obrazů scény s různým osvětlením. Mimo kombinování obrazů scény můžete navíc spojovat obrazy a vytvořit z nich panoráma. (I když by bylo pravděpodobně lepší použít k vytvoření panoramatu z více obrazů příkaz Sloučení fotografií.)

Příkaz Automaticky prolnout vrstvy podle potřeby aplikuje na každou vrstvu masku, aby zamaskoval přeexponované nebo podexponované oblasti či rozdíly v obsahu a vytvořil tak složený obraz bez viditelných švů.

Prolnutí hloubky ostrosti

 1. Zkopírujte nebo umístěte obrazy, které chcete zkombinovat, do jednoho dokumentu.

  Každý obraz bude v samostatné vrstvě. Viz Duplikování vrstev.

 2. Vyberte vrstvy, které chcete prolnout.
 3. (Volitelně) Zarovnejte vrstvy.

  Můžete to zarovnat ručně nebo příkazem Automaticky zarovnat vrstvy. Viz Automatické zarovnání obrazových vrstev.

 4. Se stále vybranými vrstvami zvolte Úpravy > Automaticky prolnout vrstvy.
 5. Vyberte Automaticky prolnout objektiv.

  Panorama

  Prolne překrývající se vrstvy do panoramatického obrázku.

  Sbalit obrazy do balíčku

  Prolne nejlepší detaily v každé odpovídající oblasti. Tato volba funguje nejlépe se zarovnanými vrstvami.

  Poznámka:

  Pomocí příkazu Sbalit obrazy do balíčku můžete prolnout více obrazů téže scény s různým zaostřením nebo osvětlením a vytvořit tak nejlepší kombinovaný obraz (nejdřív ale jednotlivé obrazy musíte automaticky zarovnat). 

 6. Chcete-li nastavit barvy a tónování k prolnutí, vyberte Tóny a barvy bez přechodů
 7. Klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online