Nastavení polohy s použitím vodítek a mřížky

Vodítka a mřížka vám pomáhají přesně umístit obrazy nebo další prvky. Vodítka se zobrazují jako netištěné čáry, plovoucí nad obrazem. Vodítka můžete přesunout nebo odstranit. Také je můžete zamknout, abyste je neposunuli náhodou.

Automatická vodítka usnadňují zarovnání tvarů, řezů a výběrů. Objevují se automaticky při kreslení tvarů nebo vytváření výběrů a řezů. Pokud chcete, můžete automatická vodítka skrýt.

Mřížka je užitečná při symetrickém rozmísťování prvků. Mřížka se standardně objevuje jako netisknoucí se čáry, ale je možné nastavit i její zobrazování jako body.

Vodítka a mřížky se chovají obdobně:

 • Výběry, hranice výběrů a nástroje se při pohybu přitahují na vodítka nebo mřížku, když jsou od nich ve vzdálenosti do osmi obrazových bodů obrazovky (ne obrazu). Vodítka se také přitahují na mřížku, když je posunujete. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.

 • Polohy vodítek, zobrazování vodítek a mřížky a přitahování na vodítka a mřížku se nastavují samostatně pro jednotlivé obrazy.

 • Dílky mřížky a barva a styl vodítek a mřížky jsou ve všech obrazech stejné.

Zobrazení nebo skrytí mřížky, vodítek nebo automatických vodítek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte položky Zobrazení > Zobrazovat > Mřížku.

  • Vyberte položky Zobrazení > Zobrazovat > Vodítka.

  • Vyberte položky Zobrazení > Zobrazovat > Automatická vodítka.

  • Vyberte položky Zobrazení > Zobrazovat netištěné. Tento příkaz také zobrazí nebo skryje okraje vrstvy, okraje výběru, cílové cesty nebo řezy.

Umístění vodítka

 1. Pokud nejsou zobrazená pravítka, vyberte položky Zobrazení > Pravítka.

  Poznámka:

  Abyste získali přesné údaje, zobrazte obraz ve zvětšení 100 % nebo použijte panel Informace.

 2. Jedním z následujících úkonů vytvořte vodítko:
  • Vyberte položky Zobrazení > Nové vodítko. V dialogovém okně zvolte vodorovnou nebo svislou orientaci, zadejte polohu a klikněte na tlačítko OK.

  • Táhněte z vodorovného pravítka, chcete-li vytvořit vodorovné vodítko.

  Photoshop: Vodítka a mřížky
  Vytvoření vodorovného vodítka tažením

  • Podržte Alt a táhněte ze svislého pravítka, abyste vytvořili vodorovné vodítko.

  • Táhněte ze svislého pravítka, chcete-li vytvořit svislé vodítko.

  • Podržte klávesu Alt a táhněte z vodorovného pravítka, abyste vytvořili svislé vodítko.

  • Podržte Shift a táhněte z vodorovného nebo svislého pravítka, chcete-li vytvořit vodítko, které se přitáhne na značku pravítka. Ukazatel se při tažení vodítka změní na dvoustrannou šipku.

 3. (Volitelné) Pokud chcete všechna vodítka zamknout, vyberte položky Zobrazení > Zamknout vodítka.

Přemístění vodítka

 1. Vyberte nástroj pro přesun  nebo podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS), abyste nástroj pro přesun aktivovali.

 2. Umístěte ukazatel nad vodítko (ukazatel se změní na dvoustrannou šipku).
 3. Přesuňte vodítko libovolnými z následujících způsobů:
  • Přemístěte vodítko tažením.

  • Když podržíte klávesu Alt a kliknete na vodítko nebo ho přetáhnete, změní se vodorovné vodítko na svislé a naopak.

  • Když při tažení vodítka podržíte klávesu Shift, bude se vodítko přitahovat na dílky na pravítku. Vodítko se přitahuje na dílky mřížky, pokud je mřížka zobrazená a je vybraná volba Zobrazení > Přitahovat na > Mřížku.

Odstranění vodítka z obrazu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li odstranit jedno vodítko, odtáhněte ho mimo okno obrazu.

  • Chcete-li odstranit všechna vodítka, vyberte položky Zobrazení > Odstranit vodítka.

Nastavení předvoleb vodítek a mřížky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (V systému Windows) Vyberte příkaz Úpravy > Předvolby > Vodítka, mřížka a řezy.

  • (V systému Mac OS) Vyberte příkaz Photoshop > Předvolby > Vodítka, mřížka a řezy.

 2. Z nabídky Barva zvolte barvu pro vodítka a mřížku. Pokud zvolíte Jiná, klikněte na vzorek barvy, zvolte barvu a klikněte na tlačítko OK.

 3. Z nabídky Styl vyberte volbu zobrazení vodítek a mřížky.

 4. Pro Čáry mřížky po zadejte hodnotu odstupu hlavních čar mřížky. Pro Rozdělení zadejte počet dílků jemnějšího dělení mřížky.

  Pokud chcete, změňte pro tuto volbu jednotky. Volba Procenta vytvoří mřížku, která rozdělí obraz na stejné části. Pokud například zvolíte 25 ve volbě Procenta, vytvoří se rovnoměrně rozdělená mřížka 4 krát 4.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Efektivní práce s automatickými vodítky

Automatická vodítka se hodí v řadě situací, jako například:

 • Alt + přetáhnutí vrstvy: Když se stisknutou klávesou Alt přetáhnete nějakou vrstvu, Photoshop zobrazí referenční měřicí vodítka, která zobrazují vzdálenost mezi původní a duplicitní vrstvou. Tato funkce funguje s nástrojem pro přesun i nástrojem pro výběr cesty.
Photoshop: Vzdálenost mezi vrstvami: původní a duplicitní
Vzdálenost mezi vrstvami: původní a duplicitní

 • Měření cesty: Při práci s cestami zobrazuje aplikace Photoshop měřicí vodítka. Měřicí vodítka se také zobrazí tehdy, když vyberete nástroj pro výběr cesty a poté cestu přetáhnete v rámci stejné vrstvy.
Photoshop – Měření cesty
Měření cesty

 • Shodné mezery: Při duplikování nebo posouvání objektu aplikace Photoshop zobrazí měřicí vodítka, která vizuálně zobrazují mezery mezi ostatními objekty, jejichž mezery jsou stejné jako mezery mezi vybraným objektem a objekty v bezprostředním okolí.
 • Cmd (Mac) / Ctrl (Windows) + podržení kurzoru nad vrstvou: Měřicí vodítka můžete zobrazit i při práci s vrstvami. Máte-li vybranou jednu vrstvu, stiskněte klávesu Apple (Mac OS) nebo Ctrl (Windows) a současně přesuňte kurzor myši nad jinou vrstvu. K posunutí vybrané vrstvy můžete v rámci této funkce používat klávesové šipky.
Photoshop – Měřicí vodítka při práci s vrstvami
Měřicí vodítka při práci s vrstvami

 • Vzdálenost od plátna: Když přesunete kurzor myši mimo nějaký tvar a současně podržíte klávesu Apple (Mac OS) nebo Ctrl (Windows), aplikace Photoshop zobrazí vzdálenosti od plátna.
Photoshop: Vzdálenosti tvaru od plátna
Vzdálenosti tvaru od plátna


Photoshop – Mezery mezi shodnými objekty
Mezery mezi shodnými objekty

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online