Blandingstilstanden angivet på indstillingslinjen styrer, hvordan pixel i billedet påvirkes af et male- eller redigeringsværktøj. Når du vil visualisere virkningerne af en blandingstilstand, kan du tænke i følgende baner med hensyn til farver:

  • Grundfarven er den oprindelige farve i billedet.

  • Blandingsfarven er den farve, der anvendes med male- eller redigeringsværktøjet.

  • Resultatfarven er den farve, der er resultatet af blandingen.

Beskrivelser af blandingstilstande

Vælg i pop op-menuen Tilstand på indstillingslinjen.

Bemærk:

  • I pop op-menuen Blandingstilstand, kan du rulle hen over forskellige muligheder for at se, hvordan de ser ud på dit billede. Photoshop viser en live forhåndsvisning af blandingstilstande på lærredet.
  • Det er kun blandingstilstandene Normal, Opløs, Mørkere, Multiplicer, Lysere, Forøg lysstyrkeforskel (tilføj), Forskel, Farvetone, Mætning, Farve, Luminans, Lysere farve og Mørkere farve, der er tilgængelige for 32-bit-billeder.

Normal

Redigerer eller maler hver pixel, så den får resultatfarven. Dette er standardtilstanden. (tilstanden Normal kaldes Tærskel, når du arbejder med et billede i bitmaptilstand eller indekseret farvetilstand).

Opløs

Redigerer eller maler hver pixel, så den får resultatfarven. Resultatfarven er dog en tilfældig erstatning af pixlene med grundfarven eller blandingsfarven, afhængigt af opaciteten på en pixelplacering.

Bagved

Redigerer eller maler kun på den gennemsigtige del af et lag. Denne tilstand fungerer kun i lag, når indstillingen Lås gennemsigtige pixel ikke er valgt, og svarer til at male bag på gennemsigtige områder på et acetatark.

Slet

Redigerer eller maler hver pixel og gør den gennemsigtig. Denne tilstand er tilgængelig for stregværktøjet (når udfyldningsområdet er valgt), malerspandværktøjet , penselværktøjet , blyantsværktøjet , kommandoen Udfyld og kommandoen Optegn langs markering. Du skal være i et lag, hvor indstillingen Lås gennemsigtige pixel ikke er valgt, for at bruge denne tilstand.

Mørkere

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og vælger grund- eller blandingsfarven – den mørkeste af de to – som resultatfarven. Pixel, der er lysere end blandingsfarven, erstattes, og pixel, der er mørkere end blandingsfarven, ændres ikke.

Multiplicer

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og ganger grundfarven med blandingsfarven. Resultatfarven er altid en mørkere farve. Hvis en farve ganges med sort, bliver resultatet sort. Hvis en farve ganges med hvid, ændres den ikke. Når du maler med en anden farve end sort eller hvid, frembringer flere på hinanden følgende strøg mørkere og mørkere farver. Virkningen svarer til at tegne i billedet med flere overstregningspenne.

Farvebrænding

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og gør grundfarven mørkere for at afspejle blandingsfarven ved at forøge kontrasten mellem de to. Der sker ingen ændring ved at blande med hvid.

Lineær brænding

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og gør grundfarven mørkere for at afspejle blandingsfarven ved at formindske lysstyrken. Der sker ingen ændring ved at blande med hvid.

Lysere

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og vælger grund- eller blandingsfarven – den lyseste af de to – som resultatfarven. Pixel, der er mørkere end blandingsfarven, erstattes, og pixel, der er lysere end blandingsfarven, ændres ikke.

Skærm

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og ganger inverteringen af blandings- og grundfarverne. Resultatfarven er altid en lysere farve. Hvis der ilægges raster med sort, ændres farven ikke. Hvis der ilægges raster med hvid, bliver resultatet hvid. Virkningen svarer til at projektere flere fotografiske dias oven på hinanden.

Farveudtværing

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og gør grundfarven lysere for at afspejle blandingsfarven ved at reducere kontrasten mellem de to. Der sker ingen ændring ved at blande med sort.

Forøg lysstyrkeforskel (tilføj)

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og gør grundfarven lysere for at afspejle blandingsfarven ved at forøge lysstyrken. Der sker ingen ændring ved at blande med sort.

Maske

Ganger eller lægger raster i farverne, afhængigt af grundfarven. Mønstre eller farver ligger som en maske over de eksisterende pixel og bevarer samtidig grundfarvens højlys- og skyggeområder. Grundfarven erstattes ikke, men blandes med blandingsfarven for at afspejle den oprindelige farves lysstyrke eller mørke.

Blødt lys

Gør farverne lysere eller mørkere, afhængigt af blandingsfarven. Effekten svarer til at belyse billedet med et diffust spotlight. Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50% grå, gøres billedet lysere. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50% grå, gøres billedet mørkere, som om det blev brændt. Maling med ren sort eller hvid giver et tydeligt mørkere eller lysere område, men medfører ikke ren sort eller hvid.

Hårdt lys

Ganger eller lægger raster i farverne, afhængigt af blandingsfarven. Effekten svarer til at belyse billedet med et skarpt spotlight. Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50% grå, gøres billedet lysere, som om der blev ilagt raster. Kan især bruges til at føje skygger til et billede. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50% grå, gøres billedet mørkere, som om det blev ganget. Det er nyttigt til at føje skygger til et billede. Når der males med ren sort eller hvid, bliver resultatet ren sort eller hvid.

Livligt lys

Gør farverne mørkere eller lysere ved at forøge eller formindske kontrasten, afhængigt af blandingsfarven. Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50% grå, gøres billedet lysere ved at formindske kontrasten. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50% grå, gøres billedet mørkere ved at forøge kontrasten.

Lineært lys

Gør farverne mørkere eller lysere ved at formindske eller forøge lysstyrken, afhængigt af blandingsfarven. Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50% grå, gøres billedet lysere ved at forøge lysstyrken. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50% grå, gøres billedet mørkere ved at formindske lysstyrken.

Punktlys

Erstatter farverne, afhængigt af blandingsfarven. Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50% grå, erstattes pixel, der er mørkere end blandingsfarven, mens pixel, der er lysere end blandingsfarven, ikke ændres. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50% grå, erstattes pixel, der er lysere end blandingsfarven, og pixel, der er mørkere end blandingsfarven, ændres ikke. Det kan især bruges til at føje specialeffekter til et billede.

Hård

Føjer blandingsfarvens værdier for rød, grøn og blå kanal til grundfarvens RGB-værdier. Hvis summen for en kanal bliver 255 eller højere, får den en værdi på 255. Hvis summen bliver mindre end 255, får den en værdi på 0. Derfor har alle blandede pixel værdier for rød, grøn og blå kanal på enten 0 eller 255. Herved ændres alle pixel til additive grundfarver (rød, grøn eller blå), hvid eller sort.

Bemærk:

Ved CMYK-billeder ændrer Hård blanding alle pixel til subtraktive grundfarver (cyan, gul eller magenta), hvid eller sort. Den maksimale farveværdi er 100.

Forskel

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og trækker enten blandingsfarven fra grundfarven eller grundfarven fra blandingsfarven, afhængigt af hvilken farve der indeholder den højeste lysstyrkeværdi. Ved at blande med hvid inverteres grundfarveværdierne, og ved at blande med sort sker der ingen ændring.

Eksklusion

Opretter en effekt, der svarer til tilstanden Forskel, men med mindre kontrast. Ved at blande med hvid inverteres grundfarveværdierne. Der sker ingen ændring ved at blande med sort.

Træk fra

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og trækker blandingsfarven fra grundfarven. I 8- og 16-bit billeder, vil negative værdier blive afrundet til nul.

Opdel

Ser på farveoplysningerne i hver kanal og dividerer blandingsfarven med grundfarven.

Farvetone

Opretter en resultatfarve med grundfarvens luminans og farvemætning og blandingsfarvens farvetone.

Farvemætning

Opretter en resultatfarve med grundfarvens luminans og farvetone og blandingsfarvens mætning. Der sker ingen ændring ved at male med denne tilstand i et område med ingen (0) farvemætning (grå).

Farve

Opretter en resultatfarve med grundfarvens luminans og blandingsfarvens mætning og farvetone. Dette bevarer de grå niveauer i billedet og er nyttigt til at farvelægge monokrome billeder og til at tone farvebilleder.

Luminans

Opretter en resultatfarve med grundfarvens farvetone og mætning og blandingsfarvens luminans. Denne tilstand opretter den modsatte effekt af tilstanden Farve.

Lysere farve

Sammenligner blandingsfarvens og grundfarvens total for alle kanalværdier og viser farven med højest værdi. Lysere farve fremstiller ikke en tredje farve, hvilket kan være et resultat af blandingen Lysere, fordi den vælger de højeste kanalværdier fra både grund- og blandingsfarven til at skabe resultatfarven.

Mørkere farve

Sammenligner blandingsfarvens og grundfarvens total for alle kanalværdier og viser farven med lavest værdi. Mørkere farve fremstiller ikke en tredje farve, hvilket kan være et resultat af blandingen Mørkere, fordi den vælger de laveste kanalværdier fra både grund- og blandingsfarven til at skabe resultatfarven.

Eksempler på blandingstilstande

Følgende eksempler viser resultatet, når en del af ansigtet på billedet males med hver blandingstilstand.


Originalbillede


Normal, 100% opacitet


Normal, 50% opacitet


Opløs, 50% opacitet


Bagved


Slet


Gør mørkere


Multiplicer


Farvebrænding


Lineær brænding


Gør lysere


Skærm


Farveudtværing


Forøg lysstyrkeforskel (tilføj)


Overlejring


Blødt lys


Hårdt lys


Livligt lys


Lineært lys


Punktlys


Hård blanding


Difference


Udelukkelse


Subtraher


Opdel


Farvetone


Farvemætning


Farve


Luminans, 80% opacitet


Lysere farve


Mørkere farve

 

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online