Lær, hvordan du kan bruge Udfyldning, der afhænger af indholdet til nemt at udfylde en markeret del af et billede med indhold, der er indsamlet fra andre dele af billedet.

Arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet (Rediger > Udfyldning, der afhænger af indholdet) giver dig en interaktiv redigeringsoplevelse, hvor du får mulighed for at opnå smukke resultater. Du får kontrol over indsamlingsområdet, der bruges af udfyldningsteknologien, til at udfylde den markerede del samt adskillige andre indstillinger for at justere resultatet. Du får også en live forhåndsvisning i fuld opløsning af ændringerne samt mulighed for at anvende resultatet på et nyt lag.

Arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet
Arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet

Start arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet

 1. Åbn et billede i Photoshop. Brug et markeringsværktøj til at markere den del af billedet, du vil udfylde.

 2. Vælg Rediger > Udfyldning, der afhænger af indholdet.

  Photoshop starter arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet

  I arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet viser dokumentvinduet standardindsamlingsområdet som en overlejret maske over billedet. Du kan bruge de værktøjer, der er tilgængelige i panelet Værktøjer (i venstre side af skærmen), til at ændre indsamlingsområdet og det område, du markerede til at starte med. I panelet Udfyldning, der afhænger af indholdet (i højre side af skærmen) kan du angive indsamlingsindstillingerne og outputindstillingerne for at få den ønskede udfyldning i billedet. Mens du foretager ændringerne, viser panelet Forhåndsvisning en live forhåndsvisning i fuld opløsning af outputtet.    

Brug værktøjer til at finjustere indsamlings- og udfyldningsområderne

Indsamlingspenselværktøj

Brug Indsamlingspenselværktøjet til at tilføje eller fjerne fra indsamlingsområdet, der bruges til at udfylde det markerede område. Mal over billedet i dokumentvinduet. 

Indsamlingspenselværktøj
Modificer indsamlingsområdet med indsamlingspenselværktøjet.
 • Du kan tilføje til standardindsamlingsområdet ved at vælge Tilføj på Værktøjsindstillingslinjen og male over de områder i billedet, du vil inkludere i indsamlingsområdeoverlejringen. 
 • Du kan fjerne fra standardindsamlingsområdet ved at vælge Træk fra på Værktøjsindstillingslinjen og male over de områder i billedet, du vil udelukke i indsamlingsområdeoverlejringen. 
 • Du kan skifte mellem Tilføj og Træk fra ved at holde tasten Alt (Win)/Option (Mac) nede, mens du maler med indsamlingspenselværktøjet.
 • Du kan øge og mindske størrelsen på Indsamlingspenslen ved at bruge indstillingen Størrelse på Værktøjsindstillingslinjen eller bruge tasterne med venstre/højre firkantede parenteser.    

Lassoværktøj og polygonlassoværktøj

Brug et af markeringsværktøjerne til at ændre eller modificere det område, du oprindeligt markerede (udfyldningsområde) i dokumentvinduet.

Lassoværktøj
Modificer det markerede område med lasso- eller polygonlassoværktøjet.
 • Lassoværktøjet og polygonlassoværktøjet i arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet fungerer ligesom de tilsvarende værktøjer i Photoshop. Se Markering med lassoværktøjer.
 • Brug genvejstasten 'E' til at gå igennem lassoværktøjernes funktioner – Ny markering, Føj til det markerede, Træk fra det markerede og Skæringspunkt med det markerede
 • Arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet indeholder to ekstra værktøjsindstillinger for lassoværktøjerne – Udvid og Sammentræk. Du kan klikke på disse indstillinger på Værktøjsindstillingslinjen for at udvide eller sammentrække markeringen med en specificeret antal pixels.     
 • Du kan nulstille alle ændringer, der er foretager i dette arbejdsrum af det oprindeligt markerede område ved at klikke på nulstillingsikonet () på Værktøjsindstillingslinjen. 

Bemærk:

Når du ændrer et markeret område, nulstilles indsamlingsområdet, men de foregående penselstrøg bevares. Det markerede område opdateres også i dokumentet, når du lukker arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet, når du har bekræftet udfyldningen.

Håndværktøj

Brug dette værktøj til at panorere over forskellige dele af billedet i dokumentvinduet og billedeksemplet i panelet Forhåndsvisning. Du kan skifte til håndværktøjet ved at trykke på 'H', mens du bruger et andet værktøj.

Zoomværktøj

Brug zoomværktøjet til at forstørre eller mindske visningen af billedet i dokumentvinduet og billedeksemplet i panelet Forhåndsvisning. 

 • Zoomværktøjet og Udfyldning, der afhænger af indholdet fungerer ligesom de tilsvarende værktøjer i Photoshop. Se Zoom ind eller ud.
 • Du kan ændre forstørrelsen i panelet Forhåndsvisning ved at trække zoomskydeknappen eller indtaste en værdi i tekstboksen nederst i panelet.

Juster indstillinger for Udfyldning, der afhænger af indholdet

Du kan justere følgende indstillinger i panelet Udfyldning, der afhænger af indholdet.

Vis indsamlingsområde

Vælg denne indstilling for at få vist indsamlingsområdet eller det udelukkede område som en overlejring på billedet i dokumentvinduet.

 • Du kan nulstille standardindsamlingsområdet ved at klikke på nulstillingsikonet () ved siden af indstillingen Vis indsamlingsområde.

Indstillinger for indsamling

Opacitet

Angiver opaciteten for den overlejring, der vises i dokumentvinduet. Du kan justere opaciteten ved at trække skydeknappen eller indtaste en procentværdi i tekstboksen. 

Farve

Tildeler farver til den overlejring, der vises i dokumentvinduet. Klik på farvevælgerboksen, og vælg derefter fra Adobe Color Picker

Angiver

Viser overlejringen i indsamlingsområdet eller det udelukkede område Vælg en indstilling fra rullemenuen – Indsamlingsområde eller Udelukket område.

Indstillinger for udfyldning

Farvetilpasning

Tillader, at kontrast og lysstyrke tilpasses for at få et bedre match. Denne indstilling er velegnet til indhold med gradvise farve- eller teksturændringer. Vælg en relevant indstilling på rullemenuen – Ingen, Standard, Høj eller Meget høj.

Farvetilpasning
Brug farvetilpasningsindstillingen til at udfylde indhold med gradvise farve- eller strukturændringer.

Rotationstilpasning

Tillader rotation af indhold for at få et bedre match. Denne indstilling er velegnet til udfyldning af indhold med roterede eller kurvede mønstre. Vælg en relevant indstilling på rullemenuen – Ingen, Lav, Medium, Høj eller Fuld.

Rotationstilpasning
Brug rotationstilpasningsindstillingen til at udfylde indhold med roterede eller kurvede mønstre.

Skaler

Vælg denne indstilling for at tillade skalering af indhold for at få et bedre match. Den en velegnet til udfyldning af indhold med gentagne mønstre i forskellige størrelser eller perspektiver.

Skaler
Brug skaleringsindstillingen til at udfylde indhold med gentagne mønstre i forskellige størrelser eller perspektiver.

Spejl

Vælg denne indstilling for at tillade, at indhold vendes vandret for at få et bedre match. Den er velegnet til billeder med horisontal symmetri.

Spejl
Brug spejlindstillingen til at udfylde billeder med vandret symmetri.

Du kan nulstille standardindstillingerne for udfyldning ved at klikke på nulstillingsikonet () i menuen Indstillinger for udfyldning.

Outputindstillinger

Output til

Anvend Udfyldning, der afhænger af indholdet på Aktuelt lag, Nyt lag eller Dubler lag.

Se en forhåndsvisning i fuld opløsning i panelet Forhåndsvisning

Mens du finjusterer indsamlingen og udfyldningsområder, gengiver panelet Forhåndsvisning en forhåndsvisning i fuld opløsning af ændringerne. 

Bemærk:

Photoshop gengiver først en forhåndsvisning i lav opløsning af ændringerne i panelet Forhåndsvisning. Umiddelbart derefter genererer det en forhåndsvisning i fuld opløsning. Mens forhåndsvisningen i fuld opløsning genereres, kan du eventuelt se et advarselsikon, der vises ved siden af hjulet i nederste venstre hjørne i panelet Forhåndsvisning.

 • Du kan ændre forstørrelsen i panelet af det forhåndsviste billede ved at trække zoomskydeknappen eller indtaste en værdi i tekstboksen nederst i panelet. Du kan også vælge zoomværktøjet i panelet Værktøjer.
 • Du kan panorere over forskellige dele af det forhåndsviste billede ved at skifte til håndværktøjet, mens du hurtigt trykker på 'H', når du samtidig bruger et andet værktøj.

Bekræft eller annuller ændringerne af udfyldningen

 • Når du har opnået den ønskede udfyldning i billedet, skal du klikke på OK nederst i panelet Udfyldning, der afhænger af indholdet eller trykke på Enter (Win)/Return (Mac) for at bekræfte udfyldningen.
 • Du kan annullere udfyldningen og afslutte arbejdsrummet Udfyldning, der afhænger af indholdet ved at klikke på Annuller nederst i panelet Udfyldning, der afhænger af indholdet eller trykke på Esc.   

Nulstil alle indstillinger for udfyldning

Du kan nulstille alle indstillinger for Udfyldning, der afhænger af indholdet ved at klikke på nulstillingsikonet () i nederste venstre hjørne af panelet Udfyldning, der afhænger af indholdet.      

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online