Pokřivení položky

Pomocí příkazu Pokřivení můžete přetažením řídících bodů změnit tvar obrazů, cest atd. Také můžete zvolit pokřivení z rozbalovací nabídky Styl pokřivení v pruhu voleb. Tvary z rozbalovací nabídky Styl pokřivení můžete tažením za řídicí body dále upravovat.

Když deformujete položku s použitím řídicích bodů, příkazem Zobrazení > Zobrazovat netištěné můžete zobrazit nebo skrýt mřížku pokřivení a řídicí body.

Photoshop: Použití pokřivení
Použití pokřivení

A. Výběr tvaru pro pokřivení B. Výběr pokřivení z rozbalovací nabídky Styl pokřivení v pruhu voleb C. Výsledek s použitím několika voleb pokřivení 
 1. Vyberte, co chcete pokřivit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Transformovat > Pokřivit.

  • Pokud jste zvolili jiný transformační příkaz nebo příkaz Libovolná transformace, klikněte v pruhu voleb na tlačítko Přepnout mezi režimem libovolné transformace a pokřivení .

 3. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Chcete-li k pokřivení použít určitý tvar, zvolte styl pokřivení z rozbalovací nabídky Pokřivení v pruhu voleb.

  Photoshop: Pokřivení mřížky přetažením řídicího bodu
  Pokřivení mřížky přetažením řídicího bodu

  • Chcete-li manipulovat tvarem položky, táhněte za řídicí body, segment ohraničovacího rámečku nebo mřížky, případně za oblast uvnitř mřížky. K úpravě tvaru křivky použijte táhla řídicích bodů. Je to podobné, jako když nastavujete táhla u zakřiveného segmentu vektorové grafiky.

  Poznámka:

  Chcete-li vzít zpět naposledy provedené nastavení táhla, zvolte příkaz Úpravy > Zpět.

  Photoshop: Manipulace s tvarem pokřivení
  Manipulace s tvarem pokřivení

  • Chcete-li změnit orientaci stylu pokřivení, který jste vybrali z nabídky Pokřivení, klikněte v pruhu voleb na tlačítko Změnit orientaci pokřivení .
  • Chcete-li změnit vztažný bod, klikněte v pruhu voleb na čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu .
  • Chcete-li zadat míru pokřivení pomocí číselných hodnot, zadejte hodnoty do textových polí Ohnutí (nastavení prohnutí), X (nastavení vodorovné deformace) a Y (nastavení svislé deformace) v pruhu voleb. Pokud jste vybrali z rozbalovací nabídky Styl pokřivení Žádné nebo Uživatelské, nemůžete zadat číselné hodnoty.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS) nebo v pruhu voleb klikněte na tlačítko Potvrdit .

  • Chcete-li transformaci zrušit, stiskněte klávesu Esc nebo v pruhu voleb klikněte na tlačítko Zrušit .

  Poznámka:

  Když aplikujete pokřivení na bitmapový obraz (na rozdíl od tvaru nebo cesty), bude obraz po provedení každé transformace o trochu méně ostrý. Proto je výhodnější provést více příkazů před aplikováním celkové transformace než provádět každou transformaci samostatně.

Pokřivení loutky

Pokřivení loutky poskytne vizuální mřížku, která umožní značně zdeformovat určité oblasti obrazu, přičemž ostatní oblasti zůstanou beze změny. Aplikace mají rozsah od jemného retušování obrazu, například tvarování vlasů, po úplné transformace, jako jsou změny polohy paží nebo nohou.

Kromě vrstev obrazu můžete na vrstvy a vektorové masky aplikovat efekt Pokřivení loutky. Chcete-li nedestruktivně deformovat obrazy, použijte inteligentní objekty. (Viz Vytváření inteligentních objektů.)

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu nebo masku, kterou chcete transformovat.

 2. Klepněte na položku Úpravy > Pokřivení loutky.

 3. Na pruhu voleb upravte tato nastavení mřížky:

  Režim

  Určuje celkovou elasticitu mřížky.

  Poznámka:

  Výběrem příkazu Deformovat získáte vysoce elastickou mřížku, která je vhodná k pokřivení širokoúhlých obrazů nebo map textur.

  Denzita

  Určuje velikost mezer mezi body mřížky. Možnost Více bodů zvyšuje přesnost, ale vyžaduje delší čas zpracování, volba Méně bodů působí opačně.

  Roztažení

  Rozšíří nebo zúží vnější okraj mřížky.

  Zobrazit mřížku

  Odznačením zobrazíte pouze špendlíky úprav a získáte přehlednější náhled provedených transformací.

  Poznámka:

  Chcete-li dočasně skrýt špendlíky úprav, stiskněte klávesu H.

 4. V okně obrazu můžete klepnutím přidávat špendlíky do oblastí, které chcete transformovat, a oblastí, které chcete ukotvit na místě.

  Photoshop: Posunutí špendlíku na mřížce
  Posunutí špendlíku na mřížce loutky. Sousedící špendlíky udržují blízké oblasti beze změny.

 5. Chcete-li přemístit nebo odstranit špendlíky, proveďte některý z uvedených kroků:

  • Tažením špendlíků pokřivte mřížku.

  • Chcete-li odkrýt oblast mřížky, kterou jste překryli jinou mřížkou, klikněte v pruhu voleb na tlačítka Výška špendlíku .

  • Chcete-li odstranit vybrané špendlíky, stiskněte klávesu Delete. Chcete-li odstranit ostatní jednotlivé špendlíky, umístěte kurzor přímo na ně a stiskněte klávesu Alt, a až se zobrazí ikona nůžek , klikněte myší.

  • Klikněte na pruhu voleb na tlačítko Odstranit všechny špendlíky .

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat více špendlíků, podržte klávesu Shift a klepněte na ně, nebo vyberte příkaz Vybrat vše v kontextové nabídce.

 6. Chcete-li otáčet mřížku kolem špendlíku, vyberte ji a poté proveďte jeden z následujících dvou úkonů:

  • Otočení mřížky o pevný počet stupňů docílíte tak, že stisknete klávesu ALT a umístíte kurzor poblíž špendlíků, nikoli přesně na ně. Jakmile se zobrazí kruh, tažením vizuálně otáčejte mřížku.

  Poznámka:

  Stupně úhlu otáčení se zobrazí na pruhu voleb.  

  • Chcete-li mřížku otočit automaticky na základě vybrané volby Režim, vyberte v nabídce Otočení na pruhu nabídek položku Automaticky.  
 7. Po dokončení transformace stiskněte klávesu ENTER nebo RETURN.

Photoshop: Otočení mřížky kolem vybraného špendlíku
Chcete-li otočit mřížku kolem vybraného špendlíku, stiskněte klávesu Alt.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online