Bemærk:

  Typekit hedder nu Adobe Fonts og er inkluderet med Creative Cloud og andre abonnementer. Få mere at vide.

Om skrifter

En skrifttype er et komplet sæt tegn – dvs. bogstaver, tal og symboler – der har fælles stregtykkelse, bredde og format, f.eks. 10-punkts Adobe Garamond Bold.

Skriftsnit (ofte kaldet skriftfamilier eller skrifttypefamilier) er samlinger af skrifttyper, der har samme generelle udseende og er designet til at blive brugt sammen, f.eks. Adobe Garamond.

Et tekstformat er en variant af en enkelt skrifttype i en skrifttypefamilie. Typisk er Latin eller Almindelig (navnene varierer fra familie til familie) i en skriftfamilie grundskrifterne, som kan indeholde skriftformater som normal, fed, halvfed, kursiv og fed kursiv. Hvis en skrifttype ikke har den ønskede typografi, kan du anvende fauxtypografier, som er simulerede versioner af fed, kursiv, hævet skrift, sænket skrift, store bogstaver og kapitæler.

Skrifttyper indeholder mange andre tegn end dem, du kan se på tastaturet. Afhængigt af skrifttypen kan disse tegn omfatte ligaturer, brøker, dekorative bogstaver, udsmykninger, ordenstal, overskriftsalternativer og stilistiske alternativer, hævede og sænkede tegn, minuskeltal og majuskeltal. En glyf er en bestemt form af et tegn. I visse skrifter har bogstavet A f.eks. flere former, f.eks. som et dekorativt bogstav eller en kapitæl.

Hvis du vil gøre skrifttyperne tilgængelige i Photoshop og andre programmer i Adobe Creative Suite, skal du installere dem i disse systemmapper:

Windows

Windows/Skrifttyper

Mac OS

Bibliotek/Skrifttyper

Eksempler på skrifttyper

Du kan få vist eksempler på en skrifttype i menuerne for skrifttypefamilie og typografi på tegnpaletten og andre områder i programmet, hvor du kan vælge disse skrifttyper. Følgende ikoner bruges til at angive forskellige former for skrifttyper:

 • Skrifttyper fra Typekit
 • OpenType 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Multiple Master 
 • OpenType SVG 
 • Variable OpenType-skrifttyper

For at deaktivere funktionen forhåndsvisning eller ændre punktstørrelsen på skrifttypenavne skal du vælge Tekst > Forhåndsvisning af skrifttypestørrelse, og vælge en indstilling.

Sammenlign skrifttyper

Opdateret i oktober 2018-udgivelsen af Photoshop CC (20.0) for at inkludere søgning efter japanske skrifttyper.

Nu behøver du ikke længere prøve at gætte, hvilke skrifttyper der bruges – lad i stedet Photoshop gøre det hårde arbejde for dig. Takket være magien ved intelligent billedbehandlingsanalyse kan Photoshop ved hjælp af blot et billede af en antikva/latinsk skrifttype eller japansk bruge maskinlæring til at registrere, hvilken skrifttype det er og matche den med licenserede skrifttyper på din computer eller på Typekit samt anbefale lignende skrifttyper.

Match japanske skrifttyper
Find matchende japanske skrifttyper i et billede

Prøv følgende:

 1. Vælg det område af billedet, som indeholder teksten med den skrifttype, du vil analysere.
 2. Vælg Tekst > Sammenlign skrifttype. Photoshop viser en liste over skrifttyper, der minder om skrifttypen på billedet, herunder Typekit-skrifttyper.
 3. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en tekstindstillingantikva eller japansk.
 4. Hvis det er nødvendigt, skal du fravælge Vis skrifttyper, der kan synkroniseres fra Typekit for kun at se skrifttyper, der er tilgængelige lokalt på din computer.
 5. I resultaterne skal du klikke på den skrifttype, der er tættest på skrifttypen i billedet.
 6. Klik på OK. Photoshop vælger den skrifttype, du klikkede på.

Bemærk:

Funktionerne sammenlign skrifttype, skrifttypeklassificering og skrifttypelighed fungerer i øjeblikket kun for antikva/latinske og japanske tegn.

Bedste praksis for markering af tekst til sammenligning af skrifttype

 • Tegn boksen, så den indeholder en enkelt tekstlinje.
 • Beskær boksen tæt til de venstre og højre kanter af teksten.
 • Brug Sammenlign skrifttype på et enkelt skriftsnit og tekst. Undlad at blande skriftsnit og tekst i markeringen Sammenlign skrifttype.
 • Ret eller korriger perspektivet på billedet, inden du vælger Tekst > Sammenlign skrifttype.

Søgning efter skrifttyper

Du kan hurtigt få adgang til dine foretrukne skrifttyper ved at "stjernemarkere" skrifttyper som favoritter.

Vælg foretrukne skrifttyper i Photoshop
"Stjernemarkér" dine foretrukne skrifttyper

Under søgningen efter skrifttyper kan du indsnævre resultaterne ved at filtrere skrifttyper efter klassifikation, f.eks. Serif eller Sans Serif, eller efter visuel lighed. Du kan desuden vælge at søge blandt de skrifttyper, der er installeret på computeren, eller synkroniserede Typekit-skrifttyper.

Værktøjer til skrifttypesøgning

Søgning efter skrifttyper i Photoshop
Find hurtigt de skrifttyper, du skal bruge

A. Filtrer skrifttyper efter klassificering B. Vis synkroniserede Typekit-skrifttyper C. "Stjernemarkér" foretrukne skrifttyper D. Vis lignende skrifttyper 

Filter

Filtrer listen over skrifttyper efter klassifikation, f.eks. Serif, Script og Håndskrift.

Vis Typekit-skrifttyper

Vis kun synkroniserede Typekit-skrifttyper på listen over skrifttyper.

Vis Foretrukne skrifttyper

Vis kun stjernemarkerede skrifttyper, der tidligere er blevet markeret som favoritter.

Vis lignende skrifttyper

Vis skrifttyper, herunder skrifttyper fra Typekit, der visuelt ligner den valgte skrifttype.

Vælg en skrifttype og en typografi

 • Vælg et skrifttypefilter i panelet Tegn eller på linjen Indstillinger. Hvis mere end én variant af en skrifttypefamilie er installeret på din computer – f.eks. normal, kursiv, fed, og fed kursiv – er de forskellige varianter grupperet under samme menupunkt. Du kan udvide menupunktet og vælge den ønskede variant.

Bemærk:

Brug op- og ned-piletasterne til at navigere i skrifttypelisten. Brug Cmd/Ctrl+ pil ned over en skrifttypefamilie for at udvide den. Brug Cmd/Ctrl + pil op over en skrifttypefamilie eller en variant for at skjule skrifttypefamilien.

Skrifttypefamiliemenu i Photoshop
Skrifttypevarianter grupperet under samme menupunkt

Noter:

 • Hvis den valgte skrifttypefamilie ikke har en fed eller kursiv typografi, skal du klikke på knappen Faux fed eller knappen Faux kursiv i panelet Tegn for at anvende en simuleret typografi. Du kan også vælge Faux fed eller Faux kursiv i menuen i panelet Tegn.
 • Prøv dynamiske genveje. Dynamiske genveje er tastaturgenveje, der er tilgængelige (kun i redigeringstilstand, i menuen i tegnpanelet) for Faux fed, Faux kursiv, Store bogstaver, Kapitæler, Hævet skrift, Sænket skrift, Understregning og Gennemstregning.
 • Du kan ikke formatere fordrejet tekst med Faux fed.

Bemærk:

Du kan søge efter en skrifttypefamilie og en typografi ved at indtaste navnet i tekstboksen. Mens du skriver, begynder skrifttyper, hvis navne indeholder den tekst, du skrev, at vise sig. Fortsæt med at skrive, indtil den ønskede skrifttype eller typografi vises.

Ændre skrifttypen på flere lag

 1. Vælg de tekstlag, du vil ændre, i panelet Lag.
 2. Vælg tekstegenskaber i pop op-menuerne i panelet Lag.

Om manglende skrifttyper og glyfbeskyttelse

Hvis et dokument bruger skrifttyper, der ikke er installeret på systemet, får du vist en advarsel, når du åbner det. Hvis du senere forsøger at ændre tekstlag, der indeholder manglende skrifttyper, beder Photoshop dig om at erstatte den/dem med en anden, tilsvarende skrifttype. Hvis der er mange lag med manglende skrifttyper, kan du gøre udskiftningen hurtigere ved at vælge Tekst > Erstat alle manglende skrifttyper.

Glyfbeskyttelse beskytter mod fremkomst af forkerte, ulæselige tegn, når du indtaster ikke-antikva-tekst (for eksempel japansk eller kyrillisk, efter at du har valgt en antikva-skrifttype. Normalt beskytter Photoshop glyffer som standardindstilling ved automatisk at vælge en passende skrifttype. Hvis du vil deaktivere glyfbeskyttelse, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér manglende glyfbeskyttelse under Tekstindstillinger.

OpenType-skrifttyper

OpenType-skrifttyper bruger en enkelt skrifttypefil til både Windows- og Macintosh-computere, så du kan flytte filer fra én platform til en anden uden at tænke på skrifttypeerstatning og andre problemer, der får tekst til at ombrydes. Skrifttyperne kan indeholde en række funktioner, f.eks. dekorative bogstaver og diskrete ligaturer, som ikke findes i de nuværende PostScript- og TrueType-skrifttyper.

Bemærk:

OpenType-skrifttyper viser ikonet på listen med skrifttyper.

Når du arbejder med en OpenType-skrifttype, kan du automatisk få erstattet alternative glyffer, f.eks. ligaturer, kapitæler, brøker og proportionale minuskeltal, i teksten.

OpenType-skrifttyper bruger en enkelt skrifttypefil til både Windows- og Macintosh-computere, så du kan flytte filer fra én platform til en anden uden at tænke på skrifttypeerstatning og andre problemer, der får tekst til at ombrydes. Skrifttyperne kan indeholde en række funktioner, f.eks. dekorative bogstaver og diskrete ligaturer, som ikke findes i de nuværende PostScript- og TrueType-skrifttyper.

Bemærk:

OpenType-skrifttyper viser ikonet på listen med skrifttyper.

Når du arbejder med en OpenType-skrifttype, kan du automatisk få erstattet alternative glyffer, f.eks. ligaturer, kapitæler, brøker og proportionale minuskeltal, i teksten.

Normale og OpenType-skrifttyper
Skrifttyperne Normal (til venstre) og OpenType (til højre)

A. Ordenstal B. Diskrete ligaturer C. Dekorative bogstaver 

OpenType-skrifttyper kan indeholde et udvidet tegnsæt og layoutfunktioner, der giver større sproglig understøttelse og avanceret typografisk kontrol. OpenType-skrifttyper fra Adobe, som har indbygget understøttelse af centraleuropæiske sprog, indeholder ordet "Pro" som en del af skrifttypenavnet i skrifttypemenuer til programmer. OpenType-skrifttyper, som ikke indeholder centraleuropæisk sprogunderstøttelse, bærer betegnelsen "Standard" og har suffikset "Std". Alle OpenType-skrifttyper kan også installeres og bruges sammen med PostScript Type 1- og TrueType-skrifttyper.

Se OpenType for at få mere at vide om OpenType-skrifttyper.

Anvende OpenType-skrifttyper

 1. Sørg for, at der er valgt en OpenType-skrifttype, når du bruger tekstværktøjet. Hvis du ikke markerer tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en af følgende indstillinger i OpenType-undermenuen i menuen i panelet Tegn:

  Standardligaturer

  Typografiske erstatninger for visse tegnpar, f.eks. fi, fl, ffi og ffl.

  ligature

  Kontekstalternativer

  Er alternative tegn, der findes i nogle script-skriftsnit for at give bedre sammenføjning. Hvis der bruges Caflisch Script Pro sammen med kontekstalternativer, bliver bogstavparret "bl" i ordet "blomst" sat sammen, så det minder mere om håndskrift.

  Diskrete ligaturer

  er typografiske erstatningstegn for bogstavpar, f.eks. ct, st og ft.

  Bemærk:

  Selvom tegnene i ligaturer ser ud til at være sammensat, kan de redigeres hver for sig, og de får ikke stavekontrollen til fejlagtigt at markere et ord.

  Dekorativt bogstav

  Indsætter dekorative glyffer, stiliserede bogstavformer med forlængede streger (iøjnefaldende træk).

  Gammel type

  Tal, der er kortere end almindelige tal. Visse tal af gammel type går ned under tekstens grundlinje.

  Stilistiske alternativer

  Stiliserede tegn, der giver en ren æstetisk effekt.

  Overskriftsalternativer

  Tegn (som regel store bogstaver), der skal bruges til sætninger i stort format, f.eks. titler.

  Ornamenter

  Tilføjer en personlig signatur til skrifttypefamilien og kan bruges som dekoration på en titelside, afsnitsmarkører, skilleelementer mellem tekstblokke eller som bånd og rammer.

  Ordenstal

  Formaterer automatisk ordenstal med hævede tegn (som f.eks. 1st og 2nd på engelsk). Andre hævede tegn, f.eks. i de spanske ord segunda og segundo (2a og 2o), sættes også korrekt.

  Brøker

  Formaterer automatisk til brøker. Tal, der er adskilt af en skråstreg (som f.eks. 1/2), konverteres til en brøk (som f.eks. ).

  Bemærk:

  I Photoshop kan du ikke få vist eksempler på OpenType-funktioner såsom kontekstalternativer, ligaturer og glyffer, før du anvender dem. Du kan dog få vist eksempler på og anvende OpenType-funktioner ved at bruge panelet Glyffer i Adobe Illustrator. Kopier og indsæt teksten i Adobe Illustrator, og brug panelet Glyffer til at få vist eksempler på og anvende OpenType-funktioner. Du kan derefter indsætte teksten i Photoshop igen.

OpenType SVG-skrifttyper

Photoshop understøtter OpenType SVG-skrifttyper og fås med Trajan Color Concept såvel som EmojiOne-skrifttypen. OpenType SVG-skrifttyper har adskillige farver og gradueringer i en enkelt glyf. På macOS-platformen understøttes Apple Color Emoji-skrifttypen i et begrænset omfang, selvom den ikke er en Open Type SVG-skrifttype.

v2_SQD
OpenType SVG-skrifttype: flere farver og gradueringer

Emoji-skrifttyper er et eksempel på OpenType SVG-skrifttyperne. Når du bruger emoji-skrifttyper, kan du inkludere en række farverige og grafiske tegn, f.eks. smileys, flag, gadeskilte, dyr, mennesker, mad, seværdigheder osv. i dine dokumenter. Med OpenType SVG Emoji-skrifttyper, f.eks. EmojiOne-skrifttypen, kan du kombinere visse glyffer fra en eller flere andre glyffer. Du kan f.eks. lave landeflag eller ændre hudfarven på visse glyffer, der afbilder mennesker.

Få mere at vide i Brug af SVG-skrifttyper

Variable OpenType-skrifttyper

Variable OpenType-skrifttyper understøtter brugerdefinerede attributter såsom tykkelse, bredde, hældning, optisk størrelse osv. Photoshop leveres med adskillige variable skrifttyper, som du kan justere tykkelse, bredde og hældning med de smarte skydeknapper på panelet Egenskaber. I panelet Tegn eller på indstillingslinjen skal du søge efter variabler på listen over skrifttyper med variable skrifttyper. Alternativt kan du se efter ikonet ved siden af skrifttypenavnet.

some-variable-fonts
Skrifttypeliste: Nogle variable skrifttyper
font-slider-controls
Panelet Egenskaber: Skydeknapper til variable skrifttyper

Når du justerer skydeknapperne, vælger Photoshop automatisk formatet tættest på de aktuelle indstillinger. Hvis du f.eks. øger hældningen på et almindeligt format, ændrer Photoshop den automatisk til en variant af kursiv.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online