Příručka uživatele Zrušit

Transformace objektů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Proporcionální změna velikosti vrstev

Aktualizováno ve verzi Photoshop 21.0 (verze z listopadu 2019)

Při transformování libovolného typu vrstvy se nyní přetažením rohového úchytu ve výchozím nastavení proporcionálně změní velikost vrstvy, jak označuje tlačítko Zachovat poměr stran (ikona svázání), které je na pruhu voleb ve stavu Zapnuto. Chcete-li změnit výchozí chování transformace na neproporcionální změnu měřítka, jednoduše vypněte tlačítko Zachovat poměr stran (ikona svázání). Podržení klávesy Shift nyní funguje jako přepínač tlačítka Zachovat poměr stran. Pokud je tlačítko Zachovat poměr stran zapnuté, podržení klávesy Shift ho vypne a naopak. Photoshop si pamatuje vaše poslední nastavení chování transformace – proporcionální nebo neproporcionální měřítko – a to použije jako výchozí chování transformace při příštím spuštění aplikace Photoshop. 

Chcete-li zvolit výchozí nastavení měřítka, použijte tlačítko Zachovat poměr stran (ikona svázání) v pruhu voleb.
Chcete-li zvolit výchozí nastavení měřítka, použijte tlačítko Zachovat poměr stran (ikona svázání) v pruhu voleb.

Jak se lze přepnout zpět na starší chování transformace?

V nabídce zvolte Upravit (Windows) / Photoshop (Mac) > Předvolby > Obecné a pak vyberte Použít starší režim libovolné transformace.

Použití transformací

Transformace obraz zvětší, zmenší, otočí, zkosí, roztáhne nebo pokřiví. Transformace můžete aplikovat na výběr, celou vrstvu, více vrstev nebo na masku vrstvy. Transformace můžete aplikovat také na cestu, vektorový tvar, vektorovou masku, hranici výběru nebo alfa kanál. Transformace ovlivní kvalitu obrazu, pokud pracujete s obrazovými body. Chcete-li na rastrové obrazy aplikovat nedestruktivní transformace, použijte inteligentní objekty. (Viz Práce s inteligentními objekty.) Transformace vektorového tvaru nebo cesty je vždy nedestruktivní, protože se změní pouze matematické výpočty vytvářející tento objekt.

Chcete-li provést transformaci, nejdříve vyberte položku, kterou chcete transformovat, a pak zvolte příslušný příkaz transformace. Podle potřeby nastavte před provedením transformace vztažný bod. Můžete provést postupně několik operací a pak najednou aplikovat celkovou transformaci. Můžete například zvolit příkaz Změnit velikost, nastavit rozměry přetažením táhla, pak zvolit příkaz Deformovat a deformovat výběr tažením táhla. Pak stisknutím Enter nebo Return obě transformace aplikujte.

Photoshop používá k výpočtu hodnot barev obrazových bodů přidaných nebo odstraněných při transformaci metodu interpolace vybranou v oblasti Všeobecné v dialogovém okně Předvolby. Toto nastavení interpolace přímo ovlivňuje rychlost a kvalitu transformace. Výchozí bikubická interpolace je nejpomalejší, ale dává nejlepší výsledky.

Poznámka:

Rastrové obrazy lze také pokřivit a deformovat pomocí filtru Zkapalnění.

Photoshop: Transformace obrazu
Transformace obrazu

A. Původní obrázek B. Převrácená vrstva C. Otočená hranice výběru D. Změna velikosti části objektu 

Příkazy v podnabídce Transformovat

Měřítko

Zvětší nebo zmenší položku vzhledem k jejímu vztažnému bodu, což je pevný bod, kolem kterého se transformace provádějí. Velikost můžete změnit vodorovně, svisle nebo v obou směrech současně.

Otočení

Otočí položku kolem vztažného bodu. Standardně je tento bod ve středu objektu, ale můžete ho přesunout na jiné místo.

Zkosit

Nakloní položku svisle nebo vodorovně.

Deformovat

Roztáhne položku ve všech směrech.

Perspektiva

Aplikuje na položku jednobodovou perspektivu.

Pokřivení

Změní tvar položky.

Otočit o 180, Otočit o 90 doprava, Otočit o 90 doleva

Otočí položku o určený počet stupňů, buď doprava nebo doleva.

Obrátit

Převrátí položku svisle nebo vodorovně.

Výukové video: Tipy pro práci s vektory v aplikaci Photoshop

V této epizodě série The Complete Picture předvádí Julieanne funkce pro práci s vektory v aplikaci Photoshop.

Výběr položky pro transformaci

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li transformovat celou vrstvu, aktivujte vrstvu a zkontrolujte, že není nic vybrané.
  Poznámka:

  Vrstvu pozadí nelze transformovat. Chcete-li ji transformovat, nejdříve ji převeďte na standardní vrstvu.

  • Chcete-li transformovat část vrstvy, vyberte vrstvu v panelu Vrstvy a pak vyberte část obrazu na této vrstvě.
  • Chcete-li transformovat více vrstev, buď na panelu Vrstvy svažte vrstvy dohromady, nebo s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikejte na vrstvy a vyberte jich tak více najednou. Na panelu Vrstvy lze sousední vrstvy vybrat také kliknutím se stisknutou klávesou Shift. (Viz téma Výběr, seskupení a svázání vrstev.)
  • Chcete-li transformovat masku vrstvy nebo vektorovou masku, masku odpojte a vyberte její miniaturu na panelu Vrstvy.
  • Chcete-li transformovat cestu nebo vektorový tvar, vyberte celou cestu nástrojem pro výběr cesty  nebo vyberte část cesty nástrojem pro přímý výběr . Vyberete-li jeden nebo více bodů na cestě, transformují se pouze úseky cesty spojené s těmito body. (Viz Výběr cesty.)
  • Chcete-li transformovat hranici výběru, vytvořte nebo načtěte výběr. Pak zvolte Výběr > Transformovat výběr.
  • Chcete-li transformovat alfa kanál, vyberte ho v panelu Kanály.

Nastavení nebo přemístění vztažného bodu pro transformaci

Aktualizováno v aplikaci Photoshop CC ve verzi z října 2018 (20.0)

Všechny transformace se provádějí kolem pevného bodu, který se nazývá vztažný bod. Standardně je tento bod ve středu položky, kterou transformujete. Vztažný bod ale můžete změnit nebo můžete středový bod posunout na jiné místo pomocí ikony umístění vztažného bodu, kterou naleznete v pruhu voleb.

 1. Zvolte příkaz požadované transformace. V obraze se objeví ohraničovací rámeček.
 2. Ve výchozím nastavení je vztažný bod skrytý. Chcete-li vztažný bod () zobrazit, zaškrtněte v pruhu voleb políčko vedle umístění vztažného bodu ().

  Zobrazení vztažného bodu při transformaci objektů
  Zobrazení zaškrtávacího políčka vztažného bodu v pruhu voleb

 3. Proveďte některou z těchto akcí:
  • V pruhu voleb klikněte na čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu . Každý čtvereček reprezentuje jeden bod na ohraničovacím rámečku. Chcete-li například přesunout vztažný bod do levého horního rohu rámečku, klikněte na levý horní čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu.
  • V ohraničovacím rámečku transformace, který se v obraze objeví, přetáhněte vztažný bod . Vztažný bod nemusí být uvnitř položky, kterou chcete transformovat.

Změna velikosti, otočení, zkosení, deformace, aplikování perspektivy nebo pokřivení

Na vybraný obrázek můžete použít různé transformace, například změnu velikosti, otočení, zkosení, deformaci, aplikování perspektivy nebo pokřivení. 

 1. Vyberte, co chcete transformovat.
 2. Zvolte Úpravy > Transformovat > Změnit velikost, Otočit, Zkosit, Deformovat, Perspektiva nebo Pokřivit.
  Poznámka:

  Pokud transformujete tvar nebo celou cestu, nabídka Transformovat se změní na Transformovat cestu. Pokud transformujete více segmentů cesty (ale ne celou cestu), nabídka Transformovat se změní na Transformovat body.

 3. (Volitelně) V pruhu voleb klikněte na čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu  .
 4. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  Chcete-li zvolit výchozí nastavení měřítka, použijte tlačítko Zachovat poměr stran (ikona svázání) v pruhu voleb.
  Chcete-li zvolit výchozí nastavení měřítka, použijte tlačítko Zachovat poměr stran (ikona svázání) v pruhu voleb.

  • Pokud jste zvolili Změnit velikost, táhněte za táhlo ohraničovacího rámečku. Když ukazatel umístíte nad táhlo, změní se na dvojitou šipku. 
   • Pokud je v pruhu voleb tlačítko Zachovat poměr stran (ikona svázání) zapnuté, přetažením rohového úchytu změňte proporcionálně velikost vrstvy.
   • Pokud je tlačítko Zachovat poměr stran (ikona svázání) v pruhu voleb vypnuté, přetažením rohového úchytu změníte velikost vrstvy neproporcionálně.  
   • Při transformaci podržte stisknutou klávesu Shift, abyste přepnuli mezi proporcionálním a neproporcionálním chováním změny velikosti.
  • Pokud jste zvolili Otočit, přesuňte ukazatel mimo hranice ohraničovacího rámečku (změní se na zahnutou dvoustrannou šipku), a pak táhněte. Chcete-li omezit otáčení na kroky po 15°, podržte klávesu Shift.
  • Pokud jste zvolili Zkosit, táhněte za postranní táhlo, abyste ohraničovací rámeček naklonili.
  • Pokud jste zvolili Deformovat, táhněte za rohové táhlo, abyste ohraničovací rámeček natáhli.
  • Pokud jste zvolili Perspektiva, táhněte za rohové táhlo, abyste na ohraničovací rámeček aplikovali perspektivu.
  • Pokud jste zvolili Pokřivit, zvolte z rozbalovací nabídky v pruhu voleb styl pokřivení nebo, chcete-li provést vlastní pokřivení, přetáhněte řídicí body, čáru nebo oblast v mřížce a tím změňte tvar ohraničovacího rámečku a mřížky.
  • Pro všechny typy transformací zadejte hodnoty v pruhu voleb. Chcete-li například položku otočit, zadejte počet stupňů do textového pole otočení .
 5. (Volitelně) Můžete vybrat některý příkaz v podnabídce Úpravy > Transformovat, a tím přepnout na jiný typ transformace.
  Poznámka:

  Když transformujete bitmapový obraz (na rozdíl od tvaru nebo cesty), bude obraz po provedení každé transformace o trochu méně ostrý. Proto je výhodnější provést více příkazů před aplikováním celkové transformace než provádět každou transformaci samostatně.

 6. (Volitelně) Chcete-li obraz pokřivit, klikněte v pruhu voleb na tlačítko Přepnout mezi režimem libovolné transformace a pokřivení .
 7. Až skončíte, potvrďte transformaci provedením některého z následujících úkonů:

  • Vyberte nový nástroj.
  • Klikněte na vrstvu na panelu Vrstvy. (Tato akce automaticky potvrdí změny a také vybere vrstvu.)
  • V okně dokumentu klikněte mimo oblast plátna.
  • Na plátně klikněte mimo ohraničovací rámeček.
  • Stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS); v pruhu voleb klikněte na tlačítko Potvrdit nebo dvakrát klikněte uvnitř rámečku transformace.

  Chcete-li transformaci zrušit, stiskněte Esc nebo v pruhu voleb klikněte na tlačítko Zrušit .

Přesné převrácení nebo otočení

 1. Vyberte, co chcete transformovat.

 2. Zvolte Obraz > Transformovat a v podnabídky zvolte jeden z následujících příkazů:

  • Otočení, chcete-li určit počet stupňů na pruhu voleb

  • Otočit o 180°, chcete-li otočit o půl otáčky

  • Otočit o 90° doprava, chcete-li otočit o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček

  • Otočit o 90° doleva, chcete-li otočit o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.

  • Převrátit vodorovně, chcete-li převrátit vodorovně podle svislé osy

  • Převrátit svisle, chcete-li převrátit svisle podle vodorovné osy

  Poznámka:

  Pokud transformujete tvar nebo celou cestu, položka nabídky Transformovat se změní na příkaz Transformovat cestu. Pokud transformujete více segmentů cesty (ale ne celou cestu), změní se položka nabídky Transformovat na příkaz Transformovat body.

Opakování transformace

Chcete-li transformaci opakovat, zvolte Úpravy > Transformovat > Znovu.

Duplikování položky při její transformaci

Chcete-li položku při transformaci duplikovat, podržte při výběru příkazu Transformovat stisknutou klávesu Alt.

Obnovení transformací inteligentního objektu

Pokud jste transformovali inteligentní objekt, můžete obnovit všechny dříve použité transformace jedním z následujících postupů:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na vrstvu inteligentního objektu a zvolte Obnovit transformaci.
 • Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Obnovit transformaci.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.