Aplikace Photoshop umožňuje snadnou úpravu perspektivy v obrazech. Tato funkce je obzvlášť užitečná v případě obrazů s rovnými čarami a plochými povrchy – například architektonické obrazy a obrazy budov. Tuto funkci lze také použít na složené objekty, které mají různé perspektivy v jednom obrazu.

Pozadí

V některých případech se může objekt na obrazu lišit od skutečnosti. Tato neshoda vzniká deformací perspektivy. Obrazy téhož objektu zachycené z různých vzdáleností fotoaparátu a úhlů pozorování vykazují rozdílnou deformaci perspektivy.

Deformace perspektivy na obrazech stejného objektu zachyceného z různých vzdáleností a úhlů

Nezbytný předpoklad: zapnutí grafického procesoru

Aplikace Photoshop vyžaduje k použití funkce pokřivení perspektivy v 16bitových a 32bitových dokumentech alespoň 512 MB paměti Video RAM (VRAM). Podrobnosti naleznete v častých dotazech týkajících se GPU a aplikace Photoshop.

Nezbytným předpokladem úpravy perspektivy je povolení grafického procesoru v předvolbách aplikace Photoshop.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Výkon.
 2. V části Nastavení grafického procesoru vyberte možnost Použít grafický procesor.
 3. Klikněte na položku Rozšířená nastavení. Musí být vybrána možnost Používat grafický procesor ke zrychlení výpočtů.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Úprava perspektivy

Definování rovin

Než upravíte perspektivu, musíte definovat roviny architektonického celku na obrazu:

 1. Otevřete obraz v aplikaci Photoshop.
 2. Zvolte Úpravy > Pokřivení perspektivy. Přečtěte si tip na obrazovce a zavřete jej.
 3. Nakreslete čtveřice kolem rovin stavby na obrazu. Při kreslení čtveřic se snažte udržet jejich okraje rovnoběžně s přímými liniemi stavby.
Photoshop – Úprava perspektivy
Nakreslete okraje čtveřic přibližně rovnoběžně s liniemi stavby celku. Podle popisu na obrázku můžete přichytit dvě roviny k sobě. Zde je soubor rovin definovaných pro budovu.

Manipulace s rovinami

 1. Přejděte do režimu Pokřivení z režimu Rozvržení.
Photoshop – Režim pokřivení
Režim pokřivení

 1. Manipulujte s perspektivou jedním z několika dostupných způsobů:
 • Podle potřeby přesuňte rohy čtveřic (špendlíky). Například můžete upravit perspektivu tohoto obrazu tak, že zkrácení se u obou stran budovy projeví ve shodných mírách. Výsledná perspektiva by se blížila přímému pohledu na budovu z rohu.
Photoshop – Úprava perspektivy
Upravení perspektivy tak, že obě strany budovy jsou shodně zkráceny

 • Stiskněte klávesu Shift a klikněte na jednotlivý okraj čtveřice, čímž jej narovnáte a zachováte jej narovnaný během další manipulace s perspektivou. Takto vyrovnaný okraj se z v režimu Pokřivení zvýrazní žlutě. Úpravy perspektivy můžete ovládat přesněji manipulací s rohy čtveřic (špendlíky).
Photoshop – Narovnání jednoho okraje
Stiskněte klávesu Shift a klikněte myší, čímž narovnáte jednotlivý okraj čtveřice a zachováte jej narovnaný během další manipulace s perspektivou. Okraj, který je v tomto obrázku vybrán nejvíce vpravo, se zvýrazní žlutě.

Photoshop – Narovnání vybraného okraje
Vybraný okraj se narovná. Okraj zůstane narovnaný také během další manipulace s perspektivou.

Poznámka:

Pokud nechcete zachovat narovnání okraje, stiskněte znovu klávesu Shift a klikněte myší na okraj.

 • V režimu Pokřivení můžete kliknout na následující ikony pro automatické upravení perspektivy:

          Automatické vyrovnání vodorovných čar

Photoshop – Vodorovné vyrovnání
Vodorovné vyrovnání

          Automatické narovnání blízkých svislých čar

Photoshop – Svislé narovnání
Svislé narovnání

          Automatické narovnání ve svislém i vodorovném směru

Photoshop – Vodorovné a svislé narovnání
Vodorovné a svislé narovnání

 1. Až bude nastavení perspektivy hotovo, klikněte na ikonu Potvrdit pokřivení perspektivy ().  

Klávesové zkratky

Nastavení perspektivy usnadňují následující klávesové zkratky:

Klávesy se šipkami

Mírný posun rohu čtveřice (špendlíku)

H

Při práci v režimu Pokřivení skryje mřížku

L

Přepne na režim Rozvržení

W

Přepne na režim Pokřivení

Klávesa Enter

V režimu Rozvržení lze stisknutím klávesy Enter rychle přepnout na režim Pokřivení. V režimu Pokřivení klávesa Enter potvrdí aktuální změny perspektivy.

Shift a kliknutí

(režim Pokřivení) Narovná jednotlivý okraj čtveřice a zachová jej narovnaný během další manipulace s perspektivou. Pokud nechcete zachovat narovnání okraje, stiskněte znovu klávesu Shift a klikněte myší.

Shift a přetažení okraje

(režim Pokřivení) Stlačí tvar roviny a současně jej prodlouží.

Časté otázky

Mohu upravit různé perspektivy ve stejném obrazu?

Ano. Když upravíte různé perspektivy ve stejném obrazu, můžete provést tyto akce:

 • Zachovat nepozměněnou jednu část obrazu s určitou perspektivou a současně upravit perspektivu ve zbytku obrazu. Postup:
  1. Nakreslete čtveřici kolem části obrazu, jehož perspektivu chcete zachovat. Ujistěte se, že tato čtveřice není přichycena k žádným dalším rovinám, jejichž perspektivu upravujete.
  2. Během práce s dalšími rovinami, jejichž perspektivu chcete upravit, zachovejte tuto čtveřici nepozměněnou.
 • Upravit části obrazu s různými perspektivami nezávisle na sobě.
  1. Kolem příslušných částí obrazu nakreslete nepropojené čtveřice.
  2. Manipulujte se čtveřicemi nezávisle na sobě.

Kolik paměti VRAM potřebuji ke spuštění funkce pokřivení perspektivy?

Aplikace Photoshop vyžaduje k použití funkce pokřivení perspektivy v 16bitových a 32bitových dokumentech alespoň 512 MB paměti Video RAM (VRAM). Pokud je váš grafický procesor vybaven 256 MB paměti VRAM, můžete funkci pokřivení perspektivy používat pouze u 8bitových dokumentů.

V současné době také není pro funkci pokřivení perspektivy podporována grafická karta nVidia GeForce GT 120.

Již se nezobrazují tipy na obrazovce. Jak je mohu znovu zobrazit?

Postupujte takto:

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné.
 2. Klikněte na možnost Obnovit všechny výstražné dialogy a pak na tlačítko OK.

Mohu definovat různé soubory rovin pro stejnou architekturu?

Ano. Pro znázornění poslouží dva různé způsoby definování rovin pro bránu do Tádž Mahálu:

Photoshop – Roviny
Jedna čtveřice nakreslená volně kolem architektury

Photoshop – Různé soubory rovin
Různé soubory rovin definované pro stejnou architekturu. Tento soubor rovin umožňuje lepší ovládání upravení perspektivy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online