Oříznutím se rozumí odstranění částí obrazu kvůli vylepšení kompozice nebo zdůraznění určitého objektu. Fotky můžete v aplikaci Photoshop ořezávat a narovnávat pomocí nástroje Oříznutí. Nástroj Oříznutí je nedestruktivní, takže oříznuté obrazové body můžete zachovat a později hranice oříznutí ještě upravit. Kromě toho lze nástrojem Oříznutí intuitivně narovnávat ořezávané fotky.

Při všech operacích poskytují vizuální vodítka interaktivní náhled. Při oříznutí nebo narovnání fotografií pomáhá získat představu o konečném výsledku zpětná vazba v reálném čase.

Oříznutí fotky

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Oříznutí . Na okrajích fotky se zobrazí hranice oříznutí.

 2. Nakreslete novou oblast oříznutí, případně určete hranice oříznutí přetažením táhel v rozích a na krajích.

 3. (Volitelný krok) V pruhu ovládání zadejte volby nástroje Oříznutí.

  V pruhu ovládání zadejte volby nástroje Oříznutí.
  Pruh voleb nástroje Oříznutí ve verzi pro službu Creative Cloud

  A. Nabídka Poměr stran B. Záměna hodnot šířky a výšky C. Možnosti překrytí 

  Velikost a proporce

  Vyberte poměr stran nebo velikost rámečku oříznutí. Také můžete vybrat přednastavení, zadat vlastní nebo dokonce definovat vlastní přednastavené hodnoty pro pozdější použití.

  Možnosti překrytí

  Vyberte zobrazení, v němž budou během oříznutí viditelná vodítka pro překrytí. K dispozici jsou například vodítka Pravidlo tří plánů, Mřížka a Zlatý poměr. Chcete-li cyklicky procházet všemi možnostmi, stiskněte klávesu O.

  Volby oříznutí

  Chcete-li určit další volby oříznutí, klikněte na nabídku Nastavení (ozubené kolo).

  Použít klasický režim

  Tuto volbu zapněte, pokud chcete používat nástroj Oříznutí tak, jak fungoval ve starších verzích aplikace Photoshop (CS5 a dřívějších).

  Automaticky vystředit náhled

  Zapnutím této volby vystředíte náhled doprostřed plátna.

  Zobrazit oříznutou oblast

  Tuto volbu zapněte, chcete-li zobrazit oblast, která je oříznutá. Pokud je tato volba vypnutá, zobrazí se pouze náhled výsledné oblasti.

  Povolit clonu oříznutí

  Clona oříznutí se používá k překrytí oříznuté oblasti odstínem. Je možné určit barvu a krytí. Pokud zapnete volbu Automatické nastavení krytí a potom upravíte hranice oříznutí, automaticky se sníží krytí.

  Odstr. ořezané ob. body

  Tuto volbu vypněte, pokud chcete používat nedestruktivní oříznutí a zachovat obrazové body za hranicemi oříznutí. Při nedestruktivním oříznutí nejsou odstraňovány žádné obrazové body. Později můžete kliknutím na obraz zobrazit oblasti za hranicemi aktuálního oříznutí.

  Po zapnutí této volby budou veškeré obrazové body mimo oblast oříznutí odstraněny. Tyto obrazové body budou ztraceny a nebudou pro budoucí úpravy dostupné.

  Poznámka:

  Kliknutím pravým tlačítkem na rámeček oříznutí otevřete kontextovou nabídku s nejčastějšími volbami oříznutí.

 4. Fotografii oříznete stisknutím klávesy Enter.

Další informace o ořezávání naleznete ve videu Oříznutí fotky.

Následující aktualizace byly zavedeny v aplikaci Photoshop CS6 ve vydání pro službu Creative Cloud:

 • Obraz vpředu a nová přednastavení v nabídce Poměr stran.
 • Po kliknutí na ikonu dvojité šipky se záměnou hodnot Šířka a Výška změní orientace oříznutí. Tato ikona nahrazuje tlačítko Natočit rámeček oříznutí.
 • Výběrem položky Š x V x rozlišení v nabídce Poměr stran se zobrazí pole Rozlišení v pruhu voleb a automaticky se vyplní hodnoty položek Šířka a Výška.
 • Kliknutím na tlačítko Odstranit vymažete hodnoty zadané do polí Šířka a Výška na pruhu voleb. Pokud se zobrazila hodnota v poli Rozlišení, bude rovněž vymazána.
 • Klávesová zkratka příkazuObraz vpředu se změnila z F na I, a to jak v nástroji Oříznutí, tak v nástroji Perspektivní oříznutí.

Výplň podle obsahu při ořezávání

Zavedeno ve verzi Photoshop CC 2015.5

Photoshop dokáže pomocí technologie úprav podle obsahu inteligentně vyplnit mezery, které vznikají, když obrázek otočíte nebo narovnáte pomocí nástroje Oříznutí nebo když plátno zvětšíte za rozměry původního obrazu.

Postupujte takto:

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Oříznutí (). Na okrajích fotky se zobrazí hranice oříznutí.
 2. V pruhu voleb vyberte Podle obsahu.Výchozí obdélník oříznutí se rozšíří tak, aby pokryl celý obraz.
content-aware-crop
 1. Pomocí táhel na krajích teď obrázek narovnejte nebo otočte. Můžete také roztáhnout plátno za původní velikost obrazu.
 2. Až budete s výsledky spokojeni, kliknutím na  v pruhu voleb potvrďte oříznutí.Photoshop inteligentně vyplní prázdná místa v obrazu.

Příklady: Výplň podle obsahu při ořezávání

Příklad 1

Příklad 2

Poznámka:

Výplň podle obsahu při ořezávání není podporována v klasickém režimu nástroje Oříznutí. Klasický režim můžete vypnout takto:

 1. S vybraným nástrojem Oříznutí klikněte na ikonu Nastavení dalších voleb oříznutí na panelu nástrojů. 
 2. Zobrazí se nabídka nastavení, kde zrušte výběr možnosti Použít klasický režim.

disable_classic_mode
Nástroj oříznutí | Vypnutí klasického režimu

Narovnání fotky při ořezávání

Poznámka:

Používáte-li některou z novějších verzí aplikace Photoshop, možná budete chtít při narovnávání obrázků používat výplň podle obsahu při ořezáván.

Při ořezávání můžete fotky i narovnávat. Fotka se pak natočí a zarovná. Velikost plátna se automaticky změní, aby se na něj vešly otočené obrazové body.

Narovnání fotky jejím otočením pomocí nástroje Oříznutí
Narovnání fotky jejím otočením pomocí nástroje Oříznutí

 1. Fotku můžete narovnat jedním z těchto způsobů:

  • Umístěte ukazatel těsně vedle táhel rohů a tažením otočte obraz. Uvnitř rámečku oříznutí se zobrazí mřížka a obraz se bude otáčet za ní.
  • Klikněte na položku Narovnat na pruhu ovládání a pak pomocí nástroje Narovnat nakreslete referenční čáru pro narovnání fotografie. Můžete například nakreslit čáru podél horizontu nebo okraje a narovnat obraz podle ní.

Přehrajte si video Narovnání nakloněného obrazu, kde uvidíte narovnání obrazu pomocí nástroje Oříznutí.

Transformování perspektivy při oříznutí

Nástroj Perspektivní oříznutí umožňuje transformaci perspektivy v obraze při oříznutí. Nástroj Perspektivní oříznutí používejte při práci s obrazy, které obsahují lichoběžníkové zkreslení. Lichoběžníkové zkreslení se objeví, když objekt vyfotografujete z úhlu a ne z přímého pohledu. Například když vyfotografujete vysokou budovu ze země, bude se zdát, že okraje budovy jsou nahoře blíže k sobě než dole.

Transformace perspektivy v aplikaci Photoshop
Postup transformace perspektivy

A. Původní obraz B. Nastavte rámeček tak, aby kopíroval okraje objektu C. Výsledný obraz 
 1. Chcete-li opravit perspektivu obrazu, podržte nástroj Oříznutí a vyberte nástroj Perspektivní oříznutí .

 2. Nakreslete výběr kolem deformovaného objektu. Srovnejte okraje výběru s pravoúhlými hranami objektu.

 3. Perspektivní oříznutí dokončíte stisknutím klávesy Enter.

Další informace najdete ve videu Úprava perspektivy na fotce.

Změna velikosti plátna pomocí nástroje Oříznutí

Nástroj Oříznutí je možné použít ke změně velikosti plátna obrazu.

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Oříznutí . Na okrajích obrazu se zobrazí hranice oříznutí.

 2. Přetáhněte táhla pro oříznutí směrem ven, aby se plátno zvětšilo. Ke zvětšení ze všech stran použijte modifikační klávesu Alt/Option.

 3. Akci potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Chcete-li změnit velikost plátna, můžete také kliknout na položku Obraz > Velikost plátna. Další informace najdete v tématu Změna velikosti plátna nebo ve výukovém videu Jak funguje velikost plátna.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online