Příručka uživatele Zrušit

Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Začínáte s aplikací Photoshop? Chcete zjistit, jak používat nástroj Text? Pak jste na správném místě.

Hluboký odkaz aplikace Adobe Photoshop

Vyzkoušejte si aplikaci
Vyberte si libovolný obrázek a naučte se používat nástroj Svislý text. 

Témata v článku:

Rychle a snadno najděte odpovědi, tipy a výuková videa týkající se nejčastějších dotazů k nástroji Text.

Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop

Stáhnutí ukázkového souboru a písem

K dispozici je ukázkový soubor, který vám pomůže procvičit vyhledané postupy a vytvořit něco hezkého. Stáhněte si a otevřete tento soubor PSD (ZIP, 1,35 MB) a vyzkoušejte si všechny úlohy se svým vlastním souborem. Hrajte si s velikostí a barvou písma či umístěním textu, dokud nezískáte požadované výsledky.

Pokud nemáte písma použitá v ukázkovém souboru, můžete je nahradit výchozími písmy, která máte k dispozici. Můžete také získat písma použitá v souboru: Nunito a Roboto. Podrobnosti naleznete v tématu Aktivace písem.

Zanechte nám komentář v případě, že na svou otázku nenajdete odpověď!

Přidání nebo umístění textu

 1. Otevřete fotografii nebo dokument aplikace Photoshop (PSD).

 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Text  nebo jej rychle vyberte stisknutím klávesy T. Ve výchozím nastavení je vybrán Nástroj vodorovný text, pomocí něhož můžete zadávat vodorovný text. Pokud chcete zadávat svislý text, klikněte znovu na nástroj Text a v kontextové nabídce vyberte Nástroj svislý text

  Výběr nástroje Text na panelu nástrojů

 3. Chcete přidat jen několik slov, například nadpis? Klikněte kamkoli na plátno a napište je. V aplikaci Photoshop se tento způsob nazývá bodový text.

  Jiný typ textu se v aplikaci Photoshop nazývá odstavcový text. Jak naznačuje název, tento typ textu se používá, když chcete napsat odstavec. Kliknutím a tažením kurzoru na plátně vytvořte ohraničovací rámeček, do kterého můžete napsat požadovaný odstavec. Tento způsob zadávání vám pomůže později efektivně upravit a zarovnat odstavec.

  Přidávání nadpisů pomocí bodového textu
  Přidávání nadpisů pomocí bodového textu

  Přidávání odstavců pomocí odstavcového textu
  Přidávání odstavců pomocí odstavcového textu

  Poznámka:

  Když vytváříte bodový nebo odstavcový text, automaticky se vytvoří textová vrstva, kterou lze identifikovat v panelu Vrstvy podle ikony T.

  Textová vrstva v panelu Vrstvy
  Textová vrstva v panelu Vrstvy

 4. Zadejte text. Chcete-li změny uložit, v pruhu voleb klikněte na  nebo stiskněte klávesu Esc.

  Pruh voleb aplikace Photoshop v systému macOS
  Pruh voleb v systému macOS

  Pruh voleb aplikace Photoshop v systému Windows
  Pruh voleb v systému Windows

Poznámka:
 • Informace o tom, jak změnit velikost a barvu písma, naleznete v části Změna velikosti textu a Změna barvy textu.
 • Nelíbí se vám při psaní text Lorem Ipsum? Tento ukázkový text můžete vypnout. V nabídce Úpravy > Předvolby > Text zrušte výběr možnosti Vyplnit nové textové vrstvy zástupným textem a klikněte na OK.

Výběr textu

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop s textem, který chcete upravit.

  Poznámka:

  Text se musí nacházet na textové vrstvě. Nevidíte v dokumentu textové vrstvy? Přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 2. Chcete-li vybrat celý text nebo odstavec na textové vrstvě, vyberte na panelu nástrojů nástroj pro přesun  a dvakrát klikněte na požadovaný text.

  Poznámka:

  Pokud nemůžete postupovat výše uvedeným způsobem, pravděpodobně nemáte nejnovější verzi aplikace Photoshop. V takovém případě na panelu nástrojů vyberte nástroj Text, klikněte na text, který chcete vybrat, a v nabídce zvolte Vybrat > Vše.

 3. Chcete-li vybrat jeden nebo více znaků na textové vrstvě, jednoduše vyberte na panelu nástrojů nástroj Text a klikněte a přetáhněte kurzor nad znaky, které chcete vybrat. 

Po vybrání textu můžete upravit text, změnit barvu textu, změnit velikost textu, kopírovat a vložit text a provádět další akce.

Úpravy textu

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop s textem, který chcete upravit.

  Poznámka:

  Text se musí nacházet na textové vrstvě. Nevidíte v dokumentu textové vrstvy? Přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Text.

 3. Vyberte text, který chcete upravit.

 4. Pruh voleb v horní části nabízí volby pro úpravu typu písma, velikosti písma, barvy písma, zarovnání textu a stylu textu. Podrobnosti naleznete v tomto výukovém videu.

  Pruh voleb aplikace Photoshop v systému macOS
  Pruh voleb aplikace Photoshop v systému macOS

  A. Změna vodorovného textu na svislý a naopak B. Změna stylu písma C. Změna velikosti písma D. Změna vyhlazení okraje textu E. Změna zarovnání textu F. Změna barvy textu  G. Pokřivení textu H. Zobrazení panelů Znaky a Odstavec I. Zrušení změn J. Uložení změn 

  Pruh voleb aplikace Photoshop v systému Windows
  Pruh voleb aplikace Photoshop v systému Windows

  A. Změna vodorovného textu na svislý a naopak B. Změna stylu písma C. Změna velikosti písma D. Změna vyhlazení okraje textu E. Změna zarovnání textu F. Změna barvy textu  G. Zrušení změn H. Uložení změn 

  K dalším úpravám textu můžete také použít panel Znaky a panel Odstavec.

 5. Nakonec změny uložte kliknutím na  v pruhu voleb.

Kopírování a vkládání textu

Do dokumentu aplikace Photoshop (PSD) můžete kopírovat a vkládat text z jiných dokumentů. Například ze souboru aplikace Word, souboru PDF, webové stránky nebo jiného souboru aplikace Photoshop (PSD).

Kopírování a vkládání textu ze souboru, který není souborem aplikace Photoshop

 1. V požadovaném souboru, například v souboru aplikace Word, souboru PDF nebo webové stránce, klikněte a přetáhněte kurzor nad text, abyste jej vybrali.

 2. Stisknutím kláves Command+C (macOS) nebo Ctrl+C (Windows) zkopírujte vybraný text.

 3. Otevřete dokument aplikace Photoshop (PSD), do kterého chcete vložit zkopírovaný text, a potom na panelu nástrojů vyberte nástroj Text.

 4. Z panelu Vrstvy vyberte textovou vrstvu, do které chcete vložit text. Pokud nejsou žádné textové vrstvy dostupné nebo chcete přidat další textovou vrstvu, přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 5. Výběrem příkazu Úpravy > Vložit nebo stisknutím kláves Command+V (macOS) nebo Ctrl+V (Windows) vložte text. Chcete-li akci vrátit zpět, zvolte příkaz Úpravy > Zpět Vložit text.

Kopírování a vkládání textu z jiného souboru aplikace Photoshop

 1. Otevřete soubor PSD, ze kterého chcete kopírovat text. 

 2. Vyberte text, který chcete kopírovat, a zvolte Úpravy > Kopírovat nebo stiskněte klávesy Command+C (macOS) nebo Ctrl+C (Windows).

 3. Otevřete soubor PSD, do kterého chcete kopírovat text, a vyberte textovou vrstvu. Pokud nejsou žádné textové vrstvy dostupné nebo chcete přidat další textovou vrstvu, přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 4. Zvolte Úpravy > Vložit, chcete-li vložit text doprostřed plátna. Můžete také zvolit Úpravy > Vložit – speciální > Vložit v místě a vložit text tak, aby se zobrazil stejně jako v souboru PSD, ze kterého jste jej zkopírovali.

Změna velikosti textu

Chcete změnit velikost textu? Tady najdete snadný postup:

Změna velikosti celého textu na textové vrstvě

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop s textem, který chcete upravit.

  Poznámka:

  Text se musí nacházet na textové vrstvě. Nevidíte v dokumentu textové vrstvy? Přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj pro přesun .

 3. V pruhu voleb proveďte jeden z následujících úkonů:

  (macOS) Ověřte, zda jsou zaškrtnuta políčka Automatický výběr: Vrstva a Ovladače transformací.

  Pruh voleb v systému macOS
  Zaškrtnutí políček Automatický výběr: Vrstva a Ovladače transformací v systému macOS

  (Windows) Ověřte, zda jsou vybrány ikony Vrstva a .

  Pruh voleb v systému Windows
  Kontrola výběru zvýrazněných polí v systému Windows

 4. Kliknutím vyberte text, jehož velikost chcete změnit.

 5. V zobrazeném rámečku transformace přetáhnutím jednoho z kotevních bodů proporcionálně změňte velikost textu. Při přetahování kotevního bodu můžete také provést následující akce:

  • Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li změnit velikost textu neproporcionálně.
  • Podržte klávesu Alt, pokud chcete při změně velikosti textu zachovat střed textu na stejném místě.
  • Podržte klávesu Command (macOS) nebo Ctrl (Windows), chcete-li při změně velikosti textu prozkoumat zkosené úhly.
 6. Nakonec změny uložte kliknutím na  v pruhu voleb.

Hotovo! Právě jste změnili velikost celého textu.

Změna velikosti jednoho nebo více znaků v textové vrstvě

Chcete-li změnit velikost určitých písmen, číslic nebo slov v textu, můžete to provést následujícím způsobem:

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop s textem, který chcete upravit.

  Poznámka:

  Text se musí nacházet na textové vrstvě. Nevidíte v dokumentu textové vrstvy? Přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Text.

 3. Vyberte text, jehož velikost chcete změnit.

 4. V poli  v pruhu voleb vyberte požadovanou možnost velikosti textu. Změny si můžete prohlížet v reálném čase.

  Poznámka:

  Pokud upravujete text odstavce a nemůžete po změně velikosti zobrazit celý odstavec, přetáhněte rohy ohraničovacího rámečku.

 5. Úpravy dokončete kliknutím na  v pruhu voleb. Chcete-li změny zrušit, klikněte v pruhu voleb na .

Změna velikosti textu dvěma způsoby – použijte nástroj pro přesun nebo zadejte hodnotu velikosti textu
Změna velikosti textu dvěma způsoby – použijte nástroj pro přesun nebo zadejte hodnotu velikosti textu v pruhu voleb

Přesunutí textu

Chcete-li text přesunout na plátně aplikace Photoshop, postupujte takto:

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop s textem, který chcete upravit.

  Poznámka:

  Text se musí nacházet na textové vrstvě. Nevidíte v dokumentu textové vrstvy? Přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 2. Vyberte textovou vrstvu obsahující text, který chcete přesunout.

 3. Na panelu nástrojů vyberte nástroj pro přesun .

 4. V pruhu voleb zkontrolujte, zda je vybrána volba Automatický výběr: Vrstva (macOS) nebo Vrstva (Windows) a klikněte na text, který chcete přesunout. Zobrazí se rámeček transformace s tmavou šipkou.

 5. Kliknutím a přesunutím rámečku transformace umístěte text na požadované místo.

Změna barvy textu

Změna barvy celého textu

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop s textem, který chcete upravit.

  Poznámka:

  Text se musí nacházet na textové vrstvě. Nevidíte v dokumentu textové vrstvy? Přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Text a klikněte na text, jehož barvu chcete změnit. Vybere se celý text v textové vrstvě.

 3. V pruhu voleb klikněte na ikonu Výběr barvy (barva textu).

  Ikona Výběr barvy v pruhu voleb
  Ikona Výběr barvy zvýrazněná v pruhu voleb

 4. Přetáhněte posuvník pro výběr barvy podle potřeby a vyberte požadovanou barvu. Změny barvy textu si můžete prohlížet v reálném čase při výběru různých barev.

 5. Jakmile budete s barvou textu spokojeni, klikněte na tlačítko OK.

Změna barvy jednoho nebo více znaků v textu

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop s textem, který chcete upravit.

  Poznámka:

  Text se musí nacházet na textové vrstvě. Nevidíte v dokumentu textové vrstvy? Přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Text.

 3. Klikněte a přetáhněte kurzor nad znaky, které chcete vybrat.

 4. V pruhu voleb klikněte na ikonu Výběr barvy (barva textu).

  Ikona Výběr barvy v pruhu voleb
  Ikona Výběr barvy zvýrazněná v pruhu voleb

 5. Přetáhněte posuvník pro výběr barvy podle potřeby a vyberte požadovanou barvu. Změny barvy textu si můžete prohlížet v reálném čase při výběru různých barev.

 6. Jakmile budete s barvou textu spokojeni, klikněte na tlačítko OK.

Voila! Jste hotovi.

Zarovnání textu

Máte potíže se správným zarovnáním textu? Zde najdete postup, jak na to:

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop s textem, který chcete upravit.

  Poznámka:

  Text se musí nacházet na textové vrstvě. Nevidíte v dokumentu textové vrstvy? Přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 2. Z panelu Vrstvy vyberte textovou vrstvu obsahující odstavec, který chcete zarovnat. Pokud chcete zarovnat konkrétní odstavec na textové vrstvě, vyberte jej.

  Poznámka:

  Chcete-li zarovnat slovo nebo několik slov (což je bodový text), je třeba tato slova nejprve převést na odstavcový text. Bodový text změníte na odstavcový tak, že vyberete textovou vrstvu a v nabídce zvolíte Text > Převést na odstavcový text.

 3. Výběrem možnosti Okna > Odstavec zobrazte panel Odstavec.

 4. V panelu Odstavec jsou dostupné různé možnosti zarovnání. Vyberte požadovanou možnost, změny si můžete prohlížet v reálném čase.

  Zarovnání textu odstavce pomocí možností zarovnání v panelu Odstavec
  Zarovnání textu odstavce pomocí možností zarovnání v panelu Odstavec

 5. Jakmile budete se zarovnáním spokojeni, dokončete úpravy kliknutím na  v pruhu voleb.

Otočení textu

Chcete text naklonit nebo natočit v určitém úhlu? Tady si můžete přečíst, jak na to:

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop s textem, který chcete upravit.

  Poznámka:

  Text se musí nacházet na textové vrstvě. Nevidíte v dokumentu textové vrstvy? Přečtěte si kroky 2 a 3 v části pojednávající o přidání textu.

 2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj pro přesun .

 3. V pruhu voleb proveďte jeden z následujících úkonů:

  (macOS) Ověřte, zda jsou zaškrtnuta políčka Automatický výběr: Vrstva a Ovladače transformací.

  Pruh voleb v systému macOS
  Zaškrtnutí políček Automatický výběr: Vrstva a Ovladače transformací v systému macOS

  (Windows) Ověřte, zda jsou vybrány ikony Vrstva a .

  Pruh voleb v systému Windows
  Výběr možnosti Vrstva a ikony Ovladače transformací v systému Windows

 4. Klikněte na text, který chcete natočit. Kolem textu se zobrazí rámeček transformace.

 5. Umístěte ukazatel myši poblíž rohů rámečku transformace. Kurzor se změní na oboustrannou šipku.

  Rámeček transformace
  Oboustranná šipka poblíž rámečku transformace

 6. Kliknutím a přetažením zakřivené šipky text otočíte podle vašich potřeb. Můžete také zadat hodnoty v pruhu voleb, čímž docílíte přesnější natočení.

  Zadání hodnot pro natočení textu v pruhu voleb
  Zadání hodnot pro natočení textu v pruhu voleb

 7. Úpravy dokončete kliknutím na  v pruhu voleb.

Otáčení a pokřivení textu

V tomto videu se dozvíte, jak můžete v aplikaci Photoshop otočit a pokřivit text.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online