O formátu Photoshop PDF

Pomocí příkazu Uložit jako můžete obrázky v barevném režimu RGB, v indexovaných barvách, stupních šedi, režimu bitmapy, v barvách Lab a v barvách duplex ukládat do formátu Photoshop PDF. Protože dokument Photoshop PDF dokáže zachovat data aplikace Photoshop, jako jsou vrstvy, kanály alfa, poznámky a přímá barva, můžete dokument otevřít a upravovat obrazy v aplikaci Photoshop CS2 nebo novější.

Poznámka:

Soubor můžete rychle uložit ve formátu Photoshop PDF tím, že pro něj spustíte akci Uložit jako Photoshop PDF. Tato akce bude dostupná, když zvolíte položku Produkce v nabídce panelu Akce.

Pro náročnější uživatele nabízí formát Photoshop PDF volby pro tvorbu dokumentu kompatibilního s PDF/X, což je důležité například při odeslání dokumentu do tisku. PDF/X (Portable Document Format Exchange) je podmnožinou formátu PDF, eliminující značnou část proměnných týkajících se barev, písem a přesahů, které způsobují problémy při tisku.

Také můžete určit volby zabezpečení pro omezení přístupu k dokumentu PDF. Nové 128bitové šifrování RC4 (Acrobat 6 a novější) má volbu umožňující uživatelům prohlížet metadata a miniatury v zabezpečeném dokumentu PDF pomocí Adobe Bridge.

Nastavení PDF můžete uložit jako přednastavení PDF pro tvorbu konzistentních souborů Photoshop PDF. Přednastavení a volby Adobe PDF se sdílejí mezi všemi komponentami sady Adobe včetně aplikací Photoshop, InDesign, Illustrator a Acrobat.

Uložení ve formátu Photoshop PDF

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost Photoshop PDF. Můžete také vybrat některou volbu v sekci Barvy, pokud chcete vložit barevný profil, nebo použít profil určený příkazem Nastavení kontrolního náhledu. Rovněž lze vložit vrstvy, poznámky, přímé barvy nebo alfa kanály. Klepněte na Save (Uložit).
 2. V dialogovém okně Uložit Adobe PDF vyberte přednastavení Adobe PDF určující, zda bude soubor Photoshop PDF tisknut na stolní tiskárně nebo nátiskovém zařízení, poslán do komerční tiskárny, šířen elektronickou poštou, zobrazen na webu a tak dále. Podrobnosti najdete v tématu Přednastavení Adobe PDF.

  Výběr přednastavení je nejsnadnější cestou k nastavení voleb pro soubor Photoshop PDF. Po výběru přednastavení vytvořte soubor Photoshop PDF klepnutím na Uložit PDF. Pokud chcete přidat volby zabezpečení nebo doladit volby uložení pro PDF, postupujte podle dalších kroků v této části.

 3. (Volitelně) Vyberte volby z nabídek Standard a Kompatibilita a tím pro dokument PDF určete souhlas s PDF/X a kompatibilitu s verzí Acrobatu. Další informace najdete v tématu Úrovně kompatibility PDF.
 4. (Volitelně) V levém panelu v dialogovém okně Uložit Adobe PDF vyberte Všeobecné a nastavte obecné volby uložení souboru PDF. Podrobnosti o jednotlivých volbách najdete v tématu Všeobecné volby Adobe PDF.

  Poznámka:

  Uživatelé aplikace Photoshop 7.0 nebo předchozích verzí mohou otevřít dokument Photoshop PDF jako obecný soubor PDF se sloučenými vrstvami. Zvolte Soubor > Otevřít jako a pak zvolte Obecný PDF z nabídky Typ souboru (Windows) nebo zvolte Soubor > Otevřít a zvolte Obecný PDF z nabídky Formát (Mac OS).

 5. (Volitelně) V levém panelu dialogového okna Uložit Adobe PDF vyberte Komprese a určete pro soubor PDF volby komprese a převzorkování. Další informace najdete v tématu Volby komprese a převzorkování pro Adobe PDF.
 6. (Volitelně) Vyberte Výstup v levém panelu v dialogovém okně Uložit Adobe PDF a určete volby správy barev a volby PDF/X. Další informace najdete v tématu Volby správy barev a PDF/X pro Adobe PDF.
 7. (Volitelně) Chcete-li do dokumentu PDF přidat zabezpečení, vyberte Zabezpečení v levém panelu dialogového okna Uložit Adobe PDF. Určete heslo a přístupová práva pro dokument PDF. Viz také Zabezpečení souborů PDF.

  Poznámka:

  Úroveň šifrování závisí na nastavení kompatibility dokumentu PDF. Zvolte jiné nastavení kompatibility a pak zadejte požadovanou úroveň šifrování.

 8. (Volitelně) Vyberte Přehled v levém panelu dialogového okna Uložit Adobe PDF. Zadané volby si můžete zkontrolovat.
 9. (Volitelně) Pokud chcete znovu použít nastavení uložení PDF, klepněte na Uložit přednastavení a uložte nastavení jako přednastavení PDF. Toto nové přednastavení pak najdete v nabídce Přednastavení Adobe PDF, až budete příště ukládat soubor ve formátu Photoshop PDF, a rovněž ve všech produktech sady Adobe Creative Cloud. Viz také Uložení přednastavení Adobe PDF.

 10. Klepněte na Uložit PDF. Photoshop zavře dialogové okno voleb PDF a vytvoří prezentaci PDF.

Přednastavení Adobe PDF

Přednastavení PDF je skupina nastavení ovlivňující proces vytváření souborů PDF. Tato nastavení jsou navržena tak, aby bylo v závislosti na předpokládaném použití souboru PDF dosaženo vhodného poměru mezi velikostí souboru s jeho kvalitou. Většina předdefinovaných přednastavení je sdílená mezi všemi komponentami sady Adobe, mezi které patří InDesign, Illustrator, Photoshop nebo Acrobat. Můžete si také vytvořit vlastní přednastavení pro své jedinečné výstupní požadavky a sdílet ho s ostatními.

Některá přednastavení z následujícího seznamu nebudou dostupná, dokud je podle potřeby nepřesunete ze složky Extras (kam se standardně instalují) do složky Nastavení. Složky Extras/Doplňky a Settings/Nastavení se obvykle nacházejí ve složce (Windows Vista a Windows 7) ProgramData\Adobe\AdobePDF, (Windows XP) Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Adobe\Adobe PDF nebo (Mac OS) Knihovna/Application Support/Adobe PDF. V některých komponentách sady Creative Suite nejsou některá přednastavení k dispozici.

Vlastní nastavení se nachází ve složce (Windows) Documents and Settings/ [uživatelské jméno] /Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista a Windows 7) Users/ [uživatelské jméno] /AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings, nebo (Mac OS) Users/ [uživatelské jméno] /Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Poznámka:

Pravidelně kontrolujte svá nastavení PDF. Tato nastavení se nevracejí k výchozímu nastavení automaticky. Aplikace a pomůcky, které vytvářejí PDF, používají naposledy definovanou nebo vybranou sadu nastavení PDF.

Kvalitní tisk

Vytváří PDF pro kvalitní tisk na stolních tiskárnách a zařízeních pro kontrolní náhledy nebo nátisky. Toto přednastavení použije obrazy PDF 1.4, barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi převzorkuje na 300 ppi a monochromatické na 1200 ppi, vloží podmnožiny znaků pro všechna písma, nechá barvy beze změny a nesloučí průhlednost (u těch typů souborů, které průhlednost podporují). Tyto soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 5.0 a Acrobat Reader 5.0 nebo novějších. V aplikaci InDesign toto přednastavení také vytváří soubory PDF se značkami.

Výchozí Illustrator (pouze Illustrator)

Vytvoří soubor PDF, ve kterém se zachovají všechna data aplikace Illustrator. Soubory PDF vytvořené pomocí tohoto přednastavení můžete znovu otevřít v aplikaci Illustrator bez ztráty dat.

Nadměrně velké stránky (pouze Acrobat)

Umožňuje vytvářet soubory PDF vhodné k prohlížení a tisku technických výkresů větších než 200 x 200 palců (508 x 508 cm). Tyto soubory PDF lze otevřít v programu Acrobat Reader 7.0 nebo novějším.

Formát PDF/A-1b: 2005 (CMYK a RGB) (pouze Acrobat)

Používá se k dlouhodobému uchování (archivaci) elektronických dokumentů. PDF/A-1b použije PDF 1.4 a v závislosti na vybraném standardu převede všechny barvy do CMYK nebo do RGB. Tyto PDF lze otevřít v programech Acrobat a Reader verze 5.0 a novějších.

PDF/X-1a (2001 a 2003)

Formát PDF/X-1a vyžaduje vložení všech písem, určení příslušných značek a spadávek a barvy, které mohou být buď CMYK, přímé barvy nebo obojí. Vyhovující soubory musí obsahovat informace popisující tiskové podmínky, pro které jsou vytvořené. Soubory PDF vytvořené jako vyhovující PDF/X-1a lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 a novějších.

Formát PDF/X-1a použije obrazy PDF 1.3, barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi převzorkuje na 300 ppi a monochromatické na 1200 ppi, vloží podmnožiny znaků pro všechna písma, vytvoří soubor PDF bez značek a sloučí průhlednost s použitím nastavení Vysoké rozlišení.

Poznámka:

Přednastavení PDF/X1-a:2003 a PDF/X-3 (2003) se při instalaci umístí na počítač, ale nebudou dostupné, dokud je nepřesunete ze složky Extras do složky Settings.

PDF/X-3

Toto přednastavení umožňuje vytvořit soubor formátu PDF využívající standard ISO PDF/X-3:2002. Soubory PDF vytvořené s tímto nastavením lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 nebo novějších.

Formát PDF/X‑4 (2008)

Toto přednastavení vytvářející soubory ISO PDF/X-4:2008 podporuje živou průhlednost (není sloučená) a správu barev ICC. Soubory PDF exportované s tímto přednastavením jsou ve formátu PDF 1.4. Obrazy jsou převzorkovány a zkomprimovány a písma jsou vestavěna stejným způsobem jako s nastaveními PDF/X-1a a PDF/X-3. Soubory PDF vyhovující standardu PDF/X-4:2008 můžete vytvářet přímo v aplikacích sady Creative Suite 4 a 5, jako jsou Illustrator, InDesign a Photoshop. Aplikace Acrobat 9 Pro poskytuje funkce pro ověřování a kontrolu souborů PDF před výstupem pro kompatibilitu se standardem PDF/X-4:2008 a také pro převádění souborů, které nejsou ve formátu PDF/X, do formátu PDF/X-4:2008, je-li to možné.

Společnost Adobe doporučuje standard PDF/X-4:2008 jako optimální formát souborů PDF pro spolehlivý tisk a publikování.

Tisková kvalita

Umožňuje vytvářet soubory PDF pro tiskovou produkci s vysokou kvalitou (například pro digitální tisk nebo pro separaci na osvitové jednotce nebo přímo na tiskové desky). Vytvořené soubory však nejsou kompatibilní s formátem PDF/X. V tomto případě je nejdůležitějším faktorem kvalita obsahu. Cílem je zachovat v souboru PDF všechny informace, které bude komerční tiskárna nebo poskytovatel tiskových služeb potřebovat ke správnému tisku dokumentu. Tato sada voleb použije formát PDF 1.4, převede barvy do CMYK, barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi převzorkuje na 300 ppi a monochromatické na 1200 ppi, vloží podmnožiny znaků pro všechna písma a zachová průhlednost (u těch typů souborů, které průhlednost podporují).

Tyto soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 5.0 a Acrobat Reader 5.0 a novějších.

Poznámka:

Před vytvořením souboru Adobe PDF, který chcete poslat do komerční tiskárny nebo poskytovateli tiskových služeb, si zjistěte požadované výstupní rozlišení a další nastavení, případně požádejte o soubor .joboptions s doporučeným nastavením. Také můžete nastavení Adobe PDF pro určitého dodavatele upravit podle svých potřeb a pak používat svůj vlastní soubor .joboptions.

Soubor PDF s bohatým obsahem

Vytváří přístupné soubory PDF obsahující značky, hypervazby, záložky, interaktivní prvky a vrstvy. Tato sada voleb použije formát PDF 1.5 a vloží podmnožiny znaků pro všechna písma. Soubory se také optimalizují pro posílání po stránkách (byte-serving). Tyto soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 6.0 a Adobe Reader 6.0 a novějších. (Přednastavení PDF s bohatým obsahem je ve složce Extras.)

Poznámka:

Toto přednastavení se v dřívějších verzích některých aplikací nazývalo eBook nebo E-kniha.

Nejmenší velikost souboru

Slouží k vytvoření souborů PDF, které budou zobrazeny na webu, intranetu nebo jsou určeny k distribuci e-mailem. Tato sada voleb používá kompresi, převzorkování a poměrně nízké rozlišení obrazů. Převede všechny barvy na formát sRGB a vloží písma. Soubory se také optimalizují pro posílání po stránkách (byte-serving). Hodláte-li soubor PDF vytisknout, nejlepších výsledků dosáhnete, když toto přednastavení nepoužijete.

Tyto soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 5.0 a Acrobat Reader 5.0 a novějších.

Inzeráty v časopisech 2006 (Japonsko)

Toto přednastavení vytvoří dokument PDF založený na pravidlech vytvoření navržených komisí pro doručování digitálních dat.

Standardní (pouze Acrobat)

Umožňuje vytvářet soubory PDF určené pro tisk na stolní tiskárně nebo digitální kopírce a určené k publikování na disku CD nebo k odeslání klientům jako korekturní výtisk. Tato sada voleb používá kompresi a převzorkování pro zmenšení velikosti souboru, ale také vkládá podmnožiny znaků pro všechna písma (pro která je to povolené) použitá v souboru, převede všechny barvy do sRGB a tiskne se středním rozlišením. Podmnožiny znaků písem Windows se standardně nevkládají. Soubory PDF vytvořené s tímto souborem nastavení lze otevřít v programech Acrobat 5.0 a Acrobat Reader 5.0 a novějších.

Další informace o vytváření a ukládání vlastních přednastavení najdete v tématu Uložení přednastavení Adobe PDF.

O standardech PDF/X a PDF/A

Standardy PDF/X a PDF/A jsou definovány Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Standardy PDF/X se týkají výměny grafického obsahu; standardy PDF/A se týkají dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Při převodu do PDF se kontroluje soulad zpracovávaného souboru s určeným standardem. Pokud PDF nesplňuje požadavky vybraného standardu ISO, objeví se dotaz, zda chcete převod zrušit, nebo pokračovat a vytvořit soubor, který tomuto standardu nevyhovuje.

Nejpoužívanější standardy pro pracovní postupy tiskového publikování představuje několik formátů PDF/X: PDF/X-1a, PDF/X-3 a (v roce 2007) PDF/X-4. Nepoužívanější standardy pro archivaci PDF jsou standardy PDF/A-1a a PDF/A-1b (pro méně přísné požadavky).

Poznámka:

Další informace o standardech PDF/X a PDF/A najdete na webu ISO.

Úrovně kompatibility PDF

Při vytváření souborů PDF se musíte rozhodnout, kterou verzi PDF použijete. Verzi PDF můžete změnit přepnutím na jiné přednastavení nebo výběrem volby kompatibility, když soubor ukládáte jako PDF nebo upravujete přednastavení PDF.

Obecně řečeno, pokud není konkrétně zapotřebí zpětná kompatibilita se staršími verzemi, měli byste použít nejnovější verzi (v tomto případě verzi 1.7). Nejnovější verze zahrnuje všechny nejnovější vlastnosti a funkce. Pokud ale vytváříte dokumenty, které budou široce distribuovány, měli byste zvážit použití volby Acrobat 5.0 (PDF 1.4) nebo Acrobat 6.0 (PDF 1.5), abyste zajistili, že si všichni uživatelé budou moci dokument prohlédnout a vytisknout.

V následující tabulce jsou porovnány některé funkce v souborech PDF vytvořených s různými nastaveními kompatibility.

Poznámka:

Aplikace Acrobat 8.0 a 9.0 také používají formát PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) a Acrobat X (PDF 1.7)

Soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 3.0 a Acrobat Reader 3.0 a novějších.

Soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 3.0 a Acrobat Reader 3.0 a novějších. Funkce specifické pro pozdější verze však mohou být nedostupné nebo je nebude možné zobrazit.

Většinu souborů PDF lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 nebo novějších. Funkce specifické pro pozdější verze však mohou být nedostupné nebo je nebude možné zobrazit.

Většinu souborů PDF lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 nebo novějších. Funkce specifické pro pozdější verze však mohou být nedostupné nebo je nebude možné zobrazit.

Nemůže obsahovat kresby, které používají efekty živé průhlednosti. Před převodem do formátu PDF 1.3 musí být všechny průhledné kresby sloučeny.

Podporuje používání živé průhlednosti v kresbách. (Nástroj Acrobat Distiller průhlednosti slučuje.)

Podporuje používání živé průhlednosti v kresbách. (Nástroj Acrobat Distiller průhlednosti slučuje.)

Podporuje používání živé průhlednosti v kresbách. (Nástroj Acrobat Distiller průhlednosti slučuje.)

Vrstvy nejsou podporované.

Vrstvy nejsou podporované.

Zachová vrstvy při vytváření PDF z aplikací, které podporují generování dokumentů PDF s vrstvami, jako je Illustrator CS a novější nebo InDesign CS a novější.

Zachová vrstvy při vytváření PDF z aplikací, které podporují generování dokumentů PDF s vrstvami, jako je Illustrator CS a novější nebo InDesign CS a novější.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 8 tiskovými barvami.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 8 tiskovými barvami.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 31 tiskovou barvou.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 31 tiskovou barvou.

Vícebajtová písma lze vkládat. (Distiller při vkládání písma převede.)

Vícebytová písma lze vkládat.

Vícebytová písma lze vkládat.

Vícebytová písma lze vkládat.

Podpora 40bitového zabezpečení RC4.

Podpora 128bitového zabezpečení RC4.

Podpora 128bitového zabezpečení RC4.

Podpora 128bitového zabezpečení RC4 a 128bitového zabezpečení AES (Advanced Encryption Standard).

Všeobecné volby Adobe PDF

V části Všeobecné v dialogovém okně Volby Adobe PDF můžete nastavit následující volby:

Popis

Zobrazuje popis z vybraného přednastavení a nabízí místo, kde můžete popis upravit. Popis můžete vložit ze schránky. Pokud upravíte popis přednastavení, na konec názvu přednastavení se přidá slovo „(změněno)“.

Zachovat možnost úprav v aplikaci Photoshop

Zachová data aplikace Photoshop v PDF, například vrstvy, alfa kanály a přímé barvy. Dokumenty Photoshop PDF s touto volbou lze otevřít v aplikaci Photoshop CS2 a novější.

Vložit miniatury stránek

Vytvoří miniaturní obraz kresby.

Optimalizovat pro rychlé zobrazování z webu

Optimalizuje soubor PDF pro rychlejší zobrazování ve webovém prohlížeči.

Po uložení PDF zobrazit

Otevře nově vytvořený soubor PDF ve výchozí aplikaci pro prohlížení PDF.

Volby komprese a převzorkování pro Adobe PDF

Když ukládáte kresbu do Adobe PDF, můžete komprimovat text a čárové grafiky, a komprimovat a převzorkovat dolů bitmapové obrazy. Podle zvolených nastavení může komprese a převzorkování podstatně zmenšit velikost souboru PDF s malou nebo žádnou ztrátou detailů a přesnosti.

Oblast komprese v dialogovém okně Volby Adobe PDF je rozdělena na tři sekce. Každá sekce obsahuje následující volby pro kompresi a převzorkování obrazů v dokumentu.

Převzorkování

Pokud plánujete použití souboru PDF na webu, pak převzorkování umožní dosáhnout vyšší komprese. Pokud plánujete tisk souboru PDF ve vysokém rozlišení, převzorkování nepoužívejte. Vyberte Nepřevzorkovat, chcete-li vypnout všechny volby převzorkování.

Převzorkování znamená snížení počtu obrazových bodů v obrazu. Chcete-li obrazy převzorkovat, zvolte metodu interpolace – převzorkování s průměrováním, převzorkování bez průměrování nebo bikubické převzorkování – a zadejte požadované rozlišení (v obrazových bodech na palec). Pak zadejte rozlišení do pole Pro obrazy nad. Všechny obrazy, které mají rozlišení větší než je tento práh, se převzorkují dolů.

Zvolená metoda interpolace určuje, jak se obrazové body odstraní:

Převzorkování s průměrováním Komu

Zprůměruje obrazové body ve vzorkované oblasti a celou plochu nahradí průměrnou barevnou hodnotou při zadaném rozlišení. Převzorkování s průměrováním je stejné jako bilineární převzorkování.

Převzorkování bez průměrování Komu

Zvolí obrazový bod uprostřed vzorkované oblasti a nahradí celou plochu barevnou hodnotou tohoto bodu. Převzorkování bez průměrování podstatně zkrátí dobu potřebnou pro převod ve srovnání s převzorkováním s průměrováním, ale výsledné obrazy nemají tak hladké a plynulé tóny. Převzorkování je stejné jako převzorkování Nejbližší soused.

Bikubické převzorkování Komu

Použije k určení barvy obrazového bodu vážený průměr, což obvykle dává lepší výsledky než převzorkování pomocí jednoduchého průměrování. Bikubické převzorkování je nejpomalejší, ale nejpřesnější metoda, jejímž výsledkem jsou nejplynulejší přechody.

Komprese

Určuje typ použité komprese.

ZIP, komprese

Funguje dobře pro obrazy s velkými plochami jedné barvy nebo s opakujícími se vzorky a pro černobílé obrazy, které obsahují opakující se vzorky. Komprese ZIP je bezeztrátová.

Komprese JPEG

Je vhodná pro obrazy ve stupních šedi nebo pro barevné obrazy. Komprese JPEG je ztrátová, což znamená, že odstraňuje obrazová data a může snížit kvalitu obrazu; snaží se ale zmenšit velikost souboru s minimální ztrátou informací. Protože komprese JPEG odstraňuje data, může dosáhnout mnohem menší velikosti souboru než komprese ZIP.

JPEG2000

Je nový mezinárodní standard pro kompresi a sbalení obrazových dat. Podobně jako komprese JPEG je i komprese JPEG2000 vhodná pro obrazy ve stupních šedi nebo pro barevné obrazy. Poskytuje také další výhody, například postupné zobrazování a volbu bezeztrátové komprese, které v JPEG nejsou dostupné. Volba JPEG2000 je dostupná pouze v případě, že z nabídky Kompatibilita je vybraná volba Acrobat 6 (PDF 1.5) nebo novější.

Kvalita obrazu

Určuje stupeň použité komprese. Dostupné volby závisejí na vybrané metodě komprese. Pro kompresi JPEG2000 nabízí Photoshop volby Bezeztrátová, Maximální, Vysoká, Střední, Nízká a Minimální. Pro kompresi JPEG nabízí Photoshop volby Minimální, Nízká, Střední, Vysoká a Maximální. Pro kompresi ZIP poskytuje Photoshop volbu 8bitové kvality obrazu. Volba 8bitové kvality obrazu je bezeztrátová; to znamená, že se při zmenšování velikosti souboru nevypustí žádná data, takže se kvalita obrazu nezmění.

Velikost dlaždice

Určuje velikost dlaždic použitých v obrazech s kompresí JPEG 2000. Při použití nízkých hodnot kvality k optimalizaci obrazů menších než 1024 x 1024 obrazových bodů dostanete lepší výsledky s co největší velikostí dlaždic. Pro většinu obrazů je nejlepší velikost dlaždice 1024. Menší velikosti dlaždic se obvykle používají pro obrazy s menšími rozměry (pro zobrazení na zařízeních jako jsou mobilní telefony).

Převést obraz se 16 bity/kanál na 8 bitů/kanál

Převede obrazy s 16 bity na kanál na obrazy s 8 bity na kanál (tato volba je standardně vybraná). Při vypnuté volbě převedení 16bitových obrazů je dostupná pouze metoda komprese ZIP. Pokud je v dokumentu nastavení kompatibility pro Acrobat 5 (PDF 1.4) nebo starší, volba převedení 16bitových obrazů není dostupná a obrazy se automaticky převedou na 8 bitů na kanál.

Správa barev a volby PDF/X pro Adobe PDF

V sekci Výstup v dialogovém okně Volby Adobe PDF můžete nastavit následující volby. Vzájemné interakce mezi volbami výstupu závisí na tom, zda je funkce Správa barev zapnutá nebo vypnutá, a který standard PDF je vybrán.

Převod barev

Určuje, jak jsou v souboru Adobe PDF vyjádřeny barevné informace. Když převedete barevné objekty do RGB nebo CMYK, vyberte z rozbalovací nabídky také profil cílového zařízení. Při převodu barev se zachovají všechny informace přímých barev; do určeného barevného prostoru se převedou pouze ekvivalentní výtažkové barvy.

Bez převodu

Zachová barevná data tak jak jsou.

Převést do cílového

Převede všechny barvy do profilu vybraného jako Cíl. Zda se profil vloží nebo ne určuje volba Zásady zahrnutí profilu.

Cíl

Popisuje gamut finálního výstupního zařízení RGB nebo CMYK, například vašeho monitoru nebo standardu SWOP. S použitím tohoto profilu převádí aplikace Photoshop informace o barvách v dokumentu (definované zdrojovým profilem v sekci Pracovní prostory dialogového okna Nastavení barev) do barevného prostoru cílového výstupního zařízení.

Zásady zahrnutí profilu

Určují, zda se profil barev vloží do souboru.

Název profilu výstupního záměru

Určuje charakteristické tiskové podmínky pro dokument. Profil výstupního záměru je vyžadovaný pro vytváření souborů vyhovujících PDF/X. Tato nabídka je dostupná pouze v případě, že je vybraný standard PDF/X (nebo přednastavení) v dialogovém okně Volby Adobe PDF.

Výstupní podmínky

Popisuje plánované podmínky tisku. Tato položka může být užitečná pro příjemce dokumentu PDF.

Identifikátor výstupních podmínek

Odkaz na více informací o zamýšlených podmínkách tisku. Pro podmínky tisku, které jsou zahrnuty v registru ICC, se identifikátor zadá automaticky.

Název registru

Ukazuje webovou adresu s dalšími informacemi o registru. Pro názvy registru ICC se URL zadá automaticky.

Zabezpečení souborů PDF

Při ukládání do souboru PDF můžete přidat ochranu heslem a další bezpečnostní prvky, které určují nejen to, kdo může soubor otevřít, ale také kdo může kopírovat a vyjímat obsah, tisknout dokument nebo provádět další operace.

Soubor PDF může vyžadovat heslo pro otevření dokumentu a heslo pro změnu nastavení zabezpečení (heslo pro práva). Pokud v souboru nastavíte jakákoliv omezení pro zabezpečení, měli byste také určit obě tato hesla, jinak by každý, kdo soubor otevře, mohl tato omezení odstranit. Pokud je soubor otevřený pomocí hesla pro práva, zabezpečovací omezení jsou dočasně vypnuta.

K ochraně souborů PDF heslem se využívá metoda zabezpečení RC4 od společnosti RSA Corporation. V závislosti na nastavení volby Kompatibilita (v kategorii Všeobecné) bude úroveň šifrování vysoká nebo nízká.

Poznámka:

Přednastavení Adobe PDF nepodporují hesla a nastavení zabezpečení. Pokud vyberete nastavení hesla a zabezpečení v dialogovém okně Export Adobe PDF a pak klepnete na Uložit přednastavení, hesla a nastavení zabezpečení se nezachovají.

Uložení přednastavení Adobe PDF

Přestože jsou výchozí přednastavení PDF založena na osvědčených postupech, může se stát, že vaše pracovní postupy nebo pracovní postupy vaší tiskárny budou vyžadovat specializované nastavení PDF, které není dostupné v žádném standardním přednastavení. V takovém případě si můžete vytvářet a ukládat vlastní přednastavení, která pak budete moct používat v aplikaci Photoshop nebo jiných produktech sady Creative Cloud.

V aplikaci Photoshop můžete uložit přednastavení pomocí příkazu Přednastavení Adobe PDF nebo klepnutím na tlačítko Uložit přednastavení v dialogovém okně Uložit Adobe PDF. Přednastavení Adobe PDF se ukládají jako soubory .joboptions. To je například užitečné, pokud chcete, aby vám váš dodavatel nebo pracovník tiskárny poslal soubor .joboptions s přednastavením Adobe PDF, optimalizovaný pro jejich pracovní postup.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Přednastavení Adobe PDF.

  • Pokud ukládáte dokument Photoshop PDF, klepněte po nastavení voleb PDF na tlačítko Uložit přednastavení v dialogovém okně Uložit Adobe PDF. Opakujte kroky 1 a 2.

 2. Pokud jste zvolili příkaz Přednastavení Adobe PDF, proveďte v dialogovém okně Přednastavení Adobe PDF jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit nové přednastavení, klepněte na tlačítko Nové v dialogovém okně Přednastavení Adobe PDF. V dialogovém okně Nové přednastavení PDF zadejte název přednastavení v textovém poli Přednastavení.

  • Chcete-li upravit existující přednastavení, vyberte ho a klepněte na Upravit. (Výchozí přednastavení nemůžete upravovat.)

 3. Nastavte volby PDF.
 4. Přednastavení uložte jedním z následujících úkonů:
  • V dialogovém okně Nové přednastavení PDF nebo Upravit přednastavení PDF klepněte na OK. Nové přednastavení se objeví v seznamu Přednastavení Adobe PDF. Po ukončení tvorby přednastavení klepněte na Hotovo.

  • V dialogovém okně Uložit zadejte název přednastavení do textového pole Název souboru a klepněte na Uložit.

  Přednastavení Adobe PDF jsou uložena v následujících složkách:

  • (Windows Vista) Users/[user name]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • (Windows XP) Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • (Mac OS) Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

  Všechna vlastní přednastavení uložená v tomto umístění jsou dostupná i ostatním aplikacím

  Poznámka:

  Chcete-li uložit přednastavení PDF do jiného umístění než je výchozí, klepněte v dialogovém okně Přednastavení Adobe PDF na tlačítko Uložit jako a přejděte do cílového umístění, nebo v dialogovém okně Uložit přejděte do cílového umístění a klepněte na Uložit.

Načtení, úpravy nebo odstranění přednastavení Adobe PDF

Přednastavení Adobe PDF (nastavení tvorby) jsou k dispozici v aplikaci Photoshop i v jiných produktech Adobe. V dialogu Přednastavení Adobe PDF můžete ukládat, načítat, upravovat a odstraňovat přednastavení Adobe PDF.

 1. Zvolte Úpravy > Přednastavení Adobe PDF a proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li si uložit nové přednastavení, klikněte na tlačítko Nové, v dialogovém okně Nové zadejte požadovaná přednastavení PDF a nakonec klikněte na OK.
  • Chcete-li upravit přednastavení Adobe PDF, vyberte přednastavení v okně Přednastavení, klepněte na tlačítko Upravit a změňte nastavení v dialogovém okně Upravit přednastavení PDF.  

  Poznámka:

  Přestože nemůžete upravit přednastavení Adobe PDF, která byla nainstalována s aplikací Photoshop (názvy těchto přednastavení jsou v hranatých závorkách), můžete vybrat jedno z nich a klepnout na tlačítko Nové. V dialogovém okně Nové přednastavení PDF můžete změnit nastavení a uložit je jako nové přednastavení.

  • Chcete-li odstranit přednastavení Adobe PDF, vyberte přednastavení v okně Přednastavení a klepněte na tlačítko Odstranit. Přednastavení Adobe PDF, která byla nainstalována s aplikací Photoshop, nelze odstranit.

  • Chcete-li načíst přednastavení Adobe PDF, klepněte na tlačítko Načíst, vyberte soubor přednastavení a klepněte na tlačítko Načíst. Přednastavení je přidáno do okna Přednastavení.

  Poznámka:

  Při hledání přednastavení Adobe PDF pro načtení jsou v dialogovém okně Načíst viditelné pouze soubory s příponou .joboptions.

  • Chcete-li uzavřít dialogové okno Volby přednastavení PDF, klepněte na tlačítko Hotovo.
  • Chcete-li uložit přednastavení do jiného než výchozího umístění, klepněte na tlačítko Uložit jako, podle potřeby zadejte pro přednastavení nový název, přejděte do cílového umístění a klepněte na tlačítko Uložit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online