Zjistěte, jak můžete snadno maskovat obrázky. Převeďte tvary nebo text na rámečky, které můžete použít jako zástupné symboly a vyplnit je obrázky. Obrázek můžete snadno nahradit tak, že do rámečku přetáhnete jiný obrázek, jehož velikost se automaticky přizpůsobí.

Vytvoření zástupného rámečku

Zástupné rámečky pro obrázky můžete vytvořit následujícími způsoby:

 • Pomocí nástroje Rámeček můžete na plátno nakreslit prázdné obdélníkové nebo eliptické rámečky.
 • Převeďte libovolný existující tvar nebo text na rámeček.
 • Pomocí nástroje Rámeček můžete kreslit přes požadovanou plochu libovolného obrázku na plátně.  

Vytvoření rámečků pomocí nástroje Rámeček

 1. Na panelu Nástroje vyberte nástroj Rámeček nebo stiskněte klávesu K.
 2. Na panelu Nástroje vyberte obdélníkový rámeček nebo eliptický rámeček .
 3. Nakreslete na plátno nový rámeček.

Převedení libovolného tvaru nebo textu na rámeček.

 1. Na panelu Vrstvy v systému Windows klikněte pravým tlačítkem myši nebo v systému Mac stiskněte klávesu CTRL a klikněte na textovou vrstvu nebo vrstvu tvaru a v místní nabídce vyberte Převést na rámeček.
 2. V dialogovém okně Nový rámeček zadejte název a nastavte požadovanou šířku a výšku rámečku.
 3. Klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření rámečku přes existující obrázek na plátně

 1. Na panelu Nástroje vyberte nástroj Rámeček nebo stiskněte klávesu K.
 2. Na panelu Nástroje vyberte obdélníkový nebo eliptický rámeček.
 3. Nakreslete rámeček přes požadovanou plochu libovolného obrázku na plátně.
 4. Během kreslení rámečku se na obrázku zobrazí maskování hranicemi rámečku.
Při kreslení rámečku na vrstvu obrazových bodů nebo při přetažení vrstvy obrazových bodů do prázdného rámečku na panelu Vrstvy je vrstva obrazových bodů automaticky převedena na inteligentní objekt.  
Přetáhněte datovou položku služby Adobe Stock nebo datovou položku knihovny z panelu Knihovny do rámečku.
Vložení obrázku z výsledků vyhledávání ve službě Adobe Stock do rámečků.

Vložení obrázku do rámečku

Obsah umístěný do rámečků se vždy umístí jako inteligentní objekty, takže lze jeho velikost nedestruktivně změnit. Obsah se automaticky přizpůsobí velikosti rámečku. Obsah můžete vložit do rámečku některým z následujících způsobů:

 • Přetáhněte datovou položku služby Adobe Stock nebo datovou položku knihovny z panelu Knihovny do rámečku. Položka je vložena jako inteligentní objekt, který je ve výchozím nastavení propojen s knihovnami Creative Cloud. Chcete-li získat původní samostatnou vrstvu (která není propojena s knihovnami), podržte při přetažení z panelu Knihovny stisknutou klávesu Alt nebo na panelu Knihovny klikněte na možnost Umístit vrstvy.  
 • Přetáhněte obrázek z místního disku do rámečku. Obrázek je vložen jako vložený inteligentní objekt. Chcete-li vytvořit propojený inteligentní objekt, podržte při přetažení obrázku stisknutou klávesu Alt.
 • Vyberte rámeček. V pruhu nabídek vyberte Soubor > Umístit propojený nebo Umístit vložený. V zobrazeném dialogovém okně vyberte obrázek, který chcete vložit do vybraného rámečku. Obrázek se vloží jako propojený nebo vložený inteligentní objekt.  
 • Na panelu Vrstvy přetáhněte vrstvu obrazových bodů do prázdného rámečku. Vrstva obrazových bodů se automaticky převede na inteligentní objekt.  

Vrstva rámečku na panelu Vrstvy

Rámečky jsou na panelu Vrstvy reprezentovány vrstvou rámečku. Vrstva rámečku zobrazuje dvě miniatury – miniaturu rámečku a miniaturu obsahu.

Vrstva rámečku na panelu Vrstvy
Vrstva rámečku na panelu Vrstvy

A. Miniatura rámečku B. Miniatura obsahu; inteligentní objekt propojený do knihoven C. Vrstva rámečku 

Poznámka:

Pokud otevřete dokument obsahující vrstvy rámečků v aplikaci Photoshop CC 2018 nebo starších verzích, otevře se vrstva rámečku jako inteligentní objekt s vektorovou maskou.

Výběr rámečku nebo jeho obsahu

Rámeček a jeho obsah lze vybrat buď společně, nebo samostatně, což vám umožní samostatně transformovat rámeček a jeho obsah.  

Způsob výběru rámečku a jeho obsahu
Způsob výběru rámečku a vloženého obrázku

A. Je vybrán rámeček i jeho obsah. B. Je vybrán pouze obrázek (jsou zobrazeny povolené ovládací prvky transformace). C. Je vybrán pouze rámeček. 

Výběr rámečku společně s obrázkem

Chcete-li vybrat rámeček společně s obrázkem, proveďte některou z následujících akcí:

 • Na plátně klikněte na vložený obrázek.
 • Na panelu Vrstvy klikněte na vrstvu rámečku.

V tomto stavu výběru lze rámeček a obrázek přesouvat nebo transformovat společně.  

Výběr samotného obrázku

Chcete-li vybrat pouze vložený obrázek bez rámečku, proveďte některou z následujících akcí:

 • Na plátně dvakrát klikněte na obrázek.
 • Na panelu Vrstvy klikněte ve vrstvě rámečku na miniaturu obsahu.

V tomto stavu výběru lze vložený obrázek transformovat samostatně. Pokud v tomto stavu výběru znovu dvakrát kliknete, vyberete rámeček společně s obrázkem.

Výběr samotného rámečku

Chcete-li vybrat pouze rámeček, proveďte některou z následujících akcí:

 • V libovolném stavu výběru uvedeném výše klikněte na plátně na okraj rámečku.
 • Na panelu Vrstvy klikněte ve vrstvě rámečku na miniaturu rámečku.

Nyní můžete samostatně transformovat rámeček.     

Nahrazení obsahu rámečku

Přetažením nového obrázku do rámečku nahradíte stávající vložený obrázek. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Přetáhněte obrázek z panelu Knihovny do rámečku na plátně nebo na vrstvu rámečku na panelu Vrstvy.
 • Přetáhněte obrázek z místního disku do rámečku na plátně.
 • Vyberte rámeček nebo jeho obrázek a na panelu Vlastnosti v části Vložený obrázek použijte tyto možnosti: Najít v Adobe Stock, Otevřít knihovny, Vložit z místního disku – propojený nebo Vložit z místního disku – vložený.
 • Vyberte rámeček. V pruhu nabídek vyberte Soubor > Umístit propojený nebo Umístit vložený. V zobrazeném dialogovém okně vyberte obrázek, který chcete vložit do vybraného rámečku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online