Režim prolnutí nastavený v pruhu voleb určuje, jak bude nástroj pro malování nebo úpravy ovlivňovat existující obrazové body. Pro lepší představu o tom, jak režimy prolnutí fungují, se seznamte s těmito termíny:

  • Základní barva je původní barva obrazu.

  • Míchaná barva je barva, která se do původní barvy přidává nástrojem pro malování nebo úpravy.

  • Výsledná barva je barva, která vznikne prolnutím.

Popis režimů prolnutí

V pruhu voleb zvolte režim z rozbalovací nabídky Režim.

Poznámka:

  • V místní nabídce Režim prolnutí můžete procházet jednotlivé možnosti a sledovat, jak se mění vzhled obrázku. Aplikace Photoshop zobrazí živý náhled režimů prolnutí na plátně.
  • Pro 32bitové obrazy jsou dostupné pouze režimy prolnutí Normální, Rozpustit, Ztmavit, Násobit, Zesvětlit, Lineárně zesvětlit (přidat), Rozdíl, Odstín, Sytost, Barva, Světlost, Světlejší barva a Tmavší barva.

Normální

Upravuje nebo maluje každý z obrazových bodů na výslednou barvu. Normální režim je výchozí. (Při práci s obrazy v režimu bitové mapy nebo s indexovanými barvami se normální režim nazývá Práh.)

Rozpustit

Upravuje nebo maluje každý z obrazových bodů na výslednou barvu. Výsledná barva je ale náhodným nahrazením obrazových bodů základní nebo míchanou barvou, v závislosti na krytí daného obrazového bodu.

Vzadu

Upravuje nebo maluje pouze na průhledné části vrstvy. Tento režim funguje pouze u vrstev, které nemají zamknutou průhlednost, a působí podobně, jako byste malovali na zadní stranu průhledné fólie.

Odstranit

Upravuje nebo maluje jednotlivé obrazové body tak, že je zprůhlední. Tento režim je k dispozici u nástrojů Tvar (máte-li vybrané vyplnění oblasti ), Plechovka barvy , Štětec , Tužka  a u příkazů Vyplnit a Vytáhnout. Abyste mohli tento režim použít, musíte pracovat ve vrstvě, která nemá zamknutou průhlednost.

Ztmavit

Vezme barevnou informaci v jednotlivých kanálech a vybere tmavší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Obrazové body světlejší než míchaná barva se nahradí a obrazové body tmavší než míchaná barva se nezmění.

Násobit

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a vynásobí základní barvu míchanou barvou. Výsledkem je vždy tmavší barva. Násobení libovolné barvy s černou vytvoří černou barvu. Násobení libovolné barvy s bílou nechá barvu beze změny. Malujete-li jinou barvou než černou nebo bílou, vedou následné tahy nástrojem pro malování k postupně tmavším a tmavším barvám. Efekt je podobný vícenásobné malbě popisovačem (fixem) přes sebe.

Ztmavit barvy

Porovná informace o barvě v jednotlivých kanálech a zvýšením kontrastu mezi nimi ztmaví základní barvu, aby odpovídala smíchané barvě. Míchání s bílou nechá barvu beze změny.

Lineárně ztmavit

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a zmenšením jasu ztmaví základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Míchání s bílou nechá barvu beze změny.

Zesvětlit

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a vybere světlejší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Obrazové body tmavší než míchaná barva se nahradí a obrazové body světlejší než míchaná barva se nezmění.

Závoj

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a vynásobí inverzní hodnotu míchané a základní barvy. Výsledkem je vždy světlejší barva. Závoj s černou barvou nechá barvu beze změny. Závoj s bílou barvou vytvoří bílou barvu. Efekt je podobný, jako když promítáte více diapozitivů přes sebe.

Zesvětlit barvy

Porovná informace o barvě v jednotlivých kanálech a snížením kontrastu mezi nimi zesvětlí základní barvu, aby odpovídala smíchané barvě. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Lineárně zesvětlit (Přidat)

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a zvýšením jasu zesvětlí základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Překrýt

Násobí nebo závojem změní barvy v závislosti na základní barvě. Vzorky nebo barvy překryjí existující obrazové body, přičemž se zachovají světla a stíny základní barvy. Základní barva se nenahrazuje, ale smíchá se s míchanou barvou tak, aby odpovídala světlosti nebo tmavosti původní barvy.

Měkké světlo

Ztmaví nebo zesvětlí barvy v závislosti na míchané barvě. Efekt je podobný osvětlení obrazu rozptýleným světlem. Pokud je míchaná barva (světelný zdroj) světlejší než 50 % šedá, obraz se zesvětlí. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne výrazně tmavší nebo světlejší plocha, ale ne zcela černá nebo bílá.

Tvrdé světlo

Násobí nebo závojem změní barvy podle míchané barvy. Efekt je podobný osvětlení obrazu ostrým bodovým světlem. Pokud je míchaná barva (světelný zdroj) světlejší než 50 % šedá, obraz se zesvětlí, jako v režimu Závoj. To se hodí pro přidávání světel do obrazu. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví, jako v režimu Násobit. To se hodí pro přidávání stínů do obrazu. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne čistá černá nebo bílá.

Jasné světlo

Ztmaví nebo zesvětlí barvy pomocí zvětšení nebo zmenšení kontrastu v závislosti na míchané barvě. Pokud je míchaná barva (světelný zdroj) světlejší než 50 % šedá, obraz se zesvětlí zmenšením kontrastu. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví zvětšením kontrastu.

Lineární světlo

Ztmaví nebo zesvětlí barvy pomocí zmenšení nebo zvětšení jasu v závislosti na míchané barvě. Pokud je míchaná barva (světelný zdroj) světlejší než 50 % šedá, obraz se zesvětlí pomocí zvětšení jasu. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví pomocí zmenšení jasu.

Bodové světlo

Nahrazuje barvy v závislosti na míchané barvě. Pokud je míchaná barva (světelný zdroj) světlejší než 50 % šedá, obrazové body tmavší než míchaná barva se nahradí a obrazové body světlejší než míchaná barva se nezmění. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obrazové body světlejší než míchaná barva se nahradí a obrazové body tmavší než míchaná barva se nezmění. To se hodí pro přidávání speciálních efektů do obrazu.

Tvrdé míchání

Přidá hodnoty červeného, zeleného a modrého kanálu míchané barvy k hodnotám RGB základní barvy. Pokud je výsledný součet pro kanál 255 nebo větší, dostane hodnotu 255; pokud je menší než 255, hodnotu 0. Proto mají všechny prolnuté obrazové body hodnoty červeného, zeleného a modrého kanálu buď 0 nebo 255. Tím dojde ke změně všech obrazových bodů na primární aditivní barvy (červenou, zelenou nebo modrou), bílou nebo černou.

Poznámka:

U obrazů CMYK způsobí možnost Tvrdé míchání změnu všech obrazových bodů na primární subtraktivní barvy (azurovou, žlutou nebo purpurovou), bílou nebo černou. Maximální hodnota barvy je 100.

Rozdíl

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a odečte buď míchanou barvu od základní barvy nebo základní barvu od míchané barvy, podle toho, která má vyšší hodnotu jasu. Míchání s bílou invertuje hodnoty základní barvy; mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Vyloučit

Vytváří podobný efekt jako režim Rozdíl, ale méně kontrastní. Míchání s bílou invertuje hodnoty základní barvy. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Oddělit

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a odečte míchanou barvu od základní barvy. V 8bitových a 16bitových obrazech se jakékoli výsledné záporné hodnoty oříznou na nulu.

Rozdělit

Porovná barevné informace v jednotlivých kanálech a podělí základní barvu míchanou barvou.

Odstín

Vytváří výslednou barvu se světlostí a sytostí základní barvy a s odstínem míchané barvy.

Sytost

Vytváří výslednou barvu se světlostí a odstínem základní barvy a se sytostí míchané barvy. Malujete-li s použitím tohoto režimu v oblasti s nulovou sytostí (šedá), nedochází k žádným změnám.

Barva

Vytváří výslednou barvu se světlostí základní barvy a s odstínem a sytostí míchané barvy. Zachovají se tím úrovně šedi v obraze. Tento režim je vhodný pro kolorování černobílých obrazů a tónování barevných obrazů.

Světlost

Vytváří výslednou barvu s odstínem a sytostí základní barvy a se světlostí míchané barvy. Tento režim vytvoří opačný efekt než režim Barva.

Světlejší barva

Porovná součet hodnot všech kanálů pro míchanou a základní barvu a zobrazí barvu s vyšší hodnotou. Režim Světlejší barva nevytvoří třetí barvu, která by mohla být výsledkem prolnutí Zesvětlit, protože v tomto režimu se pro výslednou barvu zvolí vyšší hodnota jednotlivých kanálů ze základní a míchané barvy.

Tmavší barva

Porovná součet hodnot všech kanálů pro míchanou a základní barvu a zobrazí barvu s nižší hodnotou. Režim Tmavší barva nevytvoří třetí barvu, která by mohla být výsledkem prolnutí Ztmavit, protože v tomto režimu se pro výslednou barvu zvolí nižší hodnota jednotlivých kanálů ze základní a míchané barvy.

Příklady režimů prolnutí

Tyto příklady ukazují výsledek malování v části obrazu s použitím jednotlivých režimů prolnutí.


Původní obraz


Normální, krytí 100 %


Normální, krytí 50 %


Rozpustit, krytí 50 %


Vzadu


Odstranit


Ztmavit


Násobit


Ztmavit barvy


Lineárně ztmavit


Zesvětlení


Závoj


Zesvětlit barvy


Lineárně zesvětlit (Přidat)


Překrýt


Měkké světlo


Tvrdé světlo


Jasné světlo


Lineární světlo


Bodové světlo


Tvrdé míchání


Rozdíl


Vyloučit


Odečíst


Rozdělit


Odstín


Sytost


Barva


Světlost, krytí 80 %


Světlejší barva


Tmavší barva