Příručka uživatele Zrušit

Úprava výběru obrazových bodů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Přemístění, skrytí nebo invertování výběru

Hranici výběru můžete v obrazu přemístit, můžete ji skrýt a můžete výběr invertovat, takže se vybere původně nevybraná část obrazu.

Poznámka:

Chcete‑li přesunout samotný výběr, ne hranice výběru, použijte nástroj pro přesun. Viz Přemístění výběru.

Přemístění hranice výběru

 1. Při používání libovolného nástroje pro výběr vyberte v pruhu voleb Nový výběr  a umístěte ukazatel dovnitř hranice výběru. Ukazatel se změní na  , což značí, že výběr můžete přemístit.
 2. Přetáhněte hranici výběru tak, aby ohraničovala jinou oblast obrazu. Hranici výběru můžete přetáhnout částečně i mimo hranice plátna. Po přetažení zpět se původní hranice znovu objeví nezměněná. Hranici výběru můžete také přetáhnout do okna jiného obrazu.
  Přemístění hranice výběru v aplikaci Photoshop
  Původní hranice výběru (vlevo) a přesunutá hranice výběru (vpravo)

  Poznámka:

  Ke změně tvaru hranice výběru můžete použít geometrické transformace. (Viz Použití transformací.)

Ovládání pohybu výběru

 • Chcete‑li omezit směr pohybu na násobky 45°, začněte táhnout a pak podržte stisknutou klávesu Shift a pokračujte v tažení.
 • Chcete‑li posouvat výběr po krocích o velikosti 1 obrazového bodu, použijte klávesy se šipkami.
 • Chcete‑li posouvat výběr po krocích o velikosti 10 obrazových bodů, podržte stisknutou klávesu Shift a použijte klávesy se šipkami.

Skrytí nebo zobrazení okrajů výběru

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné. Tento příkaz zobrazí nebo skryje okraje výběru, mřížku, vodítka, cílové cesty, řezy, anotace, hranice vrstev, počítání a inteligentní vodítka.
 • Zvolte Zobrazení > Zobrazovat > Okraje výběru. Tím se přepne zobrazení nebo skrytí okrajů výběru. Tento příkaz ovlivňuje pouze současný výběr. Když vytvoříte jiný výběr, okraje výběru se znovu objeví.

Výběr nevybraných částí obrazu

 1. Zvolte Výběr > Doplněk.
  Poznámka:

  Tento příkaz můžete použít, abyste vybrali objekt umístěný na jednobarevném pozadí. Vyberte pozadí nástrojem Kouzelná hůlka a poté výběr invertujte.

Ruční úpravy výběrů

Nástroje pro výběr můžete použít k přidávání nebo odstraňování částí výběrů obrazových bodů.

Dříve, než budete k výběru ručně přidávat nebo z něho odebírat, můžete v pruhu voleb nastavit prolnutí okrajů a vyhlazení na stejné hodnoty, které byly použity pro původní výběr.

Přidání k výběru nebo výběr další oblasti

 1. Vytvořte výběr.
 2. S použitím libovolného nástroje pro výběr proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na pruhu voleb vyberte možnost Přidat k výběru  a tažením přidávejte obsah k výběru.

  • Podržte stisknutou klávesu Shift a tažením přidávejte k výběru.

Když přidáváte k výběru, vedle ukazatele se objeví znak plus.

Odečtení od výběru

 1. Vytvořte výběr.
 2. S použitím libovolného nástroje pro výběr proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na pruhu voleb vyberte možnost Odečíst od výběru  a tažením vytvořte průsečík s ostatními výběry.

  • Podržte stisknutou klávesu Alt a tažením odečtěte jiný výběr.

Když odebíráte od výběru, vedle ukazatele se objeví znak mínus.

Výběr pouze oblasti průsečíku s jinými výběry

 1. Vytvořte výběr.
 2. S použitím libovolného nástroje pro výběr proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na pruhu voleb vyberte možnost Průsečík s výběrem  a táhněte myší.

  • Podržte stisknuté klávesy Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS) a táhněte myší přes tu část původního výběru, kterou chcete vybrat.

Když vybíráte oblast průsečíku, vedle ukazatele se objeví znak „x“.

Průsečík výběrů v aplikaci Photoshop
Průsečík výběrů

Zvětšení nebo zmenšení výběru o určitý počet obrazových bodů

 1. Nástrojem pro výběr vytvořte výběr.
 2. Zvolte Výběr > Změnit > Rozšířit nebo Zúžit.
 3. Ve volbě Rozšířit o nebo Zúžit o zadejte hodnotu v rozmezí od 1 do 100 obrazových bodů a klepněte na OK.

  Hranice se zvětší nebo zmenší o určený počet obrazových bodů. (Příkaz Rozšířit nemá vliv na části hranice výběru probíhající po okraji plátna.)

Vytvoření výběru kolem hranice výběru

Pomocí příkazu Okraj můžete vybrat pruh obrazových bodů uvnitř a vně stávající hranice výběru. To může být užitečné v případě, že potřebujete vybrat okraj nebo určitý pruh obrazových bodů kolem oblasti obrazu místo samotné této oblasti, například proto, abyste mohli vyčistit olemování kolem vloženého objektu.

Příkaz Okraj v aplikaci Photoshop
Původní výběr (vlevo) a po použití příkazu Okraj: 5 obrazových bodů (vpravo)

 1. Nástrojem pro výběr vytvořte výběr.
 2. Zvolte Výběr > Změnit > Okraj.
 3. Zadejte šířku hranice nového výběru v rozmezí od 1 do 200 obrazových bodů a klepněte na OK.

  Nový výběr orámuje původně vybranou oblast a je vystředěn kolem původní hranice výběru. Například šířka okraje 20 obrazových bodů vytvoří nový výběr s měkkými okraji, který zasahuje 10 obrazových bodů dovnitř i ven od původní hranice výběru.

Rozšíření výběru tak, aby zahrnoval podobně barevné oblasti

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Chcete-li do výběru zahrnout všechny sousední obrazové body, které jsou v rozsahu tolerance určeném ve volbách nástroje kouzelná hůlka, klikněte na položku Výběr > Rozšířit.
 • Zvolte Výběr > Podobné, chcete‑li zahrnout všechny obrazové body v celém obraze, které spadají do specifikovaného rozsahu tolerance, nejen ty sousedící s výběrem.

  Chcete‑li výběr postupně rozšiřovat, zvolte jeden z těchto příkazů vícekrát.

Poznámka:

Příkazy Rozšířit a Podobné nelze použít pro obrazy v režimu Bitová mapa ani pro obrazy s 32 bity na kanál.

Odstranění osamocených obrazových bodů ve výběru podle barvy

 1. Zvolte Výběr > Změnit > Vyhladit.
 2. V poli Poloměr vzorku zadejte hodnotu v rozmezí od 1 do 100 obrazových bodů a klepněte na OK.

  Pro každý obrazový bod ve výběru Photoshop zkontroluje okolní obrazové body do vzdálenosti zadané v nastavení poloměru. Pokud je vybraná více než polovina těchto okolních obrazových bodů, zůstane obrazový bod ve výběru a nevybrané okolní obrazové body se přidají do výběru. Pokud je vybraná méně než polovina okolních obrazových bodů, odstraní se obrazový bod z výběru. Celkovým efektem je vyčištění výběru a vyhlazení ostrých okrajů a zubatých čar.

Zpřesnění okrajů výběru

Volba Vybrat a maskovat zlepšuje kvalitu okrajů výběru a umožňuje snadné oddělování objektů. Volbu Vybrat a maskovat můžete také vybrat, chcete-li zpřesnit masku vrstvy. (Další informace naleznete v části Úprava krytí nebo okrajů masky.)

V pruhu voleb klikněte na Vybrat a maskovat nebo zvolte Výběr > Vybrat a maskovat.

Podrobnosti naleznete v tématu Vybrat a maskovat .

Změkčení okrajů výběrů

Ostré okraje výběru můžete změkčit vyhlazením a prolnutím okrajů.

Vyhlazení

Vyhladí zubaté okraje výběru změkčením barevného přechodu mezi okrajovými obrazovými body a body pozadí. Protože se změní pouze okrajové obrazové body, neztratí se žádné detaily. Vyhlazení je užitečné, když vytváříte složené obrazy pomocí vyjmutí, kopírování a vkládání výběrů.

Vyhlazení je dostupné pro nástroj laso, mnohoúhelníkové laso, magnetické laso, eliptický výběr a kouzelná hůlka. (Vyberte požadovaný nástroj, aby se zobrazil jeho pruh voleb.)

Poznámka:

Tuto volbu musíte nastavit před použitím nástroje pro výběr. Po vytvoření výběru už nemůžete vyhlazení přidat.

Prolnutí okrajů

Rozostří okraje vytvořením přechodového pásma mezi výběrem a okolními obrazovými body. Toto rozostření může způsobit určitou ztrátu detailů na okraji výběru.

Prolnutí okrajů můžete nastavit při vytváření výběru nástrojem pro výběr, laso, mnohoúhelníkové laso nebo magnetické laso nebo můžete prolnutí přidat k okrajům existujícího výběru.

Poznámka:

Efekt prolnutí okrajů se projeví pouze při přesouvání, vyjímání, kopírování nebo vyplňování výběru.

Výběr obrazových bodů s vyhlazením

 1. Vyberte nástroj laso, mnohoúhelníkové laso, magnetické laso, eliptický výběr nebo kouzelná hůlka.
 2. V pruhu voleb vyberte Vyhlazení.

Nastavení prolnutí okrajů pro nástroj pro výběr

 1. Vyberte libovolný nástroj laso nebo nástroj pro výběr.
 2. V pruhu voleb zadejte hodnotu Prolnutí okrajů. Tato hodnota určuje šířku prolnutého okraje a může být v rozsahu 0 až 250 obrazových bodů.

Určení prolnutí okraje pro existující výběr

 1. Zvolte Výběr > Změnit > Prolnout okraje.
 2. Zadejte hodnotu do pole Poloměr prolnutí a klepněte na OK.
  Poznámka:

  Malý výběr vytvořený s velkým poloměrem prolnutí může být tak slabý, že jeho okraje jsou neviditelné a není možné ho vybrat. Pokud se objeví zpráva „Žádné obrazové body nejsou vybrané z více než 50 %“, buď zmenšete poloměr prolnutí nebo zvětšete velikost výběru. Nebo klepnutím na OK akceptujte masku v jejím současném nastavení a vytvořte výběr, jehož okraje nejsou vidět.

  Výběr s prolnutím okrajů a bez něj v aplikaci Photoshop
  Výběr bez prolnutí okrajů a s ním

  A. Výběr bez prolnutí okrajů a stejný výběr vyplněný vzorkem B. Výběr s prolnutím okrajů a stejný výběr vyplněný vzorkem 

Odstranění okrajových obrazových bodů z výběru

Když přesunete nebo vložíte vyhlazený výběr, zahrnou se do výběru některé obrazové body obklopující hranici výběru. To může mít za následek olemování nebo aureolu okolo okrajů vloženého výběru. Následující příkazy nabídky Vrstva > Podklad umožňují upravení nežádoucích obrazových bodů na okrajích výběru:

 • Příkaz Očistit barvy nahradí barvy pozadí v okrajových obrazových bodech barvou plně vybraných blízkých obrazových bodů.

 • Příkaz Odstranit lem nahradí barvu okrajových obrazových bodů barvou obrazových bodů vzdálenějších od okraje výběru, které postrádají barvu pozadí.

 • Příkazy Odstranit černý podklad a Odstranit bílý podklad jsou užitečné, když je vyhlazený výběr na bílém nebo černém pozadí a chcete ho vložit na jiný podklad. Například vyhlazený černý text z bílého pozadí má na okrajích šedé obrazové body, které jsou viditelné proti barevnému podkladu.

Poznámka:

Oblasti olemování můžete také odstranit tak, že pomocí jezdců Rozšířené prolnutí v dialogovém okně Styl vrstvy tyto oblasti vrstvy odstraníte nebo změníte na průhledné. V tomto případě byste změnili černé nebo bílé oblasti na průhledné. Oddělte jezdce tím, že na ně kliknete se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS). To vám umožní odstranit obrazové body z okrajů výběru a zachovat okraj hladký.

Zmenšení lemu na okraji výběru

 1. Zvolte Vrstva > Podklad > Odstranit lem.
 2. Do pole Šířka zadejte hodnotu určující oblast, ve které se mají hledat nahrazované obrazové body. Ve většině případů je dostatečná vzdálenost 1 nebo 2 obrazové body.
 3. Klikněte na OK.

Odstranění podkladu z výběru

 1. Zvolte Vrstva > Podklad > Odstranit černý okraj nebo Vrstva > Podklad > Odstranit bílý okraj.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.