Výběr vrstev

Můžete vybrat jednu nebo více vrstev, se kterými chcete pracovat. Pro některé akce, jako je malování nebo nastavování barev a tónů, můžete současně pracovat pouze na jedné vrstvě. Samostatně vybraná vrstva se nazývá aktivní vrstva. Název aktivní vrstvy se objeví v titulním pruhu okna dokumentu.

Pro jiné akce, jako je přemístění, zarovnání, transformování nebo aplikování stylů z panelu Styly, můžete vybrat více vrstev a pracovat s nimi současně. Vrstvy můžete vybrat pomocí panelu Vrstvy nebo pomocí nástroje přesun .

Vrstvy můžete také svázat. Na rozdíl od výběru více vrstev najednou, svázané vrstvy zůstanou svázané i když změníte výběr v panelu Vrstvy. Viz Svázání a zrušení svázání vrstev.

Poznámka:

Pokud při používání nástroje nebo při aplikování příkazu nedostanete požadované výsledky, možná nemáte vybranou správnou vrstvu. Zkontrolujte v panelu Vrstvy, že pracujete na požadované vrstvě.

Výběr vrstev v panelu Vrstvy

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na vrstvu v panelu Vrstvy.
  • Chcete-li vybrat více sousedících vrstev, klikněte na první vrstvu a pak se stisknutou klávesou Shift klikněte na poslední vrstvu.
  • Chcete-li vybrat více samostatných vrstev, klikněte na ně se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) na panelu Vrstvy.

  Poznámka:

  Při výběru klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (v systému Windows) nebo Apple (v systému Mac OS) na oblast mimo miniaturu vrstvy. Kliknutí se stisknutou klávesou Ctrl nebo Apple na miniaturu vrstvy vybere neprůhledné oblasti vrstvy.

  • Chcete-li vybrat všechny vrstvy, zvolte Výběr > Všechny vrstvy.

  • Chcete-li vybrat všechny vrstvy podobného typu (například všechny textové vrstvy), vyberte jednu z vrstev a klikněte na položku Výběr > Podobné vrstvy.

  • Chcete-li zrušit výběr vrstvy, klikněte se stisknutou klávesou CTRL (Windows) nebo Apple (Mac OS) na vrstvu.

  • Aby nebyla vybraná žádná vrstva, klikněte na panelu Vrstvy pod vrstvu pozadí nebo pod spodní vrstvu nebo zvolte Výběr > Odznačit vrstvy.

Výběr vrstev v okně dokumentu

Vrstvy můžete vybírat také z okna dokumentu.

 1. Vyberte nástroj pro přesun .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V pruhu voleb vyberte Automaticky vybrat, pak z rozbalovací nabídky zvolte Vrstvu a klikněte v dokumentu na vrstvu, kterou chcete vybrat. Vybere se horní vrstva, která obsahuje obrazové body pod kurzorem.

  • V pruhu voleb vyberte Automaticky vybrat, pak z rozbalovací nabídky zvolte Skupinu a klikněte v dokumentu ve skupině, kterou chcete vybrat. Vybere se horní skupina, která obsahuje obrazové body pod kurzorem. Pokud kliknete na neseskupenou vrstvu, vybere se tato vrstva.

  • Pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) klikněte v obraze a zvolte vrstvu z kontextové nabídky. V kontextové nabídce se objeví seznam všech vrstev obsahujících obrazové body pod současnou polohou ukazatele.

Výběr vrstvy ve skupině

Můžete vybrat skupinu a pak uvnitř této skupiny vybrat jednotlivou vrstvu.

 1. Klikněte na skupinu na panelu Vrstvy.
 2. Klikněte na trojúhelník vlevo od ikony složky .
 3. Klikněte na jednotlivou vrstvu ve skupině.

Seskupování vrstev vám pomůže lépe se orientovat v samotném projektu i na panelu vrstev. Seskupením vrstev mezi nimi vytvoříte vztah, a to i v případě, že se v pořadí vrstev nenacházejí hned vedle sebe.

Seskupení a rozdělení skupiny vrstev

 1. Vyberte více vrstev v panelu Vrstvy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Vrstva > Seskupit vrstvy.

  • Abyste seskupili přetažené vrstvy, přetáhněte se stisknutou klávesou Alt vrstvy na ikonu složky  dole v panelu Vrstvy.

 3. Chcete-li rozdělit skupinu vrstev, vyberte skupinu a zvolte Vrstva > Rozdělit skupinu vrstev.

Přidání vrstev do skupiny

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte skupinu v panelu Vrstvy a klikněte na tlačítko Vytvořit novou vrstvu .

  • Přetáhněte vrstvu do složky skupiny.

  • Přetáhněte složku skupiny do složky jiné skupiny. Přemístí se tato skupina a všechny její vrstvy.

  • Přetáhněte existující skupinu na tlačítko Nová skupina .

Můžete svázat dvě nebo více vrstev nebo skupin. Na rozdíl od současného výběru více vrstev si svázané vrstvy zachovávají své propojení, dokud jejich svázání nezrušíte. Svázané vrstvy můžete přesunout nebo na ně můžete aplikovat transformace.

 1. Vyberte vrstvy nebo skupiny na panelu Vrstvy.
 2. Klikněte na ikonu svázání  dole v panelu Vrstvy.
 3. Svázání vrstev zrušte jedním z následujících úkonů:
  • Vyberte svázanou vrstvu a klikněte na ikonu svázání.

  • Chcete-li dočasně vypnout svázání vrstvy, klikněte na ikonu svázání vrstvy se stisknutou klávesou Shift. Objeví se červené X. Svázání opět obnovíte dalším kliknutím na ikonu svázání se stisknutou klávesou Shift.

  • Vyberte svázané vrstvy a klikněte na ikonu svázání. Chcete-li vybrat všechny svázané vrstvy, vyberte jednu z vrstev, a pak zvolte Vrstva > Vybrat svázané vrstvy.

Zobrazení okrajů a táhel vrstev

Zobrazení hranic nebo okrajů obsahu vrstvy může usnadnit posouvání a zarovnávání obsahu. U vybraných vrstev a skupin lze také zobrazit transformační táhla, takže pak můžete změnit jejich velikost nebo je otočit.

Photoshop: Vrstvy
Obsah vrstvy se zobrazenými okraji (vlevo) a s vybraným transformačním režimem (vpravo)

Zobrazení okrajů obsahu ve vybrané vrstvě

 1. Zvolte Zobrazení > Zobrazovat > Okraje vrstvy.

Zobrazení transformačních táhel ve vybrané vrstvě

 1. Vyberte nástroj pro přesun .
 2. Z pruhu voleb vyberte Zobrazovat ovladače transformace.

  Pomocí transformačních táhel můžete obsah vrstvy otočit a změnit jeho velikost. Viz Libovolná transformace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online