Když spustíte aplikaci Photoshop, zobrazí se na levém okraji obrazovky panel nástrojů. Některé nástroje v panelu nástrojů obsahují možnosti, které se objeví v kontextově závislém pruhu voleb.

Některé nástroje můžete rozbalit, abyste viděli skryté nástroje pod nimi. Malý trojúhelník vpravo dole v ikoně nástroje signalizuje přítomnost skrytých nástrojů.

Informace o libovolném nástroji můžete zobrazit tak, že nad něj umístíte ukazatel. Název nástroje se objeví v tipu nástroje pod ukazatelem.

Obrazový přehled různých nástrojů v aplikaci Photoshop naleznete v tématu Galerie nástrojů.

Díky aplikaci Photoshop Mix můžete nedestruktivně vylepšovat fotografie, provádět výběry, ořezávat a kombinovat obrázky a provádět spoustu dalšího přímo z iPhonu nebo iPadu.

Další informace a stažení aplikace Photoshop Mix.


Výběr a zobrazení nástrojů

Výběr nástroje

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na nástroj v panelu nástrojů. Pokud je v pravém dolním rohu nástroje malý trojúhelník, podržte stisknuté tlačítko myši, abyste zobrazili skryté nástroje. Pak klikněte na nástroj, který chcete vybrat.
  • Stiskněte klávesovou zkratku nástroje. Klávesová zkratka nástroje se zobrazuje v jeho tipu. Například nástroj pro přesun můžete vybrat stisknutím klávesy V.

  Poznámka:

  Stisknutí a přidržení klávesové zkratky vám umožní dočasně přepnout na nástroj. Když klávesovou zkratku uvolníte, aplikace Photoshop vrátí na nástroj, který jste používali před tímto dočasným přepnutím.

Přístup k nástrojům

A. Panel nástrojů B. Aktivní nástroj C. Skryté nástroje D. Název nástroje E. Zkratka nástroje F. Trojúhelník skrytých nástrojů 

Přepínat v cyklu skryté nástroje

Ve výchozím nastavení můžete procházet sadou skrytých nástrojů tak, že přidržíte klávesu SHIFT a opakovaně stisknete klávesovou zkratku nástroje. Chcete-li procházet nástroje bez přidržení klávesy SHIFT, můžete tuto předvolbu zakázat.

 1. Klepněte na položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).
 2. Odznačte volbu Používat Shift pro přepínání nástrojů.

Změny kurzorů nástrojů

Každý standardní kurzor má jiný aktivní bod, kde v obraze začíná účinek nebo akce nástroje. Pro většinu nástrojů můžete přepnout na přesné kurzory, které se zobrazují jako zaměřovací kříž s aktivním bodem uprostřed.

Ve většině případů je kurzor pro nástroj stejný jako ikona nástroje; tento kurzor se zobrazí, když vyberete nástroj. Výchozím kurzorem nástrojů výběru je ukazatel v podobě zaměřovacího kříže ; výchozím kurzorem textového nástroje je značka I  a výchozím kurzorem nástrojů malování je ikona velikosti stopy.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Kurzory (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Kurzory (Mac OS).
 2. Zvolte nastavení kurzoru nástroje v sekci Kreslicí kurzory nebo Ostatní kurzory:

  Standardní

  Zobrazí ukazatel jako ikonu nástroje.

  Přesné

  Zobrazí ukazatel jako zaměřovací kříž.

  Normální špička stopy

  Obrys kurzoru odpovídá přibližně 50 % oblasti, kterou nástroj ovlivní. Tato volba ukazuje obrazové body, které se nejviditelněji ovlivní.

  Plná velikost Špička stopy

  Obrys kurzoru odpovídá téměř 100 % oblasti, kterou nástroj ovlivní nebo téměř všem obrazovým bodům, které se ovlivní.

  Zobrazit ve špičce stopy nitkový kříž

  Zobrazí ve středu tvaru stopy zaměřovací kříž.

  Zobrazit při malování pouze zaměřovací kříž

  Zlepší výkon aplikace u větších stop štětců.

 3. Klepněte na OK.

Nastavení voleb pro Kreslicí kurzory platí pro následující nástroje:

guma, tužka, štětec, retušovací štětec, klonovací razítko, razítko se vzorkem, rychlý výběr, rozmazání, rozostření, zostření, zesvětlení, ztmavení a houba

Nastavení voleb pro Ostatní kurzory platí pro následující nástroje:

výběr, laso, mnohoúhelníkové laso, kouzelná hůlka, oříznutí, řez, záplata, kapátko, pero, přechod, čára, plechovka barvy, magnetické laso, magnetické pero, cesta od ruky, měřítko a vzorkování barev

Poznámka:

Chcete-li u některého nástroje přepnout mezi standardním a přesným kurzorem, stiskněte klávesu CapsLock.

Optická změna velikosti nebo změna tvrdosti kreslicích kurzorů

Můžete měnit velikost nebo tvrdost malovacího kurzoru přetažením v obrazu. Během tažení zobrazuje kurzor malování náhled prováděných změn. (Náhledy vyžadují rozhraní OpenGL.)

 1. Chcete-li změnit velikost kurzoru, přidržte klávesu ALT (Windows) a klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte klávesy CTRL+ALT (Mac OS) a táhněte doleva nebo doprava. Chcete-li změnit tvrdost, táhněte nahoru nebo dolů.

Používání pruhu voleb

Pruh voleb se objevuje na pracovní ploše nahoře pod pruhem nabídek. Pruh voleb je kontextově závislý – mění se podle vybraného nástroje. Některá nastavení v pruhu voleb (například režimy malování a krytí) jsou společná pro několik nástrojů, jiná jsou specifická jen pro jeden nástroj.

Pruh voleb můžete na pracovní ploše přesunout pomocí záchytného pruhu nebo ho můžete ukotvit na horní nebo dolní okraj obrazovky. Když umístíte ukazatel nad nástroj, objeví se tip nástroje. Chcete-li pruh voleb zobrazit nebo skrýt, zvolte Okna > Volby.

Pruh voleb pro laso

A. Záchytný pruh B. Tip nástroje 

Chcete-li nástroje vrátit do výchozího nastavení, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo stiskněte klávesu Ctrl a klikněte (Mac OS) na ikonu nástroje v pruhu voleb, a pak z kontextové nabídky zvolte Obnovit nástroj nebo Obnovit všechny nástroje.

Další informace o nastavení voleb pro specifický nástroj si prosím vyhledejte v nápovědě aplikace Photoshop podle názvu nástroje.

Přednastavené nástroje

Přednastavené nástroje umožňují uložit a znovu použít nastavení nástroje. Knihovny přednastavených nástrojů můžete načítat, upravovat a vytvářet pomocí výběru přednastavených nástrojů v pruhu voleb, pomocí panelu Přednastavené nástroje a pomocí Správce přednastavení.

Chcete-li zvolit přednastavený nástroj, klikněte na tlačítko pro výběr přednastaveného nástroje v pruhu voleb a vyberte přednastavení z rozbalovacího panelu. Můžete také zvolit Okna > Přednastavené nástroje a vybrat přednastavení v panelu Přednastavené nástroje.

Zobrazení palety pro výběr přednastavených nástrojů

A. Klikněte na tlačítko pro výběr přednastavených nástrojů v pruhu voleb, čímž zobrazíte rozbalovací panel Přednastavené nástroje. B. Vyberte přednastavení, čímž změníte volby nástroje na přednastavené hodnoty, které se použijí pokaždé, když nástroj vyberete, dokud nezvolíte možnost Obnovit nástroj z nabídky panelu. C. Odznačte, abyste zobrazili přednastavení pro všechny nástroje; vyberte, abyste zobrazili přednastavení pouze pro nástroj vybraný v paletě nástrojů. 

Vytvoření přednastaveného nástroje

 1. Zvolte nástroj a v pruhu voleb nastavte volby, které chcete uložit jako přednastavený nástroj.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na tlačítko Přednastavený nástroj vedle nástroje na levé straně pruhu voleb.
  • Vyberte možnost Okna > Přednastavené nástroje, čímž zobrazíte panel Přednastavené nástroje.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Vytvořit nový přednastavený nástroj.
  • V nabídce panelu vyberte možnost Nový přednastavený nástroj.
 4. Zadejte název přednastaveného nástroje a kllikněte na tlačítko na OK.

Změny seznamu přednastavených nástrojů

 1. Kliknutím na trojúhelník otevřete nabídku rozbalovacího panelu Přednastavené nástroje a zvolte jednu z následujících voleb:

  Zobrazit všechny přednastavené nástroje

  Zobrazí všechna načtená přednastavení.

  Uspořádat podle nástroje

  Uspořádá přednastavení podle nástroje.

  Zobrazit přednastavení pro platný nástroj

  Zobrazí načtená přednastavení pouze pro aktivní nástroj. V rozbalovacím panelu Přednastavené nástroje můžete také vybrat volbu Pouze pro platný nástroj.

  Pouze text, Malý seznam nebo Velký seznam

  Určí, jak se přednastavení zobrazí v rozbalovacím panelu.

  Poznámka:

  Informace o vytváření, načítání a správě knihoven přednastavených nástrojů naleznete v tématu Práce se Správcem přednastavení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online