Bemærk:

Leder du efter hjælp til, hvordan du redigerer det, du har markeret? Se Juster pixelmarkeringer.

Flytte en markering

 1. Vælg flytteværktøjet .
 2. Placer markøren i markeringsrammen, og træk markeringen til en ny placering. Hvis du har markeret flere områder, flyttes de alle, når du trækker.

  Flyt en markering i Photoshop
  Oprindelig markering (venstre) og efter flytning af markeringen med flytteværktøjet (højre)

Kopiér og indsæt markeringer

Du kan bruge flytteværktøjet til at kopiere markeringer, når du trækker dem i eller mellem billeder, eller du kan kopiere og flytte markeringer med kommandoerne Kopier, Kopier sammenflettede, Klip og Sæt ind. Hvis du trækker med flytteværktøjet, spares hukommelsen, da du ikke bruger udklipsholderen.

Når du indsætter en markering eller et lag mellem billeder med forskellige opløsninger, bevarer de indsatte data deres pixeldimensioner. Det kan få den indsatte del til at forekomme ude af proportion i det nye billede. Brug kommandoen Billedstørrelse til at give kilde- og målbillederne den samme opløsning, inden du kopierer og sætter ind, eller brug kommandoen Fri transformering til at ændre størrelsen på det indsatte indhold.

Bemærk:

Afhængigt af dine farvestyringsindstillinger og den farveprofil, der er knyttet til filen (eller importerede data), skal du muligvis angive, hvordan farveoplysninger skal håndteres i filen (eller de importerede data).

Forstå kommandoerne kopier og sæt ind

Kopiering

Kopierer det markerede område i det aktive lag.

Kopier sammenflettede

Opretter en sammenflettet kopi af alle de synlige lag i det markerede område.

Sæt ind

Indsætter en kopieret markering i en anden del af billedet eller i et andet billede som et nyt lag. Hvis du har en markering, placerer kommandoen Sæt ind den kopierede markering over den aktuelle markering. Uden en aktiv markering placerer kommandoen Sæt ind den kopierede markering i midten af visningsområdet.

Indsæt samme sted

Hvis udklipsholderen indeholder pixel, der er kopieret fra et andet Photoshop-dokument, indsættes markeringen på samme sted, som den var i kildedokumentet.

Sæt ind i eller Sæt ind udenfor

Indsætter den kopierede markering i eller uden for en anden markering i et billede. Kildemarkeringen indsættes på et nyt lag, og målmarkeringsrammen konverteres til en lagmaske.

Kopiere en markering

 1. Marker det område, du vil kopiere.
 2. Vælg Rediger > Kopier eller Rediger > Kopier sammenflettede.

Kopiere en markering, mens du trækker

 1. Vælg værktøjet Flyt , eller hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede for at aktivere værktøjet Flyt.
 2. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk den markering, du vil kopiere og flytte.

  Når du kopierer mellem billeder, skal du trække markeringen fra det aktive billedvindue til målbilledvinduet. Hvis intet er markeret, kopieres hele det aktive lag. Mens du trækker markeringen over et andet billedvindue, fremhæves vinduet med en ramme, hvis du kan slippe markeringen på det.

  Træk en markering til et andet billede i Photoshop
  Trækning af en markering til et andet billede

Oprette flere kopier af en markering i et billede

 1. Vælg værktøjet Flyt , eller hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede for at aktivere værktøjet Flyt.
 2. Kopier markeringen:
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk markeringen.

  • Hvis du vil kopiere markeringen og forskyde dubletten med 1 pixel, skal du holde Alt eller Alternativ nede og trykke på en piletast.

  • Hvis du vil kopiere markeringen og forskyde dubletten med10 pixels, skal du holde Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) nede og trykke på en piletast.

   Så længe du holder Alt eller Alternativ nede, oprettes der med hvert tryk på en piletast en kopi af markeringen, og den forskydes med den angivne afstand fra den sidste dublet. I dette tilfælde foretages kopieringen på det samme lag.

Om at indsætte en markering i eller udenfor en anden

 1. Klip eller kopier den del af billedet, du vil indsætte.
 2. Marker det område, der skal indsættes i eller udenfor – enten i samme billede eller et andet.

  Bemærk:

  Hvis du indsætter udenfor, skal vælge et område, der er mindre end den kopierede markering.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Indsæt speciel  > Sæt ind i. Indholdet af kildemarkeringen vises i målmarkeringen.

  • Vælg Rediger > Indsæt speciel  > Sæt ind udenfor. Indholdet af kildemarkeringen vises omkring målmarkeringen.

  Med kommandoerne Sæt ind i og Sæt ind udenfor føjes der et lag og en lagmaske til billedet. I panelet Lag indeholder det nye lag en lagminiature for den indsatte markering ved siden af en lagmaskeminiature. Lagmasken er baseret på den markering, du har sat ind: markeringen er afmasket (hvid), og resten af laget er masket (sort). Laget og lagmasken er ikke kædet sammen, så du kan flytte dem hver for sig.

  Brug kommandoen Sæt ind i i Photoshop
  Brug af kommandoen Sæt ind i

  A. Markerede vinduesruder B. Kopieret billede C. Kommandoen Sæt ind i D. Miniaturebilleder af lag og lagmaske i panelet Lag E. Indsat billede med ny placering 
 4. Vælg værktøjet Flyt , eller hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede for at aktivere værktøjet Flyt. Træk derefter kildeindholdet, indtil den ønskede del kan ses gennem masken.
 5. Du kan angive, hvor meget af det underliggende billede der skal kunne ses, ved at klikke på miniaturebilledet af lagmasken i panelet Lag, vælge et maleværktøj og redigere masken:
  • Mal masken med sort for at skjule mere af billedet under laget.

  • Mal masken med hvid for at vise mere af billedet under laget.

  • Mal masken med grå for delvis at vise billedet under laget.

 6. Hvis du er tilfreds med resultatet, kan du vælge Lag > Sammenflet nedad for at flette det nye lag og den nye lagmaske med det underliggende lag og gøre ændringerne permanente.

Kopiér og indsæt mellem programmer

Du kan bruge kommandoerne Klip, Kopier eller Sæt ind til at kopiere markeringer fra Photoshop og sætte dem ind i andre programmer eller indsætte illustrationer fra andre programmer i Photoshop. Den udklippede eller kopierede markering forbliver i Udklipsholder, indtil du udklipper eller kopierer en ny markering. Du kan også kopiere illustrationer mellem Photoshop og Illustrator ved at trække og slippe dem.

I nogle tilfælde konverteres indholdet af Udklipsholder til et rasterbillede. Photoshop giver besked, når der lægges raster i vektorillustrationer.

Bemærk:

Raster lægges i billedet med opløsningen i den fil, som du indsætter det i. Vector Smart Objects rasteriseres ikke.

Indsæt PostScript-illustrationer i Photoshop fra et andet program

 1. Markér illustrationen i det andet program, og vælg Rediger > Kopier.
 2. Markér det billede, som du vil sætte markeringen ind i i Photoshop.

 3. Klik på Rediger > Sæt ind.
 4. Vælg mellem følgende Indsæt som-indstillinger i dialogboksen Sæt ind:

  Smart Object

  Indsætter illustrationen i et nyt lag som et Smart Object.

  Pixel

  Lægger raster i illustrationen, når den indsættes. Ved ilægning af raster konverteres matematisk definerede vektorillustrationer til pixel.

  Kurver

  Indsætter kopien som en kurve i panelet Kurver. Når du kopierer tekst fra Illustrator, skal du først konvertere den til konturer.

  Formlag

  Opretter et nyt formlag, der bruger kurven som en vektormaske.

  Bemærk:

  Når du kopierer illustrationer fra Adobe Illustrator, kan standardindstillingerne for Udklipsholder i Illustrator måske forhindre, at dialogboksen Sæt ind vises i Photoshop. Vælg AICB under Filhåndtering og Udklipsholder i dialogboksen Indstillinger i Illustrator, hvis indstillingerne for indsætning skal vises, når du sætter illustrationen ind i Photoshop.

 5. Hvis du vælger Sæt ind som pixel i det forrige trin, kan du vælge Kantudjævnet på indstillingslinjen for at oprette en jævn overgang mellem markeringens kanter og de omgivende pixel.

  Bemærk:

  Du kan bruge kommandoerne for Bund, hvis du allerede har flettet data og forsøger at udtrække data med raster igen.

Gemme indhold i Udklipsholder, når du afslutter Photoshop

Konfigurer Photoshop til at gemme indholdet i din udklipsholder, når du afslutter, så du stadig kan indsætte indholdet andetsteds.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt.

  • (Mac OS) Vælg Photoshop > Indstillinger > Generelt.

 2. Vælg Eksporter udklipsholder for at gemme Photoshop-indhold i Udklipsholder, når du afslutter Photoshop.

Kopiér illustrationer fra Illustrator ved at trække og slippe dem

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk et eller flere Illustrator-vektorobjekter ind i et åbent billede i Photoshop. Derved oprettes der et Smart Object-vektorlag i billedet. Vælg Lag > Smart Objects > Rediger indhold for at genåbne indholdet i Illustrator for at redigere det.

  • Hvis du vil kopiere vektorobjektet som en kurve i Photoshop, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker fra Illustrator.

  • Hvis du vil kopiere indholdet af det aktuelt valgte lag i Photoshop til Illustrator, skal du bruge værktøjet Flyt til at trække indholdet fra Photoshop-vinduet til et åbent Illustrator-dokument.

Slet eller klip markerede pixels

 1. Vælg Rediger > Ryd, eller tryk på Tilbage (Windows) eller Delete (Mac OS). Hvis du vil klippe en markering ud og overføre den til udklipsholderen, skal du vælge Rediger > Klip.

  Hvis du sletter en markering på et baggrundslag, erstattes den oprindelige farve med baggrundsfarven. Hvis du sletter en markering på et standardlag, erstattes den oprindelige farve med laggennemsigtighed.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online