Příručka uživatele Zrušit

Vytváření textových efektů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

S textem můžete provést různé operace, abyste změnili jeho vzhled. Můžete například text pokřivit, převést text na tvary nebo přidat k textu vržený stín. Jedním z nejsnadnějších způsobů, jak vytvářet textové efekty, je přehrávání výchozích akcí Textové efekty, které se dodávají s aplikací Photoshop, na textovou vrstvu. Tyto efekty budou dostupné, když zvolíte Textové efekty z nabídky panelu Akce.

Vytvoření textu podél nebo uvnitř cesty

Je možné zadat text, který natéká podél okraje pracovní cesty vytvořené nástrojem Pero nebo Tvar. Když zapíšete text podél cesty, je směr jeho natékání určen pořadím, ve kterém se k cestě přidávaly body. Napíšete-li na cestu vodorovný text, budou písmena kolmá k účaří. Napíšete-li na cestu svislý text, bude orientace textu paralelní s účařím.

Text lze zadat také uvnitř uzavřené cesty. V tomto případě je však text vždy orientován vodorovně a k zalomení řádků dochází vždy, když text narazí na hranice cesty.

Poznámka:

Při přesunu cesty nebo změně jejího tvaru se odpovídající text přizpůsobí novému umístění nebo tvaru cesty.

Vodorovný a svislý text na otevřené cestě v aplikaci Photoshop
Vodorovný a svislý text na otevřené cestě

Vodorovný a svislý text v aplikaci Photoshop
Vodorovný a svislý text na uzavřené cestě vytvořené nástrojem tvaru

Vytvoření textu podél cesty

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj vodorovný text nebo nástroj svislý text .

  • Vyberte nástroj Vodorovná textová maska nebo Svislá textová maska .

 2. Umístěte ukazatel tak, aby se značka pro účaří textového nástroje  nacházela na cestě, a klikněte. Po kliknutí se na cestě objeví blikající textový kurzor.
  Vytvoření textu podél cesty v aplikaci Photoshop
  Značka pro účaří textového nástroje (vlevo) a textový nástroj se značkou pro účaří na cestě (vpravo)

 3. Zapište text. Vodorovný text se objeví podél cesty, kolmo k účaří. Svislý text se objeví podél cesty, paralelně s účařím.
  Poznámka:

  Svislé zarovnání textu na cestě můžete nastavit pomocí volby Posun účaří na panelu Znaky. Zadejte například do pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli text dolů.

Přemístění nebo převrácení textu podél cesty

 1. Vyberte nástroj Přímý výběr  nebo Výběr cesty  a umístěte ukazatel nad text. Ukazatel se změní na textový kurzor ve tvaru I se šipkou  .
  • Chcete-li text posunout, klikněte a přetáhněte text podél cesty. Dejte pozor, abyste netáhnuli přes cestu na opačnou stranu.

  • Chcete-li text převrátit na opačnou stranu cesty, klikněte a přetáhněte text přes cestu.

Nástroj Přímý výběr nebo Výběr cesty v aplikaci Photoshop
Přesunutí nebo převrácení textu na cestě pomocí nástroje Přímý výběr nebo Výběr cesty.

Poznámka:

Chcete-li posunout text na druhou stranu cesty, aniž byste změnili směr textu, použijte volbu Posun účaří v panelu Znaky. Pokud jste například vytvořili text, který běží zleva doprava po vnějším okraji kružnice, můžete zadat do textového pole Posun účaří zápornou hodnotu, abyste posunuli text tak, že bude uvnitř kružnice.

Zadání textu dovnitř uzavřené cesty

 1. Vyberte nástroj Vodorovný text.  .
 2. Umístěte ukazatel dovnitř cesty.
 3. Až se kolem nástroje Text objeví přerušované závorky , klikněte a zadejte text.

Přesunutí cesty s textem

 1. Vyberte nástroj Výběr cesty  nebo nástroj Přesun  , klikněte na cestu a přetáhněte ji na nové místo. Pokud používáte nástroj Výběr cesty, dejte pozor, aby se ukazatel nezměnil na I se šipkou  , protože pak byste posouvali text podél cesty.

Změna tvaru cesty s textem

 1. Vyberte nástroj Přímý výběr  .
 2. Klikněte na kotevní bod na cestě a použijte táhla ke změně tvaru cesty.

Pokřivení textu a odstranění pokřivení

Text můžete pokřivit, abyste vytvořili speciální textový efekt. Můžete například text pokřivit do tvaru oblouku nebo vlny. Vybraný styl pokřivení je atributem textové vrstvy – styl pokřivení vrstvy můžete kdykoli změnit a tím upravit celkový tvar pokřivení. Pomocí voleb pokřivení můžete přesně nastavit orientaci a perspektivu efektu pokřivení.

Poznámka:

Nemůžete pokřivit textové vrstvy, ve kterých je použité umělé tučné písmo nebo písma, která nemají obrysová data (například bitmapová písma).

Pokřivený text se stylem Ryba v aplikaci Photoshop
Příklad pokřiveného textu se stylem Ryba

Pokřivení textu

 1. Vyberte textovou vrstvu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte textový nástroj a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Pokřivení .

  • Zvolte Text > Pokřivit text.

  Poznámka:

  K pokřivení textu v textové vrstvě můžete použít příkaz Pokřivit. Zvolte Úpravy > Transformovat cestu > Pokřivit.  

 3. Zvolte styl pokřivení z rozbalovací nabídky Styl.
 4. Vyberte orientaci efektu pokřivení – Vodorovně nebo Svisle.
 5. Pokud chcete, zadejte hodnoty pro další volby pokřivení:
  • Prohnutí určuje míru pokřivení aplikovaného na vrstvu.

  • Vodorovná deformace a Svislá deformace, chcete-li na pokřivení aplikovat perspektivu.

Narovnání pokřiveného textu

 1. Vyberte textovou vrstvu, na kterou je aplikované pokřivení.
 2. Vyberte nějaký textový nástroj a na pruhu voleb klikněte na tlačítko Pokřivení  , případně zvolte Vrstva > Textová vrstva > Pokřivit text.
 3. V rozevírací nabídce Styl zvolte Žádný a klikněte na OK.

Vytvoření pracovní cesty z textu

Se znaky textu můžete pracovat jako s vektorovými tvary, když je převedete na pracovní cestu. Pracovní cesta je dočasná cesta, která se objeví v panelu Cesty a ohraničuje obrys určitého tvaru. Když z textové vrstvy vytvoříte pracovní cestu, můžete ji uložit a manipulovat s ní stejně jako s jakoukoli jinou cestou. Znaky tvořící cestu nemůžete upravovat jako text; ale původní textová vrstva zůstane nedotčená a upravitelná.

 1. Vyberte textovou vrstvu a zvolte Text > Vytvořit pracovní cestu.

  Poznámka:

  Pracovní cestu nemůžete vytvořit z písem, která nemají obrysová data (například z bitmapových písem).

Převedení textu na tvary

Když text převedete na tvary, textová vrstva se nahradí vrstvou s vektorovou maskou. Vektorovou masku můžete upravovat a můžete aplikovat styly na vrstvu; znaky ve vrstvě ale nemůžete upravovat jako text.

 1. Vyberte textovou vrstvu a zvolte Text > Převést na tvary.

  Poznámka:

  Tvary nemůžete vytvořit z písem, která nemají obrysová data (například z bitmapových písem).

Vytvoření výběru ve tvaru textu

Když použijete nástroj vodorovná textová maska nebo svislá textová maska, vytvoříte výběr ve tvaru textu. Textové výběry se objeví v aktivní vrstvě a můžete je přesouvat, kopírovat, vyplňovat nebo vytahovat stejně jako kterýkoli jiný výběr.

 1. Vyberte vrstvu, ve které se má výběr objevit. Nejlepších výsledků dosáhnete, když výběr ve tvaru textu vytvoříte v normální vrstvě obrazu, ne v textové vrstvě. Pokud chcete hranici textového výběru vyplnit nebo vytáhnout, vytvořte ji v nové prázdné vrstvě.
 2. Vyberte nástroj Vodorovná textová maska  nebo Svislá textová maska  .
 3. Vyberte další volby pro text a zadejte text do vybraného bodu nebo do ohraničovacího rámečku.

  Při zadávání textu se nad aktivní vrstvou objeví červená maska. Po kliknutí na tlačítko Potvrdit se v obrazu v aktivní vrstvě objeví hranice textového výběru.

Přidání vrženého stínu k textu

Přidejte vržený stín, aby text v obraze získal hloubku.

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující text, ke kterému chcete přidat vržený stín.
 2. V dolní části panelu Vrstvy klikněte na tlačítko Styl vrstvy  a v seznamu, který se objeví, zvolte Vržený stín.
 3. Dialogové okno Styl vrstvy umístěte pokud možno tak, abyste viděli vrstvu i její vržený stín.
 4. Nastavení upravte podle svého vkusu. Můžete změnit různé aspekty stínu, zahrnující způsob, jakým se prolíná s vrstvami ležícími pod ním, jeho krytí (do jaké míry skrz něj prosvítají vrstvy ležící pod ním), úhel světla a jeho vzdálenost od textu nebo objektu.
 5. Když jste s vrženým stínem spokojeni, klikněte na OK.
  Poznámka:

  Chcete-li stejné nastavení vrženého stínu použít v jiné vrstvě, stiskněte tlačítko Alt a přetáhněte vrstvu Vržený stín na panelu Vrstvy na jinou vrstvu. Když uvolníte tlačítko myši, Photoshop aplikuje atributy vrženého stínu na tuto vrstvu.

Vyplnění textu obrazem

Text můžete vyplnit obrazem aplikováním ořezové masky na vrstvu obrazu umístěnou nad textovou vrstvou na panelu Vrstvy.

 1. Otevřete soubor obsahující obraz, který má být vidět skrz text.
 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Vodorovný text  nebo Svislý text  .
 3. Klikněte na štítek Znaky, abyste posunuli panel Znaky do popředí, nebo zvolte Okna > Znaky, pokud tento panel není otevřený.
 4. Na panelu Znaky vyberte písmo a další textové atributy pro text. Velká tučná písmena jsou v tomto případě nejvhodnější.
 5. Kliknutím umístěte v okně dokumentu textový kurzor a napište požadovaný text. Až budete s textem spokojení, stiskněte Ctrl+Enter (Windows) nebo Apple+Return (Mac OS).
 6. Klikněte na záložku Vrstvy, abyste posunuli panel Vrstvy do popředí, nebo zvolte Okna > Vrstvy, pokud tento panel není otevřený.
 7. (Volitelně) Je-li vrstva obrazu vrstvou pozadí, převeďte ji na normální vrstvu poklepáním na panelu Vrstvy.
  Poznámka:

  Vrstvy pozadí jsou zamknuté a nelze s nimi na panelu Vrstvy pohybovat. K odemknutí vrstev pozadí je nutné je převést na normální vrstvy.

 8. (Volitelně) V dialogovém okně Nová vrstva můžete vrstvu přejmenovat. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno a převedete obrazovou vrstvu.
 9. Na panelu Vrstvy přetáhněte vrstvu s obrazem tak, aby byla těsně nad textovou vrstvou.
 10. Nechte vrstvu s obrazem vybranou a zvolte Vrstva > Vytvořit ořezovou masku. Obraz se objeví uvnitř textu.
 11. Vyberte nástroj Přesun a pak přetažením obrázku upravte jeho pozici uvnitř textu.
  Poznámka:

  Chcete-li přemístit text místo obrazu, vyberte textovou vrstvu na panelu Vrstvy a pak k přesunu textu použijte nástroj pro přesun.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.