Příručka uživatele Zrušit

Výběr barev

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí
Poznámka:

Počínaje verzí z října 2023 jsou poslední tři knihy barev Pantone (Pantone + CMYK CoatedPantone + CMYK UncoatedPantone + Metallic Coated) odebrány z aplikace Photoshop.

O barvách popředí a pozadí

Photoshop používá barvu popředí pro malování, vyplnění nebo vytažení výběrů a barvu pozadí při vytváření přechodů a pro vyplnění odstraňovaných ploch obrazu. Barvy popředí a pozadí používají také některé filtry pro speciální efekty.

Novou barvu popředí nebo pozadí můžete určit pomocí nástroje Kapátko, panelu Barvy, panelu Vzorník nebo pomocí dialogového okna Adobe pro výběr barvy.

Výchozí barva popředí je černá a výchozí barva pozadí je bílá. (V alfa kanálu je výchozí barva popředí bílá a výchozí barva pozadí černá.)

Video tip | Vytvoření zkratky pro dialogové okno Výběr barvy

Scott Kelby

Volba barvy v paletě nástrojů

V paletě nástrojů je platná barva popředí zobrazena v horním poli vzorku barvy, platná barva pozadí v dolním poli.

Pole barvy popředí a pozadí na panelu nástrojů

A. Ikona výchozích barev B. Ikona záměny barev C. Pole barvy popředí D. Pole barvy pozadí 

 • Chcete-li změnit barvu popředí, klikněte na horní pole vzorku barvy v paletě nástrojů, a pak zvolte barvu v dialogovém okně pro výběr barvy Adobe.
 • Chcete-li změnit barvu pozadí, klikněte na dolní pole vzorku barvy v paletě nástrojů, a pak zvolte barvu v dialogovém okně pro výběr barvy Adobe.
 • Chcete-li navzájem zaměnit barvy popředí a pozadí, klikněte na ikonu přepnutí barev v paletě nástrojů.
 • Chcete-li obnovit výchozí barvy popředí a pozadí, klikněte v paletě nástrojů na ikonu výchozích barev.

Výběr barev pomocí nástroje Kapátko

Nástroj kapátko nabere neboli navzorkuje barvu a nastaví ji jako novou barvu popředí nebo pozadí. Barvu můžete vzorkovat z aktivního obrazu nebo odkudkoliv z obrazovky.

 1. Vyberte nástroj Kapátko  .
 2. Výběrem volby v nabídce Vzorek na pruhu voleb změníte velikost vzorku kapátka:

  Bodový vzorek

  Načte přesnou hodnotu z obrazového bodu, na který kliknete.

  Průměr 3 x 3, Průměr 5 x 5, Průměr 11 x 11, Průměr 31 x 31, Průměr 51 x 51, Průměr 101 x 101

  Načte průměrnou hodnotu z určeného počtu obrazových bodů v oblasti, kde kliknete.

  Nástroj Kapátko v aplikaci Photoshop
  Výběr barvy popředí pomocí nástroje kapátko

 3. Zvolte jeden z následujících příkazů z nabídky Vzorek:

  Všechny vrstvy

  Vzorkuje barvu ze všech vrstev v dokumentu.

  Platné vrstvy

  Vzorkuje barvu ze všech aktivních vrstev.

 4. Chcete-li nástroj kapátko ohraničit kroužkem, který zobrazí náhled navzorkované barvy nad současnou barvou pozadí, vyberte volbu Zobrazit kruh vzorkování. (Tato volba vyžaduje rozhraní OpenGL. Další informace najdete v části Zapnutí rozhraní OpenGL a optimalizace nastavení GPU.)

 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat novou barvu popředí, klikněte v obrazu. Nebo umístěte ukazatel nad obraz, stiskněte tlačítko myši a táhněte kamkoli na obrazovce. Pole vybrané barvy popředí se v průběhu tažení dynamicky mění. Novou barvu vyberte uvolněním tlačítka myši.

  • Chcete-li vybrat novou barvu pozadí, klikněte v obraze se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Options (Mac OS). Nebo umístěte ukazatel nad obraz, stiskněte klávesu Alt, pak stiskněte tlačítko myši a táhněte kamkoli na obrazovce. Pole vybrané barvy pozadí se v průběhu tažení dynamicky mění. Novou barvu vyberte uvolněním tlačítka myši.

  Poznámka:

  Chcete-li při používání libovolného kreslicího nástroje dočasně použít nástroj Kapátko k výběru barvy popředí, podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

Dialog pro výběr barvy Adobe – přehled

V dialogu pro výběr barvy Adobe volíte barvy pomocí čtyř barevných modelů: HSB, RGB, Lab a CMYK. Pomocí dialogu pro výběr barvy Adobe můžete nastavit barvu popředí, barvu pozadí a barvu textu. Můžete také nastavit cílové barvy pro různé nástroje, příkazy a volby.

Dialog pro výběr barvy lze nakonfigurovat tak, aby umožňoval pouze výběr barev, které jsou součástí palety bezpečné pro web, nebo výběr z určitých barevných systémů. K výběru barev pro použití v obrazech HDR (s vysokým dynamickým rozsahem) také můžete použít dialog pro výběr barvy HDR.

Pole barvy v dialogovém okně pro výběr barvy Adobe zobrazuje složky barvy v barevném režimu HSB, RGB a Lab. Pokud znáte číselné hodnoty požadované barvy, můžete je zadat do textových polí. Můžete také použít posuvník barev a pole barev, kde se zobrazí náhled barvy, kterou vybíráte. Při nastavování barvy pomocí barevného pole a posuvníku se číselné hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pole barvy vpravo od posuvníku barvy zobrazuje upravenou barvu v horní části a původní barvu v dolní části. U barvy se zobrazí výstraha, pokud barva není bezpečná webová  nebo je mimo gamut pro tisk (netisknutelná) .

Dialog Výběr barvy v aplikaci Photoshop
Dialog Výběr barvy Adobe

A. Vybraná barva B. Původní barva C. Přizpůsobená barva D. Výstražná ikona pro barvu mimo gamut E. Výstražná ikona u barvy, která není bezpečná pro web F. Zobrazí pouze barvy bezpečné pro web G. Pole barvy H. Posuvník barev I. Hodnoty barvy 

Poznámka:

Když vyberete barvu v dialogu pro výběr barvy Adobe, zobrazí se zároveň její číselné hodnoty pro HSB, RGB, Lab, CMYK a hexadecimální zápis. To je užitečné pro zobrazení toho, jak barvu popisují různé barevné modely.

Přestože Photoshop standardně používá dialog Výběr barvy od společnosti Adobe, můžete používat i jiný dialog pro výběr barvy, když si ho nastavíte v předvolbách. K výběru barev můžete používat například vestavěnou barevnou paletu vašeho operačního systému nebo zásuvný modul Výběr barev od jiného výrobce.

Zobrazení dialogového okna Výběr barvy

 • V paletě nástrojů klikněte na pole pro výběr barvy popředí nebo pozadí.
 • Na panelu Barvy klikněte na pole výběru Nastavit barvu popředí nebo Nastavit barvu pozadí.

  Dialog pro výběr barvy je také dostupný v případě, že vám některé funkce umožňují zvolit barvu. Například kliknutím na vzorek barvy v pruhu voleb u některých nástrojů nebo na kapátko v některých dialogových oknech pro přizpůsobení barev.

Výběr barvy v dialogovém okně Výběr barvy Adobe

Barvu můžete zvolit zadáním hodnot barevných složek do textových polí HSB, RGB a Lab nebo pomocí posuvníku a pole barev.

Chcete-li zvolit barvu pomocí posuvníku a pole barev, klikněte do posuvníku nebo nastavte jednu barevnou složku posunutím trojúhelníku posuvníku. Pak přemístěte kruhovou značku nebo klikněte do pole barev. Tím nastavíte zbylé dvě barevné složky.

Při nastavování barvy pomocí barevného pole a posuvníku se číselné hodnoty pro různé modely barev odpovídajícím způsobem mění. V obdélníku vpravo od posuvníku barev se v horní polovině zobrazí nová barva a v dolní polovině původní barva. U barvy se zobrazí výstraha, pokud barva není bezpečná webová  nebo je mimo gamut .

Poznámka:

Můžete zvolit barvu z oblasti mimo okno dialogu pro výběr barvy Adobe. Když přemístíte ukazatel nad okno dokumentu, změní se na nástroj kapátko. Pak můžete vybrat barvu kliknutím do obrazu. Vybraná barva se zobrazí v dialogu pro výběr barvy Adobe. Nástroj Kapátko můžete přemístit kamkoliv na pracovní plochu, když kliknete do obrazu a pak podržíte tlačítko myši. Uvolněním tlačítka myši pak můžete vybrat barvu.

Volba barvy pomocí modelu HSB

Při použití barevného modelu HSB se odstín určuje v barevném poli jako úhel od 0° do 360°, který odpovídá umístění v barevném kole. Sytost a jas se určují v procentech. V barevném poli se sytost odstínu zvětšuje zleva doprava a jas se zvyšuje zdola nahoru.

 1. V dialogu pro výběr barvy Adobe vyberte volbu O a pak zadejte číselnou hodnotu do textového pole O nebo vyberte odstín pomocí posuvníku barev.
 2. Nastavte sytost a jas kliknutím do barevného pole, přesunutím kruhové značky nebo zadáním číselných hodnot do textových polí S a J.
 3. (Volitelně) Vyberte volbu S nebo J, abyste zobrazili sytost nebo jas barvy v barevném poli pro provedení dalších úprav.

Volba barvy pomocí modelu RGB

Zvolte barvu zadáním hodnoty červené, zelené a modré složky.

 1. V dialogu pro výběr barvy Adobe zadejte číselné hodnoty do textových polí R, G a B. Určete hodnoty složek v rozsahu 0 až 255 (0 je zcela bez barvy, 255 je stoprocentní barva).
 2. Chcete-li barvu vybrat vizuálně pomocí posuvníku a barevného pole, klikněte na R, G nebo B a pak nastavte posuvník a barevné pole.

  Barva, na kterou kliknete, se zobrazí v posuvníku s hodnotou 0 (nulové množství této barvy) dole a hodnotou 255 (maximální množství této barvy) nahoře. Barevné pole zobrazuje rozsah pro zbývající dvě složky – jednu na vodorovné ose a druhou na svislé ose.

Výběr barvy pomocí modelu Lab

Při výběru barvy na základě barevného modelu Lab určuje hodnota L světlost (luminanci) barvy. Hodnota A určuje, jak je barva červená nebo zelená. Hodnota B určuje, jak je barva modrá nebo žlutá.

 1. V dialogu pro výběr barvy Adobe zadejte hodnoty pro L (od 0 do 100) a pro A a B (od -128 do +127).
 2. (Volitelně) Nastavte barvu pomocí posuvníku nebo barevného pole.

Volba barvy pomocí modelu CMYK

Barvu můžete zvolit zadáním hodnoty každé složky v procentech azurové, purpurové, žluté a černé.

V dialogu pro výběr barvy Adobe zadejte hodnoty v procentech pro C, M, Y a K nebo zvolte barvu pomocí posuvníku a barevného pole.

Volba barvy zadáním hexadecimální hodnoty

Můžete zvolit barvu zadáním hexadecimální hodnoty, která definuje složky R, G a B v barvě. Tři dvojice čísel jsou vyjádřeny v hodnotách od 00 (minimální světlost) do ff (maximální světlost). Například 000000 je černá, ffffff je bílá a ff0000 je červená.

V dialogu pro výběr barvy Adobe zadejte hexadecimální hodnotu do textového pole #.

Výběr barvy při malování

Výběr barvy na obrazovce umožňuje rychlý výběr barev při malování v okně dokumentu, v němž představují vhodný kontext barvy obrazu.

Poznámka:

Výběr barvy na obrazovce vyžaduje rozhraní OpenGL. (Další informace najdete v části Zapnutí rozhraní OpenGL a optimalizace nastavení GPU.)

Výběr typu výběru barvy na obrazovce

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).

 2. Chcete-li zobrazit svislý pruh výběru, vyberte z nabídky výběru barev na obrazovce možnost Pruh odstínu. Chcete-li zobrazit kruhový výběr, vyberte možnost Kolo odstínu.

Výběr barvy z výběru barvy na obrazovce

 1. Vyberte nástroj pro malování.

 2. Stiskněte klávesy Shift+Alt a klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klávesy Ctrl+Option+Command (Mac OS).

 3. Zobrazte výběr barvy kliknutím v okně dokumentu. Přetažením vyberte barevný odstín a stín.

  Poznámka:

  Po kliknutí v okně dokumentu můžete stisknuté klávesy uvolnit. Chcete-li během výběru dalšího odstínu zachovat vybraný barevný stín, stiskněte dočasně mezerník. Podobně postupujte při výběru barevného stínu.

Výběr barev pomocí nástroje na obrazovce v aplikaci Photoshop
Určení barvy pomocí výběru barvy na obrazovce

A. Barevný stín B. Odstín 

Poznámka:

Pokud chcete vybrat barvu z obrazu, podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), čímž získáte přístup k nástroji Kapátko.

Výběr bezpečných webových barev

Jako bezpečné webové barvy se označuje 216 barev používaných v prohlížečích bez ohledu na platformu. Při zobrazování obrazu na 8bitové obrazovce se v prohlížeči všechny barvy v obraze změní na tyto barvy. Těchto 216 barev je podmnožinou systémové 8bitové palety Mac OS. Když budete pracovat jen s těmito barvami, můžete si být jisti, že při zobrazování vašich obrazů pro web se na systémech zobrazujících v 256 barvách nepoužije rozklad barev.

Výběr bezpečných webových barev v dialogu pro výběr barev Adobe

 1. V levém dolním rohu dialogu pro výběr barev Adobe vyberte volbu Pouze webové barvy. Každá barva, kterou vyberete s touto volbou, bude bezpečná webová barva.

Změna ne-webové barvy na bezpečnou webovou barvu

Pokud vyberete barvu, která není bezpečná webová, objeví se vedle rámečku barvy v dialogu pro výběr barvy Adobe výstražná kostka .

 1. Kliknutím na výstražnou kostku vyberte nejbližší bezpečnou webovou barvu. (Pokud se výstražná kostka neobjeví, je zvolená barva bezpečná webová barva.)

Výběr bezpečné webové barvy pomocí panelu Barvy

 1. Zobrazte panel Barvy kliknutím na záložku panelu Barvy nebo příkazem Okna > Barvy.
 2. Zvolte metodu výběru bezpečné webové barvy:
  • V nabídce panelu Barvy zvolte Spektrum webových barev. Každá barva, kterou vyberete s touto volbou, bude bezpečná webová barva.

  • V nabídce panelu Barvy zvolte Posuvníky webových barev. Standardně se posuvníky webových barev při tažení přitahují na bezpečné webové barvy (které jsou označené dílky). Chcete-li potlačit výběr bezpečných webových barev, táhněte posuvník se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

  Pokud zvolíte barvu, která není bezpečná webová, objeví se nad barevným spektrem na levé straně panelu Barvy výstražná kostka . Kliknutím na výstražnou kostku vyberte nejbližší bezpečnou webovou barvu.

Výběr ekvivalentu CMYK pro netisknutelnou barvu

Některé barvy v barevných modelech RGB, HSB a Lab nelze vytisknout, protože jsou mimo gamut a nemají ekvivalent v modelu CMYK. Když v panelu Barvy nebo v dialogu pro výběr barvy Adobe zvolíte netisknutelnou barvu, zobrazí se výstražný trojúhelník. Pole barvy pod trojúhelníkem zobrazuje nejbližší ekvivalent CMYK.

Poznámka:

Pokud používáte posuvníky webových barev, není v panelu Barvy výstražný trojúhelník dostupný.

 1. Chcete-li zvolit nejbližší ekvivalent CMYK, klikněte na výstražný trojúhelník  v dialogu pro výběr barvy nebo v panelu Barvy.

  Tisknutelné barvy jsou určeny současným pracovním prostorem CMYK definovaným v dialogovém okně Nastavení barev.

Výběr přímé barvy

Dialog pro výběr barvy Adobe umožňuje zvolit barvy z knihoven barev Trumatch® Swatching System™, Focoltone® Colour System, ANPA-Color™, systému barev HKS® a Průvodce barvami DIC.

Abyste zajistili, že na výsledném výtisku bude požadovaná barva, poraďte se s tiskařem nebo s odborníkem z grafického studia a zvolte barvu podle vytištěného vzorku barvy. Výrobci doporučují, abyste si každoročně pořizovali nové vzorníky barev, a tím kompenzovali blednutí tiskových barev a jiná poškození.

Poznámka:

Photoshop tiskne přímé barvy na výtažky CMYK (jako výtažkové barvy), a to v každém barevném režimu kromě Duplexu. Chcete-li tisknout skutečné výtažky přímých barev, vytvořte kanály přímých barev.

 1. Otevřete dialog pro výběr barvy Adobe a klikněte na Knihovny barev.

  V dialogovém okně Vlastní barvy se zobrazí barva, která je nejbližší vybrané barvě v dialogu pro výběr barvy Adobe.

 2. Z nabídky Sada zvolte knihovnu barev. Popis knihoven barev najdete níže.
 3. Zadáním čísla barvy nebo tažením trojúhelníků podél posuvníku najděte požadovanou barvu.
 4. Klikněte na vzorek barvy v seznamu.

Knihovny přímých barev

Dialog pro výběr barvy Adobe podporuje následující knihovny barev:

ANPA-COLOR

Běžně se používá při tisku novin. Vzorník ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book obsahuje vzorky barev ANPA.

Průvodce barvami DIC

Běžně se používá pro tiskové projekty v Japonsku. Další informace můžete získat od firmy Dainippon Ink & Chemicals, Inc., Tokio, Japonsko.

FOCOLTONE

Obsahuje 763 barev CMYK. Barvy Focoltone pomáhají vyhnout se při předtiskové přípravě vytváření přesahů barev (trappingu) a problémům se soutiskem, protože ukazují přetisky, kterými jsou barvy tvořeny. Vzorník barev se specifikacemi pro výtažkové a přímé barvy, tabulky přetisků a vzorky barev na štítcích pro označování návrhů dodává firma Focoltone. Další informace můžete získat od firmy Focoltone International, Ltd., Stafford, Velká Británie.

Vzorník HKS

Používá se pro tiskové projekty v Evropě. Každá barva má určený ekvivalent CMYK. Můžete vybrat HKS E (pro tisk na souvislý pás papíru), HKS k (pro lesklý papír pro umělecké tisky), HKS N (pro dřevitý papír) a HKS z (pro novinový papír). Pro každou knihovnu jsou k dispozici vzorníky barev. Knihovny a vzorníky výtažkových barev HKS Process byly přidány do nabídky knihoven barev.

TRUMATCH

Poskytuje předvídatelné mapování barev CMYK s více než 2000 dostupnými, počítačově generovanými barvami. Barvy TRUMATCH pokrývají celé spektrum viditelných barev CMYK v rovnoměrných krocích. Vzorník Trumatch Color zobrazuje až 40 odstínů a tónů pro každou barvu, přičemž každý je původně vytvořený čtyřbarevným procesem, a proto je reprodukovatelný pomocí čtyřbarevného osvitu a tisku. Kromě toho jsou v této knihovně barev zahrnuty i odstíny šedi ve CMYK s použitím různých odstínů. Další informace můžete získat od firmy Trumatch Inc., v New Yorku, USA.


Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.