Změní velkost obrazů a chrání obsah

Změna velikosti s ohledem na obsah změní velikost obrazu bez změny důležitého vizuálního obsahu, například lidí, budov, zvířat atd. Zatímco normální změna měřítka ovlivní všechny obrazové body jednotně, při změně velikosti obrazu změna měřítka s ohledem na obsah ovlivňuje převážně obrazové body v oblastech, které nemají důležitý vizuální obsah. Změna velikosti s ohledem na obsah umožňuje obrazy zvětšovat nebo zmenšovat pro zlepšení kompozice, aby vyplnili rozmístění nebo při změně orientace. Chcete-li použít normální změnu měřítka při změně velikosti, můžete určit poměr změny měřítka s ohledem na obsah a normální změny měřítka.

Chcete-li při změně velikosti zachovat určité oblasti obrazu, nástroj Velikost podle obsahu umožňuje ochránit určité oblasti před změnou pomocí alfa kanálu.

Změna velikosti podle obsahu funguje ve vrstvách a výběrech. Obrázky mohou být v barvených režimech RGB, CMYK, Lab, stupních šedi a také ve všech bitových hloubkách. Změna velikosti podle obsahu nefunguje ve vrstvách úprav, maskách vrstev, jednotlivých kanálech, s inteligentními objekty, 3D vrstvami, vrstvami videa, více vrstvami najednou nebo skupinami vrstev.

Změna velikosti obrázku a zachování obsahu v aplikaci Photoshop
A. Původní obrázek B. Zúžená verze C. Verze zúžená s ohledem na obsah 

Výukové video naleznete v tématu Photoshop a změna velikosti podle obsahu.

Zachování vizuálního obsahu při změně měřítka obrazů

 1. (Volitelné) Zvolte Výběr > Vybrat vše, pokud měníte měřítko vrstvy pozadí.
 2. Zvolte Upravit > Změna měřítka s ohledem na obsah.
 3. Zadejte jednu z následujících voleb v pruhu voleb:

  Umístění vztažného bodu 

  Chcete-li zadat pevný bod, kolem kterého bude měnit velikost obsahu, klikněte na čtverec na ukazateli vztažného bodu . Standardně se tento bod nachází uprostřed obrázku.

  Použití relativního umístění referenčního bodu 

  Kliknutím na tlačítko zadejte novou pozici referenčního bodu vzhledem k aktuální pozici.

  Poloha referenčního bodu

  Nastaví polohu referenčního bodu na určité místo. Zadejte rozměry X a Y v obrazových bodech.

  Měřítko v procentech

  Určuje měřítko obrazu v procentech původní velikosti. Zadejte procenta pro šířku (S) a výšku (V). Pokud chcete, klikněte na Zachovat poměr stran .

  Míra

  Udává poměr změny měřítka s ohledem na obsah k normální změně měřítka. Zadejte procento pro změnu měřítka s ohledem na obsah zapsáním čísla do pole nebo klepnutím na šipku a posunutím jezdce.

  Chránit

  Vybírá alfa kanál, který udává chráněnou oblast.

  Chránit pleťové tóny 

  Pokouší se zachovat oblasti, které obsahují pleťové tóny.

 4. Přetažením prostředního táhla změňte měřítko obrazu. Chcete-li změnit velikost se zachováním poměru stran, podržte klávesu Shift při tažení rohového táhla. Když ukazatel umístíte nad táhlo, změní se na dvojitou šipku.
 5. Klikněte na Zrušit transformaci  nebo na Provést transformaci .

Zadání oblasti, kterou chcete při změně velikosti chránit

 1. Vytvořte výběr kolem obsahu, který chcete chránit, a potom na panelu Kanály klikněte na ikonu Uložit výběr jako kanál .
 2. (Volitelné) Zvolte Výběr > Vybrat vše, pokud měníte měřítko vrstvy pozadí.
 3. Zvolte Upravit > Změna měřítka s ohledem na obsah.
 4. Vyberte v pruhu voleb vámi vytvořený kanál alfa.
 5. Přetažením krajního táhla změňte měřítko obrazu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online